Odborné publikace

Naše publikační činnost

Poster: přehled publikační činnosti

Publikace v odborných časopisech

Pracovníci Bioptické laboratoře s.r.o. jsou publikačně velmi aktivní. Většina prací je publikována v impaktovaných odborných časopisech.

Nové nádorové jednotky a podjednotky

Lékaři Bioptické laboratoře, s.r.o. objevili několik nových dosud nepopsaných nádorů a několik dalších nových nepopsaných variant nádorů, čímž se naše laboratoř stala jedním z nejúspěšnějších světových pracovišť.

Odborné weby

Pro klinické lékaře vypracovali pracovníci laboratoře unikátní odborné stránky pojednávající o klasifikaci nádorů.

Monografie

Pracovníci laboratoře jsou též autory monografií, vydávaných v renomovaných světových nakladatelstvích zaměřených na odbornou medicínskou literaturu.

Čtěte více

Obsah sekce

Sekce "Publikace" obsahuje základní informace o publikační činnosti pracovníků laboratoře.

Podrobný seznam publikací jednotlivých pracovníků najdete v sekci Zaměstnanci.