Upozornění:
Používáte starší prohlížeč, a proto nemůžete vidět naše stránky v jejich plné grafické podobě. Toto omezení se ovšem nijak nedotýká ani logické struktury webu ani vlastního obsahu jednotlivých stránek.


Bioptická laboratoř s.r.o.
Získali jsme akreditaci ISO 15189 jako jedna z prvních laboratoří v ČR. Více viz Akreditace.
Loga ilac-MRA a ČIA
Zaměstnáváme mezinárodně uznávané odborníky, kteří pravidelně publikují v nejlepších světových časopisech, a kteří jsou zváni jako spíkři na evropské, americké a světové kongresy, znalce v oboru patologické anatomie jmenované Krajským soudem v Plzni. Více viz Zaměstnanci.

HLAVNÍ PROVOZY:

Virtuální procházka
Cytologie Biopsie Molekulární genetika Administrativa Výuka a vzdělávání

PLÁN AKCÍ:

Školící akce na novou cytologickou metodu LBC - Liquid Based Cytology

Určeno klientům Bioptické laboratoře s.r.o.
Kurzů se mohou zúčastnit i neklienti - ty prosíme o domluvu na duskova@biopticka.cz

Nabídka nových (dalších) termínů:
sobota 20. 6. 2015, 9:00-14:00 hod. - Pozvánka (pdf)

Přihlášky s uvedením počtu osob, termínem účasti a zda je požadováno ubytování z pátku na sobotu je možno zasílat na mail: hablova@biopticka.cz nebo duskova@biopticka.cz, příp. poštou na adresu Bioptické laboratoře s.r.o.

Novinky v patologii zažívacího systému

23. 5. 2015, Plzeň - Pozvánka (pdf)
Podklady pro účastníky kurzu
 

8th Arkadi M. Rywlin International Pathology Slide Symposium in Surgical Pathology

22.-24. 6. 2015, Bratislava, Slovensko
Web sympozia
 

22. zjazd slovenských a českých patologov

22.-24. 6. 2015, Bratislava - Adobe Acrobat dokument Pozvánka
Registrace a další informace na webu AMR sympozia
 

Kurz patologie prsu 2015

10. 10. 2015, Plzeň - termín obsazen
7. 11. 2015, Plzeň - Informace, registrace

NOVINKY:

Liquid Based Cytology (LBC) ve vyšetření urologické cytologie

Liquid Based Cytology Zahajujeme rutinní provoz nové metodiky ve vyšetření urologické cytologie. Podívejte se na videa.

Monografie "Cutaneous Adnexal Tumors"

Obálka knihy

V loňském roce byla vydána v jednom z nejprestižnějších a největších amerických nakladatelství Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins kniha českých autorů (D.V. Kazakov, M. Michal, D. Kacerovská) ve spolupráci s angloamerickým patologem (P.H. McKee).

Publikace má 814 stran, obsahuje přes 2.000 kvalitních barevných histologických a klinických fotografií a 3012 citací.

Stanovisko Společnosti českých patologů k Liquid Based Cytology (LBC)


Liquid Based Cytology (LBC)

Liquid Based Cytology Zahajujeme rutinní provoz nové metodiky ve vyšetření gynekologické cytologie. Podívejte se na videa.
Získali jsme akreditaci ICDP-UEMS k provozování
ICDP-UEMS Dermatopathology Training Center
 
Jsme jednou z 5-ti cytologických akreditovaných laboratoří, kterým byl nasmlouván kód pro Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru pro screening karcinomu děložního hrdla.

Imunohistochemické vyšetření exprese EGFR a molekulárně genetické vyšetření KRAS

HPV vyšetření v rámci prevence karcinomu děložního čípku

Náklady na toto vyšetření NOVĚ nespadají gynekologům do nákladů na vyžádanou péči (pozn.: pouze při zpracování v laboratoři akreditované MZ ČR pro provádění screeningové cytologie, což Bioptická laboratoř s.r.o. jako jedna z mála laboratoří splňuje)
Prosíme o řádné označování odběrovek

SLUŽBY INFORMAČNÍHO CHARAKTERU:

WebZis - výsledky histologických a cytologických vyšetření po Internetu Přihlášení Více informací
Genetická služba - hotline na mobilním telefonu +420 737 220 498 Více informací
Cytologická služba - hotline pro gynekologické ordinace +420 733 676 000 Více informací
Sekretářská služba - hotline na mobilním telefonu +420 603 835 353 Více informací

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Akreditace ČSN EN ISO 15189 PDF dokument PDF dokument Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve screeningu cervikálních karcinomů (pdf)
Akreditace ke vzdělávacím programům Adobe Acrobat soubor Screening CA děložního hrdla - pověření MZ (pdf)
Laboratorní příručka Adobe Acrobat soubor Adobe Acrobat soubor Konsensus pro management suspektních a pozitivních cytologických nálezů v graviditě (pdf)
Adobe Acrobat soubor Seznam protilátek (pdf)
Adobe Acrobat soubor Adobe Acrobat soubor +Informovaný souhlas Adobe Acrobat soubor
Adobe Acrobat soubor Návod na odběr HPV Aptima (pdf) MS Word dokument Dotazník pro žadatele o laboratorní vyšetření (doc) MS Excel dokument Statistika cytologií (xlsx)
Adobe Acrobat soubor Návod na odběr Chlamydie Aptima (pdf)

ODKAZY:

Molekulárně biologická vyšetření pro dermatology prováděná Bioptickou laboratoří s.r.o. najdete na www.dermatovenerologie.cz.

www.nadory.cz - rozcestník odborných stránek, které se zabývají nádorovými onemocněními

www.cipek.cz - gynekologická cervikální cytologie
www.cervix.cz - cervikální screening v ČR

Cytologie není stoprocentní - článek uveřejněný v Plzeňském deníku 3.3.2009

Nové průvodky cerviko-vaginální cytologie je možné objednat za výhodnou cenuMedimarket s.r.o. (telefonicky, emailem nebo v e-obchodu).

PARTNER: Cytopathos spol. s r.o.
Bioptická, cytologická a skríningová laboratoř a centrum pro hodnocení transplantovaných orgánů. Jedna z největších laboratoří na Slovensku.
Provozuje: Bioptická laboratoř s.r.o.
Identifikační číslo: 49197827
Spisová značka: C 4435 vedená u Krajského soudu v Plzni
Sídlo: Plzeň, Mikulášské nám. 628/4, PSČ 326 00Bioptická laboratoř s.r.o.
HLAVNÍ MENU :