Zaměstnanci laboratoře

Naši zaměstnanci

Mezinárodně uznávaní odborníci

Zaměstnáváme mezinárodně uznávané odborníky, kteří pravidelně publikují v nejlepších světových časopisech, a kteří jsou zváni jako spíkři na evropské, americké a světové kongresy

Členové redakčních rad

Několik lékařů z řad pracovníků laboratoře je členy redakčních rad renomovaných zahraničních odborných lékařských časopisů.

Soudní znalci

Zaměstnáváme lékaře, kteří byli jmenovaní Krajským soudem v Plzni jako znalci v oboru patologické anatomie.

Konzultanti

Pracovníci laboratoře jsou žádáni o konzultace z jiných pracovišť v případech složitých a těžko diagnostikovatelných nádorových procesů. V posledních letech jsou do naší laboratoře zasílány žádosti o konzultace z celého světa

Vedení laboratoře

Zdeňka Dušková
ředitelka, prokuristka
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
odborná vedoucí lékařka

Manažer kvality

Sekretariát

IT

Technický úsek

Ekonomický úsek

Odborná pracoviště