• Prof. Ondřej Daum, MD, PhD
  Prof. Ondřej Daum, MD, PhD

  consultant

List of publications

Articles

 1. Daum O, Hes O, Vanecek T, Benes Z, Sima R, Zamecnik M, Mukensnabl P, Hadravska S, Curik R, Michal M. Vanek's tumor (inflammatory fibroid polyp). Report of 18 cases and comparison with three cases of original Vanek's series. Ann Diagn Pathol. 2003;7:337-347.
 2. Daum O, Vanecek T, Sima R, Curik R, Zamecnik M, Yamanaka S, Mukensnabl P, Benes Z, Michal M. Reactive nodular fibrous pseudotumors of the gastrointestinal tract: report of 8 cases. Int J Surg Pathol. 2004;12:365-374.
 3. Daum O, Klecka J, Ferda J, Treska V, Vanecek T, Sima R, Mukensnabl P, Michal M. Gastrointestinal stromal tumor of the pancreas: case report with documentation of KIT gene mutation. Virchows Arch. 2005;446:470-472.
 4. Daum O, Sima R, Mukensnabl P, Vanecek T, Brouckova M, Benes Z, Michal M. Pigmented solid-pseudopapillary neoplasm of the pancreas. Pathol Int. 2005;55:280-284.
 5. Třeška V, Daum O, Ferda J, Schutzova M. Idiopathic portal hypertension: a case report. Eur Surg. 2005;37:348-351.
 6. Linhartová K, Daum O. Srdeční amyloidóza. Cor Vasa. 2005;47:328.
 7. Daum O, Vaněček T, Šíma R, Michal M. Gastrointestinální stromální tumor: současný pohled. Klin Onkol. 2006;19:203-211.
 8. Daum O, Mukensnabl P, Michal M. Mediastinal water-clear cell hyperplasia of the parathyroid. Pathol Case Rev. 2006;11:218-221.
 9. Buňatová M, Daum O, Němcová J, Chudáček Z. Whippleova choroba. Čes a Slov Gastroent a Hepatol. 2006;60:169-172.
 10. Linhartová K, Daum O, Hájek T, Čepelák M. Osifikace aortální chlopně. Cor Vasa. 2006;48:261.
 11. Daum O, Grossmann P, Vanecek T, Sima R, Mukensnabl P, Michal M. Diagnostic morphological features of PDGFRA-mutated gastrointestinal stromal tumors: molecular genetic and histologic analysis of 60 cases of gastric gastrointestinal stromal tumors. Ann Diagn Pathol. 2007;11:27-33.
 12. Benes Z, Daum O, Puskarova G, Kohout P, Antos Z, Cernik M. Význam endoskopické cytoskopie u vyšetření trávicího traktu. Vnitr Lek. 2007;53:1215-1219.
 13. Ferdová E, Ferda J, Daum O, Třeška V, Záhlava J. Komplementární úloha dvoufázové MDCT-angiografie a 18F-FDG-PET v hybridním zobrazení PET/CT hepatocelulárního karcinomu. Ces Radiol. 2007;61:44-53.
 14. Ferdová E, Ferda J, Schmiedhuber P, Záhlava J, Walter J, Mukenšnabl P, Skálová A, Daum O. 18F-FDG-PET/CT orofaciálních nádorů. Ces Radiol. 2007;61:314-320.
 15. Daum O, Vanecek T, Benes Z, Michal M. Progress in molecular diagnostics of gastrointestinal stromal tumors. Expert Opin Med Diagn. 2007;1:315-324.
 16. Lasota J, Corless CL, Heinrich MC, Debiec-Rychter M, Sciot R, Wardelmann E, Merkelbach-Bruse S, Schildhaus HU, Steigen SE, Stachura J, Wozniak A, Antonescu C, Daum O, Martin J, Del Muro JG, Miettinen M. Clinicopathologic profile of gastrointestinal stromal tumors (GISTs) with primary KIT exon 13 or exon 17 mutations: a multicenter study on 54 cases. Mod Pathol. 2008;21:476-484.
 17. Kinkor Z, Daum O. Nádor ovaria jako komplikace diagnostiky extraintestinálního gastrointestinálního stromálního tumoru - dvě kazuistiky. Ceska Gynekol. 2008;73:54-57.
 18. Macko D, Bratančuk S, Šelechová K, Daum O, Imjanitov E. [Stromální nádory gastrointestinálního traktu]. Arkh Patol. 2008;Supplementum:1-20.
 19. Daum O, Šíma R, Němcová J, Beneš Z, Michal M. Současné možnosti predikce odpovědi na biologickou terapii u kolorektálního karcinomu. Čes a Slov Gastroent a Hepatol. 2009;63:25-28.
 20. Ferda J, Mírka H, Koželuhová J, Kastner J, Baxa J, Ferdová E, Daum O, Třeška V, Kreuzberg B. MR-enterografie s využitím ustálené fáze intravaskulární distribuce gadofosfesetu. Ces Radiol. 2009;63:315-321.
 21. Daum O, Zalud R, Grossmann P, Mukensnabl P, Michal M. A case of imatinib-naive ileal fibrous stromal tumor with unusual morphology and double PDGFRA mutation. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2010;18:484-485.
 22. Daum O, Jirasek T, Grossmann P, Mukensnabl P, Michal M. Plexiform fibroma of the colon. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2010;18:483-484.
 23. Daum O, Hatlova J, Mandys V, Grossmann P, Mukensnabl P, Benes Z, Michal M. Comparison of morphological, immunohistochemical, and molecular genetic features of inflammatory fibroid polyps (Vanek's tumors). Virchows Arch. 2010;456:491-497.
 24. Daum O, Ferdova E, Kural T, Grossmann P, Nemcova J, Mukensnabl P, Michal M. Pancreatic undifferentiated carcinoma with osteoclast-like giant cells masquerading as (extra)gastrointestinal stromal tumor: potential diagnostic pitfall. Pathol Int. 2010;60:59-61.
 25. Daum O, Šíma R, Michal M. Patologická diagnostika gastrointestinálního stromálního tumoru. Onkologie. 2010;4:13-17.
 26. Michal M, Hes O, Kuroda N, Kazakov DV, Petersson F, Hora M, Daum O. What is a cystic nephroma? Am J Surg Pathol. 2010;34:126-127.
 27. Daum O, Ferda J, Curik R, Choc M, Mukensnabl P, Michal M. Elastofibromatous changes in tissues from spinal biopsies. A degenerative process afflicting a small but important subset of patients operated for spinal canal compression: report of 18 cases. Int J Surg Pathol. 2010;18:508-515.
 28. Ferda J, Ferdova E, Zahlava J, Walter J, Mukensnabl P, Daum O, Kreuzberg B. 18F-FDG-PET/CT of orofacial tumors, a value of whole-body imaging approach. Eur J Radiol. 2010;73:241-248.
 29. Daum O. Jaká je vaše diagnóza? Paraduodenální pankreatitida. Cesk Patol. 2010;46:42, 49.
 30. Zedníková I, Kuntscher V, Schmiedhuber P, Daum O. Mucinózní adenokarcinom apendixu - kazuistika. Rozhl Chir. 2010;89:682-684.
 31. Kuroda N, Tanida N, Hirota S, Daum O, Hes O, Michal M, Lee GH. Familial gastrointestinal stromal tumor with germ line mutation of the juxtamembrane domain of the KIT gene observed in relatively young women. Ann Diagn Pathol. 2011;15:358-361.
 32. Ferdová E, Ferda J, Hes O, Daum O, Skalický T, Třeška V. Zobrazení feochromocytomů a paragangliomů retroperitonea pomocí 18F-FDG-PET/CT. Ces Radiol. 2010;64:259-265.
 33. Daum O, Beneš Z, Michal M. Odběr bioptického materiálu při endoskopickém vyšetření gastrointestinálního traktu pro vybraná zánětlivá onemocnění. Gastroent Hepatol. 2011;65:84-89.
 34. Daum O, Skálová A, Rozkoš T, Laco J. Prediktivní diagnostika HER2 v adenokarcinomu žaludku. Cesk Patol. 2011;47:160-163.
 35. Daum O, Sedivcova M, Dubova M, Michal M. KIT mutations and sequence changes in genes encoding SDH complex possibly need not be mutually exclusive in gastrointestinal stromal tumors. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2012;20:523-524.
 36. Liska V, Vycital O, Daum O, Novak P, Treska V, Bruha J, Pitule P, Holubec L. Infiltration of colorectal carcinoma by S100+ dendritic cells and CD57+ lymphocytes as independent prognostic factors after radical surgical treatment. Anticancer Res. 2012;32:2129-2132.
 37. Daum O, Beneš Z, Hadravský L, Stehlík J, Černá K, Dušek M, Kokošková B, Michal M. Lynchův syndrom v rukách patologa. Cesk Patol. 2014;50:18-24.
 38. Daum O, Sedivcova M. Gastrointestinální stromální tumor (GIST): Pokroky do roku 2013. Cesk Patol. 2014;50:76-80.
 39. Kokošková B, Daum O, Beneš Z, Dušek M, Stehlík J, Černá K, Hadravský L, Michal M. Moderní diagnostika Lynchova syndromu. Gastroent a Hepatol. 2014;68:157-165.
 40. Bartakova A, Peckova K, Daum O, Bouda J. Detekce nádorových kmenových buněk karcinomu ovaria. Ceska Gynekol. 2014;79:7-11.
 41. Pitule P, Cedikova M, Daum O, Vojtisek J, Vycital O, Hosek P, Treska V, Hes O, Kralickova M, Liska V. Immunohistochemical detection of cancer stem cell related markers CD44 and CD133 in metastatic colorectal cancer patients. Biomed Res Int. 2014;2014:432139.
 42. Peckova K, Grossmann P, Bulimbasic S, Sperga M, Perez Montiel D, Daum O, Rotterova P, Kokoskova B, Vesela P, Pivovarcikova K, Bauleth K, Branzovsky J, Dubova M, Hora M, Michal M, Hes O. Renal cell carcinoma with leiomyomatous stroma-further immunohistochemical and molecular genetic characteristics of unusual entity. Ann Diagn Pathol. 2014;18:291-296.
 43. Peckova K, Vanecek T, Martinek P, Spagnolo D, Kuroda N, Brunelli M, Vranic S, Djuricic S, Rotterova P, Daum O, Kokoskova B, Vesela P, Pivovarcikova K, Bauleth K, Dubova M, Kalusova K, Hora M, Michal M, Hes O. Aggressive and nonaggressive translocation t(6;11) renal cell carcinoma: comparative study of 6 cases and review of the literature. Ann Diagn Pathol. 2014;18:351-357.
 44. Švajdler M, Daum O, Rychlý B. Autoimunitná pankreatitída: pohlad patológa. Gastroenterol prax. 2014;13:81-85.
 45. Švajdler M, Daum O. Praktická diagnostika Lynchovho syndrómu: pohlad patológa. Gastroenterol prax. 2014;13:87-91.
 46. Dubova M, Sedivcova M, Michal M, Kokoskova B, Ryska A, Smid D, Daum O. Utility of immunohistochemical investigation of SDHB and molecular genetic analysis of SDH genes in the differential diagnosis of mesenchymal tumors of GIT. Histol Histopathol. 2015;30:223-232.
 47. Kokoskova B, Daum O. Thread-like bridging strands in the adenomatoid tumor of the small intestine. Int J Surg Pathol. 2015;23:94.
 48. Hayes M, Peckova K, Martinek P, Hora M, Kalusova K, Straka L, Daum O, Kokoskova B, Rotterova P, Pivovarcikova K, Branzovsky J, Dubova M, Vesela P, Michal M, Hes O. Molecular-genetic analysis is essential for accurate classification of renal carcinoma resembling Xp11.2 translocation carcinoma. Virchows Arch. 2015;466:313-322.
 49. Peckova K, Martinek P, Sperga M, Montiel DP, Daum O, Rotterova P, Kalusova K, Hora M, Pivovarcikova K, Rychly B, Vranic S, Davidson W, Vodicka J, Dubova M, Michal M, Hes O. Mucinous spindle and tubular renal cell carcinoma: analysis of chromosomal aberration pattern of low-grade, high-grade, and overlapping morphologic variant with papillary renal cell carcinoma. Ann Diagn Pathol. 2015;19:226-231.
 50. Peckova K, Martinek P, Ohe C, Kuroda N, Bulimbasic S, Condom Mundo E, Perez Montiel D, Lopez JI, Daum O, Rotterova P, Kokoskova B, Dubova M, Pivovarcikova K, Bauleth K, Grossmann P, Hora M, Kalusova K, Davidson W, Slouka D, Miroslav S, Buzrla P, Hynek M, Michal M, Hes O. Chromophobe renal cell carcinoma with neuroendocrine and neuroendocrine-like features. Morphologic, immunohistochemical, ultrastructural, and array comparative genomic hybridization analysis of 18 cases and review of the literature. Ann Diagn Pathol. 2015;19:261-268.
 51. Korčáková E, Mírka H, Kastner J, Novák P, Svoboda T, Daum O. Hodnocení léčebné odpovědi karcinomu rekta na neoadjuvantní léčbu pomocí multiparametrického MR zobrazení na 3T přístroji Ces Radiol. 2015;69:165-173.
 52. Ferda J, Ferdova E, Baxa J, Kreuzberg B, Daum O, Treska V, Skalicky T. The role of 18F-FDG accumulation and arterial enhancement as biomarkers in the assessment of typing, grading and staging of hepatocellular carcinoma using 18F-FDG-PET/CT with integrated dual-phase CT angiography. Anticancer Res. 2015;35:2241-2246.
 53. Cerna M, Treska V, Krcma M, Daum O, Slauf F. Arteriovenous malformation of the thyroid gland as a very rare cause of mechanical neck syndrome: a case report. J Med Case Rep. 2015;9:3.
 54. Švajdler M, Zakuciová M, Benický M, Daum O. Jaká je Vaše diagnóza? Odpověď: Fibroelastotické zmeny hrubého čreva (fibroelastotický polyp). Cesk Patol. 2016;52:42, 47-48.
 55. Svajdler M, Rychly B, Mezencev R, Frohlichova L, Bednarova A, Pataky F, Daum O. SOX10 and Olig2 as negative markers for the diagnosis of ependymomas: An immunohistochemical study of 98 glial tumors. Histol Histopathol. 2016;31:95-102.
 56. Smid D, Kulda V, Srbecka K, Kubackova D, Dolezal J, Daum O, Kucera R, Topolcan O, Treska V, Skalicky T, Pesta M. Tissue microRNAs as predictive markers for gastric cancer patients undergoing palliative chemotherapy. Int J Oncol. 2016;48:2693-2703.
 57. Šmíd D, Kubačková D, Doležal J, Fichtl J, Pešta M, Kulda V, Daum O, Třeška V, Skalický T. Prediktivní a prognostické faktory karcinomu žaludku. Rozhl Chir. 2016;95:156-161.
 58. Hes O, Condom Mundo E, Peckova K, Lopez JI, Martinek P, Vanecek T, Falconieri G, Agaimy A, Davidson W, Petersson F, Bulimbasic S, Damjanov I, Jimeno M, Ulamec M, Podhola M, Sperga M, Pane Foix M, Shelekhova K, Kalusova K, Hora M, Rotterova P, Daum O, Pivovarcikova K, Michal M. Biphasic squamoid alveolar renal cell carcinoma: A distinctive subtype of papillary renal cell carcinoma? Am J Surg Pathol. 2016;40:664-675.
 59. Dušek M, Hadravský L, Černá K, Stehlík J, Švajdler M, Kokošková B, Dubová M, Michal M, Daum O. Diagnóza Lynchova syndromu od patologa. Klin Onkol. 2016;29:180-186.
 60. Daum O, Dubová M, Švajdler M. Patologická diagnostika nerefluxních ezofagitid. Cesk Patol. 2016;52:23-30.
 61. Daum O, Kokošková B, Švajdler M. Morfologie gastroezofageálního refluxu. Cesk Patol. 2016;52:15-22.
 62. Agaimy A, Daum O, Markl B, Lichtmannegger I, Michal M, Hartmann A. SWI/SNF complex-deficient undifferentiated/rhabdoid carcinomas of the gastrointestinal tract: A series of 13 cases highlighting mutually exclusive loss of SMARCA4 and SMARCA2 and frequent co-inactivation of SMARCB1 and SMARCA2. Am J Surg Pathol. 2016;40:544-553.
 63. Šafránek J, Zdrhová L, Daum O. Bronchogenní cysta jícnu. Gastroent Hepatol. 2016;70:310-312.
 64. Ulamec M, Skenderi F, Zhou M, Kruslin B, Martinek P, Grossmann P, Peckova K, Alvarado-Cabrero I, Kalusova K, Kokoskova B, Rotterova P, Hora M, Daum O, Dubova M, Bauleth K, Slouka D, Sperga M, Davidson W, Rychly B, Perez Montiel D, Michal M, Hes O. Molecular genetic alterations in renal cell carcinomas with tubulocystic pattern: Tubulocystic renal cell carcinoma, tubulocystic renal cell carcinoma with heterogenous component and familial leiomyomatosis-associated renal cell carcinoma. Clinicopathologic and molecular genetic analysis of 15 Cases. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2016;24:521-530.
 65. Pivovarcikova K, Peckova K, Martinek P, Montiel DP, Kalusova K, Pitra T, Hora M, Skenderi F, Ulamec M, Daum O, Rotterova P, Ondic O, Dubova M, Curik R, Dunatov A, Svoboda T, Michal M, Hes O. "Mucin"-secreting papillary renal cell carcinoma: clinicopathological, immunohistochemical, and molecular genetic analysis of seven cases. Virchows Arch. 2016;469:71-80.
 66. Ulamec M, Skenderi F, Trpkov K, Kruslin B, Vranic S, Bulimbasic S, Trivunic S, Montiel DP, Peckova K, Pivovarcikova K, Ondic O, Daum O, Rotterova P, Dusek M, Hora M, Michal M, Hes O. Solid papillary renal cell carcinoma: clinicopathologic, morphologic, and immunohistochemical analysis of 10 cases and review of the literature. Ann Diagn Pathol. 2016;23:51-57.
 67. Treska V, Ferda J, Daum O, Liska V, Skalicky T, Bruha J. Intrahepatic biliary cystadenoma-diagnosis and treatment options. Turk J Gastroenterol. 2016;27:252-256.
 68. Vychytilova-Faltejskova P, Pesta M, Radova L, Liska V, Daum O, Kala Z, Svoboda M, Kiss I, Slaby O. Genome-wide microRNA expression profiling in primary tumors and matched liver metastasis of patients with colorectal cancer. Cancer genomics & proteomics. 2016;13:311-316.
 69. Treska V, Kolarova L, Mirka H, Daum O, Mateju J, Liska V, Koubova A, Sedlacek D. Alveolar echinococcosis - a rare disease with differential diagnostic problems. Rozhl Chir. 2016;95:240-244.
 70. Peckova K, Daum O, Michal M, Curcikova R. Selected case from the Arkadi M. Rywlin International Pathology Slide Seminar: Benign Warthin tumor of the thyroid. Adv Anat Pathol. 2016;23:339-342.
 71. Krizkova V, Dubova M, Susova S, Vycital O, Bruha J, Skala M, Liska V, Daum O, Soucek P. Protein expression of ATP-binding cassette transporters ABCC10 and ABCC11 associates with survival of colorectal cancer patients. Cancer Chemother Pharmacol. 2016;78:595-603.
 72. Michal M, Kazakov DV, Dundr P, Peckova K, Agaimy A, Kutzner H, Havlicek F, Daum O, Dubova M. Histiocytosis with raisinoid nuclei: A unifying concept for lesions reported under different names as nodular mesothelial/histiocytic hyperplasia, mesothelial/monocytic incidental cardiac excrescences, intralymphatic histiocytosis, and others: A report of 50 Cases. Am J Surg Pathol. 2016;40:1507-1516.
 73. Vanecek T, Pivovarcikova K, Pitra T, Peckova K, Rotterova P, Daum O, Davidson W, Montiel DP, Kalusova K, Hora M, Ondic O, Dubova M, Michal M, Hes O. Mixed epithelial and stromal tumor of the kidney: Mutation analysis of the DICER 1 gene in 29 Cases. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2017;25:117-121.
 74. Ferda J, Ferdova E, Duras P, Mirka H, Baxa J, Daum O, Skalicky T, Treska V. PET/CT s aplikací 18F-fluorocholinu - první zkušenosti s kontrolou efektu léčby hepatocelulárního karcinomu transarteriální embolizací. Ces Radiol. 2013;67:142-147.
 75. Svajdler M, Daum O, Rychly B. Diagnosing celiac disease: Role of the pathologist. International Journal of Coeliac Disease. 2014;2:70-75.
 76. Šmíd D, Skalický T, Doležal J, Kubačková D, Fichtl J, Pešta M, Windrichová J, Svoboda T, Kulda V, Daum O. Karcinom žaludku - komplexní pohled na nemocného. Practicus. 2014;13:14-17.
 77. Polák M, Stránský P, Trávníček I, Krčma M, Daum O, Hes O, Mírka H, Tupý R, Hora M. Černý adenom nadledviny. Ces Urol. 2016;20:141-147.
 78. Alaghehbandan R, Stehlik J, Trpkov K, Magi-Galluzzi C, Condom Mundo E, Pane Foix M, Berney D, Sibony M, Suster S, Agaimy A, Montiel DP, Pivovarcikova K, Michalova K, Daum O, Ondic O, Rotterova P, Dusek M, Hora M, Michal M, Hes O. Programmed death-1 (PD-1) receptor/PD-1 ligand (PD-L1) expression in fumarate hydratase-deficient renal cell carcinoma. Ann Diagn Pathol. 2017;29:17-22.
 79. Hadravská Š, Dubová M, Miesbauerová M, Mukenšnabl P, Daum O, Mádle A, Smetana K. Hamartom ze zralých kardiomyocytů. Pitevní kazuistika. Cesk Patol. 2017;53:185-187.
 80. Švajdler M, Dubová M, Daum O. Jaká je Vaše diagnóza? Inflamatórny polyp hrubého čreva s bizarnými stromálnými bunkami. Cesk Patol. 2017;53:45 a 47.
 81. Treska V, Daum O, Svajdler M, Liska V, Ferda J, Baxa J. Hepatic epithelioid hemangioendothelioma - a rare tumor and diagnostic dilemma. In Vivo. 2017;31:763-767.
 82. Dubova M, Sedivcova M, Saskova B, Hadravska S, Daum O. Nonsyndromic intestinal lipomas are probably not associated with mutations of PDGFRA. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2017;25:664-667.
 83. Dubová M, Hadravská Š, Putzová M, Daum O. Jaká je Vaše diagnóza? Parciální hydatidiformní mola s "maze-like" vaskulární anomálií. Cesk Patol. 2017;53:134 a 139.
 84. Zidar N, Langner C, Odar K, Hosnjak L, Kamaradova K, Daum O, Pollheimer MJ, Kosorok P, Poljak M. Anal verrucous carcinoma is not related to infection with human papillomaviruses and should be distinguished from giant condyloma (Buschke-Lowenstein tumour). Histopathology. 2017;70:938-945.
 85. Pitra T, Pivovarčíková K, Sedláčková H, Hes O, Hora M, Daum O. Lynchův syndrom v rukách urologa. Ces Urol. 2017;21:272-279.
 86. Skenderi F, Ulamec M, Vanecek T, Martinek P, Alaghehbandan R, Foix MP, Babankova I, Montiel DP, Alvarado-Cabrero I, Svajdler M, Dubinsky P, Cempirkova D, Pavlovsky M, Vranic S, Daum O, Ondic O, Pivovarcikova K, Michalova K, Hora M, Rotterova P, Stehlikova A, Dusek M, Michal M, Hes O. Warthin-like papillary renal cell carcinoma: Clinicopathologic, morphologic, immunohistochemical and molecular genetic analysis of 11 cases. Ann Diagn Pathol. 2017;27:48-56.
 87. Peckova K, Martinek P, Pivovarcikova K, Vanecek T, Alaghehbandan R, Prochazkova K, Montiel DP, Hora M, Skenderi F, Ulamec M, Rotterova P, Daum O, Ferda J, Davidson W, Ondic O, Dubova M, Michal M, Hes O. Cystic and necrotic papillary renal cell carcinoma: prognosis, morphology, immunohistochemical, and molecular-genetic profile of 10 cases. Ann Diagn Pathol. 2017;26:23-30.
 88. Hadravská Š, Dubová M, Mukenšnabl P, Daum O. Komplikace vyplývající z neposkytnutí relevantních klinických údajů patologovi vyšetřujícímu placenty. Ceska Gynekol. 2017;82:197-201.
 89. Srbecka K, Michalova K, Curcikova R, Michal M, Jr., Dubova M, Svajdler M, Michal M, Daum O. Spectrum of lesions derived from branchial arches occurring in the thyroid: from solid cell nests to tumors. Virchows Arch. 2017;471:393-400.
 90. Dubová M, Daum O, Švajdler M, Salajka P, Fabián P, Babánková I. Jaká je Vaše diagnóza? Téma: DOG1 imunoexprese v měkkotkáňových nádorech. Cesk Patol. 2017;53:183-184 a 188-189.
 91. Tanas Isikci O, He H, Grossmann P, Alaghehbandan R, Ulamec M, Michalova K, Pivovarcikova K, Montiel DP, Ondic O, Daum O, Prochazkova K, Hora M, Michal M, Hes O. Low-grade spindle cell proliferation in clear cell renal cell carcinoma is unlikely to be an initial step in sarcomatoid differentiation. Histopathology. 2018;72:804-813.
 92. Daum O, Dubová M, Skálová A, Rozkoš T, Laco J. Prediktivní diagnostika adenokarcinomu žaludku - stav v roce 2018. Cesk Patol. 2018;54:23-26.
 93. Dušek M, Hadravský L, Stehlík J, Černá K, Čurčíková R, Švajdler M, Šašková B, Dubová M, Michal M, Jirásek T, Daum O. Výsledky morfologické depistáže Lynchova syndromu v období 2013-2016. Cesk Patol. 2018;54:86-92.
 94. Švajdler P, Daum O, Dubová M, Šašková B, Rychlý B, Švajdler M. Peroperačné vyšetrenie pankreasu, žlčníka, extrahepatálnych žlčových ciest, pečene a gastrointestinálneho traktu. Cesk Patol. 2018;54:63-71.
 95. Laco J, Daum O, Zambo I, Ondič O, Švajdler M. Peroperační biopsie oblasti hlavy a krku, štítné žlázy a příštitných tělísek, měkkých tkání a kostí a urogenitálního traktu. Cesk Patol. 2018;54:72-80.
 96. Šašková B, Daum O, Dubová M, Pivovarčíková K, Švajdler M. Prekurzorové léze adenokarcinomu žaludku. Onkologie. 2018;12:56-62.
 97. Rotterova P, Martinek P, Alaghehbandan R, Prochazkova K, Damjanov I, Rogala J, Suster S, Perez-Montiel D, Alvarado-Cabrero I, Sperga M, Svajdler M, Michalova K, Pivovarcikova K, Daum O, Hora M, Dusek M, Ondic O, Stehlikova A, Michal M, Hes O. High-grade renal cell carcinoma with emperipolesis: Clinicopathological, immunohistochemical and molecular-genetic analysis of 14 cases. Histol Histopathol. 2018;33:277-287.
 98. Vycital O, Dubova M, Palek R, Hosek P, Branzovsky J, Treska V, Daum O, Liska V. The impact of immune interaction on the metastatic infiltration of colorectal carcinoma to lymph nodes. Anticancer Res. 2018;38:4159-4167.
 99. Michalova K, Steiner P, Alaghehbandan R, Trpkov K, Martinek P, Grossmann P, Montiel DP, Sperga M, Straka L, Prochazkova K, Cempirkova D, Horava V, Bulimbasic S, Pivovarcikova K, Daum O, Ondic O, Rotterova P, Michal M, Hora M, Hes O. Papillary renal cell carcinoma with cytologic and molecular genetic features overlapping with renal oncocytoma: Analysis of 10 cases. Ann Diagn Pathol. 2018;35:1-6.
 100. Malkusova I, Freiberger T, Zeman P, Compel V, Daum O, Panzner P. Accidental finding of immunodeficiency and celiac disease. Immunodeficiency & Celiac Disease. 2008;5.
 101. Bajcurova K, Novak P, Korcakova E, Mirka H, Geiger J, Rajal P, Daum O, Podolcova M. Submucosal mucoid as a late complication after appendectomy - A case report. Int J Surg Case Rep. 2019;58:37-40.
 102. Cervenkova L, Vycital O, Bruha J, Rosendorf J, Palek R, Liska V, Daum O, Mohelnikova-Duchonova B, Soucek P. Protein expression of ABCC2 and SLC22A3 associates with prognosis of pancreatic adenocarcinoma. Sci Rep. 2019;9:19782.
 103. Lasota J, Chlopek M, Lamoureux J, Christiansen J, Kowalik A, Wasag B, Felisiak-Golabek A, Agaimy A, Biernat W, Canzonieri V, Centonze G, Chmielik E, Daum O, Dubova M, Dziuba I, Goertz S, Gozdz S, Guttmejer-Nasierowska A, Haglund C, Halon A, Hartmann A, Inaguma S, Izycka-Swieszewska E, Kaczorowski M, Kita P, Kolos M, Kopczynski J, Michal M, Milione M, Okon K, Peksa R, Pyzlak M, Ristimaki A, Rys J, Szostak B, Szpor J, Szumilo J, Teresinski L, Waloszczyk P, Wejman J, Wesolowski W, Miettinen M. Colonic adenocarcinomas harboring NTRK fusion genes: A clinicopathologic and molecular genetic study of 16 cases and review of the literature. Am J Surg Pathol. 2020;44:162-173.
 104. Daumová M, Vaňková B, Švajdler M, Michal M, Daum O. Imunohistochemie a molekulární genetika v diferenciální diagnostice mezenchymálních lézí gastrointestinálního traktu. Cesk Patol. 2020; 56:212-220.
 105. Daum O, Daumová M, Švajdler M. Novinky v páté verzi WHO klasifikace nádorů trávicího systému – 1. Gastrointestinální trakt. Cesk Patol. 2020; 56:194-206.
 106. Vankova B, Behenska K, Bauer M, Sedivcova M, Daumova M, Agaimy A, Michal M, Daum O. Morphological features useful in the differential diagnosis between undifferentiated carcinoma and gastrointestinal stromal tumor. Ann Diagn Pathol. 2020;46:151527.
 107. Vankova B, Vanecek T, Ptakova N, Hajkova V, Dusek M, Michal M, Svajdler P, Daum O, Daumova M, Michal M, Mezencev R, Svajdler M. Targeted next generation sequencing of MLH1-deficient, MLH1 promoter hypermethylated, and BRAF/RAS-wild-type colorectal adenocarcinomas is effective in detecting tumors with actionable oncogenic gene fusions. Genes Chromosomes Cancer. 2020;59:562-568.
 108. Lasota J, Chlopek M, Wasag B, Kowalik A, Christiansen J, Lamoureux J, Kuzniacka A, Felisiak-Golabek A, Liu Y, Reyes TAR, Saha R, Agaimy A, Behenska K, Biernat W, Cattaneo L, Centonze G, Daum O, Daumova M, Domagala P, Dziuba I, Geppert CE, Gozdz S, Nasierowska-Guttmejer A, Halon A, Hartmann A, Inaguma S, Izycka-Swieszewska E, Kaczorowski M, Kolos M, Kopczynski J, Michal M, Milione M, Okon K, Peksa R, Pyzlak M, Rys J, Waloszczyk P, Wejman J, Miettinen M. Colorectal Adenocarcinomas Harboring ALK Fusion Genes: A clinicopathologic and molecular genetic study of 12 cases and review of the literature. Am J Surg Pathol. 2020;44:1224-1234.
 109. Svajdler M, Nemcova J, Dubinsky P, Metelkova A, Svajdler P, Straka L, Sakar R, Daum O, Michal M, Skalova A, Mezencev R. Significance of transcriptionally-active high-risk human papillomavirus in sinonasal squamous cell carcinoma: Case series and a meta-analysis. Neoplasma. 2020;67:1456-1463.
 110. Agaimy A, Daum O, Michal M, Schmidt MW, Stoehr R, Hartmann A, Lauwers GY. Undifferentiated large cell/rhabdoid carcinoma presenting in the intestines of patients with concurrent or recent non-small cell lung cancer (NSCLC): clinicopathologic and molecular analysis of 14 cases indicates an unusual pattern of dedifferentiated metastases. Virchows Arch. 2021;479:157-167.
 111. Daumova M, Svajdler M, Fabian P, Kren L, Babankova I, Jezova M, Sedivcova M, Vanecek T, Behenska K, Michal M, Daum O. SDHC methylation pattern in patients with Carney triad. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2021;29:599-605.
 112. Kovarova P, Vojtisek R, Krcma M, Daum O, Baxa J, Sukovska E, Finek J. Inoperable CASTLE of the thyroid gland treated with radical radiotherapy with complete remission. Strahlenther Onkol. 2021;197:847-853.
 113. Trailin A, Cervenkova L, Ambrozkiewicz F, Ali E, Kasi P, Palek R, Hosek P, Treska V, Daum O, Tonar Z, Liska V, Hemminki K. T- and B-Cells in the inner invasive margin of hepatocellular carcinoma after resection associate with favorable prognosis. Cancers (Basel). 2022;14.
 114. Daum O, Daumová M, Švajdler M. Diferenciální diagnostika nenádorových onemocnění žaludku. Cesk Patol. 2022;58:77-87.
 115. Daum O, Daumová M, Švajdler M. Diferenciální diagnostika nenádorových onemocnění duodena. Cesk Patol. 2022;58:88-99.
 116. Ambrozkiewicz F, Trailin A, Cervenkova L, Vaclavikova R, Hanicinec V, Allah MAO, Palek R, Treska V, Daum O, Tonar Z, Liska V, Hemminki K. CTNNB1 mutations, TERT polymorphism and CD8+ cell densities in resected hepatocellular carcinoma are associated with longer time to recurrence. BMC Cancer. 2022;22:884.

Capters in monographs and textbooks

 1. Liska V, Daum O, Novak P, Treska V, Vycital O, Bruha J, Pitule P, Holubec L. Tumor infiltrating lymphocytes as prognostic factor of early recurrence and poor prognosis of colorectal cancer after radical surgical treatment. In: Ettarh R. (Ed.), Colorectal Cancer Biology - From Genes to Tumor. InTech 2012, 413-429. ISBN: 978-953-51-0062-1.
 2. Tonar Z, Eberlová L, Polívka J, Daum O, Witter K, Králíčková A, Gregor T, Nedorost L, Kochová P, Rohan E, Kalusová K, Pálek R, Skála M, Glanc D, Králíčková M, Liška V. Stereological methods for quantitative assessment of hepatic microcirculation. In: Méndez-Vilas A. (Ed.) , Current Microscopy Contributions to Advances in Science and Technology. Formatex 2012, 737-748. ISBN: 978-84-939843-5-9.
 3. Daum O, Minárik M. Morfologická klasifikace nádorů žaludku. In: Duda M, Suchánek Š, Soumarová R., et al. Onkologie horní části trávicího traktu – zhoubná onemocnění foregutu. 1. elektronické vydání. Praha: Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, 2018, 548 s. ISBN: 978-80-270-4842-7. https://www.sgo-cls.cz/onkologie-horni-casti-traviciho-traktu/
 4. Daum O. Patologie GIT. In: Zámečník J. (Ed.), Patologie. 1. vydání. Praha: LD, s.r.o. – Prager Publishing, 2019, 461-526. ISBN 978-80-270-6457-1.

Guidelines

 1. Daum O, Šedivcová M. Doporučený postup pro histologické vyšetření gastrointestinálních stromálních tumorů. ČLS JEP 2014.
 2. Daum O, Daumová M, Šedivcová M. Doporučený postup pro bioptické vyšetření gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST). 2. vydání. ČLS JEP 2020.