onemocnění: X - vázaná recesivní ichtyóza (XLRI, XLI)

X-vázaná recesivní ichtyóza (XLRI) je dědičné onemocnění, které je charakteristické výskytem hnědých šupin na krku a na těle. Dědičnost této choroby je vázaná na chromosom X, proto jsou tímto onemocněním postiženi skoro výhradně muži. Její příčinou jsou zárodečné inaktivační mutace v genu STS. Nejčastěji jsou velké delece v genu STS (Basler et al 1992), bodové mutace bývají nalezeny ojediněle (Alperin a Shapiro 1997).

1. vyšetřovaný gen: STS (steroidní sulfatáza)

Gen STS kóduje enzym steroidní sulfatázu, která katalyzuje konverzi sulfátovaných steroidních prekurzorů na estrogeny během těhotenství. Pokud je enzym STS defektní, dojde k zvýšení množství sulfátů cholesterolu v epidermis, což pravděpodobně způsobí vyšší kohezi interkorneocytových lipidů, opožděnou deskvamaci korneocytů a retenční hyperkeratózu (Elias et al 2004).

2. vyšetření, materiál, metody:

Vyšetření germinálních mutací genu STS genu musí indikovat klinický genetik po provedení klinického vyšetření pacienta.

vyšetřenímateriálmetody
germinální mutace velkého rozsahu v genu STSperiferní krev pro izolaci gDNAMLPA test P160, fragmentační analýza, alt. Sekvenování nové generace (NGS)

3. odběr, uskladnění a transport materiálu:

materiálodběrová zkumavka / fixacemnožství odebraného materiáluskladování zkumavky před odběremskladování zkumavky po odběrumax. čas do transportupoznámky
periferní krev pro izolaci gDNAvakueta s EDTA1mLpokojová teplota2-8°C7 dní
vakueta Streck **
"Cell-Free DNA BCT®"
8mL/2mLpokojová teplotapokojová teplota14 dnípo odběru vakuetu 10x otočit tam a zpět
** vakuetu Vám dodá naše laboratoř
pozn: transport materiálu z Vaší ambulance k nám zajistí naše laboratoř, kontaktní osoba: Petr Martínek, tel: +420 731 433 562, martinek@biopticka.cz

4. klinická senzitivita:

Velé delece v genu STS jsou nalézány až u 90% případů XLRI (Bonifas et al 1987). MLPA testem jsme schopni zachytit 100% známých velkých delecí tohoto genu.

5. analytická senzitivita a specifita:

Analytická senzitivita MLPA 90%, specifita 98%

Analytická senzitivita a specifita NGS: ..........

6. limitace vyšetření:

Delece hluboko v intronových a regulačních sekvencích nebudou zachyceny.

7. akreditace a kvalita:

MLPA testy: P160 - RUO

NGS:

U zmíněných testů provádíme interní validace s ohledem na doporučení k ISO 15189.

8. reference

  • Alperin, E. S., Shapiro, L. J. Characterization of point mutations with X-linked ichthyosis: effects on the structure and function of the steroid sulfatase protein. J. Biol. Chem. 272: 20756-20763, 1997.
  • Basler, E., Grompe, M., Parenti, G., Yates, J., Ballabio, A. Identification of point mutations in the steroid sulfatase gene of three patients with X-linked ichthyosis. Am. J. Hum. Genet. 50: 483-491, 1992.
  • Bonifas J. et al. Cloning of a cDNA for steroid sulfatase: frequent occurrence of gene deletions in patients with recessive X chromosome-linked ichthyosis. Proc. Nat. Acad. Sci. 84: 9248-9251, 1987.
  • Elias PM, Crumrine D, Rassner U, et al. Basis for abnormal desquamation and permeability barrier dysfunction in RXLI. J Invest Dermatol 2004. 122 (2): 314–9.