1. Kocova L, Michal M, Sulc M, Zamecnik M. Calcifying fibrous pseudotumour of visceral peritoneum. Histopathology. 1997;31(2):182-184.
 2. Hes O, Michal M, Sulc M, Kocova L, Hora M, Rousarova M. Glassy hyaline globules in granular cell carcinoma, chromophobe cell carcinoma,and oncocytoma of the kidney.Ann Diagn Pathol. 1998;2(1):12-18.
 3. Fakan F, Chlumska A, Krijt J, Kocova L. Cytoplasmic liver cell inclusions - a typical feature of porphyria cutanea tarda - are absent in porphyria-related hepatic neoplasias. Neoplasma. 1998;45(2):102-106.
 4. Fakan F, Plank L, Szépe P, Kočová L. Mantle cell lymphoma (MCL) - histopathology and clinical features. Čes Slov Patol. 1998;34(2):47-53.
 5. Kocova L, Skalova A, Fakan F, Rousarova M. Phyllodes tumour of the breast: immunohistochemical study of 37 tumours using MIB1 antibody. Pathol Res Pract. 1998;194(2):97-104.
 6. Boudova L, Michal M. Atypical decubital fibroplasia associated with bizarre parosteal osteochondromatous proliferation (Nora's reaction).Pathol Res Pract. 1999;195(2):99-103.
 7. Walter J, Skálová A, Boudová L. Nediferencovaný karcinom submandibulární slinné žlázy (kazuistika). Čes Stomat. 1999;99(2):69-76.
 8. Tachezy R, Mikyskova I, Salakova M, Van Ranst M. Correlation between human papillomavirus-associated cervical cancer and p53 codon 72 arginine/proline polymorphism. Hum Genet. 1999;105(6):564-566.
 9. Tachezy R, Hamsikova E, Hajek T, Mikyskova I, Smahel M, Van Ranst M, Kanka J, Havrankova A, Rob L, Guttner V, Slavik V, Anton M, Kratochvil B, Kotrsova L, Vonka V. Human papillomavirus genotype spectrum in Czech women: correlation of HPV DNA presence with antibodies against HPV-16, 18, and 33 virus-like particles. J Med Virol. 1999;58(4):378-386.
 10. Svec A, Urban M, Mikyskova I, Tachezy R. Human papillomavirus in squamous metaplastic epithelium with dysplasia of the epididymis detected by PCR method. Am J Surg Pathol. 1999;23(11):1437-1438.
 11. Zamecnik M, Michal M, Boudova L, Sulc M. CD34 expression in calcifying fibrous pseudotumours. Histopathology 2000;36:183-184.
 12. Fakan F, Plank L,Szépe P, Boudová L, Feit V, Náměstek S. Intestinální T lymfom. Čes Slov Patol. 2000;36:94-98.
 13. Chlumská A, Čuřík R, Boudová L, Mukenšnabl P, Klvaňa P. Chlorpromazine induced Cholestatic Liver Disease with Ductopenia. Čes Slov Patol. 2001;37:118-122.
 14. Hora M, Hes O, Michal M, Boudova L. Biphasic synovial sarcoma of the perineum. BJU International 2001;87:903.
 15. Hes O, Michal M, Boudova L, Mukensnabl P, Kinkor Z, Miculka P. Small cell variant of renal oncocytoma - a rare and misleading type of renal tumor. Int J Surg Pathol. 2001;9, 215-222.
 16. Boudová L, Michal M, Kinkor Z, Benčík V, Hušek K, Roušarová M, Mukenšnábl P. Sklerotizující epiteloidní fibrosarkom. Čes Slov Patol. 2001;37:158-162.
 17. Zehbe I, Tachezy R, Mytilineos J, Voglino G, Mikyskova I, Delius H, Marongiu A, Gissmann L, Wilander E, Tommasino M. Human papillomavirus 16 E6 polymorphisms in cervical lesions from different European populations and their correlation with human leukocyte antigen class II haplotypes. Int J Cancer. 2001;94(5):711-716.
 18. Hes O, Treska V, Hasman D, Boudova L, Kuntscher V. Determination of the apoptotic cells in kidneys from non-beating-donors and heart-beating donors using TUNEL assay: A limited immunohistochemical method? Transplant Proceed. 2002; 34, 1095-1097.
 19. Hora M, Hes O, Boudova L, Chudacek Z, Droppa J. An unusual presentation of urinoma: the first symptom of lung cancer. Braz J Urol. 2002; 28, 130-131.
 20. Boudová L, Fakan F, Michal M, Dušek J, Čuřík R, Hušek K, Voska L, Kolník P, Mukenšnabl P, Hes O, Jindra P. Lymfoproliferativní choroba po transplantaci. Čes Slov Patol. 2002;38:24-32.
 21. Hora M, Hes O, Boudová L, Chudáček Z, Ouda Z, Michal M, Roušarová M: Papilární renální karcinom (Papillary renal carcinoma), Čes Urol. 2002;6:26-31.
 22. Hora M, Hes O, Boudova L, Michal M, Chudacek Z, Bohac R, Betlach J. Well differentiated liposarcoma of the kidney. Br J Urol. 2002;90:624.
 23. Fakan F, Boudová L, Hejda V. Syndecan-1 (CD138): imunohistochemický marker nádorů z plazmatických buněk.Čes Slov Patol. 2002; 38(1):33-36.
 24. Chlumská A, Boudová L, Pavlovský M, Šulc M. Intestinal Necrosis Following Calcium Resonium - Sorbitol Administration in a Premature Uraemic Infant. Čes Slov Patol. 2002;38(4):169-172.
 25. Rudiger T, Boudova L, Muller-Hermelink HK. Nodular growth pattern in T/HRBCL: a problem in the differential diagnosis to NLPHL. In: Rüdiger T. et al: Workshop on the relatioship between nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma and T-cell/histiocyte-rich B cell lymphoma. Ann Oncology. 2002; 13:44-51.
 26. Skálova A, Stárek I, Vaněček T, Kučerova V, Plank L, Szepe P. Amplification and overexpression of HER-2/neu in parotid gland salivary duct carcinoma. Immunohistochemical study and fluorescence in situ hybridization. Čes Slov Patol. 2002;38(1):27-34.
 27. Treska V, Kocova J, Boudova L, Neprasova P, Topolcan O, Pecen L, Tonar Z. Inflammation in the wall of abdominal aortic aneurysm and its role in the symptomatology of aneurysm.Cytokines Cell Mol Ther. 2002;7(3):91-97.
 28. Jindra P, Koza V, Boudova L, Vozobulova V, Cerna K, Karas M, Lysak D,Svojgrova M. Epstein-Barr virus-associated B-cell lymphoproliferative disorder in CLL patients after treatment with fludarabine and cyclophosphamide followed by high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation.Bone Marrow Transplant. 2003;31(10):951-952.
 29. Klečka J, Hora L, Boudová L, Michal M. Cystitis cystica - příčiny, diagnostika, léčba: kazuistika (Cystitis cystica - causes, diagnostic, medical treatment: case report), Čes Urol. 2003;7: 33-36.
 30. Hes O, Vaněček T, Hora M, Boudová L, Mares J, Reischig T, Michal M. Mnohočetné nádory nativní nefunkční ledviny u pacienta s transplantovanou ledvinou (Multiple tumours of the native non-functional kidney in patient with transplant kidney). Čes Urol. 2003;7: 43-46.
 31. Boudova L, Torlakovic E, Delabie J, Reimer P, Pfistner B, Wiedenmann S, Diehl V, Muller-Hermelink HK, Rudiger T. Nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma with nodules resembling T-cell/histiocyte-rich B-cell lymphoma:differential diagnosis between nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma and T-cell/histiocyte-rich B-cell lymphoma. Blood 2003;102(10):3753-3756.
 32. Boudová L, Vaněček T, Šíma R, Bouda J, Hes O, Fakan F. Role proteinu p27 kp1 v buněčném cyklu a jeho výskyt v lymfoidních tkáních, zvláště v nehodgkinských B-lymfomech. Přehled problematiky. The role of protein p27Kip1 in the cell cycle and its staining patterns in lymphoid tissues, especially in B-cell non-hodgkin lymphomas (review). Čes Slov Patol. 2003;39:126-129.
 33. Fakan F, Boudová L, Skálová A. Imunohistochemický průkaz folikulárních dendritických buněk v diagnostice lymfomů z malých B buněk. Immunohistochemical detection of follicular dendritic cells in the diagnosis of lymphomas of small B-cells. Čes Slov Patol. 2003;39:96-101.
 34. Kočová J, Boudová L, Třeška V, Křížková V, Tonar Z, Moláček J. Cellular and extracellular elements in the aortic wall including aneurysm and rupture of abdominal aorta. Plzeň Lék Sborn. 2003;78:115-122.
 35. Mikyšková I, Dvořák V, Michal M. Lidské papilomaviry jako příčina vzniku gynekologických onemocnění. Praktická gynekologie 2003, 4:33-36.
 36. Švec A, Mikyskova I, Hes O, Tachezy R. Human papillomavirus infection of the epididymis and ductus deferens: an evaluation by nested polymerase chain reaction. Arch Pathol Lab Med. 2003, 127(11):1471-1474.
 37. Skálova A, Vaněček T, Lošan F, Papoutsidesova, Fínek J. Detection of HER-2/neu in breast carcinoma Čas Lék Česk. 2003;142(2):93-98.
 38. Skalova A, Starek I, Vanecek T, Kucerova V, Plank L, Szepe P, Di Palma S, Leivo I. Expression of HER-2/neu gene and protein in salivary duct carcinomas of parotid gland as revealed by fluorescence in-situ hybridization and immunohistochemistry. Histopathology. 2003;42(4):348-356.
 39. Hes O, Hora M, Vanecek T, Sima R, Sulc M, Havlicek F, Beranova M, Michal M. Conventional renal cell carcinoma with granulomatous reaction: a report of three cases. Virchows Arch. 2003;443(2):220-221.
 40. Daum O, Hes O, Vanecek T, Benes Z, Sima R, Zamecnik M, Mukensnabl P, Hadravska S, Curik R, Michal M. Vanek's tumor (inflammatory fibroid polyp). Report of 18 cases and comparison with three cases of original Vanek's series. Ann Diagn Pathol. 2003;7: 337-347.
 41. Beranova M, Sima P, Rokyta Z, Ulcova-Gallova Z, Vanecek T, Sima R. On the search for the genetic background of the primary idiopathic infertility: The leukemia-inhibitory factor gene mutations in the population of infertile women. 59th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine (ASRM) to be held October 11-15, 2003, in San Antonio, Texas, U.S.A. Supplement to Fertility and Sterility. 80;Sup.3:S89-90.
 42. Lasota J, Kopczynski J, Sarlomo-Rikala M, Schneider-Stock R, Stachura T, Kordek R, Michal M, Boltze C, Roessner A, Stachura J, Miettinen M.: KIT 1530ins6 mutation defines a subset of predominantly malignant gastrointestinal stromal tumors of intestinal origin. Human Pathology, 34, 1306-1312, 2003.
 43. Vanecek T, Vorel F, Sip M. Mitochondrial DNA D-loop hypervariable regions: Czech population data. Int J Legal Med 2004;118:14-18.
 44. Michal M, Vanecek T, Sima R, Mukensnabl P, Boudova L, Brouckova M. Primary Capillary Hemangioblastoma of Peripheral Soft Tissues. A Case Report. Am J Surg Patol. 2004;28(7):962-966.
 45. Vanecek T, Sima R, Hes O, Hora M. Molekulární charakteristika vybraných nádorů ledvin (invited review). Urol listy 2004;3:45-52.
 46. Daum O, Vanecek T, Sima R, Curik R, Zamecnik M, Yamanaka S, Mukensnabl P, Benes Z, Michal M. Reactive nodular fibrous pseudotumor of the gastrointestinal tract. Report of eight cases. Int J Surg Pathol 2004;12(4):365-374.
 47. Hora M, Hes O, Reischig T, Kreuzberg B, Vaněček T, Boudová L, Ferda J, Klečka J, Michal M: Mnohočetné renální karcinomy při terminálním selhání ledvin (Multifocal renal cell carcinoma in end-stage kidney disease), Urológia, 3/2004, 10: 7-11.
 48. Kazakov DV, Palmeto G, Mukensnabl P, Hes O, Kempf W, Michal M. Follicular lymphoma of the skin and superficial soft tissues associated with a prominent follicular dendritic cell proliferation: an unusual pattern which may represent a diagnostic pitfall. Pathology Research and Practice, 200, 557-565, 2004.
 49. Mikyšková I, Michal M. Diagnostika lidských papillomavirů. Review. Česká gynekologie, 59, 510-516, 2004.
 50. Kazakov DV, Pitha I, Sima R, Vanecek T, Shelekhova K, Mukensnabl P, Michal M. Hybrid peripheral nerve sheath tumors: schwannoma-perineurioma and neurofibroma-perineurioma. A report of three cases in extradigital locations. Annals of Diagnostic Pathology, 9, 16-23, 2005.
 51. Hes O, Benakova K, Vanecek T, Sima R, Michal M. Clear cell type of renal cell carcinoma with numerous hyaline globules: A diagnostic pitfall. Pathology International, 55, 150-154, 2005.
 52. Kazakov DV, Mikyskova I, Hes O, Mukensnabl P, Simpson RWH, Bouda J, Zamecnik M, Michal M. Hidradenoma papilliferum with oxyphilic metaplasia: A clinicopathological study of 18 cases, including detection of Human papillomavirus. American Journal of Dermatopathology, 27, 102-110, 2005.
 53. Hes O, Vanecek T, Perez-Montiel DM, Alvarado Cabrero I, Hora M, Suster S, Lamovec J, Curik R, Mandys V, Michal M. Chromophobe renal cell carcinoma with microcystic and adenomatous arrangement and pigmentation. A diagnostic pitfall. Morphological, immunohistochemical, ultrastructural and molecular genetic report of 20 cases. Virchows Archiv, 446, 383-393, 2005.
 54. Daum O, Klecka J, Ferda J, Treska V, Vanecek T, Sima R, Mukensnabl P, Michal M. Gastrointestinal stromal tumor of the pancreas: case report with documentation of Kit gene mutation. Virchows Archiv, 446, 470-472, 2005.
 55. Kazakov DV, Suster S, Leboit PE, Calonje E, Bisceglia M, Kutzner H, Rutten A, Mentzel T, Schaller J, Zelger B, Baltaci M, Leivo I, Rose C, Fukunaga M, Simpson RH, Yang Y, Carlson JA, Cavazza A, Hes O, Mukensnabl P, Vanecek T, Fidalgo A, Pizinger K, Michal M. Mucinous Carcinoma of the Skin, Primary, and Secondary: A Clinicopathologic Study of 63 Cases With Emphasis on the Morphologic Spectrum of Primary Cutaneous Forms: Homologies With Mucinous Lesions in the Breast. Am J Surg Pathol. 2005 ;29(6):764-782.
 56. Kazakov DV, Vanecek T, Sima R, Kutzner H, Michal M. Dendritic cell neurofibroma with pseudorosettes lacks mutations in exons 1-15 of the neurofibromatosis type 2 gene. Am J Dermatopathol 2005; 27(4):286-289.
 57. Boudova L, Kazakov DV, Sima R, Vanecek T, Torlakovic E, Lamovec J, Kutzner H, Szepe P, Plank L, Bouda J, Hes O, Mukensnabl P, Michal M. Cutaneous Lymphoid Hyperplasia and Other Lymphoid Infiltrates of the Breast Nipple: A Retrospective Clinicopathologic Study of Fifty-Six Patients. Am J Dermatopathol. 2005;27(5):375-386.
 58. Vaněček T, Trubač P, Vorel F, Šíp M. Population genetics of 11 nuclear and 1 mitochondrial short tandem repeat loci in a population of South Bohemia, Czech Republic. J Appl Biomed 2005;3(3):129-131.
 59. Melichar B, Voboril Z, Nozicka J, Ryska A, Urminska H, Vanecek T, Michal M. Pathological complete response in advanced gastrointestinal stromal tumor after imatinib therapy. Intern Med. 2005;44(11):1163-1168.
 60. Brdicka R, Beranek M, Cimburova M, Dvorackova J, Dvorakova D, Hajkova J, Haskovec C, Kebrdlova V, Karas M, Kratochvilova A, Losan F, Macek M Jr, Musil F, Putzova M, Rozmanova S, Riedlova P, Safrova M, Scheinost O, Stolba P, Trka J, Vanecek T, Vrtel R. Frequentational view on the genome changes testing. Cas Lek Cesk. 2006;145(2):98-103.
 61. Kazakov DV, Hugel H, Vanecek T, Michal M. Unusual hyperplasia of anogenital mammary-like glands. Am J Dermatopathol. 2006;28(2):134-137.
 62. Kazakov DV, Kutzner H, Palmedo G, Boudova L, Michaelis S, Michal M, Vanecek T, Magro CM, Mukensnabl P, Dummer R, Burg G, Kempf W. Primary Cutaneous Lymphoproliferative Disorders With Dual Lineage Rearrangement. Am J Dermatopathol. 2006 ;28(5):399-409.
 63. Melichar B, Laco J, Slovacek L, Grossmann P, Vanecek T. Fatal Venous Trombembolism Complicating Imatinib Therapy in a Patient with Metastatic Gastrointestinal Stroma Tumor. J Exp Clin Cancer Res. 2007; 25(4):607-610.
 64. Malyarchuk BA, Vanecek T, Perkova MA, Derenko MV, Sip M. Mitochondrial DNA Variability in Czech Population, with Application to Ethnic History of Slavs. Hum Biol. 2006;78(6):681-696.
 65. Skalova A, Vanecek T, Kinkor Z, Michal M. Detection of HER-2/neu status by immunohistochemistry and fluorescence in situ hybridization in breast cancer. In: Progress in Oncogene Research (Ed Peale LS), Nova Science Publishers, NY, Chapter VI, p149-165, 2006. ISBN 1 59454 582 0.
 66. Kazakov DV, Nemcova J, Mikyskova I, Michal M. Absence of Epstein-Barr Virus, Human Papillomavirus, and Simian Virus 40 in Patients of Central European Origin With Lymphoepithelioma-like Carcinoma of the Skin.Am J Dermatopathol. 2007 Aug;29(4):365-369.
 67. Kazakov DV, Bisceglia M, Sima R, Michal M. Adenosis tumor of anogenital mammary-like glands: a case report and demonstration of clonality by HUMARA assay. J Cutan Pathol. 2006 Jan;33(1):43-6.
 68. Kinkor Z, Sima R, Skalova A, Boudova L, Pekova S, Dvorakova D, Dedic K, Kracik M, Janousek M, Michal M. Isolated lymphadenopathy as the first presentation of systemic mastocytosis--description of two cases Cesk Patol. 2006 Jan;42(1):34-8.
 69. Michal M, Vanecek T, Sima R, Mukensnabl P, Hes O, Kazakov DV, Matoska J, Zuntova A, Dvorak V, Talerman A. Mixed germ cell sex cord-stromal tumors of the testis and ovary. Morphological, immunohistochemical, and molecular genetic study of seven cases. Virchows Arch. 2006 Mar 15
 70. Kralickova M, Sima R, Vanecek T, Sima P, Rokyta Z, Ulcova-Gallova Z, Sucha R, Uher P, Hes O. Leukemia inhibitory factor gene mutations in the population of infertile women are not restricted to nulligravid patients. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006 Aug;127(2):231-5
 71. Skalova A, Gnepp DR, Simpson RH, Lewis JE, Janssen D, Sima R, Vanecek T, Di Palma S, Michal M. Clonal nature of sclerosing polycystic adenosis of salivary glands demonstrated by using the polymorphism of the human androgen receptor (HUMARA) locus as a marker. Am J Surg Pathol. 2006 Aug;30(8):939-44.
 72. Boudova L, Kazakov DV, Jindra P, Sima R, Vanecek T, Kuntscher V, Vera V, Bouda J, Michal M. Primary cutaneous histiocyte and neutrophil-rich CD30+ and CD56+ anaplastic large-cell lymphoma with prominent angioinvasion and nerve involvement in the forehead and scalp of an immunocompetent woman. J Cutan Pathol. 2006 Aug;33(8):584-9.
 73. Kazakov DV, Belousova IE, Sima R, Michal M. Mammary type tubulolobular carcinoma of the anogenital area: report of a case of a unique tumor presumably originating in anogenital mammarylike glands. Am J Surg Pathol. 2006 Sep;30(9):1193-6.
 74. Daum O, Grossmann P, Vanecek T, Sima R, Mukensnabl P, Michal M. Diagnostic morphological features of PDGFRA-mutated gastrointestinal stromal tumors: molecular genetic and histologic analysis of 60 cases of gastric gastrointestinal stromal tumors. Ann Diagn Pathol. 2007 Feb;11(1):27-33.
 75. Belousova IE, Nikonova SM, Sima R, Kazakov DV. Granulomatous slack skin with clonal T-cell receptor-gamma gene rearrangement in skin and lymph node. Br J Dermatol. 2007 Jun 15
 76. Kazakov DV, Bisceglia M, Spagnolo DV, Kutzner H, Belousova IE, Hes O, Sima R, Vanecek T, Yang Y, Michal M. Apocrine Mixed Tumors of the Skin With Architectural and/or Cytologic Atypia: A Retrospective Clinicopathologic Study of 18 Cases. Am J Surg Pathol. 2007 Jul;31(7):1094-1102.
 77. Derenko M, Malyarchuk B, Grzybowski T, Denisova G, Dambueva I, Perkova M, Dorzhu C, Luzina F, Lee HK, Vanecek T, Villems R, Zakharov I. Phylogeographic analysis of mitochondrial DNA in northern Asian populations. Am J Hum Genet. 2007;81(5):1025-1041.
 78. Malyarchuk BA, Perkova MA, Derenko MV, Vanecek T, Lazur J, Gomolcak P. Mitochondrial DNA variability in Slovaks, with application to the Roma origin. Ann Hum Genet. 2008;72(Pt 2):228-240.
 79. Malyarchuk BA, Derenko M, Perkova M, Grzybowski T, Vanecek T, Lazur J. Reconstructing the phylogeny of African mitochondrial DNA lineages in Slavs. Eur J Hum Genet. 2008;16(9):1091-6.
 80. Malyarchuk B, Grzybowski T, Derenko M, Perkova M, Vanecek T, Lazur J, Gomolcak P, Tsybovsky I. Mitochondrial DNA phylogeny in Eastern and Western Slavs. Mol Biol Evol. 2008;25(8):1651-8.
 81. Gatalica Z, Lilleberg SL, Koul MS, Vanecek T, Hes O, Wang B, Michal M. COX-2 gene polymorphisms and protein expression in renomedullary interstitial cell tumors. Hum Pathol. 2008;39(10):1495-504.
 82. Kazakov DV, Belousova IE, Kacerovska D, Sima R, Vanecek T, Vazmitel M, Pizinger K, Michal M.Hyperplasia of hair follicles and other adnexal structures in cutaneous lymphoproliferative disorders: a study of 53 cases, including so-called pseudolymphomatous folliculitis and overt lymphomas. Am J Surg Pathol. 2008;32(10):1468-78.
 83. Belousova IE, Vanecek T, Samtsov AV, Michal M, Kazakov DV. A patient with clinicopathologic features of small plaque parapsoriasis presenting later with plaque-stage mycosis fungoides: report of a case and comparative retrospective study of 27 cases of "nonprogressive" small plaque parapsoriasis. J Am Acad Dermatol. 2008;59(3):474-82.
 84. Kacerovska D, Szepe P, Vanecek T, Nemcova J, Michal M, Mukensnabl P, Kazakov DV. Spiradenocylindroma-like basaloid carcinoma of the anus and rectum: case report, including HPV studies and analysis of the CYLD gene mutations. Am J Dermatopathol. 2008;30(5):472-6.
 85. Malyarchuk B, Perenko M, Perkova M, Vanecek T. Mitochondrial Haplogroup U2d Phylogeny and Distribution. Hum Biol. 2008;80(5):565-571.
 86. Kazakov DV, Zelger B, Rütten A, Vazmitel M, Spagnolo DV, Kacerovska D, Vanecek T, Grossmann P, Sima R, Grayson W, Calonje E, Koren J, Mukensnabl P, Danis D, Michal M. Morphologic Diversity of Malignant Neoplasms Arising in Preexisting Spiradenoma, Cylindroma, and Spiradenocylindroma Based on the Study of 24 Cases, Sporadic or Occurring in the Setting of Brooke-Spiegler Syndrome. Am J Surg Pathol. 2009 33(5):705-719.
 87. Kazakov DV, Ivan D, Kutzner H, Spagnolo DV, Grossmann P, Vanecek T, Sima R, Kacerovska D, Shelekhova KV, Denisjuk N, Hillen U, Kuroda N, Mukensnabl P, Danis D, Michal M. Cutaneous hidradenocarcinoma: a clinicopathological, immunohistochemical, and molecular biologic study of 14 cases, including Her2/neu gene expression/amplification, TP53 gene mutation analysis, and t(11;19) translocation. Am J Dermatopathol. 2009 May;31(3):236-247.
 88. Kazakov DV, Sima R, Vanecek T, Kutzner H, Palmedo G, Kacerovska D, Grossmann P, Michal M. Mutations in exon 3 of the CTNNB1 gene (beta-catenin gene) in cutaneous adnexal tumors. Am J Dermatopathol. 2009;31(3):248-255.
 89. Kacerovska D, Michal M, Nemcova J, Vanecek T, Kreuzberg B, Mrazkova P, Koudela K Jr, Kazakov DV. Crystal-deficient alveolar soft-part sarcoma with cutaneous involvement: a case report. Am J Dermatopathol. 2009;31(3):272-277.
 90. Belousova IE, Vanecek T, Skreg SV, Rodionov AN, Samtsov AV, Kazakov DV. Unusual clinicopathological presentation of primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type, with multiple nodules and widespread garland-like lesions. Am J Dermatopathol. 2009;31(4):370-374.
 91. Kazakov DV, Benkova K, Michal M, Vanecek T, Kacerovska D, Skalova A. Skin type spiradenoma of the parotid gland with malignant transformation Report of a case with analysis of the CYLD gene. Hum Pathol. 2009 May 18. [Epub ahead of print].
 92. Skalova A, Sima R, Vanecek T, Muller S, Korabecna M, Nemcova J, Elmberger G, Leivo I, Passador-Santos F, Walter J, Rousarova M, Jedlickova K, Curik R, Geierova M, Michal M. Acinic Cell Carcinoma With High-grade Transformation: A Report of 9 Cases With Immunohistochemical Study and Analysis of TP53 and HER-2/neu Genes. Am J Surg Pathol. 2009 May 20. [Epub ahead of print].