Bioptická laboratoř s.r.o. je největší cytologická laboratoř a zároveň největší bioptická laboratoř v České republice. Bioptická laboratoř s.r.o. zaměstnává celkem 260 pracovníků včetně 50 lékařů a VŠ pracovníků.

Nabízí pro všechny chirurgické, kožní, gastroenterologické, ORL, gynekologické praxe i nemocniční provozy vyšetřování gynekologických cytologií (onkologické i funkční vyšetření stěrů z cervixu a vaginální sliznice, vulvy a endometria) i negynekologických cytologií, dále pak kompletní bioptickou službu s přímou návazností na případná imunohistochemická a nezbytná molekulárně genetická vyšetření.

V roce 2016 se v laboratoři vyšetřilo 150 000 pacientů biopticky a 800 000 pacientů cytologicky. Je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v ČR. Disponuje největším genetickým oddělením, které je specializováno na diagnostickou onkologickou problematiku. Je akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189 a je držitelem akreditace MZ pro skrínink karcinomu cervixu.

Asociací zdravotních pojišťoven byla vybrána Bioptická laboratoř s.r.o. jako jedna ze 6 laboratoří v ČR do programu prediktivní onkologie, kterým byly schváleny i genetické výkony v patologii, jako například vyšetřování HER2/neu u nádorů prsu a též mutace KRAS u karcinomů tlustého střeva a rekta.

Výsledky všech vyšetření jsou předány vždy maximálně do týdne. Materiál k vyšetření je svážen přímo z ordinací na náklady Bioptické laboratoře s.r.o. v dohodnutých termínech nejméně 1x týdně, u nemocničních provozů při zajišťování biopsií 2-3x týdně. Výsledky většiny bioptických vyšetření je laboratoř schopna zabezpečit do 48 hodin od vyzvednutí vyšetřovaného materiálu.

Kvůli sjednocení a standardizace metodiky odběru, zpracování vyšetřovaného materiálu a reportování výsledků Bioptická laboratoř s.r.o. poskytuje svým klientům servis a jednotné vybavení pro provádění cytologických a bioptických vyšetření zdarma.

Výsledky bioptických a cytologických nálezů Bioptická laboratoř s.r.o. může zasílat nejenom na klasických papírových průvodkách, ale po domluvě zároveň i na disketách, takže nálezy není třeba ručně přepisovat do počítače. Speciální software Bioptické laboratoře s.r.o. WinZis umožňuje klinickým lékařům bioptické a cytologické výsledky vyzvedávat přímo na internetové stránce laboratoře (služba WebZIS).

Vědecká a publikační činnost lékařů laboratoře

Prakticky všechny volné finanční prostředky laboratoře jsou investovány zpět do vlastního výzkumu, především do molekulárně genetických metod. Bioptická laboratoř s.r.o. vykazuje rozsáhlou publikační činnost. Za posledních deset let existence pracoviště lékaři Bioptické laboratoře s.r.o. opublikovali téměř 700 odborných publikací v nejlepších impaktovaných světových odborných časopisech (viz Naše publikace) a dalších téměř 300 článků v českých odborných časopisech. Téměř polovina impaktovaných publikací byla realizována v nejlepších amerických odborných patologických časopisech.

Lékaři Bioptické laboratoře s.r.o. objevili v posledních letech mnoho nových dosud nepopsaných nádorů a několik dalších nových nepopsaných variant nádorů, čímž se tato laboratoř stala jedním z nejúspěšnějších světových pracovišť. Pracovníci laboratoře jsou proto pravidelně zváni jako řečníci na nejprestižnější evropské, americké a světové odborné kongresy.

Patologové Bioptické laboratoře s.r.o. se autorsky podíleli několika kapitolami na sepsání 5 z 10 svazků poslední klasifikace nádorů Světové zdravotnické organizace (2003-2015). Jednalo se o WHO klasifikace "Nádorů měkkých tkání a kostí", "Nádorů hlavy a krku" a "Nádorů kůže" „Nádory mužského genitálního traktu“ a „Nádory prsu“. Tyto oficiální "modré knihy Světové zdravotnické organizace" jsou nejzákladnější referencí při klasifikaci lidských nádorů na celém světě.

Kvůli standardizaci diagnostiky, pracovníci laboratoře vypracovali pro české a slovenské klinické lékaře unikátní odborné stránky pojednávající o klasifikaci nádorů několika orgánů jako např. nádory varlat, prsu, močového měchýře, ledvin a prostaty (viz www.nadory.cz). Zpracování dalších orgánů je právě v přípravě.

Prof. MUDr. M. Michal je v redakční radě časopisů International Journal of Surgical Patology, Annals of Diagnostic Patology, Virchows Archiv - oficiálního časopisu Evropské společnosti patologů. Dále je členem redakční rady časopisu Seminars in Diagnostic Pathology, Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology a Human Pathology. Prof. MUDr. Dmitry Kazakov je v redakční radě časopisů American Journal Of Dermatopathology a Dermatopathology. Prof. MUDr. A. Skálová, CSc. a Prof. MUDr. M. Michal jsou členy skupiny pro nádory hlavy a krku při Evropské společnosti patologů a Severoamerické Head and Neck Group. Doc. MUDr. A. Chlumská, CSc. je naší nejlepší gastroenteropatoložkou stejně jako MUDr. J. Kulhánková je naší přední odbornicí na gynekologickou cytologii.

Konzultační činnost

Pro českou patologii je tato laboratoř důležitá i tím, že její pracovníci jsou každoročně žádáni o konzultace z jiných pracovišť v případech složitých a těžko diagnostikovatelných nádorových procesů. V loňském roce pracovníci laboratoře odpověděli konzultačně na žádosti téměř 10.000 případů z České republiky a ze zahraničí. V posledních letech jsou do této laboratoře zasílány žádosti o konzultace z celého světa.