Lékaři Bioptické laboratoře, s.r.o. objevili v posledních letech 7 nových dosud nepopsaných nádorůněkolik dalších nových nepopsaných variant nádorů, čímž se tato laboratoř stala jedním z nejúspěšnějších světových pracovišť. Ve spolupráci s Ústavem ozbrojených sil USA (AFIP) ve Washingtonu D.C., pracovníky z Velké Británie, Německa, Španělska a Finska naši pracovníci buďto přímo objevili nebo se spolupodíleli na objevu několika nových nádorových jednotek a podjednotek:

 1. Dendritický neurofibrom s pseudorozetami

  • Michal M., Fanburg-Smith J., Mentzel T., Kutzner H., Requena L., Zámečník M., Miettinen M.: Dendritic neurofibromas with pseudorosettes. A report of 18 cases of a distinctive and hitherto unrecognized neurofibroma variant. American Journal of Surgical Pathology, 25, 587-594, 2001.
      Abstrakt
  • Simpson RH, Seymour MJ, Michal M, Fanburg-Smith J, Mentzel T, Kutzner H, Requena L, Zámečník M, Miettinen M. Dendritic cell neurofibroma with pseudorosettes: two tumors in a patient with evidence of neurofibromatosis. American Journal of Surgical Pathology 25, 1458-9, 2001.
      Abstrakt
 2. Smíšený epiteliální a stromální nádor ledvin

  • Michal M, Syrůček M. Benign mixed epithelial and stromal tumor of the kidney. Pathology Research and Practice, 194, 445-448, 1998.
  • Michal M. Mixed epithelial-stromal tumors of kidney. Pathology Research and Practice, 196, 275-276, 2000.
  • Adsay NV, Eble JN, Srigley JR, Jones EC, Grignon DJ. Mixed epithelial and stromal tumor of the kidney. American Journal of Surgical Pathology 24, 958-970, 2000
  • Pierson CR, Schober MS, Wallis T, Sarkar FH, Sorensen PHB, Eble JN, Srigley JR, Jones EC, Grignon DJ, Adsay V. Mixed epithelial and stromal tumor of the kidney lacks the genetic alterations of cellular congenital mesoblastic nephroma. Human Pathology, 32, 513-520, 2001.
  • Švec A, Hes O, Michal M, Zachoval,R. Malignant mixed epithelial and stromal tumor of the kidney. Virchows Archiv, 439(5):700-2, 2001.
      PMID: 11764393 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Michal M, Hes O, Bisceglia M, Simpson RW, Spagnolo DV, Parma A, Boudova L, Zachoval R, Suster S. Mixed epithelial and stromal tumors of the kidney. A report of 22 cases. Virchows Archiv, 445, 359-367, 2004.
      PMID: 15322873 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 3. Kribriformní adenokarcinom jazyka

  • Michal M, Skálová A, Simpson RHW, Raslan WF, Čuřík R, Leivo I, Mukenšnábl P. Cribriform adenocarcinoma of the tongue. A type of adenocarcinoma characteristically occurring in the tongue. A report of eight cases. Histopathology, 35, 495-501, 1999.
      PMID: 10583573 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 4. Plexiformní xanthomatózní tumor měkkých tkání

  • Michal M. Plexiform xanthomatous tumor. Report of three cases. American Journal of Dermatopathology, 16, 532-536, 1994.
      PMID: 7802167 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Michal M., Fanburg-Smith J. Plexiform xanthomatous tumor. A report of 20 cases in 12 patients. American Journal of Surgical Pathology, 26, 1302-1311, 2002.
      Abstrakt
 5. Lipofibromatóza

  • Fetsch JF, Miettinen M, Laskin WB, Michal M, Enzinger FM. Lipofibromatosis: a clinicopathologic study of 45 pediatric soft tissue tumors with an admixture of adipose tissue and fibroblastic elements. American Journal of Surgical Pathology, 24, 1491-1500, 2000.
      Abstrakt
 6. Kauzální vztah nuchálního fibromu, Gardnerova syndromu a diabetes mellitus

  • Michal M, Fetsch J, Hes O, Miettinen M. Nuchal-type fibroma. A clinicopathological study of 52 cases. Cancer, 85, 156-63, 1999.
      Abstrakt
  • Michal M. Non-nuchal type fibroma associated with Gardner's syndrome. A hitherto unreported mesenchymal tumor associated with Gardner's syndrome different from fibromatosis and nuchal type fibroma. Pathology Research and Practice, 196, 857-860, 2000.
      PMID: 11156330 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Zámečník M, Michal M. Nuchal type fibroma is positive for CD 34 and CD 99. American Journal of Surgical Pathology, 25, 970, 2001.
 7. Vztah Dabské tumoru k endotelu lymfatik

  • Fanburg-Smith J, Michal M, Partanen TA, Alitalo K, Miettinen M. Papillary intralymphatic angioendothelioma (PILA): a report of twelve cases of a distinctive vascular tumor with phenotypic features of lymphatic vessels. American Journal of Surgical Pathology, 23, 1004-1010, 1999.
      PMID: 10478659 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 8. Nové varianty perineuriomu a vztah perineuriomu a neurofibromu

  • Zámečník M, Gomolčak P. A case of perineurioma. General Diagnostic Pathology 143, 261, 1997.
  • Michal M. Extraneural retiform perineuriomas. Pathology Research and Practice, 195, 759-764, 1999.
      PMID: 10605696 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Zámečník M, Michal M. Malignant peripheral nerve sheath tumor with perineurial cell differentiation (malignant perineurioma). Patholology International 4, 69-73, 1999.
      Abstrakt
  • Zámečník M, Michal M. Perineurial cell differentiation in neurofibromas. A report of seven cases including a case with composite perineurioma-neurofibroma features. Pathology Research and Practice, 197, 537-544, 2001.
      PMID: 11518046 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Zámečník M, Koys F, Gomolčak P. Atypical cellular perineurioma. Histopathology, 40(3):296-9, 2002.
      PMID: 11895499 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 9. HMB45 pozitivní stromální nádory dělohy

  • Michal M, Zámečník M. Hyalinized uterine mesenchymal neoplasms with HMB-45-positive epithelioid cells. Epithelioid leiomyomas or angiomyolipomas? Report of four cases. International Journal of Surgical Pathology, 8, 323-328, 2001.
      PMID: 11494009 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Zámečník M, Michal M. HMB45+ hyalinized tumor of the uterus is linked to leiomyoma rather than to PEC-oma. International Journal of Surgical Pathology, 9, 341-343, 2001.
 10. Nové varianty dermatofibrosarcoma protuberans

  • Michal M, Zámečník M. Giant cell fibroblastoma with a dermatofibrosarcoma protuberans component. American Journal of Dermatopathology 14, 549-52, 1992.
      PMID: 1471751 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Zámečník M, Michal M. Myxoid variant of dermatofibrosarcoma protuberans with fibrosarcomatous areas. Zentralblatt fur Pathology 139, 373-6, 1993.
      PMID: 8130169 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Zámečník M, Michal M. Giant-cell fibroblastoma with pigmented dermatofibrosarcoma protuberans component. American Journal of Surgical Pathology 18, 736-40, 1994.
      PMID: 8017567 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Michal M, Zámečník M. Ultrastructure of composite tumours consisting of giant cell fibroblastoma and dermatofibrosarcoma protuberans. Zentralblatt fur Pathology 140, 415-20, 1995.
  • Zámečník M, Michal M, Mukenšnábl P. Composite tumor consisting of dermatofibrosarcoma protuberans and myxofibrosarcoma. Journal of Cutaneous Pathology 25, 445-9, 1998.
      PMID: 9826171 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Zámečník M. Myoid cells in the fibrosarcomatous variant of dermatofibrosarcoma protuberans. Histopathology 36, 186, 2000.
      PMID: 10733324 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Zámečník M. Fibrosarcomatous dermatofibrosarcoma protuberans with giant rosettes. American Journal of Dermatopathology 23, 41-5, 2001.
      Abstrakt
 11. Inflamatorní myxoidní tumor s bizarními buňkami

  • Michal M. Inflammatory myxoid tumor of the soft parts with bizarre giant cells. Pathology Research and Practice 194, 529-33, 1998.
      PMID: 9779486 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 12. Low-grade acinární karcinom slinné žlázy s lymfoidním stromatem

  • Michal M, Skálová A, Simpson RH, Leivo I, Ryška A, Stárek I. Well-differentiated acinic cell carcinoma of salivary glands associated with lymphoid stroma. Human Pathology 28, 595-600, 1997.
      PMID: 9158708 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 13. Světlobuněčná varianta maligního myoepiteliomu slinné žlázy

  • Michal M, Skálová A, Simpson RH, Rychterová V, Leivo I. Clear cell malignant myoepithelioma of the salivary glands. Histopathology 28, 309-15, 1996.
      PMID: 8732339 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 14. Kožní myoepiteliomy

  • Michal M, Miettinen M. Myoepitheliomas of the skin and soft tissues. Report of twelve cases. Virchows Archiv, 434, 393-400, 1999.
      Abstrakt
 15. Pigmentový neurofibrom

  • Fetsch J, Michal M, Miettinen M. Pigmented neurofibroma: a clinicopathologic and immunohistochemical analysis of 19 lesions from 17 patients. American Journal of Surgical Pathology 24, 331-343, 2000.
      Abstrakt
 16. Nový typ perineuriomu (retiformní perineuriom) a hybridní tumory (perineuriom-schwannom, perineuriom-neurofibroma)

  • Michal M. Extraneural retiform perineuriomas. Pathology Research and Practice, 195, 759-764, 1999.
      PMID: 10605696 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Zámečník M, Michal M. Malignant peripheral nerve sheath tumor with perineurial differentiation (malignant perineurioma). Pathology International, 1999, 49, 69-73.
      PMID: 10227727 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Zámečník M, Michal M. Perineurial cell differentiation in neurofibromas. A report of seven cases including a case with composite perineurioma-neurofibroma features. Pathology Research and Practice, 197, 537-544, 2001.
      PMID: 11518046 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Michal M, Kazakov DV, Belousova I, Bisceglia M, Zamecnik M, Mukensnabl P. A neoplasm with histopathological features of both schwannoma and retiform perineurioma: a report of 6 cases of a distinctive soft tissue tumor with a predilection for the fingers. Virchows Archiv, 445, 347-353, 2004.
      PMID: 15322875 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Kazakov DV, Pitha I, Sima R, Vanecek T, Shelekhova K, Mukensnabl P, Michal M. Hybrid peripheral nerve sheath tumors: schwannoma-perineurioma and neurofibroma-perineurioma. A report of three cases in extradigital locations. Annals of Diagnostic Pathology, 9, 16-23, 2005.
      PMID: 15692946 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 17. Sinonazální tubulopapilární nízce maligní adenokarcinom

  • Skalova A, Cardesa A, Leivo I, Pfaltz M, Ryska A, Simpson RHW, Michal M. Sinonasal tubulopapillary low grade adenocarcinoma. Histopathological, immunohistochemical and ultrastructural features of an as yet poorly recognised entity. Virchows Arch 2003: 443: 152-158.
      PMID: 12827515 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 18. Hybridní schwannom-perienuriom

  • Michal M., Kazakov D.V., Belousova I., Bisceglia M., Zamecnik M., Mukensnabl P.: A neoplasm with histopathological features of both schwannoma and retiform perineurioma: a report of 6 cases of a distinctive soft tissue tumor with a predilection for the fingers. Virchows Archiv, 2004: 445:347-353.
      PMID: 15322875 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 19. Angiomyoadenomatozní tumor ledvin

  • Michal M., Hes O., Nemcova J., Sima R., Kuroda N., Bulimbasic S., Franco M., Danis D., Kazakov D.V., Ohe C., Hora M.: Renal angiomyoadenomatous tumor: morphologic, immunohistochemical and molecular genetic study of a new entity. Virchows Archiv, 2009: 454: 89-99.
      PMID: 19020896 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 20. Mammární analog sekrečního karcinomu slinných žláz

  • Skalova A., Vanecek T., Sima R., Laco J., Weinreb I., Stárek I., Geierová M., Passador-Santos F., Ryška A., Leivo I., Kinkor Z., Michal M.: Mammary analogue secretory carcinoma of salivary glands, containing the /ETV6-NTRK3/ fusion gene. Hitherto undescribed salivary gland tumor entity. American Journal of Surgical Pathology, 2010:34:599-608.
      PMID: 20410810 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 21. Bifazický alveolosquamoidní karcinom ledvin

  • Petersson F., Bulimbasic S., Hes O., Slavik P., Martínek P., Michal M., Gomolčáková B., Hora M., Damjanov I.: Biphasic Alveolo-Squamoid Renal Carcinoma. A histomorphological, immunohistochemical, molecular genetic and ultrastructural study of a distinctive morphologic variant of renal cell carcinoma. Annals of Diagnostic Pathology, 2012:16:459-469.
      PMID: 23036259 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 22. Polymorfní low-grade adenokarcinom/kribriformní adenokarcinom

  • Weinreb I., Zhang L., Chen L-C., Sung Y-S., Perez-Ordonez B., Skalova A, Chiosea S.I., Seethala R.R., Antonescu C.R.: Recurrent ARID1A-PRKD1 Fusion in the "Polymorphous Low Grade Adenocarcinoma/Cribriform Adenocarcinoma" Spectrum of Tumors
      USCAP: Abstract
 23. Solidní a cystický renální karcinom

  • Trpkov K, Hes O, Bonert M, Lopez JI, Bonsib SM, Nesi G, Comperat E, Sibony M, Berney DM, Martinek P, Bulimbasic S, Suster S, Sangoi A, Yilmaz A, Higgins JP, Zhou M, Gill AJ, Przybycin CG, Magi-Galluzzi C, McKenney JK: Eosinophilic, Solid, and Cystic Renal Cell Carcinoma: Clinicopathologic Study of 16 Unique, Sporadic Neoplasms Occurring in Women. Am J Surg Pathol. 2015 Sep 24.
      PMID: 26414221 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 24. Onkocyticky papilarni renalni karcinom

  • Hes O, Brunelli M, Hora M, Michal M. A novel oncocytoid papillary renal cell carcinoma, type 2, with aberrant cytogenetic abnormalities: oncocytic papillary renal cell carcinoma? Pathology. 2013 Jun;45(4):441.
      PMID: 23635826 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 25. Hybridní oncocyticky/chromofobni renalni karcinom

  • Hes O, Petersson F, Kuroda N, Hora M, Michal M. Renal hybrid oncocytic/chromophobe tumors - a review. Histol Histopathol. 2013 Oct;28(10):1257-64.
      PMID: 23740406 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Petersson F, Gatalica Z, Grossmann P, Perez Montiel MD, Alvarado Cabrero I, Bulimbasic S, Swatek A, Straka L, Tichy T, Hora M, Kuroda N, Legendre B, Michal M, Hes O. Sporadic hybrid oncocytic/chromophobe tumor of the kidney: a clinicopathologic, histomorphologic, immunohistochemical, ultrastructural, and molecular cytogenetic study of 14 cases. Virchows Arch. 2010 Apr;456(4):355-65.
      PMID: 20300772 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 26. Malobunecna varianta renalniho onkocytomu

  • Petersson F, Síma R, Grossmann P, Michal M, Kuroda N, Hora M, Yang X, Kinkor Z, Trivunic S, Zalud R, Sperga M, Jaunmuktane Z, Branžovský J, Ferda J, Hes O. Renal small cell oncocytoma with pseudorosettes A histomorphologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 10 cases. Hum Pathol. 2011 Nov;42(11):1751-60.
      PMID: 21652056 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Hes O, Michal M, Boudova L, Mukensnabl P, Kinkor Z, Miculka P. Small cell variant of renal oncocytoma--a rare and misleading type of benign renal tumor. Int J Surg Pathol. 2001 Jul;9(3):215-22.
      PMID: 11584318 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 27. Pigmentovany chromofobni renalni carcinom

  • Michal M, Hes O, Svec A, Ludvíková M. Pigmented microcystic chromophobe cell carcinoma: a unique variant of renal cell carcinoma. Ann Diagn Pathol. 1998 Jun;2(3):149-53. Review.
      PMID: 9845733 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  • Hes O, Vanecek T, Perez-Montiel DM, Alvarado Cabrero I, Hora M, Suster S, Lamovec J, Curik R, Mandys V, Michal M. Chromophobe renal cell carcinoma with microcystic and adenomatous arrangement and pigmentation--a diagnostic pitfall. Morphological, immunohistochemical, ultrastructural and molecular genetic report of 20 cases. Virchows Arch. 2005 Apr;446(4):383-93.
      PMID: 15756595 [PubMed - indexed for MEDLINE]