Průvodka na vyhodnocení cerviko-vaginální cytologie

Průvodka

Průvodka histologického vyšetření

Průvodka     Průvodka

Průvodka na vyšetření – mikrobiologie, virologie, molekulární genetika

Průvodka

Informovaný souhlas pacienta – externí (gynekologie, gastroenterologie)

Informovaný souhlas s genetickým laboratorním vyšetřením

Externí průvodka pro molekulárně genetické vyšetření - typ I

Průvodka

Informovaný souhlas pacienta / zákonného zástupce  (platnost od 10.7.2023)

Externí průvodka pro molekulárně genetické vyšetření - typ II

Průvodka

Externí průvodka pro molekulárně genetické vyšetření - RET Eli Lilly

Průvodka

Průvodka a Informovaný souhlas k Panorama™ testu

Žádanka k neinvazivnímu testování aneuploidií Panorama™

Souhlas s laboratorním genetickým vyšetřením Panorama™

Průvodka na vyšetření - cytologie moči

Průvodka