RNDr. Tomáš Vaněček, PhD.
email: vanecek@medima.cz
tel.: +420 737 220 498

RNDr. Jana Kašpírková (Němcová)
email: kaspirkova@medima.cz, jana.nemcova@medima.cz
tel.: +420 737 220 498

RNDr. Petr Grossmann, PhD.
email: grossmann@medima.cz
tel.: +420 737 220 498

RNDr. Kateřina Černá, Ph.D.
email: cerna.katerina@medima.cz
tel.: +420 737 220 498

Mgr. Petr Martínek
email: martinekp@medima.cz
tel.: +420 737 220 498

Ing. Monika Šedivcová
email: sedivcova@medima.cz
tel.: +420 737 220 498