HPV vyšetření hrazené zdravotními pojišťovnami
v rámci prevence karcinomu děložního čípku

Bioptická laboratoř s.r.o. nabízí zdravotními pojišťovnami hrazené vyšetření HPV, jako součást prevence karcinomu děložního čípku.

Tato vyšetření budou hrazena zdravotními pojišťovnami v případě, že se jedná o upřesnění diagnózy prekancerózy hrdla děložního, (především u ASCUSů a jiných), tj. celkem asi u 5% všech cytologicky vyšetřovaných žen, dle oficiálně platných guide lines.

Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve screeningu cervikálních karcinomů

Guidelines

Konsensus pro management suspektních a pozitivních cytologických nálezů v graviditě

Guidelines

Pojišťovnami bude hrazeno vyšetřování pouze detekce 13-ti High Risk typů bez specifikace konkrétního typu HPV (firma Digene - Hybrid Capture 2).

Naše laboratoř Vám dodá odběrové soupravy i žádanky zdarma.

Odběrovky musí být řádně označeny
příjmením, jménem a rodným číslem pacientky
,
aby nemohlo dojít k záměně materiálu.

Požádejte si o ně laskavě u svých svozů nebo na telefonu 603 835 353.

Nabídka HPV vyšetření pro samoplátce

Bioptická laboratoř s.r.o. nabízí vyšetření HPV pro samoplátce. K dispozici jsou dvě různá vyšetření:

  1. Hybrid Capture 2 (firma Digene) detekce 13 High Risk typů bez specifikace konkrétního typu HPV
  2. InnoLiPA (firma Innogenetics), detekce jednotlivých typů, včetně vakcinačních 6,11,16,18