onemocnění: nodální anaplastický velkobuněčný lymfom (ALCL), nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC)

1. vyšetřovaný gen: ALK ("Anaplastic Lymphoma Kinase"); alt. názvy: CD246

Gen ALK kóduje membránový tyrosin kinázový receptor. ALK pozitivita u lymfomů je spojená s lepším přežíváním pacientů. U ALCL je nejčastějším fúzním partnerem gen NPM, u NSCLC je to gen EML4. Mezi další časté fúzní partnery ALK patří geny TPM3, TFG, ATIC, CTLC a MSN. Analýza přítomnosti této fúze slouží jako diagnostický faktor a u NSCLC také jako kritérium při rozhodování o léčbě inhibitory cílenými na ALK (crizotinib, ceritinib, alectinib, brigatinib, entrectinib).

2. vyšetření, materiál, metody:

vyšetřenímateriálmetody
zlom genu ALKfixovaná nádorová tkáňfluorescenční in situ hybridizace (FISH) - "break-apart" sonda
fúze genů ALK/EMLfixovaná nádorová tkáňfluorescenční in situ hybridizace (FISH) - fúzní sonda

3. odběr, uskladnění a transport materiálu:

materiálfixacemnožství odebraného materiáluskladování před odběremskladování po odběrumax. čas do transportupoznámky
fixovaná tkáňFFPE *-------pokojová teplotapokojová teplotaneomezeně
* FFPE ("Formalin fixed paraffin embedded tissue"), tj. fixace v 10% pufrovaném formalinu
pozn: transport materiálu z Vaší ambulance k nám zajistí naše laboratoř, kontaktní osoba: Petr Grossmann, tel: +420 731 169 303, grossmann@biopticka.cz

4. klinická senzitivita:

Ve 40% ALCL se vyskytuje translokace, jejímž výsledkem je fúze ALK s jaderným fosfoproteinem NPM. Tato fúze se vyskytuje v 70-80% ALK pozitivních ALCL. U 1-6 % případů NSCLC je ALK fúzován s EML4.

5. limitace vyšetření:

Pro vyšetření je nutné aby preparát obsahoval alespoň 50 hodnotitelných nádorových jader (pokud výrobce sondy nestanoví jinak). Hodnota "cut-off" je pro sondy typu "break appart" 10%, pro fúzní sondy 20%, pro enumeračních sondy 45% pro monosomie a 10% pro polysomie (pokud výrobce sondy nestanoví jinak).

6. reference

  • Kutok JL, Aster JC. Molecular biology of anaplastic lymphoma kinase-positive anaplastic large-cell lymphoma. J Clin Oncol. 2002 Sep 1;20(17):3691-702. Review.
  • Morris SW, Kirstein MN, Valentine MB, Dittmer KG, Shapiro DN, Saltman DL, Look AT. Fusion of a kinase gene, ALK, to a nucleolar protein gene, NPM, in non-Hodgkin's lymphoma.Science. 1994 Mar 4;263(5151):1281-4. Erratum in: Science. 1995 Jan 20;267(5196):316-7.