Laboratorní příručka

Seznam protilátek (pdf)

Průvodka cerviko-vaginální cytologie a vyšetření HPV (pdf)

Externí průvodka pro molekulárně genetické vyšetření - typ I (pdf) + Informované souhlasy

Externí průvodka pro molekulárně genetické vyšetření - typ II (pdf)

Nabídka molekulárně mikrobiologických a virologických vyšetření (pdf)

HPV Aptima odběr (pdf)

HPV test - indikace a omezení (pdf)

Odběr HPV pro HC2 DNA (pdf)

Odběr pro HPV detekci (genotypizaci) u mužů (pdf)

Odběr Aptima pro Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae a STI7 (pdf)

Odběr MOČI Aptima pro Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae a STI7 (pdf)

Skladování, transport materiálu - molekulární genetika a mikrobiologie (pdf)

Žádanka k neinvazivnímu testování aneuploidií Panorama™ (pdf) + Informovaný souhlas (pdf)

Dotazník pro žadatele o laboratorní vyšetření (doc)

RODOKMENOVÝ DOTAZNÍK pro genetické testování trombofilních mutací (pdf)

Statistika cytologií (xlsx)

Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve screeningu cervikálních karcinomů (pdf)

Konsensus pro management suspektních a pozitivních cytologických nálezů v graviditě (pdf)

Spuštění/stažení Team Vieweru

Další průvodky/žádanky a informované souhlasy najdete na stránce Průvodky