Skupina
3. Reverzní hybridizace, real time PCR - mutační analýza
NázevMetody/geny/organismyPoznámka
BRAF mutační analýza hotspot kodonů 600/601 metodou reverzní hybrydizace. Analytická senzitivita 1%. somatické mutace
EGFR mutační analýza hotspot exonů 18,19,20,21 metodou reverzní hybrydizace (30 typů mutací). Analytická senzitivita 1%. somatické mutace
mutační analýza hotspot exonů 18,19,20,21 metodou real-time PCR (cobas, 42 typů mutací). Analytická senzitivita 5%.
KRAS mutační analýza hotspot kodonů 12/13/59/61/117/146 metodou reversní hybridizace (29 typů mutací). Analytická senzitivita 1%. somatické mutace
NRAS mutační analýza hotspot kodonů 12/13/59/61/146 metodou reversní hybridizace (29 typů mutací). Analytická senzitivita 1%. somatické mutace