• Assoc. Prof. Alena Chlumská, MD, CSc
  Assoc. Prof. Alena Chlumská, MD, CSc

  doctor

List of publications

 1. Fára M., Chlumská A., Hrivnáková J.: Musculus orbicularis oris in incoplete hare-lip. Acta chirurg. plast. 7, 1965, č. 2, s. 125-132
 2. Chlumský J., Chlumská A.: Leber und Polycydhemia vera /Vaquezova-Oslerova/. Gastroenterologie /Basel/ 105, 1966, č. 6, s. 366-374
 3. Chlumský J., Chlumská A.: Primární epitelové zhoubné nádory jater. Čas. Lék. čes. 105, 1966, č. 48, s. 1310-1315
 4. Jonáš V., Chlumská A., Kozák P.: Melkie sosudy miokarda ubolnych diabetem. Voprosy immunopatologii v klinike i eksperimentě. Sborník k 70. nar. akad. Tareeva /Moskva/ 48, 1966, s. 205-215
 5. Jonáš V., Chlumská A., Kozák P.: Změny intramurálních koronárních cév u diabetiků. Příspěvek k otázce diabetické angiopatie. Acta Univ. Carol. Med. 12, 1966, č. 6-7, s. 379-384
 6. Chlumský J., Víšek V., Kahanová I., Chlumská A.:Chronická forma Chiariho nemoci. Čas. Lék. čes. 106, 1967, č. 40, s. 1055-57
 7. Vojtíšek V., Kasalický J.,Haasová A., Puchta V., Chlumská A.: Farbige Lymphografie in der Bauchchirurgie. Zblt. Chir. 92, 1967, II, s. 1892
 8. Vojtíšek V., Chlumská A., Fürst O.: K otázce chirurgické léčby ascitu při jaterní cirhoze. Rozhl. Cir. 47, 1968, č.1, s. 37-45
 9. Chlumská A.: Diabetická mikroangiopatie. Čs. Patol. č. 4, s. 234-237
 10. Jonáš V., Hynčík V., Chlumský J., Chlumská A.: Osmileté přežití proděravění přepážky vzniklé při infarktu myokardu. Čas. Lék. čes. 107, 1968, č. 26, s. 774-780
 11. Chlumský J., Chlumská A., Hynčík V.: Chronic disorders of the liver in older individuals. Proc. Vth. Meet. Med. Fyc. Hyg. /1969/. Charles Univ. XX, 1971, s. 217-221
 12. Chlumský J., Chlumská A.: Vliv nekomplikovaných afekcí žlučových cest na jaterní funkci. Čas. Lék. čes. 107, 1968, č. 49, s. 1486-1487
 13. Chlumský J., Chlumská A., Hynčík V., Růžička V.: Chronické poruchy jater u starších jedinců. Čas. Lék. čes. 108, 1969, č. 20, s. 585-589
 14. Lochař M., Chlumská A.: Přínos peroperační biopsie tenkého střeva k diagnose diabetické enteropatie. Vnitř. lék. 15, 1969, č. 7, s. 657-661
 15. Jonáš V., Hynčík V., Chlumský J., Chlumská A.: Eight-year survival after perforation of ventricular septum in myocardial infarction. Acta Univ. Carol. Med. 16, 1970, č. 1/2, s. 133-144
 16. Vojtíšek V., Jelínek V., Chlumská A.: Hojení experimentálního peptického vředu u psa. Rozhl. chir. 50, 1971, č. 5, s. 269-276
 17. Vojtíšek V., Jelínek V., Chlumská.: Experimental gastroduodenal ulcer. Amer. J. Surg. 121, 1971, s. 650-655
 18. Chlumský J., Vojtíšek V., Chlumská A.: Leberparenchymveränderungen bei experimentell herforgerufenem gastroduodenalem Ulkus. Acta Hepato-Splenol. 18, 1971, č. 6, s. 485-492
 19. Chlumský J., Malina L., Chlumská A.: Jaterní změny u nemocných s pozdní kožní porfyrií před léčbou opakovanými odběry krevními a po ní. Vnitř. lék. 18, 1972, č. 5, s. 426-433
 20. Chlumský J., Malina L., Chlumská A.: The effect of venesection therapy on liver tissue in porphyria cutanea tarda. Acta Hepato-Gastroenterologica 20, 1973, č. 2, s. 124-130
 21. Chlumská A.: Cholestáza v játrech při chronickém venosním městnání. Čs. gastroenterol. výž. 27, 1973, č. 8, s. 532-534
 22. Chlumský J., Vrabec R., Mareček B., Chlumská A.: Ikterus u popáleninové nemoci. Čas. Lék. čes. 112, 1973, č. 49, s. 1528-1530
 23. Chlumský J., Vrabec R., Hynčík V., Mareček B., Chlumská A.: Clinical manifestation of the impairment of the liver in the course of the burn disease. Acta chirurg. plast. 15, 1973, č. 4, s. 238-246
 24. Dobiáš J., Vlasák V., Chlumská A.: Méně obvyklé komplikace jaterní cirhosy s hemoperitoneem. Rozhl. chir. 53, 1974, č. 1, s. 22-27
 25. Chlumská A., Dobiáš J., Chlumský J., Vrabec R.: Změny jater u popálených. Čs. Patol. 10, 1974, č. 3, s. 131-136
 26. Chlumská A., Koníčková Z., Janeček J.: Změny jater při experimentálním popálení. Čs. Patol. 10, 1974, č. 3, s. 137-142
 27. Chlumský J., Vrabec R., Chlumská A.: Icterus bei Verbrennung. Dtsch. Z. Verd u Stoffv. Krkh. 34, 1974, s. 237-239
 28. Malina L., Chlumský J., Chlumská A.: Porphyria cutanes tarda. New fact on aetiology, pathogenesis, clinical manifestations and treatment. Acta. Univ. Carol. Med. Monographia LIX, 1974
 29. Chlumský J., Vrabec R., Chlumská A., Mareček B.: Icterus in burn illness. Sborník "Basic Problems in Burns". Symposium for the treatment of burns. Springer Verlag Berlin Heidelberg New York and Advicenum, Praha 1975, s. 201-202
 30. Chlumský J., Vrabec R., Chlumská A., Mareček B.: Clinical picture of liver damage in burn illness. dtto, s. 206
 31. Chlumská A., Dobiáš J., Chlumský J.: Morphological findings in hepatic tissue of burned patients. dtto. S. 207-208
 32. Chlumský J., Dobiáš J., Vrabec R.,Mareček B., Chlumská A., Matějíček F.: Liver changes in burns, as seen in clinical morphologic picture. Acta Hepato-Gastroenterol. 23, 1976, č. 2 s. 118-124
 33. Chlumská A., Koníčková Z., Moserová J.:Morphological changes in rat liver after burning. Burns 1975, č. 1, s. 272-273
 34. Chlumská A., Dobiáš J., Chlumský J.: Australský antigen v punkční biopsii jater. Čas. Lék. čes. 114, 1975, č. 45, s. 1386-1389
 35. Chlumská A., Dobiáš J., Chlumský J.: Morfologické změny v játrech u nosičů australského antigenu. Čs. Patol. 12, 1976, č. 1, s. 50-55
 36. Dobiáš J., Chlumská A., Chlumský J.: Elektronová mikroskopie hepatocytů u dobrovolných dárců krve s positivním nálezem australského antigenu. Čs. Patol. 12, 1976, č. 1, s. 45-49
 37. Chlumský J., Dobiáš J., Chlumská A., Sušická M., Mikšanová R.: Příspěvek k otázce významu antigenémie hepatitidy B u dárců krve. Čas. Lék. čes. 115, 1976, č. 11, s. 313-316
 38. Chlumská A., Dobiáš J., Chlumský J.: Antigen hepatitidy B u biopticky prokázané chronické hepatitidy. Čs gastroenterol. výž. 32, 1978, č. 3, s. 156-159
 39. Chlumská A., Dobiáš J., Janoušek V.: Morfologické nálezy v jaterní tkáni při experimentální profyrii. Čs. Patol. 14, 1978, č. 12 s. 57-63
 40. Janoušek V., Dobiáš J., Chlumská A., Klein O., Paulová M.: Biochemical and morphologic changes in early phases of experimental protoprophyria. Diagnosis and therapy of porphyrias and lead intoxication. International Symposium Clinical Biochemistry, Edited by M. Doss, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1978, č. 255-261
 41. Chlumský J., Chlumská A., Vrabec R., Mareček B.: Liver changes after burn illness. Acta chir. plast. 21, 1979, č. 2, s. 120-124
 42. Chlumský J., Dobiáš J., Chlumská A., Malina L.: Léčba pozdní kožní porfyrie malými dávkami antimalarik. Jaterní nálezy. Čas. Lék. čes. 116, 1977, č. 45, s. 1404-1406
 43. Chlumská A., Czabanová B.: Lipofuscinóza jater. Čs. Patol. 15, 1979, č. 3, s. 160-162
 44. Chlumská A., Klenerová V.: Morfologické nálezy v jetrní tkáni mladých krys po dlouhodobém podávání alkoholu. Čs. Patol. 15, 1979, č. 4, s. 202-205
 45. Chlumská A., Pelikán K.: Peliosis hepatis. Čas. Lék. čes. 118, 1979, č. 50, s. 1559-1561
 46. Chlumská A., Janoušek V.: Morfologické nálezy v jaterní tkáni po dlouhodobém podávání griseofulvinu v experimentu. Sbor. lék. 83, 1981, č. 2-3, s. 60-64
 47. Chlumská A., Chlumský J., Malina L.: Liver changes in porphyriacutanea tarda patients treated with chloroquine. Brit. J. of Dermatol. 102, 1980, č. 3, s. 261-266
 48. Klenerová V., Chlumská A., Hynie S.:Adenylate cyclase activity in heavily morphologically changed rat livers due to chronic ethanol administration. Abstrakta z "4th International conference on cyclic nucleotides. Brussels, Juli 22.-26. 1980
 49. Chlumská A., Janoušek V.: Hepatom po dlouhodobém podávání griseofulvinu v experimentu. Čs. Patol. 17, 1981, č. 2, s. 83-87
 50. Chlumská A., Kautzner J.: Morfologický průkaz povrchového antigenu viru hepatitidy B v jaterní cirhoze, fibroze a v hepatocelulárním karcinomu. Čas. Lék. čes. 130, 1981, č. 23, s. 689-692
 51. Chlumská A., Chlumský J., Krtek V., Malina L.: Krystalické inkluze v hepatocytech u nemocných s pozdní kožní porfyrií. Vnitřní lék. 27, 1981, č. 11, s.1110-1113
 52. Chlumská A.: Nálezy v jaterní tkáni krys po dlouhodobém podávání vysokých dávek Biogestu. Čs. Patol. 18, 1982, č. 3, s. 176-182
 53. Malina L., Chlumský J., Chlumská A., Krtek V.: Porphyria c, utanea tarda /PCT/ ala Folge der Methotrexat und Buthiopurin-Therapie. Z. Hautkr. 58, 1983, č. 4, s. 241-243
 54. Chlumská A.: Ultrastrukturální nálezy na intrahepatálních žlučových cestách u chronické hepatitidy B. Čas. Patol. 19, 1983, č. 2, s. 65-69
 55. Chlumská A., Vilikusová E.: Výskyt povrchového antigenu hepatitidy B ve vztahu k morfologickým nálezům v punkčních biopsiích jater. Čas. Lék. čes. 122, 1983, č. 38, s. 1156-1159
 56. Malina L., Chlumský J., Krtek V., Chlumská A, Dvořáková V.: Hepatische Porphyrie mit kutanen Symptomen bei primären Leberkarcinom. Dermatol. Monatschr. 169, 1983, č. 11, s. 658-662
 57. Chlumská A.: Ultrastrukturální nálezy na intrahepatálních žlučových cestách u primární biliární cirhózy. Čs. Patol. 20, 1984, č. 3, s. 161-169
 58. Dušková J., Chlumská A., Vilikusová E., Marek J., Šprincl L.: Karcinom hypofysy s akromegalií. Čs. Patol. 20, 1984, č. 3, s. 170-176
 59. Chlumský J., Krtek V., Chlumská A., Vojtíšek V., Hrabal P.: Primární karcinom jater a hypoglykemický syndrom. . Čas. Lék. čes. 123, 1984, č. 7, s. 192-195
 60. Chlumská A., Chlumský J., Krtek V., Jirkovská A., Pirk F., Skála I.: Primary sclerosing cholangitis. Light and electron microscopy of hepatic tissue in two cases. Path. Res. Pract. 179, 1985, č. 4-5, s. 487-492
 61. Chlumská A.: Ultrastrukturální nálezy u alkoholického poškození jater Čs. Patol. 21, 21, 1985, č. 4, s. 234-241
 62. Chlumský J., Krtek V., Chlumská A.: Sarcoidosis of the Stomach. Endoscopic Diagnosis and Possibilities of Conservative Treatment. Hepato-Gastroenterol. 32, 1985, č. 5, s. 255-257
 63. Chlumský J., Krtek V., Chlumská A.: Chronická hepatitida. Čas. Lék. čes. 124, 1985, č. 51, s. 1574-1578
 64. Chlumská A ., Dobiáš J., Chlumský J., Krtek V.: Licht- und elektronenmikroskopische Befunde bei alkoholbedingten Leberschaden. ZBL. Allg. Path. path. Anat. 130, 1985, č. 6, s. 529-532
 65. Chlumský J., Krtek V., Chlumská A.: Sarkoidosa žaludku. Čas. Lék. čes. 124, 1985, č. 2, s. 38-40
 66. Chlumská A., Dobiáš J.: Dlouhodobé bioptické sledování chronické hepatitidy. Čs. Patol. 22, 1986, č. 2, s. 121-128
 67. Chlumská A.: Nálezy na intrahepatálních žlučových cestách po podvazu choledochu v experimentu. Čs. Patol. 22, 1986, č. 3, s. 158-164
 68. Chlumský J., Chlumská A., Krtek V.: Alkoholická hepatitida. Čas. Lék. čes. 126, 1987, č. 26, s. 817-821
 69. Chlumská A., Koten J.: Benigní rekurentní intrahepatální cholestáza. Prakt. Lék. /Praha/, 67, 1987, č. 17, s. 632-634
 70. Fakan F., Chlumská A.: Demonstration of needke-shaped hepatic inclusions in porphyria cutanea tarda using the ferric ferricyanide reduction test. Virchows Arch A, 411, 1987, č. 4, s. 365-368
 71. Chlumská A., Pelikán K.: Akutní cholestatická hepatitis. . Čas. Lék. čes. 126, 1987, č. 45, s. 1410-1412
 72. Malina L., Chlumský J., Chlumská A., Krtek V.: Classification of Liver Tumours Occurring in Chronic Hepatic Porphyria. Acta Univ. Carol. Med. 33, 1987, č. 3-4, s. 237-244
 73. Chlumská A., Chlumský J.: Cholestatische Form der alkoholischen Lebberschädigung. Zentralbl. Allg. Pathol. pathol. Anat. 134, 1988, č. 2, s. 179-187
 74. Chlumská A., Formandl J.: Alkoholická cholestáza jater. Čs. Patol. 24, 1988, č. 2, s. 105-111
 75. Fakan F., Chlumská A.: Jehlicovité inkluze v hepatocytech při porfyria tarda. Čs. Patol. 24, 1988, č. 4, s. 211-217
 76. Malina L., Chlumský J., Chlumská A., Burešová I., Krtek V.: Long-term follow-up of PCT patients. Results of various therapy methods. Bollettino dell´Istituto Dermatologico S. Gallicano XIII, 1986-1987, s. 279-282
 77. Chlumská A., Dušková J., Velenská Z., Šulc M.: Epiteloidní hemangioendotelion jater. Čs. Patol. 25, 1989, č. 1, s. 35-43
 78. Chlumský J., Krtek V., Chlumská A.: Tuberkolózní peritonitida. Čas. Lék. čes. 128, 1989, č. 13, s. 404-406
 79. Chlumská A.: Kongenitální cystická dilatace intrahepatálních žlučovodů /Caroliho nemoc/. Čas. Lék. čes. 129, 1990, č. 6, s. 184-187
 80. Chlumský J., Krtek V., Hořejšová M., Chlumská A.: Časná diagnostika a racionální terapie primárního karcinomu jater. Zásady sekundární prevence. Čas. Lék. čes. 129, 1990, č. 37, s. 1158-1160
 81. Chlumská A., Záhoř Z.: Výskyt apoptózy v toxicky poškozené a hyperplastické jaterní tkáni a v hepatocelulárním karcinomu v experimentu. Čs. Patol. 26, 1990, č. 4, s. 193-198
 82. Kanta J., Chlumská A.: Regenerative ability of hepatocytes inhibited in early stages of liver fibrosis. Physiol. Res. 1991, č. 40, s. 453-458
 83. Kanta J., Velebný V., Mergencová J., Ettlerová E., Chlumská A.: Elastin conten in human fibrotic and cirrhotic liver. Sbor. věd. prací LF UK Hradec Králové, 33, 1990, č. 5, s. 489-494
 84. Chlumská A., Chlumský J., Skála I., Marečková O., Pechancová J.: Helicobacter /Campylobacter/ pylori v biopsii žaludku a duodena. ČLČ 130, 1991, č. 16-17, s. 497-500
 85. Malina L., Chlumská A., Burešová I., Krtek V.: Terapeutické výsledky a vývoj jaterního onemocnění u nemocných dlouhodobě sledovaných pro chronickou jaterní porfyrii. Čs. dermatol. 66, 1991, č. 6, s. 289-294
 86. Michal M., Chlumská A., Povýšilová V.: Intranodal "Amianthoid" Myofibroblastoma. Report of six cases immunohistochemikal and electron microscopial study. Path. Res. Pract 188, 1992, č. 1-2, s. 199-204
 87. Chlumská A., Velenská Z., Vítková I., Plavka R.: Cholestáza jater u novorozenců a malých dětí. Čs. Pathol. 28, 1992, č. 2, s. 113-117
 88. Skálová A., Michal M., Chlumská A., Levio I.: Collagen composition and ultrastrcture of the so-called amianthoid fibres in palisaded myofibroblastoma. Ultrastructural and immunohistochemical study. J. Pathol, 167, s. 335-340 /1992/
 89. Chlumská A.: Morphologic Spectrum of Alcoholic Liver Disease in Needle Biopsy. Scripta Med. 65, č. 4, s. 201-204
 90. Michal M., Chlumská A., Fakan F.: Papillary carcinoma of thyroid with exuberant nodular fasciitis-like stroma. Histopathology, 21, 1992, č. 12, s. 577-579
 91. Chlumská A., Vítková I.: Kongenitální fibróza jater. Čs. Pediat. 47, 1992, č. 6, s. 363-365
 92. Michal M., Mukenšnábl P., Chlumská A., Kodet R.: Fibrous hamartoma of infanci. A study of eight cases with immunohistochemical and electron microscopical findings. Path. Res. Pract. 188, 1992, s. 1049-1053
 93. Frey T., Tománková M., Chlumská A., Růžičková M., Schmiedbergerová R.: Syndrom přecitlivělosti na antikonvulziva. Čs. Derm. 68, 1993, No. 1, P. 38-40
 94. Michal M., Chlumská A., Skálová A., Fakan F.: Palisaded intranodal myofibroblastoma. Electron microskopic study. Zentralbl. Pathol. 1993, 139, s. 81-88
 95. Chlumská A.: Morfologické nálezy v jaterní tkáni u alkoholického poškození. Protialkoholický obzor 28, 1993, č. 1, s. 1-6
 96. Malina L., Burešová I., Chlumská A., Roth Z.: The influence of liver disease on the development of diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in patients with chronic hepatic porphyria /PCT/. Dermatol Monatsschr 179, 1993, s. 219-222
 97. Jablonská M., Řezníková L., Pešková M., Chlumská A., Roth J.: Riziko vzniku kolorektálního karcinomu u nemocných s ulcerozní kolitidou. Vnitřní lék. 39, 1993, č. 7, s. 676-681
 98. Michal M., Skálová A., Chlumská A., Povýšilová V.: Intranodální palisádovaný myofibroblastom. Čs. Patol. 29, 1993, č. 3, s. 93-96
 99. Chlumská A.: Ultrastrukturální nálezy v piecemeal nekrozách u mírně aktivní chronické hepatitidy. Čs. Patol. 30, 1994, č. 1, s. 19-22
 100. Chlumská A., Velenská Z., Štěrbová B.: Nodulární regenerativní hyperplazie jater. Čas. Lék. čes. 133, 1994, č. 7, s. 209-212
 101. Stránský J., Chlumská A., Zichová M., Hekm R., Mankovecký L., König J.:Výskyt sérokonverze HBeAg a HBsAg u pacientů s chronickou hepatitidou B. Sbor. Lék. 94, 1993, č. 4, s. 317-325
 102. Chlumská A., Stránský J.,Taimr P., Baumruk L., Nevařil M.: Morfologické nálezy v jaterní tkáni u chronické hepatitidy B po sérokonverzi HBeAg na anti-HBe. Vnitř. Lék. 41, 1995, č. 7, s. 445-448
 103. Sedláčková M., Souček A., Chlumská A., Dohnalová A.: Farmakoterapie infekce Helicobacter pylori. š. Pediat. 50, 1995, č. 1, s. 50-54
 104. Chlumská A., Sedláčková M.: Ultrastrukturální nálezy v žaludeční sliznici dětí a mladistvých s chronickou Helicobacter pylori pozitivní gastritidou. Česko-slovenská Patol. 31, 1995, č. 4, s. 119-121
 105. Drastich P., Taimr P., Špičák J., Chlumská A., Skála I., Dutka J., Přibylová I.: Epiteloidní hemangioendotelion jater. Čes. a Slov. Gastroent. 49, 1995, č. 6, s. 214-217
 106. Jablonská M., Chlumská A.: Prevalence intestinální metaplázie a atrofie u helikobakterové gastritidy. Medica revue, II, 1995, č. 12, s. 34-35
 107. Pafko P., Kabát J., Chlumská A.: Caroliho nemoc. Rozhledy v chirurgii 75, 1996, č. 1, s. 23-25
 108. Stránský J., Kabát J., Chlumská A., Hořejšová M., Honzáková E., Vandasová J., Němeček V., König J.: Výskyt protilátky proti viru hepatitidy C u chronických onemocnění jater. Prakt. Lék. 76, 1996, č. 4, s. 178-182
 109. Jablonská M., Chlumská A., Kotrlík J., Řezníková L., Svitavská M., Miková M., Tabach J.: Význam genetického rizika pro časnou diagnózu kolorektálního karcinomu. ČLČ 135, 1996, č. 20, s. 677
 110. Hrubant K., Kotrlík J., Chlumská A.: Leiomyom jícnu. ČLČ 135, 1996, č. 20, s. 674-675
 111. Sedláčková M., Souček A., Součková A., Chlumská A.: Infekce Helicobacter pylori. Monografie. Maxdorf Jessenius 1996
 112. Chlumská A.: Nádory jater a biliárního systému. Vnitř. Lék. 43, 1997, č. 3, s. 154-156
 113. Fakan F., Chlumská A.: Ferrikyanidová redukční reakce jako barvící metoda pro jaterní biopsie. Čs. Patol. 33, 1997, č. 1, s. 34-37
 114. Stránský J., Hořejšová M., Chlumská A., Honzáková E., Vandasová J., Němeček V.: Prevalence of anti-HCV antibodies in chronic liver disease in the Czech republic. Infection 25, 1997, č. 1, s. 50-51
 115. Chlumská A., Michal M., Marek J.: Morfologické nálezy ve stěně trachey po dlouhodobé intubaci a tracheostomii. Čs. Patol. 33, 1997, č. 4, s. 113-117
 116. Fakan F., Chlumská A., Krijt J., Šafanda J., Michal M.: Liver cell cytoplasmic inclusions in experimental porpyrias: their demonstration with the ferric ferricyanide reduction reaction. Exp Toxic Pathol. 49, 1997, s. 289-293
 117. Fakan F., Chlumská A., Krijt J., Kočová L.: Cytoplasmic liver cell inclusions - a typical feature of porphyria cutanea tarda - are absent in porphyria-related hepatic neoplasias. Neoplasma 54, 1998, č. 2, s. 102-106
 118. Chlumská A., Fakan F., Krijt J.: Morfologické nálezy v jaterní tkáni myší po dlouhodobém podávání herbicidu fomesafenu. Čs. Patol. 34, 1998, č. 2, s. 67-71
 119. Michal M., Chlumská A., Mukenschnabl P.: Signet-Ring Cell Aggregates Simulating Carcinoma in Colon and Gallbladder Mucosa. Pathol. Res. Pract. 194, 1998, s. 197-200
 120. Sedláčková M., Souček A., Chlumská A., Dohnalová A.: Infekce Helicobacter pylori u dětí a dospívajících: 1 týdenní terapie omeprazolem, amoxicilinem a metronidazolem. Čes. a Slov. Gastroent. 3, 1998, č. 52, s. 101-105
 121. Krtek V., Stoilov M., Beneš Z., Chlumská A., Štirand P., Rozmahel M.: Racionální diagnostika jaterních chorob. Čes. a Slov. Gastroent. 4, 1998, č. 52, s. A21
 122. Fakan F., Chlumská A., Malina L.: Jehlicovité inkluze v jaterních buňkách jsou specifickým diagnostickým znakem porphyria cutanea tarda. Vnitř. Lék. 7, 1998, č. 44, s. 418-422
 123. Elleder M., Poupětová H., Ledvinová J., Hyánek J., Zeman J., Sýkora J., Stožický F., Chlumská A., Lohs P.: Deficit Kyselé (lysozomální) lipázy. Přehled českých pacientů. Čas. Lék. čes. 23, 1999, č. 138, s. 719-724
 124. Krtek V., Chlumská A.: Diagnostika a léčba chronických hepatitid. Listy revizního lékařství 3, 1999, s. 58-60
 125. Krijt J., Stránská P., Sanitrák J., Chlumská A., Fakan F.: Liver preneoplastic changes in mice treated with the herbicide fomesafen. Hum Experiment Toxicol 1999, č. 18, s. 338-344
 126. Beneš Z., Chlumská A.: Malignity a ulcerózní kolitida. Diagnóza 2000, č. 28, s. 11
 127. Elleder M., Chlumská A., Ledvinová J., Poupětová H.: Testis - a novel storage site in human cholesteryl ester strage disease. Autopsy report of an adult case with a long- standing subclinical course complicated by accelerated atherosclerosis and liver carcinoma. Virchows Arch 2000, č. 436, s. 82-87
 128. Matěj R., Chlumská A., Mandys V.: Epiteloidní hemangioepiteliom jater (kazuistika). Čes.-slov. Patol. 3, 2001, č. 37, s.108-113
 129. Chlumská A., Čuřík R., Boudová L., Mukenšnabl P., Klvaňa P., Chlorpromazineinduced Cholestatic Liver Disease with Ductopenia. Čes.-slov. Patol. 3, 2001, č. 37, s. 118-122
 130. Michal M., Zámečník M., Chlumská A.: Nové jednotky a úskalí diagnostiky nádorů měkkých tkání. Čes.-slov. Derm. 4, 2001, č. 76, s. 201-209
 131. Elleder M., Chlumská A., Hadravská Š., Pilat D.: Neonatal (perinatal) hemochromatosis. Čes.-slov. Patol. 4, 2001, 37, s. 146-153
 132. Chlumská A., Boudová L., Pavlovský M., Šulc M.: Intestinal Necrosis Following Calcium Resonium – Sorbitol Administration in a Premature Uraemic Infant. Čes.-slov. Patol., 38, 2002, č. 4, s. 169-172
 133. Zámečník M., Michal M., Chlumská A.: Composite Dermatofibrosarcoma Recurring as Bednář Tumor-Giant Cell Fibroblastoma with Mucoid Lakes and With Amputation Neuroma. Čes.-slov. Patol., 38, 2002, č. 4, s. 173-177
 134. Krijt J., Psenak O., Vokurka M., Chlumská A., Fakan F.: Experimental hepatic uroporphyria induced by the diphenyl-ether herbicide fomesafen in male DBA/2 mice. Toxicol Appl Pharmacol. 2003, 189(1):28-38.
 135. Hadravská Š., Chlumská A., Boudová L., Mukenšnabl P., Šulc M.: The histologic findings in the gastroesophageal junction of fetuses. Virchows Arch, 2003, 443:398
 136. Hadravská Š., Chlumská A., Boudová L., Mukenšnabl P., Šulc M.: The Histological Findings in the Gastroesophageal Junction of Fetuses. Čes. Slov. Patol., 40, 2004, No. 1, p. 7-10
 137. Zamecnik M., Chlumska A.: Fibroblastic polyp of the colon shares features with Vanek tumor. Am J Surg Pathol 2004; 28:1397-1398.
 138. Chlumská A., Beneš Z., Mukenšnábl P.: Ulcerózní kolitida – současná morfologická kriteria. Čes.-slov. Patol., 2004, 40(4):154-158.
 139. Chlumská A., Boudová L., Beneš Z., Zámečník M.: Autoimmune Gastritis. A Clinicopathologic Study of 25 Cases. Čes.-slov. Patol., 41, 2005, No. 4, p. 137-142
 140. Zámečník M., Sosna B., Chlumská A.: Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) with Glandular Component. A Report of an Unusual Tumor Resembling Adenosarcoma. Čes.-slov. Patol., 41, 2005, No. 4, p. 150-156
 141. Zamecnik M., Voltr L., Chlumska A.: HMB+ cells in mixed stromal-smooth muscle tumour of the uterus. Histopathology 2006, 48, 463-464
 142. Chlumská A., Boudová L., Zámečník M.: Sessile Serrated Adenomas of the Large Bowel. Clinicopathologic and Immunohistochemical Study Including Comparison with Common Hyperplastic Polyps and Adenomas. Čes.-slov.- Patol., 42, 2006, No. 3, p. 133-138
 143. Zamecnik M., Kinkor Z., Chlumska A.: CD10+ stromal cells in fibroadenomas and phyllodes tumors of the breast. Virchows Arch. 2006, 448:871-872
 144. Zamecnik M., Chlumska A.: Perineurioma Versus Fibroblastic Polyp of the Colon. Am J Surg Pathol, 2006; 30: 1337-1339
 145. Bergmann D., Koten J., Beneš Z., Kohout P., Chlumská A.: Pseudomembranózní kolitida.Vnitř Lék 2007; 53(10): 645-652
 146. Chlumská A., Boudová L., Beneš Z., Zámečník M.: Histopathologic Changes in Gastroesophageal Reflux Disease. A Study of 126 Bioptic and Autoptic Cases. Čes.-slov.Patol., 43, 2007, No. 4,p 142-147
 147. Zamecník M., Voltr L., Stuk J., Chlumska A.: Krukenberg Tumor With Yolk Sac Tumor Differentiation. Int J Gynecol Pathol, 2008, 27:223-228
 148. Zámečník M., Chlumská A.: Giant Cell Fibroblastoma in a 62-Year –Old Patient. A Case Report. Čes.-slov. Patol., 44, 2008, No. 3, p.75-78
 149. Benes Z., Chlumská A., Antos Z., Kohout P., Sequens R.: Detection of carcinoma by means of endoscopic cytoscopy in the area of ulcerative colitis. Scand J Gastroenterol, 2008, 43:895-896
 150. Hajdušek P., Koten J., Beneš Z., Chlumská A.: Akutní exacerbace etylické cirhózy jater z méně obvyklých příčin. Prakt. Lék. 2008, 88, No. 7,pp. 419-421
 151. Vaclav Liska, Przemyslav Slowik, Elke Eggenhofer, Vladislav Treska, Phillip Renner, Felix C. Popp, Hynek Mirka, Jiri Kobr, Roman Sykora, Hans-Juergen Schlitt, Lubos Holubec, Alena Chlumska, Tomas Skalicky, Martin Matejovic and Marc H. Dahlke: Intraportal Injection of Porcine Multipotent Mesenchymal Stromal Cells Augments Liver Reneration after Portal Vein Embolization. In vivo 2009, 23:229-236
 152. Vaclav Liska, Vladislav Treska, Hynek Mirka, Jiri Kobr, Roman Sykora, Tomas Skalicky, Alan Sutnar, Jan Bruha, Ondrej Fiala, Ondrej Vycital, Alena Chlumska, Lubos Holubec and Martin Matejovic: Interleukin-6 Augments Activation of Liver Regeneration in Porcine Model of Partial Portal Vein Ligation. Anticancer Research, 2009, 29: 2371-2378
 153. Liska V, Treska V, Skalicky T, Mirka H, Kobr J, Sykora R, Sutnar A, Bruha J, Fiala O, Vycital O, Chlumska A, Holubec L Jr, Matejovic M: Cytokines and liver regeneration after partial portal vein ligation in porcine experimental model. Bratisl Lek Listy 2009; 110(8) 447-453
 154. Chlumská A., Beneš Z., Mukenšnabl P.: Celiakie – histologické nálezy v duodenální sliznici a jejich diagnostický význam. Kongresové noviny (IV. Kongres České gastroenterologické společnosti ČLS JEP) 2009, s. 8
 155. Chlumská, A., Beneš, Z., Mukenšnabl P., Zámečník M.: Histologic findings after sodium phosphate bowel proparation for colonoscopy. Diagnostic pitffals of colonoscopic biopsies. Čes.-slov. Patol. 46, 2010, No.2,p.37-41
 156. A. Chlumská, P. Mukenšnabl, M. Samek, M. Zámečník: Adultní hypolaktázie – klinický obraz a histologické nálezy. Kongresové noviny (11. Vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny) 2010, s. 2
 157. Zámečník, M., Mukenšnabl, P., Chlumská, A: Pseudoglandular (adenoid, acantholytic) squamous cell carcinoma of the penis. Čes.-slov. Patol. 47, 2011, No1, p. 15-18
 158. Chlumská A., Krekulová L., Mukenšnabl P., Zámečník M.: To the editor: Mucosal changes after a polyethylene glycol bowel preparation for colonoscopy are less than those after sodium phosphate. Čes.-slov. Patol. 47, 2011, No 3, p.130-131
 159. Ňaršanská A., Třeška V., Mírka H., Mukešnabl P., Chlumská A.: Caroliho nemoc – dilatace intrahepatálních žlučových cest. Rozhl. Chir., 2011, roč 90, č. 5, s. 281-284.
 160. Liska V., Treska V., Mirka V., Vycital O., Bruha J., Pitule P., Skalicky T., Sunar A., Benes J., Kobr J., Chlumska A., Racek J., Trefil L. Liver parenchyma regeneration in connection with extended surgical procedure – experiment on large animal. ScienceMed, vol. 2, 5.2011, 461-467, Bologna
 161. Chlumská, P. Mukenšnabl, T. Waloschek, M. Zámečník: Dysplázie žaludku – histologické typy a jejich prognostický význam. Kongresové noviny (32. Český a slovenský gastroenterologický kongres) 2011, s.5