• Assoc. Prof. Zdeněk Kinkor, MD, PhD
  Assoc. Prof. Zdeněk Kinkor, MD, PhD

  doctor

List of publications

 1. Kment M., Antoš F., Čermák F., Kinkor. Z.: Adenokarcinom jejuna u nemocného s familiárním výskytem Crohnovy choroby. Čes. a Slov. Gastroenterologie, 1994, 48: s. 128-133.
 2. Michal M., Kerekes Z., Kinkor. Z., Ondrias F., Pizinger K.,: Desmoplastic cellular blue nevi. Am. J. Dermatopathol., 1995,17: s. 230-235.
 3. Zámečník M., Michal M., Kinkor Z., Simpson RHW., Mukenšnábl P., Lamovec J., Hlavčák P., Matějovský Z., Betlach J.,:Ossifying fibromyxoid tumor of soft parts: a report of 17 cases with emphasis on unusual histologic features. Ann. Diagn. Pathol., 1997, 1: s. 73-81.
 4. Konkolová R., Dvořáková K., Schmiedbergerová R., Machovcová A., Sedláček P., Starý J., Kinkor. Z., Herzogová J.: Kožní projevy akutní myeloidní leukémie. Čs.Dermatologie, 1998, 73: s.126-129.
 5. Hes O., Kinkor Z.,: Sarkomatoidní chromofobní karcinom ledviny: popis dvou případů.Čs.Patologie,1999,35/44,s.15-20.
 6. Skálová A., Michal M., Ryška A., Kinkor Z., Simpson RHW., Walter J., Leivo I.: Oncocytic myoepithelioma and pleomorphic adenoma of the salivary glands.Virchows Arch.,1999,434 : s. 537-546.
 7. Boudová L., Michal M., Kinkor Z., Benčík V., Hušek K., Mukenšnábl P., Ronšarová M.,: Sklerozující epiteloidní fibrosarkom.Čs.Patologie, 2001, 37: s. 158-162.
 8. Hes O., Michal M., Šulc M., Podhola M., Zámečník M., Čuřík R., Mičulka P., Neubauer L.,Kinkor Z., Pavlovský M.: Onkocytom ledviny – morfologická variabilita 102 případů. Čs. Patologie, 2001, 37: s. 51-56.
 9. Hes. O., Michal M., Boudová L., Mukenšnábl P, Kinkor. Z., Mičulka P.: Small cell renal oncocytomas. Rare and misleading type of benign renal tumors. Int. J. Surg. Pathol, 2001, 9: s. 215-222.
 10. Kinkor Z. : Závažné plicní postižení u Erdheim Chesterovy nemoci – kazuistika. Čs.Patologie, 2001, 37: s. 114-117.
 11. Kinkor Z., Benková K.: Metastáza v periferní lymfatické uzlině jako první projev anaplastického mnohočetného myelomu – popis dvou případů. Čs.Patologie, 2001, 37: s. 168-171.
 12. Kinkor. Z.: Myoepiteliální karcinom v  adenomyoepiteliomu prsu (maligní adenomyoepiteliom) - kasuistika. Čs.Patologie, 2002, 38: s. 46-50.
 13. Kinkor Z., Svitáková I., Ryška A., Kodet R., Hrabal P.: Metaplastický vřetenobuněčný „ fibromatosis- like“ karcinom prsu – popis čtyř případů - Čs. Patologie, 2002, 38: s. 164-167.
 14. Hes. O., Michal M., Kinkor Z., Čuřík R., Baumruk L., : Renal pelvic carcinoma grossly simulating amyloidosis.A report of five cases. Int. J. Surg. Pathol., 2002, 10: s. 41-45.
 15. Kinkor Z., Mukensnabl P., Michal M. : Inflammatory myxohyaline tumors with massive emperipolesis. Pathol. Res. Pract., 2002, 198(9): s.639-42.
 16. Kinkor. Z., Hadravská Š., Hejda V., Svitáková I.: Angiotropní lymfom (intravaskulární lymfomatóza) – popis dvou případů. Čs. Patologie, 2003, 39: s. 21-25.
 17. Kinkor Z., Luňáčková I.: Dediferencovaný chondrosarkomu kosti – popis pěti případů a rozbor literatury se zaměřením na histogenezu. Čs. Patologie, 2003, 38: s. 59-63.
 18. Kinkor Z., Michal M. : Ženský adnexální tumor pravděpodobně wolffiánského původu (wolffiánský adenom) – popis dvou případů a přehled literatury. Čes. Gynekol., 2003, 68: s. 280-283.
 19. Kolář J., Žižkovská K., Dungl P., Matějovský Z., Kinkor Z.: Nezvyklý obraz obrovskobuněčného tumoru křížové kosti. Čs. Radiologie, 2003, 54: s. 160-8.
 20. Koudela K, Koudelová J, Kreuzberg B, Treska V, Kinkor Z, Koudela K Jr. [Primary hyperparathyroidism (osteitis fibrosa cystica generalisata Recklinghausen)]. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2003;70(6):377-82. Czech.
 21. Kinkor, Z., Ryška, A., Kajo, K., Boudová, L., Švec, A.: Matrix produkující karcinom prsu s myoepiteliální diferenciací – popis 11 případů a přehled literatury se zaměřením na histogenezu a diferenciální diagnostiku. Čs.Gynekologie, 2004, 3 : s. 229-236.
 22. Kinkor, Z., Michal, M.: Anogenitální sklerózující adenóza mamárního typu – popis dvou případů a přehled literatury. Čs. Gynekologie, 2004, 4: s. 292-297.
 23. Vojáčková N., Schmiedbergerová R., Kinkor, Z., Pock, L.: Metastázující bazocelulární karcinom. Čes.-slov. Derm., 2004, 79: s. 21-23.
 24. Křepela E., Procházka J., Xiaoyi l., Fiala P., Kinkor Z.: Increased expression of Apaf-1 and procaspase-3 and the functionality of intrinsic apoptosis apparatus in non small cell lung cancer. Biol. Chem., 2004, 385: s. 153-168.
 25. Skálová A., Ryška A., Kajo K., Kinkor Z., Michal M.: Cystic hypersecretory carcinoma: rare and poorly recognized variant of intraductal carcinoma of the breast. Report of five cases. Histopathology, 2004, 46: s. 43-49.
 26. Kinkor Z., Skálová A.: „acinic cell-like“ diferenciace v invazívním duktálním karcinomu a duktální hyperplázii mléčné žlázy – popis dvou případů. Čs. Patol., 2005, 41, s. 29-33.
 27. Kinkor Z., Michal M.: Syndrom pseudomyxomu peritonea – popis tří případů a přehled problematiky. Čs. Gynekol., 2005, 70, s. 67-22.
 28. Kinkor Z., Skálová A., Michal M., Janoušek M., Kheck M.: Metastázující a recidivující „low-grade“ metaplastický adenoskvamózní karcinom prsu – jde skutečně o indolentní lézi? Popis tří případů a rozbor literatury. Čs. Gynekol., 2005, 70, s. 211-216.
 29. Kazakov DV, Mikyskova I, Kutzner H, Simpson RH, Hes O, Mukensnabl P, Bouda J, Zamecnik M, Kinkor Z, Michal M. Hidradenoma papilliferum with oxyphilic metaplasia: a clinicopathological study of 18 cases, including detection of human papillomavirus. Am J Dermatopathol. 2005 Apr;27(2):102-10.
 30. Spasova I, Novotna H, Vachtenheim J, Bartosova H, Patek J, Hoserova V, Zatloukal P, Kinkor Z. Low mutational rate of K-ras codon 12 in singular bronchoscopy specimens in suspected lung cancer. Neoplasma. 2005;52(3):255-9.
 31. Kinkor Z, Skálová A, Ondrias F. [Intraductal papillary proliferation of brest. Actual review and clinicopathological corelation]. Ceska Gynekol. 2006;71(1):61-5. Review. Czech.
 32. Kinkor Z, Síma R, Skálová A, Boudová L, Peková S, Dvoráková D, Dĕdic K, Kracík M, Janousek M, Michal M. [Isolated lymphadenopathy as the first presentation of systemic mastocytosis--description of two cases]. Cesk Patol. 2006;42(1):34-8. Czech.
 33. Zamecnik M, Kinkor Z, Chlumska A. CD10+ stromal cells in fibroadenomas and phyllodes tumors of the breast. Virchows Arch. 2006;448(6):871-2.
 34. Hes O, Sůvová B, Hlavácková M, Giebel P, Kinkor Z. [Harmatoma of the breast--case report]. Ceska Gynekol. 2006;71(4):351-4. Czech.
 35. Kinkor Z, Koudela K Jr, Koudela K, Havlícek F, Koudelová J. [Warfarin-induced hemorrhagic pseudocyst in the pelvis of a woman with an inherited disorder of blood coagulation, complicated by pelvic bone pseudoxanthoma mimicking Erdheim-Chester disease]. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2007;74(2):114-7. Czech.
 36. Kinkor Z, Hes O. [Pleomorphic epithelioid/clear cell malignant tumor of the uterus exhibiting both myoid and melanocytic differentiation--leiomyosarcoma or PEComa? A case report and a review of the literature]. Cesk Patol. 2007;43(3):103-8. Czech.
 37. Kinkor Z. [Basal-like carcinoma of the breast--the actual review and clinico-pathological corelations]. Ceska Gynekol. 2007;72(5):351-4. Review. Czech.
 38. Skálová A, Vanecek T, Sima R, Laco J, Weinreb I, Perez-Ordonez B, Starek I, Geierova M, Simpson RH, Passador-Santos F, Ryska A, Leivo I, Kinkor Z, Michal M. Mammary analogue secretory carcinoma of salivary glands, containing the ETV6-NTRK3 fusion gene: a hitherto undescribed salivary gland tumor entity. Am J Surg Pathol. 2010;34(5):599-608.
 39. Kinkor Z, Meciarová I, Havlícek F. [Primary sebaceous carcinoma of the breast; three casuistic reports]. Ceska Gynekol. 2010;75(1):50-3. Czech.
 40. Petersson F, Síma R, Grossmann P, Michal M, Kuroda N, Hora M, Yang X, Kinkor Z, Trivunic S, Zalud R, Sperga M, Jaunmuktane Z, Branžovský J, Ferda J, Hes O. Renal small cell oncocytoma with pseudorosettes A histomorphologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 10 cases. Hum Pathol. 2011;42(11):1751-60.
 41. Vojtísek R, Kinkor Z, Fínek J. [Secondary angiosarcomas after conservation treatment for breast cancers]. Klin Onkol. 2011;24(5):382-8. Czech.
 42. Kinkor Z, Sticová E, Sach J, Rychtera J, Skálová A. [Sarcomatoid (metaplastic) spindle cell carcinoma arising in a phylloid tumor with massive squamous metaplasia - a case report and review of the literature]. Cesk Patol. 2012;48(3):156-60. Czech.
 43. Skalova A, Altemani A, Di Palma S, Simpson RH, Hosticka L, Andrle P, Laco J, Toner M, Vozmitsel MA, Szakacs S, Kazakov DV, Kinkor Z, Michal M. Pleomorphic adenoma of the salivary glands with intravascular tumor deposits: a diagnostic pitfall. Am J Surg Pathol. 2012 Nov;36(11):1674-82.
 44. Dítě P, Trna J, Kinkor Z, Novotný I, Lata J, Kianička B, Hermanová M. Unusual Multiorgan Immunoglobulin G4 (IgG4) Inflammation: Autoimmune Pancreatitis, Mikulicz Syndrome, and IgG4 Mastitis. Gut Liver. 2013;7(5):621-4.
 45. Kinkor Z, Mečiarová I: Metastázy epitelových neuroendokrinních tumorů do prsu – omyl není nutný Breast Cancer News - říjen 2013 (roč. 3, č. 2).
 46. Kinkor Z, Grossman P, Skálová A: Molekulární testování HER2 u karcinomu prsu jako kritérium výběru nemocných k léčbě Herceptinem ‒ jsme optimální? Breast Cancer News - duben 2014 (roč. 4, č. 2).
 47. Kinkor Z, Vaneček T, Svajdler M Jr, Mukenšnabl P, Veselý K, Baxa J, Kokavec M. [Where does Ewing sarcoma end and begin - two cases of unusual bone tumors with t(20;22)(EWSR1-NFATc2) alteration]. Cesk Patol. 2014;50(2):87-91. Czech.
 48. Kinkor Z, Mečiarová I, Grossman P, Vaneček T, Švec A, Kokavec M. [Small cell type (Ewing-like) clear cell sarcoma of soft parts: a case report]. Cesk Patol. 2015;51(1):42-6. Czech.
 49. Michal M, Kazakov DV, Hadravský L, Kinkor Z, Kuroda N, Michal M. High-grade myxoinflammatory fibroblastic sarcoma: a report of 23 cases. Ann Diagn Pathol. 2015;19(3):157-63.
 50. Švajdler M, Baník P, Poliaková K, Straka L, Hríbiková Z, Kinkor Z, Kazakov DV, Skálová A, Michal M. Sebaceous carcinoma of the breast: report of four cases and review of the literature. Pol J Pathol. 2015;66(2):142-8. Review.