Webová aplikace Protilátky

Webová aplikace Protilátky umožňuje přístup k seznamu monoklonálních a polyklonálních protilátek používaných v imunohistochemické laboratoři.

Práce s aplikací Protilátky probíhá přes Internet prostřednictvím webových stránek. K jejímu používání je potřeba pouze počítač s připojením na Internet a instalovaným webovým prohlížečem (typicky Microsoft Internet Explorer).

Přístup

Prohlížení, přihlášení pro editaci.

Upozornění

Seznam protilátek je veřejně přístupný. Jméno a heslo musí zadávat pouze editoři databáze.