Objem služeb

Bioptická laboratoř, s.r.o. je největší patologickou a cytologickou laboratoří v České republice. Je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v ČR.

Ve svojí hlavní činnosti, tj. bioptických službách, provádí asi 10% všech bioptických vyšetření České republiky. V několika větších nemocnicích ČR Bioptická laboratoř, s.r.o. zabezpečila provádění i takových služeb, které tyto nemocnice z důvodů předchozí organizace patologie nemohly do té doby využívat. Jde především o peroperační biopsie. V těch nemocnicích, které jsou vybaveny pitevním traktem, Bioptická laboratoř, s.r.o. zabezpečuje i pitevní činnost.

V Bioptické laboratoři, s.r.o. se vyšetří ročně 800 000 gynekologických vyšetření, takže se řadí k největším cytologickým laboratořím na světě.

Kvůli sjednocení a standardizaci metodiky odběru, zpracování vyšetřovaného materiálu a reportování výsledků Bioptická laboratoř, s.r.o. poskytuje svým klientům veškerý servis a jednotné vybavení pro provádění cytologických a bioptických vyšetření zdarma.

Svozy materiálu

Výsledky všech vyšetření jsou předány vždy maximálně do týdne (kromě genetických metod). Materiál k vyšetření je svážen přímo z ordinací na náklady Bioptické laboratoře, s.r.o. v dohodnutých termínech nejméně 1x týdně, u nemocničních provozů při zajišťování biopsií 2-3x týdně dle dohody. Svozy materiálu zajišťuje právě úsek administrativy. Výsledky většiny bioptických vyšetření je laboratoř schopna zabezpečit do 48 hodin od vyzvednutí vyšetřovaného materiálu.

Předávání výsledků

Zasílání výsledků bioptických a cytologických nálezů nabízí Bioptická laboratoř, s.r.o. nejenom na klasických papírových průvodkách, ale lze je po dohodě každodenně exportovat zabezpečeným datovým přenosem přes Internet přímo do karet pacientů, takže odpadá ruční přepisování výsledků vyšetření.

Speciální software Bioptické laboratoře, s.r.o. WinZis umožňuje klinickým lékařům bioptické a cytologické výsledky vyzvedávat přímo na internetové stránce laboratoře (podrobnosti viz služba WebZIS). Tato nabízená služba je dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a je přístupná pouze těm klinickým lékařům, kteří mají v softwaru laboratoře autorizaci.

Další administrativní služby

Klientům je k dispozici sekretářská, cytologická, genetická a bioptická služba. Od 12.10.2015 všechny tyto služby fungují v rámci našeho nového Call centra.

Všechna spolupracující pracoviště je možné bezplatně zařadit do telefonní privátní sítě PPS u operátora T-Mobile ČR, čímž garantujeme velice nízké ceny volání pro všechny zúčastněné.

Fotografie úseku administrativy

Prohlédněte si fotografie úseku administrativy ve fotogalerii.