Upozornění:
Používáte starší prohlížeč, a proto nemůžete vidět naše stránky v jejich plné grafické podobě. Toto omezení se ovšem nijak nedotýká ani logické struktury webu ani vlastního obsahu jednotlivých stránek.


Bioptická laboratoř s.r.o.
Získali jsme akreditaci ISO 15189 jako jedna z prvních laboratoří v ČR. Více viz Akreditace.
Loga ilac-MRA a ČIA
Zaměstnáváme mezinárodně uznávané odborníky, kteří pravidelně publikují v nejlepších světových časopisech, a kteří jsou zváni jako spíkři na evropské, americké a světové kongresy, znalce v oboru patologické anatomie jmenované Krajským soudem v Plzni. Více viz Zaměstnanci.

HLAVNÍ PROVOZY:

Virtuální procházka
Cytologie Biopsie Molekulární genetika Administrativa Výuka a vzdělávání

PLÁN AKCÍ:

Školící akce na novou cytologickou metodu LBC - Liquid Based Cytology

Určeno klientům Bioptické laboratoře s.r.o.
Kurzů se mohou zúčastnit i neklienti - ty prosíme o domluvu na duskova@biopticka.cz

Nabídka nových (dalších) termínů:
sobota 21. 11. 2015, 9:00-14:00 hod.

Přihlášky s uvedením počtu osob, termínem účasti a zda je požadováno ubytování z pátku na sobotu je možno zasílat na mail: hablova@biopticka.cz nebo duskova@biopticka.cz, příp. poštou na adresu Bioptické laboratoře s.r.o.

Kurz patologie prsu 2015

10. 10. 2015, Plzeň - termín obsazen
7. 11. 2015, Plzeň - Informace, registrace
 
 

Dermatopathology Course in Pilsen 2016

26. - 29. 5. 2016, Plzeň
Web kurzu

NOVINKY:

Liquid Based Cytology (LBC) ve vyšetření urologické cytologie

Liquid Based Cytology Zahajujeme rutinní provoz nové metodiky ve vyšetření urologické cytologie. Podívejte se na videa.

Monografie "Cutaneous Adnexal Tumors"

Obálka knihy

V loňském roce byla vydána v jednom z nejprestižnějších a největších amerických nakladatelství Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins kniha českých autorů (D.V. Kazakov, M. Michal, D. Kacerovská) ve spolupráci s angloamerickým patologem (P.H. McKee).

Publikace má 814 stran, obsahuje přes 2.000 kvalitních barevných histologických a klinických fotografií a 3012 citací.

Stanovisko Společnosti českých patologů k Liquid Based Cytology (LBC)


Liquid Based Cytology (LBC)

Liquid Based Cytology Zahajujeme rutinní provoz nové metodiky ve vyšetření gynekologické cytologie. Podívejte se na videa.
Získali jsme akreditaci ICDP-UEMS k provozování
ICDP-UEMS Dermatopathology Training Center
 
Jsme jednou z 5-ti cytologických akreditovaných laboratoří, kterým byl nasmlouván kód pro Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru pro screening karcinomu děložního hrdla.

Imunohistochemické vyšetření exprese EGFR a molekulárně genetické vyšetření KRAS

HPV vyšetření v rámci prevence karcinomu děložního čípku

Náklady na toto vyšetření NOVĚ nespadají gynekologům do nákladů na vyžádanou péči (pozn.: pouze při zpracování v laboratoři akreditované MZ ČR pro provádění screeningové cytologie, což Bioptická laboratoř s.r.o. jako jedna z mála laboratoří splňuje)
Prosíme o řádné označování odběrovek

SLUŽBY INFORMAČNÍHO CHARAKTERU:

WebZis - výsledky histologických a cytologických vyšetření po Internetu Přihlášení Více informací
Genetická služba - hotline na mobilním telefonu +420 737 220 498 Více informací
Cytologická služba - hotline pro gynekologické ordinace +420 733 676 000 Více informací
Sekretářská služba - hotline na mobilním telefonu +420 603 835 353 Více informací

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Akreditace ČSN EN ISO 15189

Akreditace ke vzdělávacím programům
PDF dokument PDF dokument Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve screeningu cervikálních karcinomů (pdf)
Adobe Acrobat soubor Screening CA děložního hrdla - pověření MZ (pdf) PDF dokument Adobe Acrobat soubor Konsensus pro management suspektních a pozitivních cytologických nálezů v graviditě (pdf)
Laboratorní příručka Adobe Acrobat soubor
Adobe Acrobat soubor Seznam protilátek (pdf)
Adobe Acrobat soubor Adobe Acrobat soubor +Informovaný souhlas Adobe Acrobat soubor
Adobe Acrobat soubor Návod na odběr HPV Aptima (pdf) MS Excel dokument Statistika cytologií (xlsx)
Adobe Acrobat soubor Návod na odběr Chlamydie Aptima (pdf) MS Word dokument Dotazník pro žadatele o laboratorní vyšetření (doc)

ODKAZY:

Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology prováděná Bioptickou laboratoří s.r.o. najdete na www.dermatovenerologie.cz.

www.nadory.cz - rozcestník odborných stránek, které se zabývají nádorovými onemocněními

www.cipek.cz - gynekologická cervikální cytologie
www.cervix.cz - cervikální screening v ČR

Cytologie není stoprocentní - článek uveřejněný v Plzeňském deníku 3.3.2009

Nové průvodky cerviko-vaginální cytologie je možné objednat za výhodnou cenuMedimarket s.r.o. (telefonicky, emailem nebo v e-obchodu).

PARTNER: Cytopathos spol. s r.o.
Bioptická, cytologická a skríningová laboratoř a centrum pro hodnocení transplantovaných orgánů. Jedna z největších laboratoří na Slovensku.
Provozuje: Bioptická laboratoř s.r.o.
Identifikační číslo: 49197827
Spisová značka: C 4435 vedená u Krajského soudu v Plzni
Sídlo: Plzeň, Mikulášské nám. 628/4, PSČ 326 00Bioptická laboratoř s.r.o.
HLAVNÍ MENU :