Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické fáze i vlastního laboratorního vyšetření, které jsou nutné pro docílení správného výsledku vyšetření a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Tato příručka má napomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb a taktéž ke zviditelní naší práce.

Laboratorní příručka je pravidelně aktualizovaná. O změnách nebo novém vydání jsou zákazníci informováni na této stránce.

Laboratorní příručka

Aktuální verze: 12.vydání

Dotazník pro žadatele o laboratorní vyšetření

Vážený pane doktore, paní doktorko,

v souvislosti s naším záměrem zlepšovat nabízené služby Bioptické laboratoře s.r.o. si Vás dovolujeme požádat o vyhodnocení našich stávajících služeb a o případné podněty na jejich zlepšení. Děkujeme za Váš čas a ochotu.

Prosíme o vyplnění dotazníku a jeho vrácení k rukám A. Knížka, manažera kvality Bioptické laboratoře s.r.o. (možné zasílat e-mailem na adresu knizek@biopticka.cz, příp. svozem nebo poštou na adresu Bioptické laboratoře s.r.o.).

Dotazník