Lidské adenoviry patřící do rodiny Adenoviridae, rod Mastadenovirus. Adenoviry jsou střední velikosti, dvouvláknové, DNA ikosahedrální viry bez obalu. Adenoviry mohou způsobovat respirační, oční nebo gastrointestinální onemocnění, především se vyskytující u dětí. Infekce adenoviry jsou běžné, rozšířené celosvětově a vyskytují se během celého roku. Recentně byly adenoviry zjišťovány jako patogeny s vysokou morbiditou a mortalitou u imunokomprimovaných pacientů. Klinické příznaky zahrnují pneumónii, hepatitidu, hemorhagickou cystitidu, kolitidu, pankreatitidu, meningoencefalitidu a roztroušené onemocnění podle napadeného orgánu a věku a sérotypu pacienta. Pokud je předpoklad onemocnění adenovirem, měly by být vzorky krve testovány pomocí PCR, jelikož detekce adenovirové DNA z krve má prediktivní hodnotu pro rozšíření nemoci. Sledování vzorků krve je běžnou praxí u příjemců transplantace kostní dřeně, zvláště v pediatrické populaci.

Amplifikace a detekce genomu viru pomocí real-time PCR je vysoce citlivé vyšetření použitelné zejména, pokud je přítomen neinfekční virus nebo je-li potřeba rychlého výsledku. Souprava detekuje doposud všechny známé sérotypy lidských adenovirů.

2. vyšetření, materiál, metody:

vyšetřenímateriálmetody
přítomnost virů rodiny Adenoviridaeplná krevkvantitativní polymerázová řetězová reakce (real-time qPCR)

3. odběr, uskladnění a transport materiálu:

materiálodběrová zkumavka / fixacemnožství odebraného materiáluskladování před odběremskladování po odběrumax. čas do transportupoznámky
plná krevvakueta s EDTA5 mLpokojová teplota2-8°C7 dní
* FFPE ("Formalin fixed paraffin embedded tissue"), tj. fixace v 10% pufrovaném formalinu
pozn: transport materiálu z Vaší ambulance k nám zajistí naše laboratoř, kontaktní osoba: Jan Kašpírková, tel: +420 737 220 433, kaspirkova@biopticka.cz

4. klinická senzitivita:

5. limitace vyšetření:

6. reference

  • Marcela Echavarría: Adenoviruses in Immunocompromised Hosts, Clin Microbiol Rev. 2008 October; 21(4): 704–715.
  • B. Ghebremedhin: Human adenovirus: Viral pathogen with increasing importance : Eur J Microbiol Immunol (Bp) 2014 March; 4(1): 26–33.
  • Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, 2003.