Akreditace ke vzdělávacím programům

Bioptická laboratoř, s.r.o. je největší patologickou a cytologickou laboratoří v České republice. Disponuje největším genetickým oddělením, které je specializováno na diagnostickou onkologickou problematiku. Je akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189 a je držitelem akreditace MZ pro skrínink karcinomu cervixu.

Získala akreditaci MZ pro přípravu lékařů k atestacím z patologické anatomie a pořádá též certifikované kurzy pro cytotechnology. Další informace k akreditaci najdete na stránce Akreditace.

Dále Bioptická laboratoř s.r.o. získala akreditaci udělovanou ICDP-UEMS (International Committee of Dermatopathology = ICDP; European Union of Medical Specialists = Union Européenne Médecins Spécialistes = UEMS) jako Specialty Training Center in Dermatopathology. Další informace najdete na stránce ICDP-UEMS Dermatopathology Training Center.

Semináře a kongresy

Bioptická laboratoř s.r.o. pořádá pravidelně tématicky orientované kongresy v oboru patologické anatomie. Dále pořádá každoročně semináře u vlastního vícehlavého mikroskopu.

Bioptická laboratoř s.r.o. zaměstnává odborníky v oboru dermatopatologie, kteří se podílejí na vzdělávání dermatopatologů. Společně s Českou akademií dermatovenerologie pořádá Sympozia rezidentů a Stáže histopatologie.

Další informace k pořádaným akcím najdete v sekci Akce.

Vědecká a publikační činnost

Bioptická laboratoř s.r.o. je též laboratoří s vlastním výzkumem a rozsáhlou publikační činností. Další informace k této problematice najdete v sekci Publikace.

  • Vícehlavý mikroskop v seminární místnosti Bioptické laboratoře s.r.o.
    Vícehlavý mikroskop v seminární místnosti Bioptické laboratoře s.r.o.

    Podívejte se na další fotografie