Skupina
9. Virologie
NázevMetody/geny/organismyPoznámka
Adenovirus real-time kvantitativní PCR virový genom
BK-JC virus real-time PCR virový genom
BKV real-time kvantitativní PCR virový genom
CMV real-time kvantitativní PCR virový genom
EBER in-situ hybridizace virový genom
EBV real-time PCR virový genom
Enterovirus real-time kvantitativní PCR virový genom
HHV-6 real-time PCR virový genom
HHV-8 PCR virový genom
HPV-HR/LR PCR virový genom
HPV - exact type reversní hybridizace/multiplex real-time PCR a sekvenování virový genom
HSV-1 real-time PCR virový genom
HSV-2 real-time PCR virový genom
Merkel cell polyomavirus real-time PCR virový genom
Parvovirus B19 real-time kvantitativní PCR virový genom
HPV E6-E7 type 16,18,31,33,35,45 PCR virový genom
Varicella zoster real-time PCR virový genom