Bioptická laboratoř s.r.o. zaměstnává také odborníky v oboru dermatopatologie.

Prof. MUDr. Denisa Kacerovská, PhD.Prof. MUDr. Dmitry Kazakov, PhD. jsou - jako dva ze tří lékařů v České republice - držiteli evropského certifikátu z histopatologie, tzv. "Diploma in Dermatopathology", který uděluje International Committee for Dermatopathology (ICDP).

Kromě klinické činnosti se naši odborníci věnují také vzdělávání dermatopatologů. Jsou spolupořadateli, odbornými garanty a přednášejícími na Sympoziích rezidentů a Stážích z histopatologie, které se konají v prostorách Bioptické laboratoře s.r.o. vybavených multihead mikroskopem.

ICDP-UEMS Dermatopathology Training Center

Bioptická laboratoř s.r.o. získala akreditaci udělovanou ICDP-UEMS (International Committee of Dermatopathology = ICDP; European Union of Medical Specialists (Union Européenne Médecins Spécialistes = UEMS) jako Specialty Training Center in Dermatopathology.

Informace k centru