Akreditace laboratoře u ČIA

Loga ilac-MRA a ČIA

Akreditace udělená Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)

Rozsah akreditace:
Laboratorní diagnostika v odbornostech histopatologie, cytopatologie, cytogenetika a molekulární genetika včetně sdílených vyšetření vymezených přílohou.

Osvědčení o akreditaci Příloha k osvědčení o akreditaci Seznam činností v rámci FRA

Akreditace pro Panorama™ test (NIPT)

Logo Natera

Logo Panorama

Akreditace pro provádění Panorama™ neinvazivního prenatálního testu

Certifikace Natera®

Akreditace laboratoře k výuce a vzdělávání

Další akreditace

  • Akreditace MZ ČR pro provádění screeningové cytologie
    Osvědčení MZ ČR
  • Asociací zdravotních pojišťoven vybrána do programu prediktivní onkologie, kterým byly schváleny i genetické výkony v patologii, např. vyšetřování HER2/neu u nádorů prsu, mutace KRAS u karcinomů tlustého střeva a rekta.
  • Seznam akreditovaných metod molekulární genetiky
    Seznam metod molekulární genetiky

Další informace najdete též v Charakteristice laboratoře.