Bioptická laboratoř s.r.o. zaměstnává také lékaře, kteří byli Krajským soudem v Plzni jmenovaní soudními znalci z oboru zdravotnictví, specializace patologická anatomie:

* Ve jmenovacích dekretech byla pro účely vystavení na webu vyretušována adresa jednotlivých lékařů.

Další informace o jednotlivých lékařích - soudních znalcích viz Zaměstnanci.