Enteroviry patří do čeledi Picornaviridae. Jsou to malé neobalené RNA viry, genom představuje lineární vlákno RNA s pozitivní polaritou. Enteroviry mohou infikovat řadu tkání včetně jaterní, svalové, nervové a slinivky břišní - při tom dochází k sekundární virémii. V mírném klimatickém pásu jsou enterovirové infekce hlavně sezonní (od května do října) a ovlivňují hlavně děti a dospívající. Enteroviry jsou hlavní příčinou virové meningitidy a jsou také spojovány s nemocemi srdce, dýchacích cest, kožními/slizničními a novorozeneckými nemocemi.

Real-time RT-PCR umožňuje vysoce citlivou identifikaci všech sérotypů Enterovirů (oproti tradiční seroneutralizační typizaci, jež nemusí být dostatečně citlivá na určité sérotypy (virus coxsackie A a enteroviry 68 až 71). Real-time RT-PCR detekuje fragment vysoce vysoce konzervované nekódující oblasti 5’následujících enterovirových sérotypů:

Enterovirus A: Coxsackievirus A4, A6 až A8, A10, A14, A16, A16V, Enterovirus 71, 76

Enterovirus B: Coxsackievirus A9, B1 až B6, Echovirus 1 až 7, 9, 11 až 21, 24 až 27, 29 až 33, Enterovirus 69, 74, 75, 77, 78, 93

Enterovirus C: Coxsackievirus A11, A13, A17, A20, A21, A24, A24V, Poliovirus 1, 2, 3

Enterovirus D: Enterovirus 68, 70, 94.

!!!(nedetekuje Parechoviruses 1, 2, 3, rhinoviry 9, 39, 89 a rhinoviry 1B,14, 17, 22 a 87)!!!

2. vyšetření, materiál, metody:

vyšetřenímateriálmetody
přítomnost Enterovirůfixovaná tkáň
mozkomíšní mok
stolice
krční výtěr
polymerázová řetězová reakce (real-time RT-PCR)

3. odběr, uskladnění a transport materiálu:

materiálodběrová zkumavka / fixacemnožství odebraného materiáluskladování před odběremskladování po odběrumax. čas do transportupoznámky
fixovaná tkáňFFPE *-------pokojová teplotapokojová teplotaneomezeně
mozkomíšní mok (likvor)sterilní zkumavka2 mLpokojová teplota2-8°C7 dní
stolice
krční či nosohltanové výtěr-------pokojová teplota2-8°C7 dní
* FFPE ("Formalin fixed paraffin embedded tissue"), tj. fixace v 10% pufrovaném formalinu
pozn: transport materiálu z Vaší ambulance k nám zajistí naše laboratoř, kontaktní osoba: Jan Kašpírková, tel: +420 737 220 433, kaspirkova@biopticka.cz

4. klinická senzitivita:

5. limitace vyšetření:

6. reference

  • Tapparel C, Siegrist F, Petty TJ, Kaiser L. Picornavirus and enterovirus diversity with associated human diseases. Infect Genet Evol. 2013 Mar;14:282-93.
  • Pankuweit S, Klingel K. Viral myocarditis: from experimental models to molecular diagnosis in patients. Heart Fail Rev. 2013 Nov;18(6):683-702.
  • Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, 2003.