• Moderní vyšetřovací metody ve skríningu karcinomu děložního čípku a chromozomálních vad v graviditě

    sobota 16. 6. 2018, 9:00-15:00 hod.

    Pozvánka

    Určeno klientům Bioptické laboratoře s.r.o.
    Kurzů se mohou zúčastnit i neklienti - ty prosíme o domluvu na duskova@biopticka.cz.

    Přihlášky s uvedením počtu osob, termínem účasti a zda je požadováno ubytování z pátku na sobotu je možno zasílat na mail: hablova@biopticka.cz nebo duskova@biopticka.cz, příp. poštou na adresu Bioptické laboratoře s.r.o.

Další informace o metodě LBC najdete na webu www.gynekolog.cz:

Fakta Videa

nebo www.urolog.cz.

Další informace o metodě NIPT najdete na webu www.panoramatest.cz:

Informace pro lékaře