Široká škála vyšetření

Bioptická laboratoř s.r.o. nabízí pro všechny chirurgické, kožní, gastroenterologické, ORL, urologické, gynekologické praxe i nemocnice vyšetřování gynekologické cytologie (onkologické i funkční vyšetření stěrů z cervixu a vaginální sliznice, vulvy a endometria) i negynekologické cytologie, dále pak kompletní bioptickou službu, imunohistochemická a molekulárně genetická vyšetření. Množstvím vyšetřených gynekologických cytologií, negynekologických cytologií a biopsií jsme největší cytologická a zároveň i bioptická laboratoř v České Republice.

Screening CA děložního hrdla

Pověření
Pověření MZ k provádění screeningové cervikovaginální cytologie

Statistika cytologií

Statistika

Špičková metodika

Spolu s klasickým cytologickým vyšetřením nabízíme špičkovou metodiku ve vyhodnocení gynekologické cytologie (ThinPrep PAP test) a v cytologickém vyšetření moči (ThinPrep UROCYTE), a to díky použití moderní technologie Liquid based cytology (LBC, cytologie v tenké vrstvě) v kombinaci s nástavbovým systémem automatického zpracování digitálního obrazu a napojení na automatické mikroskopy (Imaging System).

Liquid based cytology (LBC)

Leták
 

Předávání výsledků a rychlost vyřízení

Výsledky všech vyšetření jsou předány vždy maximálně do týdne. Materiál k vyšetření je svážen přímo z ordinací na náklady Bioptické laboratoře s.r.o. v dohodnutých termínech nejméně 1x týdně, u nemocničních provozů při zajišťování biopsií 2x týdně.

Služba WebZis

Pro operativní přístup našich klientů k výsledkům vyšetření provozujeme službu WebZis. Tato služba umožňuje přístup k výsledkům přes Internet. Podrobnosti najdete na stránce "WebZis".

Nabízíme zdarma

Kvůli sjednocení metodiky odběru a zpracování biologického materiálu Bioptická laboratoř s.r.o. poskytuje svým klientům zdarma servis a vybavení pro provádění cytologických a bioptických vyšetření. Výsledky všech vyšetření je možné zasílat nejenom na klasických papírových průvodkách, ale po domluvě zároveň i v elektronické podobě (DASTA) několika dostupnými šifrovanými kanály pro přenos (Mise, Medidata, MedicalNET, eZpráva i náš vlastní klient), takže nálezy není třeba ručně přepisovat do počítače a jsou pro Vás dostupné v den uzavření vyšetření.

  • Mikroskop na vyhodnocení LBC
    Mikroskop na vyhodnocení LBC

    Podívejte se na další fotografie