• Assoc. Prof. Lumír Pock, MD, CSc
  Assoc. Prof. Lumír Pock, MD, CSc

  doctor

List of publications

 1. Pock L. Diferenciální diagnóza vředů na dolních končetinách. Čs Derm 1984, 59, 192-195
 2. Pock L, Jirásek L. Lokalizovaná forma dyskeratosis follicularis vegetans se zosteriformní konfigurací . Čs Derm 1984, 59, 376-379
 3. Pock L, Trnka J. Léčení basaliomů pouhou exkochleací. Čs Derm 1984, 59, 152-156
 4. Pock L. Onycholysis partialis hereditaria cum scleronychia. Čs Derm 1985, 60, 33-38
 5. Pock L. Kožní maligní lymfomy. Čas Lék čes, 1985, 124,1245-1248
 6. Holan V, Kratochvílová M, Pock L. Optimalizace léčby bércových vředů. Čas Lék čes, 1985, 124, 1569-1573
 7. Arenberger P, Záruba F, Trnka J, Pock L. Tzanckův test u herpes zoster. Čs Derm 1986, 61, 329-331
 8. Pock L, Trnka J, Záruba F, Arenberger P. Pustulosis subcornealis Sneddon-Wilkinson. Čs Derm 1986, 61, 324-328
 9. Trnka J, Pock L. Systemizovaný kombinovaný progredující névus. Čs Derm 1986, 61, 31-36
 10. Macháčková J, Pock L. Occupational nickel dermatitis in a cellist. Contact Dermatitis 1986, I, 15, 41-42
 11. Pock L, Trnka J, Zloský P, Arenberger P. Pemphigus herpetiformis. Čs derm 1987, 62, 193-198
 12. Pock L, Trnka J, Zloský P. Persistující forma Groverovy akantolytické dermatózy. Čs Derm 1987, 62, 259-265
 13. Macháčková J, Pock L. Dermatózy u hráčů na smyčcové nástroje. Čs Derm 1987, 62, 265-269
 14. Pock L., Trnka J. Systematized combined progressing nevus. In: Volume of abstracts 17th Congress of Dermatology. Part II. Berlin,German Organizing Committee for the XVII World Congress of Dermatology 1987, s. 51
 15. Trnka J, Pock L. Dissimulierter Dermatozzoenwahn mit schweren Hautartefakten. Hautarzt 1988, 39, 675-676
 16. Vohradníková O, Macháčková J, Záruba F, Pock L. Léčba lichen planus Tigasonem. Čs derm 1988, 63, 311-314
 17. Pock L, Bednář B, Stanová M, Vosmík F, Šeda O. Elektronmikroskopické nálezy pži lichen planus. Čs Patol 1988, 24, 193-200
 18. Pock L. Řešení etiopatogenetických faktorů u lichen planus. Závěrečná zpráva resortního výzkumného úkolu 16-03-04. Praha, Universita Karlova 1988
 19. Zloský P, Pock L, Bednář B, Krs V.Význam imunofluorescenčních vyšetřovacích metod v dermatologii. Čs derm 1989, 25, 16-25
 20. Pock L, Trnka J, Zloský P, Bednář B, Čapek P. Lymfocytární infiltrace Jessner-Kanof. Čs Derm 1989, 64, 163-170
 21. Vosmík F., Pock L., Trnka J., Matouš B. A systematized multiple combined naevocellular and blue naevus. In: Iind Meeting of the European Society for Pigment Cell Research. Abstract. Uppsala, 1989, s. 76
 22. Pock L. Elentronmikroskopické nálezy při lichen planus. Kandidátská dizertační práce. Praha, Universita
 23. Macháčková J, Pock L. Léčba zlatem u puchýřnatých chorob. Čs Derm 1990, 65, 404-409
 24. Pock L. Koebner Phenomenon in Lichen sclerosus et atrophicus. Dermatologica 1990, 181, 76-77
 25. Pock L, Bednář B. Die elenktronmikoskopischen Befunde bei Lichen planus in Beziehung zum Alter der effloreszenzen und der Histopathologie. Dermatol Mon schr 1991, 177, 121-131
 26. Pock L, Kuklova I. Generalisierte Dermatophytose bei einer Patientin mit Ichthyosis vulgaris. Dermatol Mon schr 1991, 177, 403-406
 27. Pock L, Bednář B, BVosmík F, Benešová E, Konopásek B. Lymfomy kůže. Čs Derm, 1991, 66, 225-234
 28. Pock L, Trnka J, Vosmík F, Záruba F. Systematized Progradient Multiple Combined Melanocytic and Blue Nevus. Am J Dermatopathol 1991, 13, 282-287
 29. Pock L. Elektronová mikroskopie. In: Záruba F. et al.: Laboratorní a vyšetřovací metody v dermatovenerologii. Praha, Avicenum 1991, s. 93-103
 30. Pock L. Poznámky k lichen planus po zhodnocení 100 případů. Čs Derm 1992, 67, 318-321
 31. Pock L. Morphogenesis of saw-like acanthosis in lichen planus (abstract). Clinical and Experimental Dermatology 1993, 18, 186
 32. Pock L. Apoptóza keratinocytu a amyloid. Čs Derm 1993, 68, 215-217
 33. Pock L. Campylobacter pylori jako možná příčina některých případů lichen planus. ČS Derm., 68, 1993, s. 180-182
 34. Pock L. Apoptóza keratinocytu z hlediska ultrastrukturálního. Habilitační práce. Praha, Universita Karlova 1993, 150 s.
 35. Pock L. Köbnerův fenomén. Čs Derm 1994, 69, 98-100
 36. Pock L, Zloský P. Dermatoskopické vyšetření v diferenciální diagnositce pigmentových lézí. Čs Derm 1994, 69, 151-152
 37. Pock L. Macháčková J. Pseudosklerodermie po injekcích vitaminu Kl. Čs Derm 1994, 69, 196-197
 38. Kuklová I, Pock L. Die kutane Alternariose-Mykose oder mykosation (přijato do Derm Monatrschr.)
 39. Pock L, Bečvář R. Autoimunitní choroby cév – ikonografie. Prakt flebol 1994, 3, 67-69–
 40. Pock L, Štork J, Bečvář R. Kožní symptomatologie vaskulitid. Bratisl Lek Listy, 1995, 96, 558-560
 41. Kuklová I, Pock L, Komárková K. Die kutane Alternariose-Mykose oder Mykosation? Zeitschrift für Dermatologie 1995, 181, 131-135
 42. Pock L, Zloský P. Dermatoskopie dysplastických névů. Čs Derm 1995, 70, 155-156
 43. Pock L. Zásady provádění biopsie kůže k diagnostickým účelům. Medicína 1995, 3
 44. Miňovská V, Pock L. Purpura annularis teleangiectatoides Majocchi. Čs Derm, 1995, 70, 208-209
 45. Pock L. Dermatoskopické vyšetření. Medicína, 1995, 5, str. 8
 46. Vohradníková O, Pock L. Použití diflucortolon valerátu u úporných chronických zánětů kůže. Referátové výběry 1996, 38, 146-150
 47. Bečvář R, Palečková A, Zloský P, Pock L. Antigen von Willebrandova faktoru u nemocných různými typy vaskulitid. Česká revmatologie 1996, 4, 62-65
 48. Vohradníková O, Pock L. Použití diflucortolon valerátu u úporných chronických zánětů kůže . Čs Derm 1996, 71, 108-110
 49. Pock L, Zloský P. Maligní melanom v dermatoskopickém obrazu. Čs patol 1996, 32, 150-153
 50. Pock L, Zloský P. Zpřesnění diagnostiky pigmentových lézí u dětí dermatoskopickým vyšetřením. Čs Pediat 1996, 51, 358-359
 51. Srovnávací dermatoskopická ikonografie složitějších případů. (abstract) III. Prague Dermatological Meeting, 1997, 29
 52. Pock L, Drlík L, Strouhalová I.Pseudoxanthoma elasticum. Referátové výběry, str. 93-95
 53. Pock L. Dermatoskopická ikonografie. Regionální dermatovenerologický seminář, 5/1997, Ústí nad Labem
 54. Pock L, Kodetová D. Diferenciální diagnóza fibrohistiocytárních tumorů z hlediska mikroskopického. Referátové výběry, 1997, 1, sv. 39, str. 54
 55. Pock L, Pompeová L, Medková R., et al. Lupus erythematosus profundus ve spojení s lupus eryrhematosus chronicus. Dermatovenerologie - referátový výběr, 1998, 4, sv. 40, str. 269
 56. Pock L, Kastl J, Metličková I, et al. Kryoglobulinemie. Dermatovenerologie – referátový výběr, 1998, 1, sv. 40, str. 19-22
 57. Pock L. acrokeratoelastoidosis, Ref. výb., 4, 1998, 270 s.
 58. Pock L, Zloský P. Reticulated lentigo.(abstract). 20th Annual Colloquium, 1999, Sept. 24-26
 59. Pock L. Acrokeratoelastoidóza.Čs Derm, 1999, 74, 216-218
 60. Pock L, Čapková Š. Linear purpura pigmentosa. (abstract) V. Prague Dermatological Meeting, 1999, Sept. 27-28
 61. Teplá K, Pock L, Ševčík J et al. Sarcoma Kaposi - časné makulózní stádium. V. Prague Dermatological Meeting, 1999, Sept. 27-28
 62. Hašková M, Moróc A, Pock L. Treatment of erythroderma due to pityriasis rubra pilaris (PRP) combining vitamin A and Cyclosporin A (CsA) (abstract) V. Prague dermatological Meeting, Sept. 27-28
 63. Pock L, Benáková N, Metličková I. Hyperkeratotic dermatitis of palms and soles – eczema or psoriasis? (abstract) 20th Annual Colloquium, Prague, 1999, Sept. 24-26
 64. Pock L, Zloský P. Reticulated lentigo. (abstract) 20th Annual Colloquium, Prague 1999, Sept. 24-26
 65. Pock L, Drlík L, Miňovská V, et al. Makulózní amyloidóza. Čs Derm 1999, 74, 212-215
 66. Bečvář R, Pock L. Paraunguální projevy revmatoidní vaskulitidy. Prakt flebol, 1999, 8, 67-68 – regional journal
 67. Pock L, Drlík L. Makulózní incontinentia pigmenti posterior. Čs Derm, 1999, 74, 253-255
 68. Pock L, Macháčková J, Šeda O. Epidermolysis bullosa praetibialis: ultrastrukturální studie. Čs Derm 1999, 74, 172-175
 69. Pock L, Bucková J. Pseudoxanthoma elasticum s transepidermální eliminací .Čs Derm, 1999, 74, 72-76
 70. Pock L., Bucková L. Pseudoxanthoma elasticum with transepidermal elimination, Ref. výb., 4, 1998, s. 271-272 (Soubor abstrakt z 4. pražské dermatologické konference).
 71. Pock L, Petrovská P, Bečvář R, et al. Verrucous form of chillblain lupus erythematosus. (abstract) 6th Prague Dermatological Meeting, 2000, Sept. 22-23
 72. Pock L. The histopathology of autoimmune skin disease (abstract) 6th Prague Dermatological Meeting 2000, Sept. 22-23
 73. Pock L,. Pemphigoid: klinické, histologické, imunopatologické a terapeutické úvahy . JAMA-CS, 2000 prosinec, roč. 8, č. 12, 76-977
 74. Pock L, Třeštík P. Primární systémová amyloidóza. Čs Derm, 2000, 75, 26-29
 75. Klinický případ: Praetibiální myxoedém. Čs Derm, 2000, 75, 89-90
 76. Pock L, Abrhámová S. Retikulární erytematózní mucinóza. Čs Derm, 2000, 75, 117-119
 77. Pock L, Zloský P. Retikulární lentigo, 2000, 75, 171-174
 78. Pock L. Halo ekzém v melanocytárním naevu – Meyersonův naevus Čs Derm, 2000, 75, 302-304
 79. Pock L, Macura V, Komárek O. Erythema annulare centrifugum – forma superficiální a hluboká. Čes.-slov. Derm, 2001, 76, 142-146
 80. Pock L, Petrovská P, Bečvář R, et al. Verrucosus form of chilblain lupus erythematosus. JEADV 2001, 15, 448-451
 81. Pock L, Jelínková L, Drlík L, et al. Lichen planus pigmentosus – inversus. JEADV 2001, 15, 452-454
 82. Pock L. Mikrocystický adnexální karcinom. JAMA/DERMATOLOGY-CZ, 2001, roč. 1, č. 2, str. 141
 83. Pock L. Cizí tělesa v granulomatózních kožních lézích při systémové sarkoidóze. JAMA/DERMATOLOGY-CZ, 2001, roč. 1, č. 4, str. 300
 84. Michalíková H, Jírová M, Pock L. Porphyria cutanea tarda – Case report. (abstract) Joint Meeting of the Society for Cutaneous Ultrastructure Research (28th Annual Meeting), Prague, 2001, April 27-28
 85. Pock L, Holíková Z, Pompeová L. Klinický případ: Solitární ložisko s petechiemi. Čes.-slov. Derm 2001, 76, 273-275
 86. Pock L, Čapková Š. Segmental pigmented purpura. Pediatric Dermatology, 2002, vol. 19, no. 6, 517-519
 87. Bienová M, Kučerová R, Pock L. Unusual case of trichotillomania and diagnostic contribution of the skin. (abstract) 11th Congress of European Academy of Dermatology and Venerology, 2002, Oct., 3-7
 88. Pock L, Konkoľová R, Šáchová M, et al. Mycosis funogides with follicular mucinosis. (abstract) 8th Prague Dermatology Symposium, 2002, May, 10-11
 89. Pock L, Štork J, Pizinger K, et al. Kožní manifestace sarkoidózy. Studia pneumologica et phtiseologica, 2002, 1, str. 61
 90. Stefflová E, Arenberger P, Frey T, Pock L. Haemangiosarcoma. Dermatovenerologie, 2002, 1, sv. 44, 52-53
 91. Pock L, Brzoňová I, Jablonská D, et al. Mucinosis follicularis, Čes.-slov. Derm, 2002, 31-34
 92. Stuchlík D, Šich J, Pock L, et al. Amiodarone pigmentation.(abstract) 11th Congress of the EADV, Prague 2002, JEADV 2002, 16 (suppl. 1), str. 270
 93. Ševčík J, Teplá K, Pock L. Kaposi`s sarcoma. (abstract) 11th Congress of the EADV, Prague 2002, JEADV 2002, 16 (suppl. 1) str.192
 94. Čapková Š, Pock L, Hercogová J. Segmental pigmented purpura (kazuistika) (abstract). VI. international conference of pediatric dermatology, Brno, 2003, 3. 10.
 95. Pock L, Vojtěchovská Š. Dermatomyofibroma. Čes.-slov. Derm, 2003, 78, 203-205
 96. Stuchlík D, Šich J, Pock L, et al. Syndrom Churg-Straussové. Čes.-slov. Derm, 2003, 78, 111-115
 97. Bienová M, Kučerová R, Pock L. Unusual case of trichotillomania and diagnostic contribution of skin biopsy.(abstract) JEADV 2003, 17 (suppl. 3) str. 331
 98. Pock L, Fišarová B, Kodetová D, et al. Granulární parakeratóza. Čes.-slov. Derm, 2003, 78, 165-167
 99. Pock L, Bergrerová Y, Jašková E, et al. Lichen striatus. Čes.-slov. Derm, 2004, 70, 205-208
 100. Pock L, Blažková J, Čaloudová H, et al. Annular elastolytic giant cell granuloma causes an irreversible disappearance of the elastic fibres. JEADV 2004, 18, 365-368
 101. Pock L, Konkoľová R, Dragon J, et al. Agminated histiocytomas in 23-year-old patient. JEADV 2004, 18, 350-352
 102. Pock L, Dragon J sen., Macháčková R. Morbus Fox-Fordyce. Čes.-slov. Derm, 2004, 79, 109-111
 103. Vojáčková N, Schmiedbergerová R, Kinkor Z, Pock L. Metastazující bazocelulární karcinom. Čes.-slov. Derm 79, 2004, 21-33
 104. Pock L, Čermáková A, Zipfelová J, Hercogová J. Incidental granular parakeratosis associated with moluscum contagiosum. Am J Dermatopathol, Am J Dermathol 27 (3), 2005, 255-257
 105. Pock L, Finsterlová M, Vosmík F.Erythema ab igne napodobující livedo racemosa. Čes.-slov. Derm, 80 (6), 2005, 326-328
 106. Hercogová J, Pock L. Leiomyosarcoma of great saphenhous vein. (abstract) Self Assessment Discussion – 9th Joint Meeting ISDP, 1-2, March, 2006, San Francisco, California, USA
 107. Hercogová J, Pock, L. Lichen myxoedematosus, plaque type. (abstract) Self Assessment Discussion – 9th Joint Meeting ISDP, 1-2, March, 2006, San Francisco, California, USA
 108. Pock L, Šimlová J, Němcová D, Stuchlík D. Reaktivní angioendoteliomatóza Čes.-slov. Derm, 81 (2), 2006, 91-94
 109. Pock L, Třeštík P, Pospíšil T, Hercogová J, Šimková M. Lichen myxoedematosus. (abstract) II. kongres slovenských a českých dermatovenerólogov s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 15.-17. 6. 2006
 110. Pock L, Švrčková M, Macháčková R, Hercogová J. Pimecrolimus is effective in Fox-Fordyce disease. Int J Derm, 45, 2006, 1134-1135
 111. Pock, L, Stuchlík, D, Hercogová J. Crystal storing histiocytosis of the skin associated with multiple myeloma. Int J derm, 45, 2006, 1408 - 1411
 112. Pock, L, Hercogová, J. Icidental granular parakeratosis associated with dermatomyositis. Am J Dermatopathol, 28 (2), 2006, 147 – 149
 113. Pock, L, Čermáková, A, Zipfelová, J, Hercogová, J. Incidental granular parakeratosis associated with molluscum contagiosum. Am J Dermatopathol, 28 (1), 2006, 45 – 47
 114. Pock, L. Kožní mucinózy. Čes.-slov. Derm., 81, (6), 2006, 313-325
 115. Bláhová, L., Machovcová, A., Campr, V., Pock, L. Pemphigus erythematosus. Dermatolog. praxi, 2, 2007, 74-76
 116. Pock, L., Šimlová, J., Macháčková, R., Koskuba, J., Hercogová, J. Papulosis maligna maligna atrophicans (morbus Degos). Čes.-slov. Derm., 82 (4), 2007, 190-193
 117. Pock, L., Drlík, L., Hercogová, J., Dermatoscopy of pigmented actinic keratosis – a striking similarity to lentigo maligna. Int. J. Derm., 46, 2007, 414-416
 118. Pock. L. Jizvící alopecie. (abstract) Lékařské listy 2007, (4. 6. 2007),11, 9
 119. Drlík, L., Pock, L., Fikrle, T. Dermatoskopie zánětlivých dermatóz. (abstract) (4. 6. 2007), 10
 120. Nevoralová, Z., Pock, L., Mandys, V., Kheck, M. Idiopathic osteoma cutis – a case report. (poster), Buenos Aires, 2007
 121. Pock, L. Kožní amyloidózy. Čes.-slov. Derm. 2007, 82 (5), 245-253
 122. Pock L., Drlík L., Machovcová A., Hynek J. Neobvyklé dermatoskopické obrazy - pigmentovaná varianta keratosis actinica, pigmentovaná varianta morbus Bowen, klonální verruca seborrhoica a regredovaná verruca seborrhoica. (abstract) V. novoveské dermatologické dny Luhačovice, 25. 1. – 27. 1. 2008
 123. Pock L. Dermatoskopie některých kožních nádorů. (abstract) 2. kongres Evropské společnosti pro kosmetickou a estetickou dermatologii (EASCAD) a 2. Mezinárodní sympozium estetické medicíny, Praha 18. 4. – 19. 4. 2008
 124. Jirásek T., Matěj R., Pock L., Knotková I., Mandys V. Karcinom z Merkelových buněk – imunohistologická studie v souboru 11 pacientů. Čes.-slov. Patol. 2009,45(1), 9-13
 125. Slezáková L., Drlík L., Pock L., Staněk R. Extraintestinální forma Crohnovy choroby. Čes-slov. Derm, 2009, 84 (6), 343-345
 126. Pock L., Štork J. Two Case Report of Columnar Dyskeratosis, an Unusual Keratinisation Disorder. Dermatology 2010;220:274-279
 127. Korandová H., Zapletalová J., Pock L. Lichen sclerosus et atrophicus vulvae u dívky s pubertas praecox a atopickým ekzémem léčené tacrolimem. Dermatol. praxi 2011, 5(4), 213-214
 128. Černá J., Drlík L., Pock L. Současný výskyt vitiliga, dermatitis herpetiformis Duhring, autoimunní tyreoitidy a celiakie u jednoho pacienta. Dermatol. praxi 2011, 5(4), 215-217
 129. Pock L., Drlík L. Inverzní síť v lézi benigní a maligní. Čes-slov derm, 2011, 86(5), 244-247
 130. Drlík L., Pock L. Morbus Bowen a spinocelulární karcinom: dermatoskopické charakteristiky. Čes-slov. Derm, 2012, 87 (1), 20-21
 131. Cenková A., Pock L., Drlík L. Syndrom Churg-Straussové. Čes-slov. Derm, 2012, 87 (1), 13-16
 132. Pock L. Melanocytární pseudotumory. Cesk Patol, 2012, 48(3): 127-134
 133. Pock L., Drlík L. Pigmentové léze – která z nich je melanom? Čes-slov derm, 2012, 87 (2), 61-62
 134. Slezáková L., Drlík L., Boudyšová M., Ettler K., Pock L. Sweetův syndrom. Čes-slov derm, 2012, 87(3), 102-107
 135. Horáková M., Pock L., Bureš I., Husáková E. Kalcifylaxe s kožními ulceracemi – popis případu. čes-slov derm 2012, 87(3), 98-101
 136. Drlík L., Slezáková L., Pock L. Brunsting-Perry pemphigoid – klinický případ. Dermatologie pro praxi 2012, 6 (3), 138-139
 137. Drlík L., Slezáková L., Brát Z., Finsterlová M., Kotrlá M., Nevoralová Z., Palečková T., Šternberský J., Pock L. Kazuistická sdělení z praxe. Referátový výběr z dermatologie 2012, roč. 54, speciál III
 138. Drlík L., Pock L. Dermatoskopie u kožní sarkoidózy. Čes-slov derm 2012, 87 (4), 152-153
 139. Tomková H., Drahotuská Z., Pock L. Subakutní kožní lupus erythematosus indukovaný spironolaktonem. Čes-slov derm 2012, 87 (4), 138-140
 140. Strouhalová I., Drlík L., Pock L. Tuberculosis verruocsa cutis – popis případu. Čes-slov derm, 2012, 87 (6), 233-237
 141. Pock, L., Drlík, L. Pigmentovaná varianta keratosis actinica a lentigo maligna – lze je dermatoskopicky rozlišit? Čes-slov derm, 2012, 87 (6), 241-243
 142. Hanáková L., Drlík L., Pock L. Erythema gyratum repens. Čes-slov Derm, 2013, 88 (1), 21-24
 143. Horáčková P., Drlík L., Pock L., Jašková E. Lymfomatoidní papulóza. Čes-slov Derm, 2013, 88 (1), 17-20
 144. Pock, L. Atypické melanocytární léze. Čes-slov derm, 2013, 88 (3), 107-122
 145. Drlík L., Pock L.,Krtička J. Epidermolysis bullosa acquisita s očními komplikacemi. Čes-slov Derm. 2014, 89 (1), 16-21
 146. Drlík L., Pock L., Paťavová V. Periferní globule u pigmentových afekcí. Čes-slov. Derm. 2014, 89 (1), 25-28
 147. Slezáková L., Drlík L., Pock L. Folikulotropní T lymfom – klinický případ. Čes-slov Derm. 2014, 89 (3), 133-135
 148. Drlík L., Paťavová V., Pock L. Dermatoskopie. Dermatol. praxi 2014, 8 (3), 102-107
 149. Janků J., Pock L. Případ terapeuticky rezistentní leukocytoklastické vaskulitidy. Čes Dermatovenerol., 2014, 4,(3), 193-197
 150. Drlík L., Paťavová V., Pock L., Fikrle T., Pizinger K. Miniaturní melanomy. Čes-slov Derm. 2015, 90 (2), 68-74
 151. Drlík L., Pock L., Babička C. Akarodermatitidy – roztočové dermatitidy. Čes-slov. Derm. 2015, 90 (1), 25-33
 152. Pock L., Kotrlá M., Drlík L. Klonální melanocytární névy. Čes- slov Derm. 2015, 90 (1), 13-19