Novinky

Telefonní tarify

30.06.2023, aktualizace 04.04.2024 a 29.04.2024

Od 1. května 2024 platí nové telefonní tarify. (Původní tarify se automaticky změní na odpovídající 1.5.2024.)

Od 1. dubna do 31. června 2024 platí speciální nabídka jednorázových balíčků dat, které si můžete jednoduše zaktivovat sami. Více viz telefonní tarify.

Telefonní tarify

Vyšetření genetické predispozice karcinomu prsu

28.3.2024

Nově nabízíme možnost testování vrozených predispozic dědičných nádorových onemocnění pro samoplátce. Bližší informace o prováděném testu naleznete na našich webových stránkách dedicne.nadory.cz

Případné další dotazy kliniků k prováděnému vyšetření poskytnou:
Mgr. Petr Šteiner, Ph.D. (steiner@biopticka.cz)
RNDr. Martina Putzová, Ph.D. (putzova@biopticka.cz)

dedicne.nadory.cz

Implementace systému využívající umělou inteligenci ve vyhodnocování cervikovaginálních cytologií

21.02.2024

Dovolujeme si oznámit, že jsme úspěšně implementovali v naší Bioptické laboratoři s.r.o. systém Genius od  firmy Hologic využívající umělou inteligenci (AI) pro odečítání cervikovaginální cytologie, viz tisková zpráva firmy Biomedica, zástupce firmy Hologic, který má certifikaci EMA a FDA. Nyní dokončujeme zkušební provoz tohoto programu a za týden celý systém pouštíme do plného provozu. Systém funguje na bázi LBC (liquid based cytology) cytologií.

Na implementaci tohoto systému se podíleli nejenom naši patologové a skrinérky ale i celá „armáda“ našich počítačových techniků. K tomu bylo nutné speciálně upravit hardware našeho internetového připojení laboratoře, a museli jsme obrovsky zvýšit jeho datovou konektivitu a datové úložiště. Máme v laboratoři 2 skenery od firmy Hologic (každý má cenu 1 milion Eur) a 6 odečítacích stanic (každá stojí 50.000 Eur).

Očekáváme, že letos tímto systémem vyšetříme 150.000 cervikovaginálních cytologií a příští rok 2025 se přiblížíme číslu 200.000.

Pro naše klienty, kteří mají od nás v ordinacích televizní obrazovky, jsme připravili 2 videa o tomto převratném systému. Tato videa budou zanedlouho distribuována do ordinací našich klientů. Ten, kdo televizní obrazovku od nás doposud nemá, může požádat naši ředitelku paní Duškovou, obdrží je od nás zdarma.

Video pro odborníky Video pro laiky

Připravujeme webové stránky www.cipek.cz (a koncem letošního roku i www.cytologie.cz), kde ženy z celé republiky, které budou mít zájem o toto vyšetření, zadají po prokliknutí do naší stránky www.gynekolog.cz do rámečku na směrové číslo svého bydliště, a vypadnou jim adresy všech našich klientů gynekologů v okolí bydliště pacientky. Toto pravděpodobně povede k nárůstu pacientů u našich klientů gynekologů. Prosím proto naše klienty, aby si sami zkontrolovali, jestli jsou na tomto seznamu uvedeni (zadáním směrového čísla ordinace) a v případě nesrovnalostí kontaktovali naši ředitelku paní Duškovou (duskova@biopticka.cz, tel. +420 603 846 644) a nebo jestliže nemají zájem o nové pacientky, mohou požádat, aby z tohoto seznamu byli vyřazeni.

Dále v tomto roce proběhne mediální kampaň v časopisech pro ženy a jiných sdělovacích prostředcích, která českým ženám vysvětlí, jak naše klienty, kteří jim toto vyšetření umožní, lehce identifikovat a najít.

Koncem tohoto roku firma Hologic uvede ještě další verzi AI programu Genius, který bude umět odečítat močovou cytologii pomocí umělé inteligence.

Ukončení provozu odběrového místa na odběr vzorků koronaviru SARS-CoV-2

19.10.2023

K 26.10.2023 ukončujeme provoz odběrového místa pro PCR testy a antigenní testy.

Trombotický den

07.10.2023

TROMBOTICKÝ DEN 2023
13.10.2023
testování trombotických mutací (FII, FV, FXIII, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1) pomocí metody PCR pro naše klienty
Leták

Pomoc pro krevní banku na Ukrajině

Naše kolegyně, postgraduální studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a zároveň patoložka sesterské laboratoře v Kyjevě, pracuje nyní jako dobrovolnice pro krevní banku na Ukrajině.

Prosíme podpořte její práci. Více informací najdete na Facebooku.

Banner: Pomoc pro krevní banku na Ukrajině

Diagnostika autoimunitních bulózních onemocnění

Jako doplněk přímé imunofluorescence provádí od června 2021 Bioptická laboratoř vyšetření IgG autoprotilátek z krve metodou ELISA pomocí certifikovaného kitu (Euroimun). Dermatologický profil kitu zahrnuje 6 antigenů (BP180, BP230, desmoglein 1, desmoglein 3, envoplakin, kolagen VII) pro následující nemoci:

  • bulózní pemfigoid
  • pemphigus vulgaris
  • pemphigus foliaceus
  • paraneoplastický pemfigus
  • epidermolysis bullosa acquisita.

Navíc vyšetřujeme protilátky IgA proti gliadinu pro diagnostiku dermatitis herpetiformis Duhring.

Pravidla odběru:
Plná periferní krev (1-2 ml) odebraná do serologické zkumavky nebo zkumavky s EDTA nebo s heparinem nebo s citrátem. Krev po odběru uchovat v ledničce, zpracovat do 14 dní od odběru.

Kontakt:
V případě zájmu o provedení v naší laboratoři a technických dotazů můžete kontaktovat Mgr. Elišku Stránskou (email stranska@biopticka.cz).

Sekvenování genomu koronaviru SARS-CoV-2

Od 16.3.2021 provádíme rutinní sekvenování Covid-19 pozitivních vzorků pomocí NGS za účelem zjištění mutací viru a zařazení vzorků do popsaných linií.

Další informace najdete na webu covid.biopticka.cz.
covid.biopticka.cz.

Test na protilátky Covid-19

Od 31.1.2021 testujeme na protilátky Covid-19. Odběrové místo je na adrese Mikulášská 11, Plzeň (roh Mikulášské ulice a Mikulášského náměstí), otevírací dobu operativně prodlužujeme podle poptávky.

Odběry nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Objednat se lze prostřednictvím našeho online rezervačního systému na adrese koronavirus.biopticka.cz.

Online objednání na odběr Informační leták

Navyšujeme kapacitu odběrového místa Covid-19

Od 18.9.2020 navyšujeme kapacitu našeho odběrového místa pro odběr vzorků koronaviru SARS-CoV-2 (onemocnění Covid-19) na dvojnásobek, od 24.9.2020 na trojnásobek, od 20.10.2020 na čtyřnásobek a od 28.10.2020 na šestinásobek. Odběrové místo na adrese Rejskova 10, Plzeň (bývalé kino Eden) je otevřeno denně (včetně sobot, nedělí a svátků), otevírací dobu operativně prodlužujeme podle poptávky.

Odběry provádíme jak pro pojištěnce s elektronickou žádankou tak pro samoplátce (platba na místě hotově nebo kartou).

Objednat se lze prostřednictvím našeho online rezervačního systému na adrese koronavirus.biopticka.cz.

Vystavujeme dvojjazyčné potvrzení (v češtině a angličtině) potřebné pro výjezd do zahraničí.

Online objednání na odběr Video

Otevíráme odběrové místo na odběr vzorků koronaviru SARS-CoV-2 pro samoplátce

Od 7.5.2020 provádíme odběr vzorků koronaviru pro samoplátce. Odběrové místo je otevřeno denně (včetně sobot, nedělí a svátků) od 14:00 do 17:00, na adrese Rejskova 10, Plzeň (bývalé kino Eden). Objednat se lze online.

V případě negativního výsledku vystavujeme dvojjazyčné potvrzení (v češtině a angličtině) potřebné pro výjezd do zahraničí - vhodné zejména pro pendlery.
Online objednání na odběr Video

Diagnostika koronaviru SARS-CoV-2

Od 25.3.2020 provádíme diagnostiku vzorků koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19. Koronavirový tým tvoří 50 genetiků, mikrobiologů a laborantů naší laboratoře. Více informací najdete na našem samostatném webu koronavirus.biopticka.cz.
koronavirus.biopticka.cz

Neinvazivní prenatální testování (NIPT) pomocí PanoramaTM testu

Nově naše laboratoř vyšetřuje nejčastější genetické vady plodu z krve těhotné ženy. Provádíme neinvazivní prenatální testování (NIPT) pomocí PanoramaTM testu, který je v současné době nejspolehlivějším vyšetřením tohoto typu na světě.

Všechny podrobné informace o PanoramaTM testu najdete na stránkách www.panoramatest.cz.
www.panoramatest.cz.

Call Centrum

Pro zlepšení komunikace s našimi klienty jsme zprovoznili moderní Call centrum. Call centrum funguje od 12. října 2015.
Pod služby Call centra přešly všechny hlavní hotlines, tj. telefony sekretářské, cytologické, bioptické a genetické služby, dále pak kontaktní linky na IT oddělení, správu webů a administrátora mobilní sítě.
V souvislosti se zprovozněním Call Centra byla zavedena nová kontaktní čísla na jednotlivé úseky laboratoře. Původní čísla zůstávají zatím v platnosti.
Nová telefonní čísla

Liquid Based Cytology (LBC) ve vyšetření urologické cytologie

Zahajujeme rutinní provoz nové metodiky ve vyšetření urologické cytologie. Podívejte se na videa.
Videa

Liquid Based Cytology (LBC)

Zahajujeme rutinní provoz nové metodiky ve vyšetření gynekologické cytologie. Podívejte se na videa.
Videa

Akreditace ICDP-UEMS Dermatopathology Training Center

Získali jsme akreditaci ICDP-UEMS k provozování ICDP-UEMS Dermatopathology Training Center.
Čtěte více
K dispozici pouze v angličtině.

Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru pro screening karcinomu děložního hrdla

Jsme jednou z 5-ti cytologických akreditovaných laboratoří, kterým byl nasmlouván kód pro Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru pro screening karcinomu děložního hrdla.

Vyšetření EGFR a KRAS

Imunohistochemické vyšetření exprese EGFR a molekulárně genetické vyšetření KRAS
Čtěte více

HPV vyšetření v rámci prevence karcinomu děložního čípku

Náklady na toto vyšetření NOVĚ nespadají gynekologům do nákladů na vyžádanou péči
Pozn.: pouze při zpracování v laboratoři akreditované MZ ČR pro provádění screeningové cytologie, což Bioptická laboratoř s.r.o. jako jedna z mála laboratoří splňuje.
Prosíme o řádné označování odběrovek
Čtěte více

Monografie "Cutaneous Adnexal Tumors"

V roce 2013 byla vydána v jednom z nejprestižnějších a největších amerických nakladatelství Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins kniha českých autorů (D.V. Kazakov, M. Michal, D. Kacerovská) ve spolupráci s angloamerickým patologem (P.H. McKee).

Publikace má 814 stran, obsahuje přes 2.000 kvalitních barevných histologických a klinických fotografií a 3012 citací.

Čtěte více