• Image Format

  Priebojníkové excízie v dermatológii a dermatopatológii

  Zoltán Szép

  Na konci roku 2013 byla v nakladatelství EUROVERLAG, s.r.o. vydána publikace z oblasti dermatologie.
  Publikace má 264 stran a obsahuje velké množství obrázků a schémat, které dokumentují jednotlivé principy výběru vhodných kožních eflorescencí určených na excizi. Podrobně popisuje technické detaily metody průbojníkové excize a poukazuje na nejčastější chyby vznikající při odesílání kožních vzorků na histopatologické vyšetření.

  Recenze

 • Image Format

  Cutaneous Adnexal Tumors

  Dmitry Kazakov, Michal Michal, Denisa Kacerovská, Phillip H. McKee

  V roce 2013 byla vydána v jednom z nejprestižnějších a největších amerických nakladatelství Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins kniha českých autorů (D.V. Kazakov, M. Michal, D. Kacerovská) ve spolupráci s angloamerickým patologem (P.H. McKee).
  Publikace má 814 stran, obsahuje přes 2.000 kvalitních barevných histologických a klinických fotografií a 3012 citací.
  Materiál, ze kterého autoři čerpali, pochází z registru nádorů Šiklova ústavu FN a LF UK Plzeň a Bioptické laboratoře, s.r.o. a z konzultačních případů autorů knihy.
  Monografie obsahuje 9 kapitol, které zahrnují všechny adnexální tumory kůže, včetně lézí, které je mohou imitovat. U každé jednotky je probrána její klinická i histopatologická prezentace, imunohistochemický fenotyp, prognóza a diferenciální diagnóza. Poslední kapitola je věnována dědičným syndromům spojených s adnexálními nádory kůže, včetně detailního popisu postižení vnitřních orgánů a postupu molekulárně-genetických diagnostických vyšetřovacích metod.
  Kniha je nepostradatelnou pomůckou nejenom pro patology a dermatology, ale díky svému přesahu ji lze doporučit též dalším specialistům jako např. gynekologům a internistům zajímajícím se hlouběji o klinicko-patologické souvislosti. Knihu lze zakoupit na webové stránce nakladatelství a nebo u jiných oficiálních prodejců.

 • Nádory varlat

  Ondřej Hes, Michal Michal, Petr Mukenšnabl, Veličkinová, Milan Hora, Ludmila Boudová

  Kniha je nejnovější monografií zabývající se benigními i maligními nádory varlat.
  Materiál, ze kterého autoři čerpali, pochází z archivů a Registru nádorů Šiklova ústavu FN a LF UK Plzeň, z archivů Bioptické laboratoře, s.r.o., z archivu Cytopathos, s.r.o., a z konzultačních případů autorů knihy. Řada případů byla zaslána patology ze zahraničí ať již jako konzultace, nebo jako příspěvek k této monografii.
  V textu je kladen důraz zejména na diferenciální diagnostiku jednotlivých lézí; podrobně jsou komentovány i nenádorové afekce, které nádory napodobují. Součástí knihy je sekce zabývající se klinickou diagnostikou a léčbou nádorů varlete.
  Publikace má 368 stran, obsahuje 380 barevných fotografií, 4 černobílé fotografie a 1062 citací, které zahrnující i recentní odkazy z roku 2007.
  Monografie vznikla s podporou následujících institucí:

  • Bioptická laboratoř, s.r.o., Mikulášské náměstí 4, 326 00 Plzeň, ČR
  • Cytopathos, s.r.o., Limbová 5, 830 07 Bratislava, SR
  • Registr nádorů ŠPAÚ FN a LF UK Plzeň, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, ČR

 • Nádory ledvin dospělého věku

  Ondřej Hes, Michal Michal, Petr Mukenšnabl

  Kniha "Nádory ledvin dospělého věku" je monografií zabývající se problematikou diagnostiky benigních a maligních nádorových onemocnění ledvin v dospělém věku.
  Materiál pro tuto knihu vychází z bezmála 4000 primárních nádorových a pseudonádorových afekcí, které byly shromážděny dílem z archivů Šiklova ústavu FN Plzeň, dílem z Registru nádorů a z konzultačních případů autorů knihy za posledních deset let. Sestava nádorů, která byla podkladem této knihy pochází z více než 40ti českých a slovenských ústavů patologie a z několika zahraničních patologických pracovišť.
  V knize je kladen zvláštní důraz na diferenciální diagnostiku nádorů a pseudonádorových lézí. Publikace obsahuje více než 520 citací. Při jejich výběru byl kladen důraz především na prvocitace včetně některých originálních publikací starých více než 100 let a dále na nejnovější citace zahrnující i recentní práce z počátku roku 2000.
  Monografie obsahuje celkem 120 fotografií, včetně barevných.

  Volně na Internetu!

  Kniha "Nádory ledvin dospělého věku" je volně dostupná na Internetu na adrese www.medima.cz/nadoryledvin.