Pracovníci Bioptické laboratoře s.r.o. jsou publikačně velmi aktivní. Za posledních deset let existence pracoviště opublikovali téměř 400 odborných publikací. Většina těchto prací je publikována v impaktovaných odborných časopisech. Např. v roce 2008 pracovníci Bioptické laboratoře s.r.o. opublikovali jen v časopisech s impakt faktorem 41 publikací; převážně šlo o nejlepší americké odborné patologické časopisy.

Prof. MUDr. Michal Michal je v redakční radě časopisů International Journal of Surgical Pathology a Annals of Diagnostic Pathology; od 1.1.2003 je členem ediční rady Virchows Archiv - oficiálního časopisu evropské společnosti patologů. Dále je členem redakční rady časopisu Seminars in Diagnostic Pathology, časopisu International Journal of Surgical Pathology a časopisu Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology; od 1.1.2008 v redakční radě časopisu Human Pathology. Je spoluautorem dvou fasciklů poslední klasifikace nádorů Světové Zdravotnické Organizace a to "Nádorů měkkých tkání a kostí" a "Nádorů hlavy a krku". Prof. MUDr. A. Skálová, CSc. a Prof. MUDr. M. Michal jsou členy skupiny pro nádory hlavy a krku při Evropské společnosti patologů a Severoamerické Head and Neck Group (viz North American Society for Head and Neck Pathology). Prof. MUDr. A. Skálová, CSc. je spoluautorkou poslední klasifikace "Nádorů hlavy a krku" Světové Zdravotnické Organizace. Doc. MUDr. A. Chlumská, CSc. je naší nejlepší gastroenteropatoložkou stejně jako MUDr. Iva Kinkorová Luňáčková, MIAC je naší přední odbornicí na gynekologickou cytologii. Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D. je jedním z autorů nové klasifikace nádorů ledvin International Society of Urologic Pathologists, tzv. Vancouverske ISUP klasifikace 2012, která je východiskem pro novou WHO (blue book) klasifikaci, která vyjde na začátku roku 2016. Je autorem a spoluautorem 2 kapitol nové WHO 2016. Prof. MUDr. Dmitry Kazakov, Ph.D. je odborník na dermatopatologii a v současné době jeden z nejvíce publikujících dermatopatologů ve světové literatuře. Je v redakční radě časopisů American Journal of Dermatopathology a Dermatopathology. Je zároveň spoluautorem poslední klasifikace nádorů kůže Světové Zdravotnické Organizace.

Detailní seznam publikací jednotlivých pracovníků je uveden v sekci O laboratoři - Zaměstnanci.

Přehled publikační činnosti 2003-2014

 • Poster: Publikace 2014
  Publikace 2014

  Poster

 • Poster: Publikace 2013
  Publikace 2013

  Poster

 • Poster: Publikace 2012
  Publikace 2012

  Poster

 • Poster: Publikace 2011
  Publikace 2011

  Poster

 • Poster: Publikace 2010
  Publikace 2010

  Poster

 • Poster: Publikace 2009
  Publikace 2009

  Poster

 • Poster: Publikace 2008
  Publikace 2008

  Poster

 • Poster: Publikace 2007
  Publikace 2007

  Poster

 • Poster: Publikace 2006
  Publikace 2006

  Poster

 • Poster: Publikace 2005
  Publikace 2005

  Poster

 • Poster: Publikace 2004
  Publikace 2004

  Poster

 • Poster: Publikace 2003
  Publikace 2003

  Poster

Odebírané časopisy

Bohatou publikační činnost lékařů bioptické laboratoře umožňuje i to, že laboratoř odebírá 20 nejdůležitějších světových patologických a cytologických časopisů.