Široká škála vyšetření

Bioptická laboratoř s.r.o. nabízí pro všechny chirurgické, kožní, gastroenterologické, ORL, urologické, gynekologické praxe i nemocnice vyšetřování gynekologické cytologie (onkologické i funkční vyšetření stěrů z cervixu a vaginální sliznice, vulvy a endometria) i negynekologické cytologie, dále pak kompletní bioptickou službu, imunohistochemická a molekulárně genetická vyšetření. Množstvím vyšetřených biopsií, gynekologických cytologií a negynekologických cytologií jsme největší bioptická a zároveň i cytologická laboratoř v České Republice.

Komplexní diagnostika karcinomu prsu

Asociací zdravotních pojišťoven byla vybrána Bioptická laboratoř s.r.o. jako jedna ze 6 laboratoří v ČR do programu prediktivní onkologie, kterým byly schváleny i genetické výkony v patologii - vyšetřování HER2/neu u nádorů prsu.

Předávání výsledků a rychlost vyřízení

Výsledky všech vyšetření jsou předány vždy maximálně do týdne. Materiál k vyšetření je svážen přímo z ordinací na náklady Bioptické laboratoře s.r.o. v dohodnutých termínech nejméně 1x týdně, u nemocničních provozů při zajišťování biopsií 2-3x týdně.

Služba WebZis

Pro operativní přístup našich klientů k výsledkům vyšetření provozujeme službu WebZis. Tato služba umožňuje přístup k výsledkům přes Internet. Podrobnosti najdete na stránce "WebZis".

Nabízíme zdarma

Kvůli sjednocení metodiky odběru a zpracování biologického materiálu Bioptická laboratoř s.r.o. poskytuje svým klientům zdarma servis a vybavení pro provádění cytologických a bioptických vyšetření. Výsledky všech vyšetření je možné zasílat nejenom na klasických papírových průvodkách, ale po domluvě zároveň i v elektronické podobě (DASTA) několika dostupnými šifrovanými kanály pro přenos (Mise, Medidata, MedicalNET, eZpráva i náš vlastní klient), takže nálezy není třeba ručně přepisovat do počítače a jsou pro Vás dostupné v den uzavření vyšetření.

  • Kolektiv pracovníků bioptického provozu Bioptické laboratoře s.r.o.
    Kolektiv pracovníků bioptického provozu Bioptické laboratoře s.r.o.

    Podívejte se na další fotografie