Seminář pro dermatology
13. dubna 2024, Plzeň
www.biopticka.cz

Moderní vyšetřovací metody ve screeningu karcinomu děložního čípku a chromozomálních vad v graviditě
Datum 27.1.24 13.4.24 25.5.24
proběhlo proběhlo proběhlo
 
MístoBioptická laboratoř Plzeň
Důležité

Seminář již proběhl.

Další termín zatím nebyl vypsán.

Všeobecné informace

Seminář je určen především pro gynekology. Diskutovány budou nové možnosti a zároveň limitace ve skríningu karcinomu děložního hrdla. Výhody tekuté cytologie v době HPV testování a automatický skríning. Prezentace se zaměří na praktické informace, jaká vyšetření lze indikovat registrujícím gynekologem a co vše nabízí molekulárně genetická laboratoř. Druhá část semináře představí neinvazivní prenatální testování chromozomálních vad v graviditě, srovnání spolehlivosti jednotlivých testů a získání přehledu o jejich indikacích. Prohlídkou provozů cytologické, bioptické i molekulárně genetické laboratoře chceme klinickým lékařům prezentovat naše diagnostické možnosti a jejich následné využití při vzájemné spolupráci.

Místo konání: Bioptická laboratoř s.r.o., přednáškový sál, Rejskova 10, Plzeň

Časový rozvrh:

Registrace účastníků:8.00 – 8.30 hod.
Začátek přednášek:8.30 hod.
Přestávka:cca 11.30 – 12.30 hod.
Konec:15.00 – 16.00 hod.
Časový rozsah:6 vyučovacích hodin

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Účast na akci je ohodnocena 6 kreditními body. Odborným garantem je prof. MUDr. Michal Michal.

Akce je bez účastnického poplatku.

Kontakt

Logo Bioptická laboratoř Bioptická laboratoř s.r.o.
Mikulášské nám. 4
326 00 Plzeň
pavlatova@biopticka.cz
+420 723 070 929