• Prof. Ondřej Hes, MD, PhD
  Prof. Ondřej Hes, MD, PhD

  consultant

List of publications

 1. HORA, M., HES, O., VELIČKINOVÁ, H., KRÁSNÝ, B.: Chromofobocelulární karcinom ledviny. Prakt. Lékař, 77, 1997, 2, 72-73
 2. HES, O., MICHAL, M., SKÁLOVÁ, A.: Renal oncocytoma with Hale´s colloidal iron positive cytoplasm. J. Urol. Pathol., 7, 1997, 177-187 IF 2,719
 3. HES., O., MICHAL, M., ŠULC, M., KOČOVÁ, L., HORA, M., ROUŠAROVÁ, M.: Glassy hyalite globules in granular cell carcinoma, chromophobe cell carcinoma, and oncocytoma renal tumors. Annals Diagn. Pathol., 2, 1, 1998, 12-18
 4. MICHAL, M., HES, O., ŠVEC, A., LUDVÍKOVÁ, M., HORA, M.: Pigmented microcytic chromophobe cell carcinoma. Annals Diagn. Pathol., 2, 3, 1998, 149-153
 5. HORA, M., HES, O.: Histologie nádorů ledvin dospělých. Čs. Urol., 5, 1998, 29-32
 6. MICHAL, M., FETSCH, J.F., HES, O., MIETTINEN, M.: Nuchal-type fibroma. A clinicopathological study of 52 cases. Cancer, 1, 1999, 85, 1, 156-163 IF 3,632
 7. HES, O., MICHAL, M., KINKOR, Z., TOMEŠ, P., ZŮCHOVÁ, M., NÁPRAVNÍK, I.: Sarkomatoidní chromofobocelulární karcinom ledviny: Popis dvou případů. Čes.-slov. Patol., 1999, 35/44, 15-20
 8. BOUDA, J., HES, O.: An unusual case of the malignant Brenner tumor in association with a low-grade urothelial carcinoma of the urinary bladder. Eur. J. Gynecol., 1999, 20, 4, 318-320 IF 0,551
 9. HES, O., HAVLÍČEK, F., MICHAL, M.: Angiomyolipom s komponentou nádoru z jasných buněk plic. Čes.-slov. Patol., 1999, 35, 3, 94-97
 10. MICHAL, M., HES, O., HAVLÍČEK, F.: Benign renal angiomyoadenomatous tumor: A previously unreported renal tumor. Annals Diagn. Pathol., 2000, 4, 5, 311-315
 11. HORA, M., OUDA, Z., ROUŠAROVÁ, M., HES, O., MICHAL, M.: Maligní potenciál chromofobního karcinomu ledviny. Čs. Urol., 2000, 2, 27-29
 12. HORA, M., OUDA, Z., HES, O., MICHAL, M., ROUŠAROVÁ, M.: Onkocytom ledviny – nádor jednoznačně benigní. Čs. Urol., 2000, 2, 30-32
 13. TAUCHMAN, A., MAREŠOVÁ, J., HES, O.: Primární systémová amyloidóza. Respiro, 2000, 1, 2: 37
 14. TŘEŠKA, V., HASMAN, D., HES, O., KUNTSCHER, V.: Dárce s nebijícím srdcem – nová možnost rozšíření rádcovského programu ledvin. Rozhl. Chir., 2000, 79, 12, 622-625
 15. HES, O., MICHAL, M., ŠULC, M., PODHOLA, M., ZÁMEČNÍK, M., ČUŘÍK, R., MIČULKA, P., NEUBAUER, L., KINKOR, Z., PAVLOVSKÝ, M.: Onkocytom ledviny – morfologická variabilita 102 případů. Čes-slov. Patol., 2001, 37, 2, 51-56
 16. ZÁMEČNÍK, M., MICHAL, M., HES, O., VELIČKINOVÁ, H.: Benign ectopic prostatic glands in subvesical skeletal muscle. A lesion resembling carcinoma. Čes.-slov. Patol., 2001, 37, 2, 65-68
 17. HORA, M., HES, O., MICHAL, M., BOUDOVÁ, L.: Biphasic synovial sarcina of perigeum – case report. B.J.U. International, 2001, 87(9), 903 IF 1,426
 18. HES, O., MICHAL, M., BOUDOVÁ, L., MUKENŠNABL, P., KINKOR, Z., MIČULKA, P.: Small cell renal oncocytomas. Rare and misleading type of benign renal tumors. Int. J. Surg. Pathol., 2001, 9, 215-222 IF 0,578
 19. HES, O., MICHAL, M., HORA, M., MUKENŠNABL, P., ŠULC, M., ZÁMEČNÍK, M., ČUŘÍK, R., HOŘAVA, V., MIČULKA, P., ŠVEC, A., PAVLOVSKÝ, M.: Smíšené epiteliální a stromální nádoru ledvin. Čs. Urol., 2001, 3, 14-17
 20. ŠVEC, A., HES, O., MICHAL, M.: Malignant epithelial and stroma tumor of the kidney. Virchows Arch., 2001, 439, 700-702 IF 1,709
 21. HORA, M., HES, O., MICHAL, M.: Histologické dělení nádorů ledvin pro klinickou praxi. Čas. Lék. Čes., 2001, 140, 12, 364-369
 22. HES, O., HONSA, V., ČADA, F., VRABEC, V.: Benigní osteom u hada – popis dvou případů. Veterinářství, 2001, 8, 366-367
 23. HORA, M., HES, O., OUDA, Z., MICHAL, M., BOUDOVÁ, L., CHUDÁČEK, Z.: Metanefrický adenom ledviny. Kasuistika a přehled literatury. Čs. Urol., 2001, 5, 15-19
 24. HORA, M., HES, O., OUDA, Z., MICHAL, M.: Histologické nálezy u nádorů ledvin. Plzeň. lék. Sborn., 2001, 68, 145-151
 25. HES, O., MICHAL, M., HORA, M., HOVORKOVÁ, E., MIKULÁŠTÍK, J.: Metanefrický adenom – popis 5 případů. Biomedical Papers, 2001, 145,1, 33
 26. HES, O., MICHAL, M., KINKOR, Z., ČUŘÍK, R., BAUMRUK, L.: Renal pelvic carcinoma grossly simulating amyloidosis. A report of five cases. Int. J. Surg. Pathol., 2002, 10, 41-45 IF 0,663
 27. HES, O., TŘEŠKA, V., HASMAN, D., BOUDOVÁ, L., KUNTSCHER, V.: Determination of the apoptotic cells in kidneys from non-beating donors and heart-beating donors usány TUNEL assay: A limited immunohistochemical method? Transplant. Proceed., 2002, 34, 1095-1097 IF 0,478
 28. BOUDOVÁ, L., FAKAN, F., MICHAL, M., DUŠEK, J., ČUŘÍK, R., HUŠEK, K., VOSKA, L., KOLNÍK, P., MUKENŠNABL, P., HES, O., JINDRA, P.: Lymfoproliferativní choroba po transplantaci. Čes.-slov. Patol., 2002, 38, 24-32
 29. HORA, M., HES, O., BOUDOVÁ, L., MICHAL, M., CHUDÁČEK, Z., LAKOMÝ, M., BOHÁČ, R., BETLACH, J.: Well-differentiated liposacroma of kidney. B.J.U. International, 2002, 90, 624 IF 1,613
 30. MICHAL, M., BISCEGLIA, M., DI MATTIA, A., REQUENA, L., FANBURG-SMITH, J.C., MUKENŠNABL, P., HES, O., ČADA, F.: Giganti cutaneous horns of the scalp. Lesions with a gross similarity to the horns of animals. A report of four cases. Am. J. Surg. Pathol., 2002, 26, 789-794 IF 4,122
 31. HORA, M., DROPPA, J., HES, O., SCHEJBALOVÁ, E., KLEČKA, J.: Invertovaný papilom prostatické uretry. Urologie pro praxi, 2002, 3, 31-32
 32. HES, O., HORA, M., ČUŘÍK, R., SOKOL, L., ONDIČ, O., MIKULÁŠTÍK, J., BETLACH, J., PEYCHL, L., HRABAL, P., KODET, R., STRAKA, L., VRABEC, V., MICHAL, M.: Spindle and cuboidal renal cell carcinoma. A tumour having frequent association with nephrolithiasis. Report of 11 cases including a case with hybrid conventional renal cell carcinoma components. Histopathology, 2002, 41, 549-555 IF 2,869
 33. HORA, M., HES, O., BOUDOVÁ, L., CHUDÁČEK, Z., DROPPA, J.: An unusual presentation of urinoma: the first symptom of lung cancer. Braz. J. Urol., 2002, 28, 130-131
 34. HES, O., MICHAL, M., PEREZ-MONTIEL, D.M., SESTER, S., HORA, M., ŠULC, M., HOVORKOVÁ, E., MIKULÁŠTÍK, J.: Metanefrický adenom. Popis 11 případů s průkazem kolagenních sferul v 1 nádoru. Čes.-slov. Patol., 2002, 38, 101-106
 35. HNÍZDO, J., HES, O.: Případ renální neoplazie u hroznýška kubánského (Tropidophis melanurus). Veterinářství, 2002, 8, 355-358
 36. TŘEŠKA, V., RACEK, J., KUNTSCHER, V., HASMAN, D., KOBR, J., MOLÁČEK, J., TREFIL, L., HES, O., REISCHIG, T.: Plasma and tissue levels of free oxygen radicals in recipient sof kidney from non-heart-beating donors: does recipient pretreatment with antioxidant druha make a sense? An experimental study in pigs. Transplant. Proceed., 2002, 34, 3060-3064 IF 0,478
 37. TŘEŠKA, V., KUNTSCHER, V., HASMAN, D., NEPRAŠOVÁ, P., KOBR, J., RACEK, J., TREFIL, L., HES, O.: Importace of selenium for the influence of ischemia-reperfusion syndrome astre kidney transplantation from a non-heart Beátiny donor in a pig model. Transplant. Proceed., 2002, 34, 3057-3059 IF 0,478
 38. TŘEŠKA, V., HASMAN, D., REISCHIG, T., ČERTÍK, B., ČECHURA, M., RACEK, J., TREFIL, L., HES, O.: First kidney transplantation from a non-heart-beating donor in the Czech Republic. Annals of Transplant., 2002, 7, 45-49
 39. HORA, M., HES, O., BOUDOVÁ, L., CHUDÁČEK, Z., OUDA, Z., MICHAL, M., ROUŠAROVÁ, M.: Papilární renální karcinom. Čs. Urol., 2002, 1, 26-31
 40. TŘEŠKA, V., HASMAN, D., ČECHURA, M., REISCHIG, T., RACEK, J., TREFIL, L., HES, O., HADRAVSKÁ, Š., MUKENŠNABL, P.: Initial exprience with transplantation of a kidney from non-beating heard donor. Rozhledy v chirurgii, 2002, 81, 282-286
 41. HORA, M., HES, O.: Včasná diagnostika nádorů ledvin. Základ účinné léčby i na začátku 21. století. Iatrike Techne, 2002, 8, 59-62
 42. HES, O., MICHAL, M., KINKOR, Z., ČUŘÍK, R., BAUMRUK, L.: Renal pelvic carcinoma with unusual appearance simulating amyloidosis (Myeloma Kidney). A report of five cases. Int. J. Surg. Pathol., 2002, 10,1, 41-45
 43. TŘEŠKA, V., HASMAN, D., RACEK, J., HES, O., KUNTSCHER, V., ŠULC, R., KOBR, J., ČECHURA, M., ČERTÍK, B.: The posibility of an affect of the ischemia-reperfusion syndrome in kidneys from a non-heart-beating donors (NHBD) – an experimental study. Aktuality v nefrologii, 2003, 2, 68-72
 44. HNÍZDO, J., HES, O.: Oronazální fibrom u varana. Veterinářství, 2003, 6, 233-236
 45. HES, O., VANĚČEK, T., HORA, M., BOUDOVÁ, L., MAREŠ, J., REISCHIG, T., MICHAL, M.: Mnohočetné nádory nativní nefunkční ledviny u pacienta s transplantovanou ledvinou. Čs. Urol., 2003, 7, 2:43-46
 46. HES, O., MICHAL, M.: Renal epithelial neoplazma: the diagnostic implications of elektron microscopy study in 55 cases. Hum. Pathol., 2003, 34, 958-959 IF 2,81
 47. HES, O., HORA, M., VANĚČEK, T., ŠÍMA, R., ŠULC, M., HAVLÍČEK, F., BERANOVÁ, M., MICHAL, M.: Conventional renal cell carcinoma with granulomatous reaction. A report of three cases. Virchow.-Arch., 2003, 443, 220-221 IF 2,357
 48. HES, O., ČUŘÍK, R., KAPÁTKOVÁ, V., MAINER, K., MICHAL, M.: Metanephric adenoma and papillary carcinoma with sarcomatoid dedifferentiation of kidney. A case report. Pathol. Res. Pract., 2003, 199, 629-632 IF 0,821
 49. HES, O., PEREZ-MONTIEL, D.M., ALVARADO CABRERO, I., ZÁMEČNÍK, M., PODHOLA, M., ŠULC, M., HORA, M., MUKENŠNABL, P., ŽALUD, R., MICHAL, M.: Thread-like bridging strands. A morphologic feature prezent in all adenomatoid tumors. Annals Diagn. Pathol., 2003, 7, 273-277
 50. DAUM, O., HES, O., VANĚČEK, T., ŠÍMA, R., ZÁMEČNÍK, M., MUKENŠNABL, P., HADRAVSKÁ, Š., ČUŘÍK, R., MICHAL, M.: Vanek´s tumor (Inflammatory fibroid polyp). Report of 18 cases. Comparison with 3 cases of original Vanek´s series. Annals Diagn. Pathol., 2003, 7, 337-347
 51. ČADA, F., ZAHRÁDKA, F., CHALOUPKA, M., HES, O., VLACH, T.: Mezoteliom psů – patologie pěti případů. Veterinářství, 2003, 53, 110-112
 52. BOUDOVÁ, L., VANĚČEK, T., ŠÍMA, R., BOUDA, J., HES, O., FAKAN, F.: Role proteinu p27kip1 v buněčném cyklu a jeho výskyt v lymfoidních tkání, zvláště v nehodgkinských B-lymfomech. Přehled problematiky. Česko-slov. Patol., 2003, 39, 126-129
 53. HORA, M., HES, O., KLEČKA, J.: Miniinvazivní ledvinu šetřící ablační metodiky v léčbě nádorů ledvin. Urologické listy, 2003, 1, 26-28
 54. TŘEŠKA, V., ČECHURA, M., HES, O.: Cystic abdominal lymphangioma in adults. Zentralbl Chir., 2003, 128, 862-865 IF 0,339
 55. ŠVEC, A., MIKYŠKOVÁ, I., HES, O., TACHEZY, R.: Human papillomavirus infection of the epididymis and duktus referend: an evaluation by nested polymerace Chin reaction. Arch. Pathol. Lab. Med., 2003, 127, 1471-1474 IF 1,281
 56. HORA, M., HES, O., FÍNEK, J., BOUDOVÁ, L., MICHAL, M., ROUŠAROVÁ, M.: Sarkomatoidní renální karcinom. Urológia, 2003, 4, 12-15
 57. HORA, M., HES, O., REISCHIG, T., KREUZBERG, B., VANĚČEK, T., BOUDOVÁ, L., FERDA, J., MICHAL, M.: Mnohočetné renální karcinomy při terminálním selhání ledvin. Urológia, 2003, 3, 7-11 – práce nezařazena
 58. HES, O., HORA, M., VANEČEK, T., ŠÍMA, R., ŠULC, M., HAVLÍČEK, F., BERANOVÁ, M., MICHAL, M.: Conventional renal cell carcinoma with granulomatous reaction: a report of thee cases. Virch. Arch., 2003, 443, 220-221
 59. KAZAKOV, D.V., PALMEDO, G., MUKENŠNABL, P., HES, O., KAMPF, W., MICHAL, M.: Follicular lymphoma of the skin and superficial soft tissues associated with a prominent follicular dendritic cell proliferation: an unusual pattern which may represent diagnostic pitfall. Pathol. Res. Pract., 2004, 200, 557-565 IF 0,681
 60. HES, O., HORA, M., PEREZ-MONTIEL, D.M., SUSTER, S., ALVARADO CABRERO, I., ČUŘÍK, R., SOKOL, L., ONDIČ, O., MIKULÁŠTÍK, J., BETLACH, J., PEYCHL, L., HRABAL, P., KODET, R., STRAKA, L., FERÁK, I., MICHAL, M.: Vřetenobuněčný a kuboidální renální karcinom (loopom). Popis 13 případů. Čas. Lék. Čes., 2004, 143, 169-173
 61. MICHAL, M., HES, O., BISCEGLIA, M., SIMPSON, R.W., SPAGNOLO, D.V., PARMA, A., BOUDOVÁ, L., HORA, M., ZACHOVAL, R., SUSTER, S.: Mixed epithelial and stromal tumor of the kidney. A report of 22 cases. Virchows Arch., 2004, 445, 359-367 IF 2,227
 62. HES O., HORA, M., HAVLÍČEK, F., CHUDÁČEK, Z., MICHAL, M.: Papilární renální karcinom lemovaný neobvyklou fibrózní reakcí připomínající zánětlivý pseudotumor – kazuistika. Čes.-slov Patol., 2004, 40, 112-116
 63. TŘEŠKA, V., HES, O., CHUDÁČEK, Z., WIRTHOVÁ, M.: Pelióza sleziny v kombinaci s adenomem nadledviny. Rozhledy v chirurgii, 2004, 83, 222-224
 64. HORA, M., HES, O., KLEČKA, J., BOUDOVÁ, L., CHUDÁČEK, Z., KREUTZBERG, B., MICHAL, M.: Rupture of papillary renal cell carcinoma. Scand. J. Urol. Nephrol., 2004, 38(6), 481-484 IF 0,743
 65. SKALICKÝ, T., ŠULC, R., TŘEŠKA, V., MICHAL, M., HES, O., MÍRKA, H.: Mezenteriální fibromatóza. Rozhl. Chir. 2004, 83(3), 118-120 – práce nezařazena
 66. TOUFAROVÁ, P., HORA, M., BOUDOVÁ, L., HES, O., SCHÜTZOVÁ M., JINDRA, P., ČUŘÍK, R.: Lymfomy varlat. Urologie pro praxi, 2004, 5 (3), 125-126
 67. MICHAL, M., HES, O.: Corpora albicantia-like bodies in extraovarian lesions. Int. J. Surg. Pathol., 2004, 12(3), 298 IF 0,833
 68. KAZAKOV, D.V., MUKENŠNABL, P., HES, O., MICHAL, M.: „Ectopic“ ectopic hamartomatous thymoma. Histopathology, 2004, 45 (2), 202-204 IF 2,869
 69. HES, O., MICHAL, M., BOUDOVÁ, L., TŘEŠKA, V., SUVOVÁ, B., NEPRAŠOVÁ, P.: Peroperační biopsie-přehled problematiky z pohledu patologa. Rozhledy v chirurgii, 2004, 83 (7), 329-332
 70. HES, O., MICHAL, M.: Renal oncocytic angiomyolipoma. Int. J. Surg. Pathol., 2004, 12, 421-422 IF 0,833
 71. HES, O., HORA, M., MICHAL, M.: Nová klasifikace nádorů ledvin dle WHO 2004- komentovaný přehled, Urologické listy, 2004, 2 (3), 40-44
 72. KLEČKA, J., HORA, M., HES, O., CHUDÁČEK, Z., JAMBURA, J.: Fokální xantogranulomatózní pyelonefritida imitující tumor ledviny-kazuistika. Čes. Urol., 2004, 8 (3):5-7
 73. HORA, M., HES, O., CHUDÁČEK, Z., MICHAL, M., KLEČKA, J.: Leiomyom ledviny- kazuistika. Čes. Urol., 2004, 8(3):11-13
 74. HES, O., PEREZ-MONTIEL, D., DOMINGUEZ-MALAGON, H., MICHAL, M.: Diagnóstico histopatológico de las neoplasias epiteliales renales en adultos. Patología, 2004, 42 (3):165-178
 75. ČADA, F., ŠEFLOVÁ, L., HES, O.: Klasifikace 2138 tumorózních změn kůže psů za roky 1994-2002. Veterinářství, 2004,54:609-618
 76. DOMINGUEZ-MALAGON, H., CANO-VALDEZ, A. M., MOSQUEDA-TAYLOR, A., HES, O.: Follicular dendritic cell sarcoma of the pharyngeal region: Histologic, cytologic, immunohistochemical, and ultrastructural study of three cases. Annals Diagn. Pathol., 2004, 8 (6), 325-332
 77. MICHAL, M., HES, O., BISCEGLIA, M., SIMPSON, R.H.W., SPAGNOLO, D.V., PARMA, A., BOUDOVA, L., HORA, M., ZACHOVAL, R., SUSTER, S.: Mixed epithelial and stroma tumors of the kidney. A report of 22 cases. Virch. Arch., 2004, 445, 359-367
 78. VANĚČEK, T., ŠÍMA, R., HES, O., HORA, M.: Molekulární charakteristika vybraných nádorů ledvin. Urologické listy, 2004, 3, 45-52
 79. HES, O., VANĚČEK, T., ŠÍMA, R., HORA, M., VELIČKINOVÁ, H., GROSSMANN, P., KOVÁŘ, J., MICHAL, M.: Nádorová onemocnění pacientů se syndromem testikulární feminizace („androgen insensitivity“ syndrom)-popis dvou případů, Čs. Gynekol., 2005, 70 (2): 113-117
 80. HES, O., VANĚČEK, T., PEREZ-MONTIEL, D. M., ALVARADO CABRERO, I., HORA, M., SUSTER, S., LAMOVEC, J., ČUŘÍK, R., MANDYS, V., MICHAL, M.: Chromophobe renal cell carcinoma with microcystic and adenomatous arrangement and pigmentation. A diagnostic pitfall. Morphological, immunohistochemical, ultrastructural and molecular genetic report of 20 cases. Virchows Arch., 2005 446:383-393 IF 2,224
 81. HES, O., ČUŘÍK, R., MAINER, K., MICHAL, M.: Urothelial signet-ring cell carcinoma of the renal pelvis with collagenous spherulosis: a case report. Int. J. Surg. Pathol., 2005, 13, 375-378 IF 0,852
 82. MICHAL, M., HES, O., KAZAKOV, D.V.: Primary signet-ring cell stromal tumor of the testis. Virchows Arch., 2005, 447, 107-110 IF 2,224
 83. REISCHIG, T., JINDRA, P., MAREŠ, J., ČECHURA, M., ŠVECOVÁ, M., HES, O., OPATRNÝ, K., TŘEŠKA, V.: Valacyclovir for cytomegalovirus prophylaxis reduces the risk of acute renal allograft rejection. Transplantation, 2005, 79: 317-324 IF 3,879
 84. KAZAKOV, D.V., HES, O., HORA, M., ŠÍMA, R., MICHAL, M.: Primary intranodal cellular angiolipoma. Int. J. Surg. Pathol., 2005, 13, 99-101 IF 0,852
 85. BOUDOVÁ, L., KAZAKOV, D.V., HES, O., SUVOVÁ, B., NEPRAŠOVÁ, P., TŘEŠKA, V., FAKAN, F., MICHAL, M.: Pseudolymfom prsní bradavky. Přehled problematiky. Rozhledy v chirurgii, 2005, 84, 66-69
 86. HORA, M., FERDA, J., KREUZBERG, B., KLEČKA, J., HES, O., CHUDÁČEK, Z.: Využití dvoufázové CT-angiografie při chirurgické léčbě nádorů ledvin. Čes. Urol., 2005, 9, 14-19
 87. HORA, M., KLEČKA, J., HES, O., ÜRGE, T.: Změna v chirurgické léčbě nádorů ledvin na urologické klinice FN Plzeň. Čes. Urol., 2005, 9, 39-41
 88. BOUDA, J., BOUDOVÁ, L., HES, O., HAVÍŘ, M., TEMPFER, C., KOHLBERGER, P., SVOBODA, T., ROKYTA, Z., SPEISER, P.: CD44v6 as a prognostic factor in cervical carcinoma FIGO stage IB. Anticancer Res. 2005, 25, 617-22 IF 1,604
 89. BLUDOVSKÝ, D., HES, O., CHOC, M., MICHAL, M.: Intracerebral supratentorial malignant schwannoma: Case report. Čes.-slov. Neurol. Neurochir., 2005, 68/101, 120- 123 IF 0,070
 90. HORA, M., KLEČKA, J., HES, O., FERDA, J., ÜRGE, T.: Miniinvazivní laparoskopická či retroperitoneoskopická radikální nefrektomie pro parenchymový tumor. Rozhledy v chirurgii, 2005, 84/5, 246-252
 91. VELEBNÝ, H., KRKOŠKA, L., HES, O.: Schwannom n. ulnaris u feny křížence německého ovčáka. Veterinární klinika, 2005, 2, 23-27
 92. HNÍZDO, J., HES, O.: Chirurgické řešení nádoru dolní čelisti u zmije gabunské (Bitis gabonica gabonica/Dumeril, Bibron et Dumeril, 1854/). Veterinární klinika, 2005, 2, 33- 35
 93. YANG, Y., HES, O., ZHANG, L., LU, J., LU, M., WANG, H., ZHENG, J., MICHAL, M.: Mixed epithelial and stromal tumor of kidney with cervical and intestinal differentiation. Virchows Arch., 2005, 447, 669-671 IF 2,224
 94. PEYCHL, L., POMYKAL, J., HES, O.: Cystitis emphysematosa, způsobená Clostridium perfringens-lokální infekce u nemocného s generalizovaným melanomem. Čes.-slov. Patol., 2005, 41, 107-110
 95. HES, O., MICHAL, M.: „Digital“ lung metastasis of a renal oncocytoma. Int. J. Surg. Pathol., 2005, 13, 280 IF 0,852
 96. TŘEŠKA, V., SKALICKÝ, T., CHUDÁČEK, Z., BOUDOVÁ, L., HES, O.: Splenóza jater u nemocného po operaci maligního seminomu. Rozhledy v chirurgii, 2005, 84/9, 452-455
 97. HORA, M., HES, O., MICHAL, M., BOUDOVÁ, L., CHUDÁČEK, Z., KREUZBERG, B., KLEČKA, J.: Extensively cystic renal neoplasms in adults (Bosniak Classification II or III)- Possible „common“ histological diagnoses: Multilocular cystic renal cell carcinoma, cystic nephroma, and mixed epithelial and stromal tumor of the kidney. Int. Urol. Nephrol., 2005, 37, 743-750
 98. KINKOR, Z., HES, O., FEIT, V., ONDRIAŠ, F.: Primární paragangliom močového měchýře-kazuistika a přehled problematiky. Cs Urol., 2005, 9, 44-48
 99. ÜRGE, T., HORA, M., HES, O., CHUDÁČEK, Z.: Renální angiomyolipom. Histologie, diagnostika a terapie. Čas. Lék. Čes., 2005, 144, 821-823
 100. BOUDOVÁ, L., KAZAKOV, D.V., ŠÍMA, R., VANĚČEK, T., TORLAKOVIC, E., LAMOVEC, J., KUTZNR, H., SZEPE, P., PLANK, L., BOUDA, J., HES, O., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Cutaneous lymphoid hyperplasia and other lymphoid infiltrates of the breast nipple: a retrospective clinicopathologic study of fifty- six patients. Am. J. Dermatopathol., 2005, 27(5), 375-86 IF 1,1
 101. KAZAKOV, D. V., MYKIŠKOVÁ, I., MUKENŠNABL, P., BROUČKOVÁ, M., HES, O., MICHAL, M.: Reactive syringofibroadenomatous hyperplasi in peristomal skin with formation of hybrid epidermal-colonic mucosa glandular structures, intraepidermal areas of sebaceous differentiation, induction of hair follicles and features of human papillomavirus infection. A diagnostic pitfall. Am. J. Dermatopathol., 2005, 27:135-141 IF 1,377
 102. HES, O., BERAKOVÁ, K., VANĚČEK, T., ŠÍMA, R., MICHAL, M.: Clear cell type of renal cell carcinoma with numerous hyaline globules. A diagnostic pitfal. Pathol. Internat., 2005, 55, 150-154 IF 0,925
 103. HORA, M., KLEČKA, J., HES, O., MICHAL, M., BOUDOVÁ, L., CHUDÁČEK, Z., KREUZBERG, B.: Mixed epithelial and stroma tumour of the kidney (MESTK). Europ. Urol. Suppl., 2005, 4, 12
 104. HES, O., MICHAL, M., PEREZ-MONTIEL, D. M., CABRERO, I. A., HORA, M.: Spindle and cuboidal renal cell carcinoma-mucinous tabular and spindle cell carcinoma- description of 13 cases and review of the literature. Focus of Kidney Cancer Research, 2005, pp.51-66
 105. KAZAKOV, D.V., SUSTER, S., LEBOIT, P.E., CALONJE, E., BISCEGLIA, M., KUTZNER, H., RÜTTEN, A., MENTZEL, T., SCHALLER, J., ZELGER, B., BALTACI, M., LEIVO, I., ROSE, CH., FUKUNAGA, M., SIMPSON, R.H.W., CAVAZZA, A., HES, O., MUKENSNABL, P., VANECEK, T., HIDALGO, A., PIZINGER, K., MICHAL, M.: Mucinous carcinoma of the skin, primary, and secondary. A clinicopathologic study of 63 cases with emphasis on the morphologic spektrum of primary cutaneous forms: Homologie with mucinous lesions in the breast. Am. J. Surg. Pathol., 2005, 29, 764-782
 106. KOČOVÁ, J., KŘÍŽKOVÁ, V., TONAR, Z., BOUDOVÁ, L., HES, O., KLÍMA, O.: Struktura peritonea v normě a při peritoneální dialýze. Plz. lék. sborník, 2005, XI
 107. BOUDOVÁ, L., KAZAKOV, D.V., HES, O., ZAHÁLKA, M., MUKENŠNABL, P., KOČOVÁ, J., MICHAL, M.: Subcutaneous splenosis of the abdominal wall. Am. J. Dermatopathol, 2006, 28, 208-210
 108. SHELEKHOVA, K.V., KAZKOV, D.V., HES, O., TŘEŠKA, V., MICHAL, M.: Phosphaturic mesenchymal tumor (mixed connective tissue variant): A case report with spectral analysis. Virchows Arch., 2006, 31,1-4 IF 2,251
 109. MICHAL, M., VANĚČEK, T., ŠÍMA, R., MUKENŠNABL, P., HES, O., KAZAKOV, D.V., MAŤOŠKA, J., ZUNTOVÁ, A., DVOŘÁK, V., TALERMAN, A.: Mixed germ cell sex cord-stromal tumors of the testis and ovary. Morphological, immunohistochemical, and molecular genetic study of seven cases. Virchows Arch., 2006, 448, 612-622 IF 2,251
 110. BOUDOVÁ, L., KAZAKOV, D.V., HES, O., ZAHÁLKA, M., MUKENŠNABL, P., KOČOVÁ, J., MICHAL, M.: Subcutaneous splenosis of the abdominal wall. Am. J. Dermatopathol., 2006, 28, 208-210 IF 1,1
 111. HNÍZDO, J., HES, O., GRÉGROVÁ, L., ŠÍMA, R.: Využití coelioskopie při diagnostice multicentrické mykobakteriózy u želvy zelenavé (Testudo hermanni). Veterinární klinika, 2006, 3, 61-66
 112. KRÁLÍČKOVÁ, M., ŠÍMA, R., VANĚČEK, T., ŠÍMA, P., ROKYTA, Z., ULČOVÁ GALLOVÁ, J., SUCHÁ, R., UHER, P., HES, O.: Leukemia inhibitory factor gene mutations in the population of infertile women are not restricted to nulligravid patients. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 2006, 127, 231-235 IF 1,273
 113. FERDA, J., HORA, M., HES, O., MÍRKA, H., FERDOVÁ, E., OHLÍDALOVÁ, K.: Dvoufázová multidetektorová CT-angiografie nádorů ledvin. Urol. Listy, 2006, 4, 32-35
 114. KURODA, N., HES, O., SHUIN, T., ENZAN, H.: Frequent expression of neuroendocrine markers in mucinous tubular and spindle cell carcinoma of the kidney. Histol. Histopathol., 2006, 21, 7-10 IF 2,182
 115. HES, O., BRUNELLI, M., MICHAL, M., COSSU ROCCA, P., HORA, M., CHILOSI, M., MINA, M., BOUDOVÁ, L., MENESTRINA, F., MARTIGNONI, G.: Oncocytic papillary renal cell carcinoma: A clinicopathologic, immunohistochemical, ultrastructural and interphase cytogenetic study of 12 cases. Annals Diagn. Pathol., 2006, 10, 133-139
 116. PEREZ-MONTIEL, D.M., WAKELY, P.E., HES, O., MICHAL, M., SUSTER, S.: High-grade urothelial carcinoma of the renal pelvis: clinicopathologic study of 108 cases with emphasis on unusual morphologic variants. Mod. Pathol., 2006, 19, 494-503 IF 3,753
 117. PEREZ-MONTIEL, D.M., HES, O., MICHAL, M., SUSTER, S.: Micropapillary carcinoma of the upper urogenital tract. Clinicopathologic study of 5 cases. Am. J. Clin. Pathol., 2006, 126, 1-7 IF 2,939
 118. TŘEŠKA, V., MOLÁČEK, J., KOBR, J., RACEK, J., TREFIL, L., HES, O.: Ischemic training and immunosuppressive agents reduce the intensity of ischemic reperfusion injury after kidney transplantation. Exp. Clin. Transplant., 2006, 4, 439-44
 119. HORA, M., REISCHIG, T., HES, O., FERDA, J., KLEČKA, J.: Urological complications of congenital nephrogenic diabetes insipidus-long-term follow-up of one patient. Int. Urol. Nephrol., 2006, 38, 531-532 IF 0,530
 120. BOUDOVÁ, L., KAZAKOV, D.V., ZAHÁLKA, M., MUKENŠNABL, P., KOČOVÁ, J., HES, O., TŘEŠKA, V., MICHAL, M.: Splenóza v podkoží břišní stěny. Rozhledy v chirurgii, 2006, 85, 477-480
 121. HES, O., SUVOVÁ, B., HLAVÁČKOVÁ, M., GIBL, P., KINKOR, Z.: Hamartom prsu- kazuistika. Čes. Gynek., 2006, 71, 351-354
 122. KINKOR, Z., HES, O., SKÁLOVÁ, A., KREUZBERG, B., NEPRAŠOVÁ, P.: Masivní angiomatóza prsu s dramatickým průběhem vedoucí k totální mastektomii-kazuistika. Čes. Gynek., 2006, 71, 344-347
 123. BOUDOVÁ, L., PIZINGER, K., KAZAKOV, D., HES, O., MICHAL, M.: Kožní pseudolymfomy s převahou B-buněk. Česko-slov. Dermatol., 2006, 81, 77-81
 124. HES, O., HORA, M., VELIČKINOVÁ, H., MICHAL, M.: Biologické chování germinálních nádorů varlete. Urologické listy, 2006, 4, 8-9
 125. HES, O., HORA, M., VELIČKINOVÁ, H., MICHAL, M.: Teratom varlete: současná klasifikace z pohledu WHO z roku 2004. Urologické listy, 2006, 4, 10-13
 126. HES, O., HORA, M., VELIČKINOVÁ, H., MICHAL, M.: Velkobuněčný nádor ze Sertoliho buněk s kalcifikacemi: přehled problematiky. Urologické listy, 2006, 4, 14-16
 127. SOKOLOVA, I.A., MATSKO, D.E., HES, O., MICHAL, M.: Mucinous tubular and spindle-cell carcinoma of the kidney. Arkh Patol., 2006,68, 14-15
 128. HNÍZDO, J., HES, O., GRÉGROVÁ, L.: Diagnostické techniky při onemocnění ledvin u leguána zeleného (Iguana iguana). Veterinární lékař, 2006, 4 (4), 168-174
 129. KURODA, N., INOUE, Y., TAGUCHI, T., TOMINAGA, A., HES, O., MICHAL, M., HAYASHI, Y., HIROI, M., SHUIN, T., LEE, G.D.: Renal leiomyoma: An immunohistochemical, ultrastrucutural and comparative genomic hybridization study. Histol. Histopathol., 2007, 22, 883-888 IF(2006) 2,182
 130. SIALA, K., SÝKORA, J., HES, O., VARVAŘOVSKÁ, J., PAZDIORA, P.: Helicobacter heilmannii reinfection in a Helicobacter pylori negative adolescent: A 4- year follow-up. J. Clin. Gastroenterol., 2007, 41 (2), 221-222 IF(2006) 2,403
 131. HES, O., MICHAL, M., KURODA, N., MARTIGNONI, G., BRUNELLI, M., LU, Y., ADLEY, B.P., ALVARADO CABRERO, I., YANG, X.J.: Vimentin reactivity in renal oncocytoma: Immunohistochemical study of 234 cases. Arch. Pathol. Lab. Med., 2007, 131, 1782-1788 IF(2006) 1,605
 132. BRUNELLI, M., GOBBO, S., COSSU-ROCCA, P., CHENG, L., HES, O., DELAHUNT, B., PEA, M., BONETTI, F., MINA, M.M., FICARRA, V., CHILOSI, M., EBLE, J.N., MENESTRINA, F., MARTIGNONI, G. Chromosomal gains in the sarcomatoid transformation of chromophobe renal cell carcinoma. Mod. Pathol., 2007, 20, 303-309 IF(2006) 3,753
 133. FERDA, J., HORA, M., HES, O., REISCHIG, T., KREUZBERG, B., MIRKA, H., FERDOVA, E., OHLIDALOVA, K., BAXA, J., URGE, T. Computed tomography of renal cell carcinoma in patients with terminal renal impairment. Eur. J. Radiol., 2007, 63, 295-301 IF(2006) 1,332
 134. FERDA, J., HORA, M., HES, O., FERDOVA, E., KREUZBERG, B. Assessment of the kidney tumor vascular supply by two-phase MDCT-angiography. Eur. J. Radiol., 2007,62, 295-301 IF(2006) 1,332
 135. KAZAKOV, D.V., BISCEGLIA, M., SPAGNOLO, D.V., KUTZNER, H., BELOUSOVA, I.E., HES, O., ŠÍMA, R., VANĚČEK, T., YANG, Y., MICHAL, M.: Apocrine mixed tumors of the skin with architectural and/or cytologic atypia: A retrospective clinicopathologic study of 18 cases. Am. J. Surg. Pathol., 2007,31, 1094- 1102 IF(2006) 4,144
 136. KAZAKOV, D.V., ONDIČ, O., ZÁMEČNÍK, M., SHELEKHOVA, K.V., MUKENŠNABL, P., HES, O., DVOŘÁK, V., MICHAL, M.: Morphological variations of scar-related and spontaneous endometriosis of the skin and superficial soft tissue: a study of 71 cases with emphasis on atypical features and types of müllerian differentiations. J. Am. Acad. Dermatol., 2007, 57, 134-146 IF(2006) 2,553
 137. HES, O., HORA, M., MICHAL, M.: Nová klasifikace nádorů ledvin dospělých (WHO 2004)-komentovaný přehled. Urológia, 2007, 13, 17-22
 138. ÜRGE, T., HORA, M., HES, O., FERDA, J.: Epiteloidní angiomyolipom-kazuistika. Urológia, 2007, 13, 30-32 - práce nezařazena
 139. GRÉGROVÁ, L., HNÍZDO, J., HES, O.: Případ mukométry u kočky. Veterinářství, 2007, 57, 280-283
 140. HES, O., HNÍZDO, J., HONSA, V., GRÉGROVÁ, L., BENDA, J.: Fibrosarkomy u hadů: Klinická, morfologická, imunohistochemická, ultrastrukturální a srovnávací analýza dvou případů. Veterinární lékař, 2007, 5, 77-83
 141. HES, O., HORA, M.: Současný pohled na grading prostatického karcinomu-ISUP 2005 modifikace Gleasonova systému. Čs. Urol., 2007, 11, 112-114
 142. YANG, Y., ZHANG, L., WEI, H., XIONG, W., CHEN, Z., HES, O., ZHENG, J.: Detection of EWSR1 translocation with nuclear extraction-based fluorescence in situ hybridization for diagnosis of Ewing's sarcoma/primitive neuroectodermal tumor. Anal. Quant. Cytol. Histol., 2007, 29(4), 221-230 IF(2006) 0,989
 143. MICHAL, M., HES, O., MUKENSNABL, P., KAZAKOV, D.V.: Mixed germ cell sex cord-stromal tumours of the testis. Virchows Arch., 2007, 13; [Epub ahead of print] IF(2006) 2,251
 144. KINKOR, Z., HES, O.: Pleomorphic epithelioid/clear cell malignant tumor of the uterus exhibiting both myoid and melanocytic differentiation--leiomyosarcoma or PEComa? A case report and a review of the literature. Čes-slov. Patol., 2007,43(3),103-108
 145. KRÁLÍČKOVÁ, M., ŠÍMA, R., MARTÍNEK, P., VANĚČEK, T., ULČOVÁ- GALLOVÁ, Z., ŠÍMA, P., KŘIŽAN, J., KALIŠ, V., ŠTĚPÁN, J., UHER, P., HES, O.: Mutace v genu pro leukemický inhibiční faktor v populaci neplodných žen: heterozygotní bodová změna G za A na pozici 3400 neovlivňuje úspěšnost léčby. Čs. Gynekol., 2007, 72, 293-298
 146. ERET, V., HORA, M., KLEČKA, J., STRÁNSKÝ, P., FERDA, J., HES, O., ÜRGE, T.: Laparoskopická radikální nefrektomie pro parenchymový tumor ledviny-soubor 150 pacientů. Čas. Lék. Čes., 2007, 146, 758-762
 147. KUNTSCHER, V., TŘEŠKA, V., RACEK, J., KOBR, J., TREFIL, L., HES, O.: Does the administration of antioxidants as scavengers of reactive oxygen speciens in kidney transplantation really have sense? Bratislavské Lék. Listy., 2007, 108(9):385-7
 148. JULIAN, B.A., WITTKE, S., NOVAK, J., GOOD, D.M., COON, J.J., KELLMANN, M., ZÜRBIG, P., SCHIFFER, E., HAUBITZ, M., MOLDOVEANU, Z., CALCATERA, S.M., WYATT, R.J., SÝKORA, J., SLÁDKOVÁ, E., HES, O., MISCHAK, H., McGUIRE, B.M.: Electrophoretic methods for analysis of urinary polypeptides in IgA- associated renal diseases. Electrophoresis, 2007, 28, 4469-4483 IF (2006) 4,101
 149. HES, O., MICHAL, M., HORA, M.: Intratubulární germinální neoplazie-přehled problematiky s přihlédnutím ke klasifikaci WHO 2004. Čes.-slov. Patol., 2007, 43, 136- 140
 150. VAŠKOVÁ, I., BOUDOVÁ, L., TRNĚNÝ, M., PIRNOS, J., BELADA, D., JANKOVSKÁ, M., MINAŘÍKOVÁ, D., FAKAN, F., FABIÁN, P., HES, O., ČERNÁ, K., ČUŘÍK, R., CAMPR, V., HAMOUZOVÁ, M.: Primární testikulární lymfom: klinickopatologická multicentrická retrospektivní studie a data registru kooperativní lymfomové skupiny (KLS). Klin. Onkol., 2007, 20, 302-306
 151. FERDA, J., KREUZBERG, B., HES, O., HORA, M., FERDOVÁ, E., BAXA, J., MIRKA, H., OHLÍDALOVÁ, K.: Dvoufázová multidetektorová CT-angiografie renálního karcinomu. Čes. Radiol., 2007, 61, 11-19
 152. KURODA, N., INOUE, Y., TAGUCHI, T., TOMINAGA, A., HES, O., MICHAL, M., HAYASHI, Y., HIROI, M., SHUIN, T., LEE, G.H.: Renal leiomyoma: an immunohistochemical, ultrastructural and comparative genomic hybridization study. Histol. Histopathol., 2007, 22, 883-888
 153. KOTYZOVÁ, D., ČERNÁ, P., KOUTENSKÝ, J., HES, O., EYBL, V.: Effect of curcumin and quercetin on oxidative tissue damage induced by ferric nitrilotriacetate (Fe-NTA). Chem. Listy, 2007, 101, 199-200
 154. HES, O.: Newly described renal tumours and WHO 2004. Assoc. Clin. Pathol., 1927- 2007, str. 57
 155. KRÁLÍČKOVÁ, M., ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., ŠÍMA, R., VANĚČEK, T., KŘIŽAN, J., SUCHÁ, R., UHER, P., HES, O., NOVOTNÝ, Z., ROKYTA, Z., VĚTVIČKA, V.: Association of the leukemia inhibitory factor gene mutation and the antiphospholipid antibodies in the peripheral blood of infertile women. Folia Microbiol., 2007, 52, 543- 548
 156. REISCHIG, T., JINDRA, P., HES, O., ŠVECOVÁ, M., KLABOCH, J., TŘEŠKA, V.: Valacyclovir Prophylaxis Versus Preemptive Valganciclovir Therapy to Prevent Cytomegalovirus Disease After Renal Transplantation. Am. J. Transplant., 2008, 8, 69- 87 IF 6,84
 157. MICHAL, M., HES, O., KAZAKOV, D.V.: Mesothelial glandular structures within pseudosarcomatous proliferative funiculitis. A diagnostic pitfall. Report of 17 cases. Int. J. Surg. Pathol., 2008, 16, 48-56 IF (2006) 0,852
 158. HES, O., ŠÍMA, R., NĚMCOVÁ, J., HORA, M., BULIMBASIC, S., KAZAKOV, D.V., ÜRGE, T., REISCHIG, T., DVOŘÁK, M., MICHAL, M.: End-stage kidney disease: gains of chromosomes 7 and 17 and loss of Y chromosome in non-neoplastic tissue. Virchows Arch., 2008, 453, 313-319 IF(2007) 2,021
 159. KURODA, N., TAMURA, M., TAGUCHI, T., TOMINAGA, A., HES, O., MICHAL, M., OHARA, M., HIROUCHI, T., MIZUNO, K., HAYASHI, Y., SHUIN, T., LEE, G.H.: Sarcomatoid acquired cystic disease-associated renal cell carcinoma. Histol. Histopathol., 2008, 23(11):1327-1331 IF (2006) 2,182
 160. ALVARADO CABRERO, I., PEREZ MONTIEL, D.M., HES, O.: Multicystic urothelial carcinoma of the bladder with gland-like lumina and with signet-ring cells. A case report. Diagn. Pathol., 2008, 3(1): 36
 161. GATALICA, Z., LILLEBERG, S.L., KOUL, M.S., VANECEK, T., HES, O., WANG, B., MICHAL, M.: COX-2 gene polymorphisms and protein expression in renomedullary interstitial cell tumors. Hum. Pathol., 2008, 39(10):1495-1504 IF 2,961
 162. HES, O., MICHAL, M., ŠÍMA, R., VANĚČEK, T., BRUNELLI, M., MARTIGNONI, G., KURODA, N., ALVARADO CABRERO, I., PEREZ-MONTIEL, D.M., HORA, M., ÜRGE, T., DVOŘÁK, M., JAROŠOVÁ, M., YANG, X. : Renal oncocytoma with and without intravascular extension to the branches of renal vein have the same morphological, immunohistochemical and genetic features. Virchows Arch., 2008, 452, 285-293 a Virchows Arch., 2008, 452, 193-200 IF(2007) 2,021
 163. KURODA, N., KATTO, K., TAMURA, M., SHIOTSU, T., HES, O., MICHAL, M., NAGASHIMA, Y., OHARA, M., HIROUCHI, T., MIZUNO, K., HAYASHI, Y., LEE, G-H.: Carcinoid tumor of the renal pelvis: Consideration on the histogenesis. Pathol. Int., 2008, 58: 51-54 IF 0.925
 164. MEGO, M., SYCOVA-MILA, Z., REJLEKOVA, K., RYCHLY, B., OBERTOVA, J., RAJEC, J., HES, O., MARDIAK, J.: Sunitinib in the treatment of tubulocystic carcinoma of the kidney. A case report. Ann Oncol. 2008, 19(9):1655-1656. IF 5, 647
 165. ULAMEC, M., TOMAS, D., PERIĆ-BALJA, M., HES, O., SPAJIĆ, B., KRUŠLIN, B.: Neuroendocrine breast carcinoma metastatic to renal cell carcinoma and ipsilateral adrenal gland. Pathol Res Pract. 2008, 204, 851-855 IF 1,219
 166. ERET, V., HORA, M., SYKORA, R., HES, O., URGE, T., KLEČKA, J., MATĚJOVIČ, M.: GreenLight (532 nm) Laser Partial Nephrectomy Followed by Suturing of Collecting System Without Renal Hilar Clamping in Porcine Model. Urology, 2008, 72(suppl.5A), 116-117 IF 4,016
 167. MOLÁČEK, J., TŘEŠKA, L., ČERTÍK, B., KŘIŽAN, J., KUNTSCHER, V., NOVÁK, M., DURAS, P., HES, O.: Management of the lienal artery aneurysms in the Plzen Surgical Clinic during 2002-2007. Rozhl. Chir., 2008, 87(3):141-144
 168. HNÍZDO, J., HES, O., CHYLÍKOVÁ, L., NÁGL, I., ŠMÍD, B.: Lymfoproliferativní onemocnění u dvou hroznýšů královských spojené s retrovirovou infekcí. Vet. Klinika, 2008, 5(6): 192-197
 169. KURODA, N., HES, O., MICHAL, M., NĚMCOVÁ, J., GÁL, V., YAMAGUCHI, T., KAWADA, T., IMAMURA, Y., HAYASHI, Y.T., LEE, G.H.: Mucinous tubular and spindle cell carcinoma with Fuhrman nuclear grade 3: A histological, immunohistochemical, ultrastructural, and FISH study. Histol. Histopathol., 2008, 23, 1517-1523 IF 2,404
 170. KURODA, N., SAKAIDA, N., KINOSHITA, H., MATSUDA, T., HES, O., MICHAL, M., OKAMOTO, S., NAGASHIMA, Y., YUKICHI, T.: Carcinosarcoma arising in mixed epithelial and stromal tumor of the kidney. A.P.M.I.S., 2008, 116, 1013-1015. IF 1,745
 171. KURODA, N., KATTO, K., YAMAGUCHI, T., KAWADA, T., IMAMURA,Y., HES, O., MICHAL, M., SHUIN, T., LEE, G.-H.: Chromophobe renal cell carcinoma: Diagnostic ancillary application of imprint cytology and fluorescence in situ hybridization of chromosomes 10 and 21 in two cases of typical and eosinophilic variants. Med. Mol. Morphol., 2008, 41, 227-232 IF 1,297
 172. HORA, M., HES, O., REISCHIG, T., URGE, T., KLECKA, J., FERDA, J., MICHAL, M., ERET, V.: Tumours in end-stage kidney. Transplant Proc. 2008, 40, 3354-3358 IF 0,994
 173. CHVOJKA, J., SYKORA, R., KROUZECKY, A., RADEJ, J., VARNEROVA, V., KARVUNIDIS, T., HES, O., NOVAK, I., RADERMACHER, P., MATEJOVIC, M.: Renal haemodynamic, microcirculatory, metabolic and histopathological responses to peritonitis-induced septic shock in pigs. Crit. Care, 2008, 12: R164 IF – 4,93
 174. LACO, J., SLANINKA, I., JIRÁSEK, M., ČELAKOVSKÝ, P., VOŠMIKOVÁ, H., RYŠKA, A.: High-risk human papillomavirus infection and p16 INK4a protein expression in laryngeal lesions. Pathol. Res. Pract., 2008, 204, 545-552
 175. KAZAKOV, D.V., BĚLOUŠOVA, I.E., KAČEROVSKÁ, D., SIMA, R., VANECEK, T., VAZMITEL, M., PIZINGER, K., MICHAL, M.: Hyperplasia of hair follicles and other adnexal structures in cutaneous lymphoproliferative disorders: A study of 53 cases, including so-called pseudolymphomatous folliculitis and overt lymphomas. Am. J. Surg. Pathol., 2008, 32, 1468-1478 IF 4,144
 176. YANG, X.J., ZHOU, M., HES, O., SHEN, S., LI, R., LOPEZ, J., SHAH, R.B., YANG, Y., CHUANG, S.-T., LIN, F., TRETIAKOVA, M.M., KORT, E.J., TEH, B.T.: Tubulocystic carcinoma of the kidney. Clinicopathologic and molecular characterization. Am. J. Surg. Pathol., 2008, 32, 177-187 IF(2006) 4,144
 177. KACEROVSKA, D., NEMCOVA, J., POMAHACOVA, R., MICHAL, M., KAZAKOV, D.V.: Cutaneous and superficial soft tissue lesions associated with albright hereditary osteodystrophy: Clinicopathological and molecular genetic study of 4 cases, including a novel mutation of the GNAS gene. Am. J. Dermatopathol., 2008, 30, 417- 424 IF 1,295
 178. KURODA, N., AMANO, S., SHIOTSU, T., TAMURA, M., HES, O., MICHAL, M., LEE, G.-H.: Mixed testicular germ cell tumor in an adult with cryptorchidism and Down´s syndrome. A.P.M.I.S., 2008, 116, 1013-1015 IF (2006) 1,875
 179. HORA, M., MICHAL, M., HES, O.: Re: Rodolfo Montironi, Roberta Mazzuccelli, Antonio Lopez-Beltran, et al. Cystic nephroma and mixed epithelial and stromal tumor of the kidney: Opposite ends of the spectrum of the same entity? Eur. Urol., 2008, 54, 1237-1246 a Eur. Urol., 2009, Jan 20 (Epub ahead of print) IF – 7,667
 180. HORA, M., HES, O., URGE, T., ERET, V., KLEČKA, J., MICHAL, M.: A distinctive translocation carcinoma of the kidney (rosette-like forming, t(6;11), HMB45-positive renal tumor). Int. Urol. Nephrol., 2009, 41, 553-557
 181. BULIMBASIC, S., LJUBANOVIC, D., SIMA, R., MICHAL, M., HES, O., KURODA, N., PERSEC, Z.: Aggressive high-grade mucinous tubular and spindle cell carcinoma. Hum. Pathol. 2009, 40, 906-907 IF 2,961
 182. AMIN, M., GUPTA, R., HES, O., MCKENNEY, J.K., MICHAL, M., YOUNG A.N., PANER, G.P., JUNKER, K., EPSTEIN, J.I.: Primary thyroid-like follicular carcinoma of the kidney: report of 6 cases of a histologically distinctive adult renal epithelial neoplasm. Am J Surg Pathol 2009, 33, 393-400 IF 4,061
 183. MICHAL, M., HES, O., NEMCOVA, J., SIMA, R., KURODA, N., BULIMBASIC, S., FRANCO, M., SAKAIDA, N., DANIS, D., KAZAKOV D.V., OHE, C., HORA, M.: Renal angiomyoadenomatous tumor: morphologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of a distinct entity. Virchows Arch. 2009, 454, 89-99 IF(2007) 2,305
 184. DE LEON, D.C., MONTIEL, D.P., NEMCOVA, J., MYKISKOVA, I., TURCIOS, E., VILLAVICENCIO, V., CETINA, L., CORONEL, A., HES, O.: Human papillomavirus (HPV) in breast tumors: prevalence in a group of Mexican patients. BMC Cancer, 2009, 9, 26 IF 2,74
 185. REISCHIG, T., JINDRA, P., HES, O., BOUDA, M., KORMUNDA, S., TRESKA, V.: Effect of cytomegalovirus viremia on subclinical rejection or interstitial fibrosis and tubular atrophy in protocol biopsy at 3 months in renal allograft recipients managed by preemptive therapy or antiviral prophylaxis. Transplantation 2009, 87, 436-444 IF 3,498
 186. MARTIGNONI, G., PEA, M., GOBBO, S., BRUNELLI, M., BONETTI, F., SEGALA, D., PAN, C.C., NETTO, G., DOGLIONI, C., HES, O., ARGANI, P., CHILOSI, M.: Cathepsin-K immunoreactivity distinguishes MiTF/TFE family renal translocation carcinomas from other renal carcinomas. Mod. Pathol. 2009, 22, 1016-1022 IF 4,406
 187. TRESKA, V., KOBR, J., HASMAN, D., RACEK, J., TREFIL, L., REISCHIG, T., HES, O., KUNTSCHER, V., MOLACEK, J., TRESKOVA, I.: Ischemia-reperfusion injury in kidney transplantation from non-heart beating donor-do antioxidans or antiinflammatory drugs play any role? Rozhl. Chir. 2009, 88, 65-68
 188. TŘEŠKA, V., HORA, M., FERDA, J., HES, O., ŇARŠANSKÁ, A., MATKOVČÍK, Z.: Nádorový trombus dolní duté žíly u karcinomu ledviny. Rozhl. Chir., 2009, 88, 196-199
 189. KURODA, N., TAMURA, M., TANAKA, Y., HES, O., MICHAL, M., INOUE, K., OHARA, M., MIZUNO, K., LEE, G.-H.: Adult-onset renal cell carcinoma associated with Xp11.2 translocations/TFE3 gene fusion with smooth muscle stroma and abnormal vessels. Pathol. Int., 2009, 59, 486-491 IF 1,349
 190. KURODA, N., TAMURA, M., HES, O., MICHAL, M., KAWADA, C., SHUIN, T., LEE, G.-H.: Renal cell carcinoma with extensive clear cell change sparing characteristics of mucinous tubular and spindle cell carcinoma and papillary renal cell carcinoma. Pathol. Int., 2009, 59, 687-688 IF 1,349
 191. KACEROVSKÁ, D., ŠÍMA, R., MICHAL, M., HES, O., ROUČKA, P., ZÁRYBNICKÁ, M., HORA, M., CHUDÁČEK, Z., KAZAKOV, D.V.: Carney complex: A clinopathologic and molecular biological study of a sporadic case, including extracutaneous and cutaneous lesions and a novel mutation of the PRKAR1A gene. J. Am. Acad. Dermatol., 2009, 61, 80-87 IF 4,105
 192. KURODA, N., GODA, M., KAZAKOV, D.V., HES, O., MICHAL, M., LEE, G.-H.: Perivascular epithelioid cell tumor of the nasal cavity with TFE3 expression. Pathol. Int., 2009, 59, 769-770 IF 1,349
 193. KURODA, N., MICHAL, M., HES, O., TAGUCHI, T., TOMINAGA, A., MIZOBUCHI, K., OHE, CH., SAKAIDA, N., LEMURA, Y., SHUIN, T., LEE, G.-H.: Renal angiomyoadenomatous tumor: fluorescence in situ hybridization. Pathol. Int., 2009, 59, 689-691 IF 1,349
 194. HORA, M., ERET, V., ÜRGE, T., STRÁNSKÝ, P., KLEČKA, J., HES, O., MICHAL, M., CHUDÁČEK, Z., FERDA, J.: Results of laparoscopic resection of kidney tumor in everyday clinical practice. Centr. Eur. J. Urol., 2009, 62(3), 160-166
 195. MICHAL, M., HES, O., KURODA, N., KAZAKOV, D.V., PETERSSON, F., HORA, M., DAUM, O.: What is a cystic nephroma? Am. J. Surg. Pathol., 2010, 34, 126-127 IF 4,061
 196. KURODA, N., TAMURA, M., SHIOTSU, T., NAKANURA, S., TAKAHIRO, T., TOMINAGA, A., HES, O., MICHAL, M., KAWADA, CH., SHUIN, T., LEE, G.-H.: Chromosomal abnormalities of clear cell renal cell carcinoma: Frequent gain of chromosome 7. Pathol. Int., 2010, 60, 9-13 IF 1,349
 197. PETERSSON, F., BULIMBASIC, S., SIMA, R., MICHAL, M., HORA, M., MALAGON, H.D., MATOSKA, J., HES, O.: Large cell calcifying Sertoli cell tumor: a clinicopathologic study of 1 malignant and 3 benign tumors usány histomorphology, immunohistochemistry, ultrastructure, komparative genomic hybridization, and polymerace chain reaction analysis of the PRKAR1A gene. Hum. Pathol., 2010, 41, 552- 559 IF 2,961 (2009)
 198. KURODA, N., ALVARADO-CABRERO, I., SIMA, R., HES, O., MICHAL, M., KINOSHITA, H., MATSUDA, T., OHE, CH., SAKAIDA, N., UEMURA, Y., LEE, G.- H.: Renal carcinoid tumor: An immunohistochemical and molecular genetic study of four cases. Oncology Letters, 2010, 1, 87-90
 199. REISCHIG, T., NĚMCOVÁ, J., VANĚČEK, T., JINDRA, P., HES, O., BOUDA, M., TŘEŠKA, V.: Intragraft cytomegalovirus infection: a randomized trial of valacyclovir prophylaxis versus pre-emptive therapy in renal transplant recipients. Antiviral Therapy, 2010, 15, 23-30 IF 4,32 (2009)
 200. PETERSSON, F., MICHAL, M., GROSSMANN, P., FRANCO, M., ZÁMEČNÍK, M., HES, O.: Low-grade sarcoma in classical seminoma, a first case reported. Int. J. Clin. Exp. Pathol., 2009 Nov 1;3(2):203-9. IF 1,895
 201. HES, O., HORA, M.: Patologie cystických nádorů ledvin dospělých: diferenciální diagnóza, prognóza a význam pro klinickou praxi. Urologie pro praxi, 2010, 11(1), 22-23
 202. YAMAGUCHI, T., KURODA, N., IMAMURA, Y., HES, O., MICHAL, M., SIMA, R., NAKAYAMA, K., SATO, N.: Imprint cytologic features of chromophobe renal cell carcinoma morphologically resembling rena oncocytoma: is this an oncocytic variant of chromophobe renal cell carcinoma? Diagn. Cytopathol., 2010, 38, 509-513 IF 0,99
 203. PETERSSON, F., GROSSMANN, P., VANĚČEK, T., CORIC, M., CACIC, M., HES, O., MICHAL, M.: Testicular germ cell tumor composed of placenta site trophoblastic tumor and teratoma. Hum. Pathol., 2010, 41, 1046-1050 IF 2,961 (2009)
 204. PETERSSON, F., GATALICA, Z., GROSSMANN, P., PEREZ MONTIEL, D., M., ALVARADO CABRERO, I., BULIMBASIC, S., SWATEK, A., STRAKA, L., TICHY, T., HORA, M., KURODA, N., LEGENDRE, B., MICHAL, M., HES, O.: Sporadic hybrid oncocytic/chromophobe tumor of the kidney: a clinicopathologic, histomorphologic, immunohistochemical, ultrastructural, and molecular genetic study of 14 cases. Virchows Arch., 2010, 456, 4, 355-366 IF 2,305 (2009)
 205. PETERSSON, F., MICHAL, M., FRANCO, M., HES, O.: Chromophobe renal cell carcinoma with liposarcomatous differentiation – report of a unique case. Int J Clin Pathol, 2010, 3, 5, 534-540
 206. HES, O., HORA, M.: Pathology of cystic renal cell carcinoma in adults: differential diagnosis, prognosis and significance for clinical practice. Urologie pro praxi, 2010, 11, 1, 22-24
 207. HORA, M., STRÁNSKÝ, P., ERET, V., URGE, T., KLEČKA, J., HES, O., KREUZBERG, B., FERDA, J., MICHAL, M: Komplete laparoscopic nephroureterectomy with Hermo-sealing systém. Central Eur J Urol, 2010, 63, 2, 77-81
 208. OHE, C., KURODA, N., PAN, C.-C., YANG, X.J., HES, O., MICHAL, M., UEHARA, H., HAMADA, S., KIRIME, S., SENZAKI, H. A unique renal cell carcinoma with features of papillary renal cell carcinoma and thyroid-like carcinoma: a morphological, immunohistochemical and genetic study. Histopathology, 2010, 0, 0-00
 209. PETERSSON, F., GATALICA, Z., GROSSMANN, P., PEREZ MONTIEL, M.D., CABRERO, I.A., BULIMBASIC, S., SWATEK, A., STRAKA, L., TICHÝ, T., HORA, M., KURODA, N., LEGENDRE, B., MICHAL, M., HES, O. Sporadic hybrid oncocytic / chromophobe tumor of the kidney: a clinicopathologic, histomorphologic, immunohistochemical, ultrastructural and molecular cytogenetic study of 14 cases. Virch. Arch., 2010, 456, 355-365. IF 2,305 (2009)
 210. PETERSSON, F., BULIMBASIC, S., ŠÍMA, R., MICHAL, M., HORA, M., MALAGON, H.D., MATOŠKA, J., HES, O. Large cell calcifying Sertoli cell tumor: a clinicopathologic study of 1 malignant and 3 benign tumors using histomorphology, immunohistochemistry, ultrastructure, comparative genomic hybridization, and polymerase chain reaction analysis of the PRKAR1A gene. Hum. Pathol., 2010, 41, 552-559. IF 2,961 (2009)
 211. YAMAGUCHI, T., KURODA, N., IMAMURA, Y., HES, O., KAWADA, T., NAKAYAMA, K. Imprint cytologic features in renal cell carcinoma associated with Xp11.2 translocation / TFE3 gene fusion in an adult. Acta Cytologica, 2009, 53, 693-697.
 212. KURODA, N., KATTO, K., TAMURA, M., SHIOTSU, T., NAKAMURA, S., OHTSUKI, Y., HES, O., MICHAL, M., INOUE, K., OHARA, M., MIZUNO, K., LEE, G.-H. Immunohistochemical application of D2-40 as bacal cell marker in evaluating atypical small acinar proliferation of initial routine prostatic needle biopsy materials. Med. Mol. Morphol., 2010, 43, 165-169. IF 1,297
 213. KURODA, N., KATTO, K., OHTSUKI, Y., HES, O., MICHAL, M., INOUE, K., OHARA, M., MIZUNO, K., LEE, G.-H. Hybrid sclerosing adenosis and basal cell hyperplasia of the prostate. Med. Mol. Morphol., 2010, 43, 226-230. IF 1,297
 214. KOBR, J., KUNTSCHER, V., MOLÁČEK, J., HES, O., PIZINGEROVÁ, K., KOČOVÁ, J., TOPOLČAN, O. Diffuse alveolar damage due to inappropriate strategy of mechanical ventilation in an experimental porcine model. In vivo, 2010, 24, 699-704.
 215. GATALICA, Z., HES, O., VANĚČEK, T., SANGER, W. Renal smooth muscle hamartoma. Pathol. Res. Pract., 2010, 206, 782-784. IF 0,821
 216. PETERSSON, F., ŠÍMA, R., GROSSMANN, P., MICHAL, M., KURODA, N., HORA, M., YANG, X., KINKOR, Z., TRIVUNIC, S., ŽALUD, R., SPERGA, M., JAUNMUKTANE, Z., BRANŽOVSKÝ, J., FERDA, J., HES, O. Renal small cell oncocytoma with pseudorosettes A histomorphologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 10 cases. Hum Pathol. 2011, 42, 1751-1760. IF 2,961 (2009)
 217. KURODA N, TAMURA M, HES O, MICHAL M, GATALICA Z. Chromophobe renal cell carcinoma with neuroendocrine differentiation and sarcomatoid change. Pathol Int. 2011 Sep;61(9):552-4. doi: 10.1111/j.1440-1827.2011.02689.x. No abstract available. IF 0,925
 218. KURODA N, GOTODA H, OHE C, MIKAMI S, INOUE K, NAGASHIMA Y, PETERSSON F, ALVARADO-CABRERO I, PAN CC, HES O, MICHAL M, GATALICA Z. Review of juxtaglomerular cell tumor with focus on pathobiological aspect. Diagn Pathol. 2011;6(1):80.
 219. KURODA N, OHE C, MIKAMI S, HES O, MICHAL M, BRUNELLI M, MARTIGNONI G, SATO Y, YOSHINO T, KAKEHI Y, SHUIN T, LEE GH. Review of acquired cystic disease-associated renal cell carcinoma with focus on pathobiological aspects. Histol Histopathol. 2011 Sep;26(9):1215-1218. IF 2,404
 220. KURODA N, KANOMATA N, YAMAGUCHI T, IMAMURA Y, OHE C, SAKAIDA N, HES O, MICHAL M, SHUIN T, LEE GH. Immunohistochemical application of S100A1 in renal oncocytoma, oncocytic papillary renal cell carcinoma, and two variants of chromophobe renal cell carcinoma. Med Mol Morphol. 2011 Jun;44(2):111-115. IF 1,297
 221. PETERSSON F, SÍMA R, SPERGA M, KAZAKOV DV, MICHAL M, HORA M, FERDA J, SULC M, MIČULKA P, HAFERNÍK J, RYCHNOVSKÝ J, HES O. Lymphocyte-rich Renal Cell Carcinoma: An Unusual Histomorphologic Manifestation of a Tumor that is not Part of Lynch Syndrome. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2011 Dec;19(6):519-527. IF 1.709
 222. KOBR J, PIZINGEROVA K, FREMUTH J, SASEK L, KOCOVA J, HES O, RACEK J, TOPOLCAN O. Signaling molecules for early detection of adverse interactions during mechanical ventilation in animal models. In Vivo. 2011 Mar-Apr;25(2):209-17.
 223. KURODA N, KAWADA C, TAMURA K, HIROI M, HES O, MICHAL M, WADA Y, INOUE K, OHARA M, MIZUNO K, SHUIN T, LEE GH. Re-evaluation of histological type by immunohistochemical and genetic study of transcription factors (TFE3 and TFEB) of VHL gene mutation-negative clear cell renal cell carcinoma and other special types of renal tumor. Med Mol Morphol. 2011 Mar;44(1):46-51. IF 1,297
 224. HES O, VANĚČEK T, PETERSSON F, GROSSMANN P, HORA M, PEREZ MONTIEL DM, STEINER P, DVOŘÁK M, MICHAL M. Mutational analysis (c.402C>G) of the FOXL2 gene and immunohistochemical expression of the FOXL2 protein in testicular adult type granulosa cell tumors and incompletely differentiated sex cord stromal tumors. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2011 Jul;19(4):347-51. IF 1.709
 225. ONDRUSOVA M, ONDRUS D, MUZIK J, HUNAKOVA L, HES O, KARABINOS J, FRIEDOVA L. Trends in the kidney cancer incidence and mortality in the Slovak and Czech Republics in 1980-2005 - in the context of an international comparison. Neoplasma. 2011;58(2):165-71. IF 1,449 (2010)
 226. KURODA N, HOSOKAWA T, MICHAL M, HES O, ŠÍMA R, OHE CH, LEE G-H. Clear cell renal cell carcinoma with focal renal angiomyadenomatous tumor-like area. Annals of Diagnostic Pathology 2011;15:202-206. IF 0,934 (2010)
 227. KURODA N, TANIDA N, HIROTA S, DAUM O, HES O, MICHAL M, LEE G-H. Familial gastrointestinal stromal tumor with germ line mutation of the juxtamembrane domain of the KIT gene observed in relative women. Annals of Diagnostic Pathology. October 2011;15(5):358-361. IF 0,934 (2010)
 228. PETERSSON F, MICHAL M, VANĚČEK T, HORA M, TRIVUNIC S, HALBHUBER Z, HES O. Bilateral renal tumors; conventional clear cell carcinoma and contralateral t(6;11)/t(X;17) – like tumor. Histomorphologic, immunohistochemical, ultrastructural and molecular genetic stuides including the report of a novel mutation in the VHL gene. Annals of Diagnostic Pathology. 2011;15(5):362-369. IF 0,934 (2010)
 229. KURODA N, TAMURA M, HAMAGUCHI N, MIKAMI S, PAN CH-CH, BRUNELLI M, MARTIGNONI G, HES O, MICHAL M, LEE G.-H. Acquired cystic renal disease-associated renal cell carcinoma with sarcomatoid and rhabdoid features. Annals of Diagnostic Pathology 2011;15:462-466. IF 0,934 (2010)
 230. KURODA N, NARODA T, TAMURA M, TAGUCHI T, TOMINAGA A, INOUE K, SHUIN T, LEE G-H, HES O, MICHAL M. High-grade mucinous tubular and spindle cell carcinoma: komparative genomic hybridization study. Annals of Diagnostic Pathology 2011;15:472-475. IF 0,934 (2010)
 231. PETERSSON, F., VANĚČEK, T., MICHAL, M., MARTIGNONI, G., BRUNELLI, M., HALBHUBER, Z., SPAGNOLO, D., KURODA, N., YANG, X., CABRERO, I.A., HORA, M., BRANŽOVSKÝ, J., TRIVUNIC, S., KACEROVSKÁ, D., STEINER, P., HES, O.. A distinctive translocation carcinoma of the kidney; „rosette forming,“ t(6;11), HMB45 – positive renal tumor: a histomorphologic, immunohistochemical, ultrastructural, and molecular genetic study of 4 cases. Human Pathology 2012;43:726-736. IF 2,961 (2010)
 232. KURODA, N., OHE, CH., MIKAMI, S., INOUE, K., NAGASHIMA, Y., COHEN, R.J., PAN, CH-CH., MICHAL, M., HES, O.. Multilocular cystic renal cell carcinoma with focus on clinical and pathobiological aspects. Histol. Histopathol. 2012; 27: 969-974.
 233. TŘEŠKA, V., ŠAFRÁNEK, J., LYSÁK, D., MIRKA, H., SKALICKÝ, T., ŠLAUF, F., HES, O. A komplex oncosurgical approach to increasing the resectability of colorectal cancer metastase – a case report. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub. 2012; 156: xxx
 234. PETERSSON, F., BULIMBASIC, S., HES, O., SLAVIK, P., MARTÍNEK, P., MICHAL, M., GOMOLČÁKOVÁ, B., HORA, M., DAMJANOV, I.. Biphasic alveolosquamoid renal carcinoma: a histomorphological, immunohistochemical, molecular genetic, and ultrastructural study of a distinctive morphologic variant of renal cell carcinoma. Ann. Diagnost. Pathology 2012; 16: 459-469.
 235. HES, O., PETERSSON, F., HORA, M., MICHAL, M.. A distinctive translocation carcinoma of the kidney; „rosette forming,“ t(6;11), HMB45-positive renal tumor: a histomorphologic, immunohistochemical, ultrastructural, and molecular genetic study of 4 cases – Reply. Hum. Pathol. 2012; 43: 1155-1156.
 236. FERDA, J., FERDOVÁ, E., HORA, M., HES, O. 18F-FDG-PET/CT in renal-cell carcinoma. Ces Radiol 2011; 65(3): 190-195.
 237. NAGASHIMA, Y., FURUYA, M., GOTOHDA, H., TAKALI, S., HES, O., MICHAL, M., GROSSMANN, P., TAHALA, R., NAKATANI, Y., KURODA N. FLCN gene-mutated renal cell neoplazma: Mother and daughter cases with a novel germline mutation. Internal J Urology 2011;x: 1-
 238. KURODA, N., YAMASHITA, M., KAKEHI, Y., HES, O., MICHAL, M., LEE G.-H.. Acquired cystic disease-associated renal cell carcinoma: an immunohistochemical and fluorescence in situ hybridization study. Med Mol Morphol 2011; 44: 228-232
 239. NESE, N., MARTIGNONI, G., FLETCHER, CH.D., GUSTA, R., PAN CH.-CH., KIM, H., RO, J.Y., HWANG, S., SATO, K., BONETTI, F., PEA, M., AMIN, M.B., HES, O., SVEC, A., KIDA, M., VANKALAKUNTI, M., BEREL, D., ROGATKO, A., GOWN, A.M., AMIN, M.B.. Pure epithelioid PEComas (so-called epithelioid angiomyolipoma) of the kidney: a clinicopathologic study of 41 cases: detailed assessment of morphology and risk stratification. Am J Surg Pathol 2011; 35(2): 161-176
 240. HORA, M., SVITÁK, M., BURSA, V., STRÁNSKÝ, P., ERET, V., ÜRGE, T., HES, O., KACEROVSKÁ, D., PIZINGER, K.. Radical surgical treatment of hidradenitis suppurativa of penis and scrotum. Ces Urol 2011; 15(4): 244-250
 241. HORA, M., STRÁNSKÝ, P., ERET, V., HES, O., FÍNEK, J., CHUDÁČEK, Z., BABJUK M.. Integration of surgery and molecular targeted therapy in advanced renal cell carcinoma. Ces Urol 2011; 15(3): 149-157
 242. HORA, M., ÜRGE, T., ERET, V., STRÁNSKÝ, P., KLEČKA, J., KREUZBERG, B., FERDA, J., HYRŠL, L., BREZA, J., HOLEČKOVÁ, P., MEGO, M., MICHAL, M., PETERSSON, F., HES, O.. Tubulocystic renal carcinoma: a clinical perspective. World J Urol 2011; 29: 349-354
 243. KURODA, N., TAMURA, M., HES, O., MICHAL, M., SHUIN, T., TOI, M., HAYASHI, Y., LEE, G.-H.. Chromopohobe renal cell carcinoma with prominent lymph node metastasis and polynomy of chromosome 21: poorly differentiated formo f „presarcomatoid“ form? Med Mol Morphol 2011; 44: 168-173
 244. KURODA, N., SHIOTSU, T., KAWADA, CH., SHUIN, T., HES, O., MICHAL, M., OHE, CH., MIKAMI, S., PAN, CH.-CH.. Clear cell papillary renal cell carcinoma and clear cell renal cell carcinoma arising in acquired cystic disease of the kidney: an immunohistochemical and genetic study. Annals Diagnostic Pathology 2011; 15: 282-285
 245. ŠKOR, O., HNÍZDO, J., HES, O., ŘEHÁKOVÁ, K., BALOGH, L.. Gastrointestinální stromální tumor jícnu u psa: kazuistika. Veterinářství 2012; 62: xx
 246. HES, O., MICHAL, M.. Pseudotumory varlete a adnexálních testikulárních struktur. Cesk Pathol 2012, 48(3): 146-149
 247. GUPTA, R., BILLIS, A., SHAH, R.B., MOCH, H., OSUNKOYA, A.O., JOCHUM, W., HES, O., BACCHI, C.E., DE CASTRO, M.G., HANSEL, D.E., ZHOU, M., VANKALAKUNTI, M., SALLES, P.G., CABRERA, R.A., GOWN, A.M., AMIN, M.B.. Carcinoma of the collecting ducts of bellini and renal medullary carcinoma: clinicopathologic analysis of 52 cases of rare aggressive subtypes of renal cell carcinoma with a focus on thein interrelationship. Am J Surg Pathol 2012; 36: 1265-1278
 248. BRANŽOVSKÝ, J., MARTÍNEK, P., BAULET, K, TRÁVNÍČEK, I., STRÁNSKÝ, P., VANĚČEK, T., HORA, M., HES, O.. The usaje of molecular genetics in differential diagnosis of renal tumors. Ces Urol 2012; 16(4): 217-221
 249. REISCHIG, T., HRIBOVA, P., JINDRA, P., HES, O., BOUDA, M., TRESKA, V., VIKLICKY, O.. Long-term outcomes of pre-emptive valganciclovir compared with valacyclovir prophylaxis for prevention of cytomegalovirus in renal transplantation. J Am Soc Nephrol 2012; 23: 1588-1597
 250. FERDA, J., HORA, M., HES, O., KASTNER, J., FERDOVÁ, E., MÍRKA, H., BAXA, J., HEIDENREICH, F., FÍNEK, J., KREUZBERD, B.. Prostate imaging with 3T MRI in patiens with elevated PSA levels. Ces Radiol 2012; 66(1): 9-17
 251. FERDA, J., KASTNER, J., FERDOVÁ, E., MÍRKA, H., BAXA, J., HORA, M., HES, O., FÍNEK, J., KREUZBERG, B.. Staging of the urothelial tumors. Ces Radiol 2012; 66(3): 282-288
 252. FERDA, J., KASTNER, J., FERDOVÁ, E., MÍRKA, H., HORA, M., HES, O., FÍNEK, J., KREUZBERG, B.. Molecular imaging of the prostatic carcinoma – our experience. Ces Radiol 2012; 66(3): 289-295
 253. FERDA, J., KASTNER, J., FERDOVÁ, E., MÍRKA, H., BAXA, J., HORA, M., HES, O., FÍNEK, J., KREUZBERG, B.. Imaging of solid kidney tumors. Ces Radiol 2012; 66(3): 271-281
 254. HORA, M., ERET, V., ÜRGE, T., KLEČKA, J., TRÁVNÍČEK, I., HES, O., PETERSSON, F., STRÁNSKÝ, P.. Komplete laparoscopic nephroureterectomy with intravesical lockable clip. Central Europ J Urol 2012; 65(2): 75-xx
 255. HNÍZDO, J., HES, O.. Chromofobocelulární renální karcinom u želvy čtyřprsté: popis prvního případu. Veterinářství 2012; 62: xx
 256. HORA, M., STRÁNSKÝ, P., TRÁVNÍČEK, I., ÜRGE, T., ERET, V., KREUZBERG, B., BAXA, J., MÍRKA, H., PETERSSON, F., HES, O., FERDA, J.. Three-tesla MRI biphasic angiography: a Metod for preoperative assessment of the vascular supply in renal tumors – a surgical perspective. World J Urol 2013; 31: 1171-1176
 257. NAGASHIMA, Y., FURUYA, M., GOTOHDA, H., TAKALI, S., HES, O., MICHAL, M., GROSSMANN, P., TANAK, R., NAKATANI, Y., KURODA, N.. FLCN gene-mutated renal cell neoplasms: mother and daugters cases with a novel germline mutation. Int J Urol 2012; 19: 468-470
 258. KURODA, N., TANAKA, A., OHE, CH., MIKAMI, S., NAGASHIMA, Y., SASAKI, T., INOUE, K., HES, O., MICHAL, M., BRUNELLI, M., MARTIGNONI, G.. Review of renal oncocytosis (multiple oncocytic lesions) with focus on clinical and pathobiological aspects. Histol Histopathol 2012; 27: 1407-1412
 259. KURODA, N., MIKAMI, S., PAN, CH.-CH., COHEN, R.J., HES, O., MICHAL, M., NAGASHIMA, Y., TANAKA, Y., INOUE, K., SHUIN, T., LEE, G.-H.. Review of renal carcinoma associated with Xp11.2 translocations/TFE3 gene fusions with focus on pathobiological aspect. Histol Histopathol 2012; 27: 133-140
 260. VRANIC, S., HES, O., GROSSMANN, P., GATALICA, Z.. Low frequency of HIF-1 ? overexpression in germ cell tumor sof the testis. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2012;xx:xx
 261. KURODA, N., MARIS, S., MONZON, F.A., TAN, P.H., THOMAS, A., PETERSSON, F.B., GATALICA, Z., GHAZALPOUR, A., BENDER, R.P., GROSSMANN, P., MICHAL, M., SVAJDLER, M., OVČÁK, Z., HORA, M., HES, O.. Juxtaglomerular cell tumor: a morphological, immunohistochemical and genetics study of six cases. Hum Pathol 2013; 44: 47-54
 262. KURODA, N., TANAK, A., OHE, CH., MIKAMI, S., NAGASHIMA, Y., INOUE, K., SHUIN, T., TAGUCHI, T., TOMINAGA, A., ALVARADO-CABRERO, I., PETERSSON, F., BRUNELLI, M., MARTIGNONI, G., MICHAL, M., HES, O.. Review of renal carcinoid tumor with focus on clinical and pathobiological aspects. Histol Histopathol 2013; 28: 15-21
 263. HORA, M., STRÁNSKÝ, P., TRÁVNÍČEK, I., URGE, T., ERET, V., KREUZBERG, B., BAXA, J., MIRKA, H., PETERSSON, F., HES, O., FERDA, J.. Three-tesla MRI biphasic angiography: a method for preoperative assessment of the vascular supply in renal tumours-a surgical perspective. World J Urol 2013; 31(5): 1171-1176
 264. SUZUKI, T., HIRAGATA, S., HOSAKA, K., OYAMA, T., KURODA, N., HES, O., MICHAL, M. Malignant mixed epithelial and stromal tumor of the kidney: Report of the first male case. Int J Urol 2013; 20(4): 448-450
 265. FERDA, J., FERDOVÁ, E., HORA, M., HES, O., FÍNEK, J., TOPOLČAN, O., KREUZBERG, B. 18F-FDG-PET/CT in potentially advanced renal cell carcinoma: a role in treatment decisions and prognosis estimation. Anticancer Research 2013; 33(6): 2665-2672
 266. VRANIC, S., HES, O., GROSSMANN, P., GATALICA, Z. Low freguency of HIF-1 alpha overexpression in germ cell tumor sof the testis. Applied Immunohistochemistry 2013; 21(2): 165-169
 267. STEINER, P., HORA, M., STEHLÍK, J., MARTÍNEK, P., VANĚČEK, T., PETERSSON, F., MICHAL, M., KORABEČNÁ, M., TRÁVNÍČEK, I., HES, O. Tubulocystic renal cell carcinoma: is there a rational mason for targeted therapy using angiogenic inhibition? Analysis of seven cases. Virch Arch: an Int J Pathol 2013; 462(2): 183-192
 268. PETERSSON, F., GROSSMANN, P., HORA, M., SPERGA, M., MONTIEL, D.P., MARTÍNEK, P., GUTIERREZ, M.E.C., BULIMBASIC, S., MICHAL, M., BRANŽOVSKÝ, J., HES, O. Renal cell carcinoma with areas mimicking renal angiomyoadenomatous tumor/clear cell papillary renal cell carcinoma. Hum Pathol 2013; 44(7): 1412-1420
 269. HORA, M., STRÁNSKÝ, P., TRÁVNÍČEK, I., URGE, T., ERET, V., KREUZBERG, B., BAXA, J., MÍRKA, H., HES, O., KASTNER, J., FERDA, J. Využití dvoufázové 3T MRI angiografie v plánování operační léčby u nádorů ledvin. Česká Urol 2013; 17(3): 183-192
 270. PETERS, I., HORA, M., HERRMANN, T.R., VON KLOT, C., WEGENER, G., STRÁNSKÝ, P., HES, O., KUCZYK, M.A., MERSEBURGER, A.S. Incidence of synchronous and metachronous adrenal metastases following tumor nephrectomy in renal cell cancer patients: a retrospective bi-center analysis. SpringerPlus 2013; 2(1): nestránkováno
 271. MICHAL, M., KAZAKOV, D., KACEROVSKÁ, D., KURODA, N., LOVRIC, E., WACHTER, D., AGAIMY, A., HES, O. Paratesticular cystadenomas with ovarian stroma, metaplastic serous mullerian epithelium, and male adnexal tumor of probable wolffian origin A series of 5 hitherto poorly recognized testicular tumors. Ann Diagn Pathol 2013; 17(2): 151-158
 272. LÓPEZ, I., COROMINAS-CISHEK, A., YAGUE, A., BAULETH, K., GUARCH, R., HES, O., SCHIAVO-LENA, M., TARDANICO, R. Nephrogenic adenoma of the urinary tract: clinical, histological and immunohistochemical characteristics. Virch Arch: an Int J Pathol 2013; 463(6): 819-825
 273. TRÁVNÍČEK, I., HORA, M., HES, O., HOLUBEC, L. Současné možnosti predikce účinnosti systémové léčby metastatického karcinomu ledviny. Česká Urol 2013; 17(4): 227-237
 274. KURODA, N., MATSUMOTO, H:, OHE, C., MIKAMI, S., NAGASHIMA, Y., INOUE, K., PEREZ-MONTIEL, D., PETERSSON, F., MICHAL, M., HES, O., YANG, X. Reviw of tubulocystic carcinoma of the kidney with focus on clinical and pathobiological aspects. Polish J Pathol 2013; 64(4): 233-237
 275. KURODA, N., TANAKA, A., OHE, C., MIKAMI, S., NAGASHIMA, Y., INOUE, K., SHUIN, T., TAGUCHI, T., TOMINAGA, A., ALVARADO-CABRERO, I., PETERSSON, F., BRUNELLI, M., MARTIGNONI, G., MICHAL, M., HES, O. Review of renal carcinoid tumor with focus on clinical and pathobiological aspects. Histol Histopathol 2013; 28(1): 15-21
 276. KURODA, N., TANAKA, A., SASAKI, N., AKIRA, M.K., MORIYAMA, M., NAGASHIMA, Y., INOUE, K., PETERSSON, F., MARTIGNONI, G., MICHAL, M., HES, O. Review of renal carcinoma with t(16;11)(p21;q12) with focus on clinical and pathobiological aspects. Histol Histopathol 2013; 28(6): 685-690
 277. BALIHAR, K., KOŽELUHOVÁ, J., HEJDA, V., KRČMA, M., LYSÁK, D., GORČÍKOVÁ, J., HES, O., MATĚJOVIČ, M. Diagnosing celiac dinase in patiens with a history of lymphoma: factors that matter. Wiener Klinische Wochenschrift 2013; 125(21-22): 696-703, IF 813
 278. BOUDA, J., HES, O., KOPŘIVOVÁ, M., PEŠEK, M., SVOBODA, T., BOUDOVÁ, L. P27 as a prognostic factor of early cervical carcinoma. Int J Gyn Cancer 2013; 23(1): 164-169
 279. STRÁNSKÝ, P., ERET, V., URGE, T., TRÁVNÍČEK, I., CHUDÁČEK, Z., HES, O., HORA, M. Laparoscopic adrenalectomy for metachronous ipsilateral metastasis following nephrectomy for renal cell carcinoma. Wideochirurgia I Inne Techniki Maloinwazyjne 2013; 8(3): 221-225
 280. HORA, M., URGE, T., ERET, V., STRÁNSKÝ, P. HES, O. Jednoportová laparoskopická radikální nefrektomie – video. 2013
 281. HORA, M., STRÁNSKÝ, P., KLEČKA, J., TRÁVNÍČEK, I., URGE, T., ERET, V., FERDA, J., PETERSSON, F., HES, O. Managing urine leakage following laparoscopic radiál prostatectomy with aktive suction of the prevesical space. Wideochirurgia I Inne Techniki Maloinwazyjne 2013; 8(1): 49-54
 282. FUCHSOVÁ, R., TOPOLČAN, O., KLEČKA, J., VRZALOVÁ, J., HORA, M., KUČERA, R., DOLEJŠOVÁ, O., HES, O. Stanovení sérových markerů v diferenciální diagnostice častného karcinomu prostaty (pilotní studie). Klin Biochemie a Metabolismus 2013; 21(1): 21-24
 283. KURODA, N., TANAKA, A., YAMAGUCHI, T., KASAHARA, K., NARUSE, K., YAMADA, Y., HATANAKA, K., SHINOHARA, N., NAGASHIMA, Y., MIKAMI, S., OYA, M., HAMASHIMA, T., MICHAL, M., HES, O. Chromophobe renal cell carcinoma, oncocytic variant: a proposal of a new variant giving a critical diagnostic pitfall in diagnosing renal oncocytic tumors. Med Mol Morphol 2013; 46(1): 49-55
 284. HES, O., BRUNELLI, M., HORA, M., MICHAL, M. A novel oncocytoid papillary renal cell carcinoma, type 2, with aberrant cytogenetic abnormalities: oncocytic papillary renal cell carcinoma? Pathology 2013; 45(4): 441
 285. FERDA, J., FERDOVÁ, E., MAŘÍK, K., MRAČEK, J., HES, O. Prebioptické zobrazení gliomů pomocí PET/CT s podíním 18F-fluorothymidinu. Česká Radiologie 2013; 67(1): 19-24
 286. FERDA, J., KASTNER, J., HORA, M., HES, O., FÍNEK, J., TOPOLČAN, O., KREUZBERG, B. A role of multifactorial evaluation of prostatic 3T MRI in patiens with elevated prostatic, specific antigen levels: prospective comparison with ultrasound-guided transrectal biopsy. Anticancer Research 2013; 33(6): 2791-2795
 287. SPERGA, M., MARTÍNEK, P., VANĚČEK, T., GROSSMANN, P., BAULETH, K., PEREZ-MONTIEL, D., ALVARADO-CABRERO, I., NEVIDOVSKÁ, K., LIETUVIETIS, V., HORA, M., MICHAL, M., PETERSSON, F., KURODA, N., SUSTER, S., BRANŽOVSKÝ, J., HES, O. Chromophobe renal cell carcinoma – chromosomal aberration variability and its relation to Paner fading systém: an array CGH and FISH analysis of 37 cases. Virch Arch: an Int J Pathol 2013; 463(4): 563-573
 288. KURODA, N., MARIS, S., MONZON, F.A., TAN, P.H., THOMAS, A., PETERSSON, F.B., GATALICA, Z., GHAZALPOUR, A., BENDER, R.P., GROSSMANN, P., MICHAL, M., ŠVAJDLER, M., OVCAK, Z., HORA, M., HES, O. Juxtaglomerular cell tumor: A morphological, immunohistochemical and genetic study of six cases. Hum Pathol 2013; 44(1): 47-54
 289. AMIN, M.B., SMITH, S.C., AGAIMY, A., ARGANI, P., COMPÉRAT, E.M., DELAHUNT, B., EPSTEIN, J.I., EBLE, J.N., GRIGNON, D.J., HARTMANN, A., HES, O., HIRSCH, M.S., JIMENEZ, R.E., KUNJU, L.P., MARTIGNONI, G., McKENEE, J.K., MOCH, H., MONTIRONI, R., PANER, G.P., RAO, P., SRIGLEY, J.R., TICKOO, S.K., REUTER, V.E. Collecting duct carcinoma versus renal medullary carcinoma: An appeal for nosologic and bilogic clarity. Am J Srug Pathol 2014
 290. LAWRIE, C.H., LARREA, E., LARRINAGA, G., GOICOECHEA, I., ARESTIN, M., FERNANDEZ-MERCADO, M., HES, O., CÁCERES, F., MANTEROLA, L., LÓPEZ, J.I. Targeted next-generation sequencing and non-coding RNA expression analysis of clear cell papillary renal cell carcinoma suggests distinct pathological mechanisms from other renal tumour subtypes. J Pathol 2014; 232: 32-42
 291. SRIGLEY, J.R., DELAHUNT, B., EBLE, J.N., EGEVAD, L., EPSTEIN, J.I., GRIGNON, D., HES, O., MOCH, H., MONTIRONI, R., TICKOO, S.K., ZHOU, M., ARGANI, P., and The ISUP Renal Tumor Panel. The international society of urological patology (ISUP) vancouver classification of renal neoplasia. Am J Surg Pathol 2013; 37: 1469-1489
 292. HES, O., PETERSSON, F., KURODA, N., HORA, M., MICHAL, M. Renal hybrid oncocytic/chromophobe tumors – a review. Histol Histopathol 2013; 28: 1257-1264
 293. KURODA, N., MATSUMOTO, H., OHE, Ch., MIKAMI, S., NAGASHIMA, Y., INOUE, K., PEREZ-MONTIEL, D., PTERSSON, F., MICHAL, M., HES, O., YANG, X.J. Review of tubulocystic carcinoma of the kidney with focus on clinical and pathobiological aspects. Pol J Pathol 2013; 64: 233-237
 294. HES, O., de SOUSA, T.G., PIVOVARCIKOVA, K., GROSSMANN, P., MARTÍNEK, P., KURODA, N., KACEROVSKÁ, D., ŠVAJDLER, M., STRAKA, L., PETERSSON, F., HORA, M., MICHAL, M. Distinctive renal cell tumor simulating atrophic kidney with 2 types of microcalcifications. Report of 3 cases. Ann Diagn Pathol 2014; 18: 82-88
 295. HES, O., PIVOVARCIKOVA, K., STEHLÍK, J., MARTÍNEK, P., VANĚČEK, T., BAULETH, K., DOLEJŠOVÁ, O., PETERSSON, F., HORA, M., MONTIEL, D.P., PECKOVÁ, K., BRANŽOVSKÝ, J., SLOUKA, D., VODIČKA, J., KOKOŠKOVÁ, B., MATEJ, R., MICHAL, M. Choriogonadotropin positive seminoma – a clinicopathological and molecular genetic study of 15 cases. Ann Diagn Pathol 2014; 18: 89-94
 296. KURODA, N., FURUYA, M., NAGASHIMA, Y., GOTOHDA, H., MORITANI, S., KAWAKAMI, F., IMAMURA, Y., BANDO, Y., TAKAHASHI, M:, KANAYAMA, H., OTA, S., MICHAL, M., HES, O., NAKATANI, Y. Intratumoral peripheral small papillary tufts: a diagnostic clue of renal tumors associated with Birt-Hogg-Dubé syndrome. Ann Diagn Pathol 2014; 18: 171-176
 297. Kuroda N, Ohe C, Kawakami F, Mikami S, Furuya M, Matsuura K, Moriyama M, Nagashima Y, Zhou M, Petersson F, López JI, Hes O, Michal M, Amin MB. Clear cell papillary renal cell carcinoma: a review. Int J Clin Exp Pathol. 2014;7(11):7312-8.
 298. Rioux-Leclercq N, Ferran A, Mahul A, Argani P, Billis A, Bonsib S, Cheng L, Cheville J, Eble J, Egevad L, Epstein J, Grignon D, Hes O, Humphrey P, Magi-Galluzzi C, Martignoni G, McKenney J, Merino M, Moch H, Montironi R, Netto G, Reuter V, Samaratunga H, Shen S, Srigley J, Tamboli P, Tan PH, Tickoo S, Trpkov K, Zhou M, Delahunt B, Comperat E; International Society of Urologic Pathology. [Renal tumors: The International Society of Urologic Pathology (ISUP) 2012 consensus conference recommendations]. Ann Pathol. 2014;34(6):448-61. French.
 299. Peckova K, Vanecek T, Martinek P, Spagnolo D, Kuroda N, Brunelli M, Vranic S, Djuricic S, Rotterova P, Daum O, Kokoskova B, Vesela P, Pivovarcikova K, Bauleth K, Dubova M, Kalusova K, Hora M, Michal M, Hes O. Aggressive and nonaggressive translocation t(6;11) renal cell carcinoma: comparative study of 6 cases and review of the literature. Ann Diagn Pathol. 2014;18(6):351-7.
 300. Trpkov K, Hes O, Bonert M, Lopez JI, Bonsib SM, Nesi G, Comperat E, Sibony M, Berney DM, Martinek P, Bulimbasic S, Suster S, Sangoi A, Yilmaz A, Higgins JP, Zhou M, Gill AJ, Przybycin CG, Magi-Galluzzi C, McKenney JK. Eosinophilic, Solid, and Cystic Renal Cell Carcinoma: Clinicopathologic Study of 16 Unique, Sporadic Neoplasms Occurring in Women. Am J Surg Pathol. 2015
 301. Trávníček I, Branžovský J, Kalusová K, Hes O, Holubec L, Pele KB, Ürge T, Hora M. Tissue Biomarkers in Predicting Response to Sunitinib Treatment of Metastatic Renal Cell Carcinoma. Anticancer Res. 2015;35(10):5661-6.
 302. Planelles M, Macías L, Peiró G, Bulimbasič S, Hes O, Robles A, Michal M, Davidson W, López JI. Rheb/mTOR/p70s6k Cascade and TFE3 Expression in Conventional and Sclerosing PEComas of the Urinary Tract. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2015.
 303. Kinney SN, Eble JN, Hes O, Williamson SR, Grignon DJ, Wang M, Zhang S, Baldrige LA, Martignoni G, Brunelli M, Wang L, Comperat E, Fan R, Montironi R, MacLennan GT, Cheng L. Metanephric adenoma: the utility of immunohistochemical and cytogenetic analyses in differential diagnosis, including solid variant papillary renal cell carcinoma and epithelial-predominant nephroblastoma. Mod Pathol. 2015;28(9):1236-48.
 304. Skenderi F, Ulamec M, Vranic S, Bilalovic N, Peckova K, Rotterova P, Kokoskova B, Trpkov K, Vesela P, Hora M, Kalusova K, Sperga M, Perez Montiel D, Alvarado Cabrero I, Bulimbasic S, Branzovsky J, Michal M, Hes O. Cystic Renal Oncocytoma and Tubulocystic Renal Cell Carcinoma: Morphologic and Immunohistochemical Comparative Study. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2015.
 305. Peckova K, Martinek P, Ohe C, Kuroda N, Bulimbasic S, Condom Mundo E, Perez Montiel D, Lopez JI, Daum O, Rotterova P, Kokoskova B, Dubova M, Pivovarcikova K, Bauleth K, Grossmann P, Hora M, Kalusova K, Davidson W, Slouka D, Miroslav S, Buzrla P, Hynek M, Michal M, Hes O. Chromophobe renal cell carcinoma with neuroendocrine and neuroendocrine-like features. Morphologic, immunohistochemical, ultrastructural, and array comparative genomic hybridization analysis of 18 cases and review of the literature. Ann Diagn Pathol. 2015;19(4):261-8.
 306. Kuroda N, Karashima T, Inoue K, Kasajima A, Ohe C, Kawakami F, Mikami S, Matsuura K, Moriyama M, Nagashima Y, Petersson F, Lopez JI, Cohen RJ, Michal M, Hes O. Review of renal cell carcinoma with rhabdoid features with focus on clinical and pathobiological aspects. Pol J Pathol. 2015;66(1):3-8. Review.
 307. Peckova K, Martinek P, Sperga M, Montiel DP, Daum O, Rotterova P, Kalusová K, Hora M, Pivovarcikova K, Rychly B, Vranic S, Davidson W, Vodicka J, Dubová M, Michal M, Hes O. Mucinous spindle and tubular renal cell carcinoma: analysis of chromosomal aberration pattern of low-grade, high-grade, and overlapping morphologic variant with papillary renal cell carcinoma. Ann Diagn Pathol. 2015;19(4):226-31.
 308. Martínek P, Grossmann P, Hes O, Bouda J, Eret V, Frizzell N, Gill AJ, Ondič O. Genetic testing of leiomyoma tissue in women younger than 30 years old might provide an effective screening approach for the hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer syndrome (HLRCC). Virchows Arch. 2015;467(2):185-91.
 309. Kuroda N, Agatsuma Y, Tamura M, Martinek P, Hes O, Michal M. Sporadic renal hemangioblastoma with CA9, PAX2 and PAX8 expression: diagnostic pitfall in the differential diagnosis from clear cell renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol. 2015;8(2):2131-8.
 310. Aron M, Chang E, Herrera L, Hes O, Hirsch MS, Comperat E, Camparo P, Rao P, Picken M, Michal M, Montironi R, Tamboli P, Monzon F, Amin MB. Clear cell-papillary renal cell carcinoma of the kidney not associated with end-stage renal disease: clinicopathologic correlation with expanded immunophenotypic and molecular characterization of a large cohort with emphasis on relationship with renal angiomyoadenomatous tumor. Am J Surg Pathol. 2015;39(7):873-88.
 311. Hora M, Eret V, Stránský P, Trávníček I, Dolejšová O, Chudáček Z, Petersson F, Hes O, Chłosta P. Laparoscopic urinary bladder diverticulectomy combined with photoselective vaporisation of the prostate. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2015;10(1):62-7.
 312. Mirka H, Korcakova E, Kastner J, Hora M, Hes O, Hosek P, Ferda J. Diffusion-weighted imaging using 3.0 T MRI as a possible biomarker of renal tumors. Anticancer Res. 2015;35(4):2351-7.
 313. Černá M, Zedníková I, Ňaršanská A, Svoboda T, Hes O, Záhlava J, Hlaváčková M. [Avoidance of axillary lymph node dissection in breast cancer patients with metastatic sentinel node - a pilot study]. Rozhl Chir. 2015;94(3):117-25. Czech.
 314. Li H, Hes O, MacLennan GT, Eastwood DC, Iczkowski KA. Immunohistochemical distinction of metastases of renal cell carcinoma to the adrenal from primary adrenal nodules, including oncocytic tumor. Virchows Arch. 2015;466(5):581-8.
 315. Ferdová E, Ferda J, Baxa J, Tupý R, Mraček J, Topolčan O, Hes O. Assessment of grading in newly-diagnosed glioma using 18F-fluorothymidine PET/CT. Anticancer Res. 2015;35(2):955-9.
 316. Kobr J, Fremuth J, Sasek L, Jehlicka P, Hrdlicka R, Racek J, Hes O, Koppl J, Pizingerova K. Reduction of renal function during mechanical ventilation of healthy lungs in an animal biomodel. Bratisl Lek Listy. 2015;116(1):25-9.
 317. Zedníková I, Černá M, Hlaváčková M, Hes O. [Phyllodes breast tumors]. Rozhl Chir. 2015;94(1):4-7. Czech.
 318. Hayes M, Peckova K, Martinek P, Hora M, Kalusova K, Straka L, Daum O, Kokoskova B, Rotterova P, Pivovarčikova K, Branzovsky J, Dubova M, Vesela P, Michal M, Hes O. Molecular-genetic analysis is essential for accurate classification of renal carcinoma resembling Xp11.2 translocation carcinoma. Virchows Arch. 2015;466(3):313-22.
 319. Patil PA, McKenney JK, Trpkov K, Hes O, Montironi R, Scarpelli M, Nesi G, Aron M, Sangoi AR, Gattuso P, Magi-Galluzzi C. Renal leiomyoma: a contemporary multi-institution study of an infrequent and frequently misclassified neoplasm. Am J Surg Pathol. 2015;39(3):349-56.
 320. Reischig T, Kacer M, Jindra P, Hes O, Lysak D, Bouda M. Randomized trial of valganciclovir versus valacyclovir prophylaxis for prevention of cytomegalovirus in renal transplantation. Clin J Am Soc Nephrol. 2015;10(2):294-304.
 321. Vanecek T, Pivovarcikova K, Pitra T, Peckova K, Rotterova P, Daum O, Davidson W, Montiel DP, Kalusova K, Hora M, Ondic O, Dubova M, Michal M, Hes O. Mixed Epithelial and Stromal Tumor of the Kidney: Mutation Analysis of the DICER 1 Gene in 29 Cases. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2015 Oct 27.
 322. Trávníček I, Branžovský J, Kalusová K, Hes O, Holubec L, Pele KB, Ürge T, Hora M. Tissue Biomarkers in Predicting Response to Sunitinib Treatment of Metastatic Renal Cell Carcinoma. Anticancer Res. 2015 Oct;35(10):5661-6.
 323. Kuroda N, Ohe C, Deepika S, Yorita K, Mikami S, Furuya M, Nagashima Y, Hes O, Agaimy A, Michal M, Amin MB. Review of renal anastomosing hemangioma with focus on clinical and pathological aspects. Pol J Pathol. 2016 Jun;67(2):97-101.
 324. Caliò A, Eble JN, Hes O, Martignoni G, Harari SE, Williamson SR, Brunelli M, Osunkoya AO, Wang L, Comperat E, Lopez-Beltran A, Wang M, Zhang S, Curless KL, Post KM, Chang HY, Luchini C, Baldrige LA, MacLennan GT, Montironi R, Grignon DJ, Cheng L. Distinct clinicopathological features in metanephric adenoma harboring BRAF mutation. Oncotarget. 2016 Aug 8.
 325. Michal M, Bulimbasic S, Coric M, Sedivcova M, Kazakov DV, Michal M, Hes O. Pancreatic analogue solid pseudopapillary neoplasm arising in the paratesticular location. The first case report. Hum Pathol. 2016 Jun 21.
 326. Agaimy A, Bertz S, Cheng L, Hes O, Junker K, Keck B, Lopez-Beltran A, Stöckle M, Wullich B, Hartmann A. Loss of expression of the SWI/SNF complex is a frequent event in undifferentiated/dedifferentiated urothelial carcinoma of the urinary tract. Virchows Arch. 2016 Jun 23.
 327. Ondič O, Hes O. Jaká je Vaše diagnóza? Odpověď. Cesk Patol. 2016;52(2):112.
 328. Ulamec M, Skenderi F, Trpkov K, Kruslin B, Vranic S, Bulimbasic S, Trivunic S, Montiel DP, Peckova K, Pivovarcikova K, Ondic O, Daum O, Rotterova P, Dusek M, Hora M, Michal M, Hes O. Solid papillary renal cell carcinoma: clinicopathologic, morphologic, and immunohistochemical analysis of 10 cases and review of the literature. Ann Diagn Pathol. 2016 Aug;23:51-7.
 329. Kuroda N, Yorita K, Nagasaki M, Harada Y, Ohe C, Jeruc J, Raspollini MR, Michal M, Hes O, Amin MB. Review of succinate dehydrogenase-deficient renal cell carcinoma with focus on clinical and pathobiological aspects. Pol J Pathol. 2016 Mar;67(1):3-7.
 330. Pivovarcikova K, Peckova K, Martinek P, Montiel DP, Kalusova K, Pitra T, Hora M, Skenderi F, Ulamec M, Daum O, Rotterova P, Ondic O, Dubova M, Curik R, Dunatov A, Svoboda T, Michal M, Hes O. "Mucin"-secreting papillary renal cell carcinoma: clinicopathological, immunohistochemical, and molecular genetic analysis of seven cases. Virchows Arch. 2016 Jul;469(1):71-80.
 331. Fichtl J, Třeška V, Vodička J, Šulc R, Hes O, Tupý R. [Castleman disease - unusual finding after operation of retroperitoneal tumor of young patient]. Rozhl Chir. 2016 Feb;95(2):91-4.
 332. Hes O, Condom Mundo E, Peckova K, Lopez JI, Martinek P, Vanecek T, Falconieri G, Agaimy A, Davidson W, Petersson F, Bulimbasic S, Damjanov I, Jimeno M, Ulamec M, Podhola M, Sperga M, Pane Foix M, Shelekhova K, Kalusova K, Hora M, Rotterova P, Daum O, Pivovarcikova K, Michal M. Biphasic Squamoid Alveolar Renal Cell Carcinoma: A Distinctive Subtype of Papillary Renal Cell Carcinoma? Am J Surg Pathol. 2016 May;40(5):664-75.
 333. Brůha J, Liška V, Třeška V, Skalický T, Fichtl J, Hes O. [Granulomatous inflammation in differential diagnosis of hepatobiliary malignancy]. Rozhl Chir. 2016 Jan;95(1):40-4.
 334. Trpkov K, Hes O, Agaimy A, Bonert M, Martinek P, Magi-Galluzzi C, Kristiansen G, Lüders C, Nesi G, Compérat E, Sibony M, Berney DM, Mehra R, Brimo F, Hartmann A, Husain A, Frizzell N, Hills K, Maclean F, Srinivasan B, Gill AJ. Fumarate Hydratase-deficient Renal Cell Carcinoma Is Strongly Correlated With Fumarate Hydratase Mutation and Hereditary Leiomyomatosis and Renal Cell Carcinoma Syndrome. Am J Surg Pathol. 2016 Jul;40(7):865-75.
 335. Hes O, Compérat EM, Rioux-Leclercq N. Clear cell papillary renal cell carcinoma, renal angiomyoadenomatous tumor, and renal cell carcinoma with leiomyomatous stroma relationship of 3 types of renal tumors: a review. Ann Diagn Pathol. 2016 Apr;21:59-64.
 336. Polivka J Jr, Polivka J, Repik T, Rohan V, Hes O, Topolcan O. Co-deletion of 1p/19q as Prognostic and Predictive Biomarker for Patients in West Bohemia with Anaplastic Oligodendroglioma. Anticancer Res. 2016 Jan;36(1):471-6.
 337. Harrison WJ, Andrici J, Maclean F, Madadi-Ghahan R, Farzin M, Sioson L, Toon CW, Clarkson A, Watson N, Pickett J, Field M, Crook A, Tucker K, Goodwin A, Anderson L, Srinivasan B, Grossmann P, Martinek P, Ondič O, Hes O, Trpkov K, Clifton-Bligh RJ, Dwight T, Gill AJ. Fumarate Hydratase-deficient Uterine Leiomyomas Occur in Both the Syndromic and Sporadic Settings. Am J Surg Pathol. 2016 May;40(5):599-607.
 338. Ulamec M, Skenderi F, Zhou M, Krušlin B, Martínek P, Grossmann P, Peckova K, Alvarado-Cabrero I, Kalusova K, Kokoskova B, Rotterova P, Hora M, Daum O, Dubova M, Bauleth K, Slouka D, Sperga M, Davidson W, Rychly B, Perez Montiel D, Michal M, Hes O. Molecular Genetic Alterations in Renal Cell Carcinomas With Tubulocystic Pattern: Tubulocystic Renal Cell Carcinoma, Tubulocystic Renal Cell Carcinoma With Heterogenous Component and Familial Leiomyomatosis-associated Renal Cell Carcinoma. Clinicopathologic and Molecular Genetic Analysis of 15 Cases. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2016 Aug;24(7):521-30.
 339. Trpkov K, Hes O, Bonert M, Lopez JI, Bonsib SM, Nesi G, Comperat E, Sibony M, Berney DM, Martinek P, Bulimbasic S, Suster S, Sangoi A, Yilmaz A, Higgins JP, Zhou M, Gill AJ, Przybycin CG, Magi-Galluzzi C, McKenney JK. Eosinophilic, Solid, and Cystic Renal Cell Carcinoma: Clinicopathologic Study of 16 Unique, Sporadic Neoplasms Occurring in Women. Am J Surg Pathol. 2016 Jan;40(1):60-71.
 340. Planelles M, Macías L, Peiró G, Bulimbasič S, Hes O, Robles A, Michal M, Davidson W, López JI. Rheb/mTOR/p70s6k Cascade and TFE3 Expression in Conventional and Sclerosing PEComas of the Urinary Tract. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2016 Aug;24(7):514-20.

Monographs

 1. Michal, M., Hes, O., Mukenšnabl, P.: Nádory ledvin dospělého věku. 1.vyd., Plzeň, Euroverlag, 2000, 143 s.
 2. Hes, O., Michal, M., Mukenšnabl, P., Veličkinová, H., Hora, M., Boudová, L.: Nádory varlat. 1. vyd., Plzeň, Euroverlag, 2007, 368 s., ISBN 978-80-7177-000-8

Chapters in monographs

 1. Hes, O., Michal, M., Perez Montiel, D. M., Alvarado Cabrero, I., Hora, M.: Spindle and cuboidal renal cell carcinoma. Description of 13 cases and review of the literature. In Nunez K., R. (ed.): Focus on Kidney Cancer Research, Nova Science Publishers, New York, 2004, ISBN 1-59454-110-8.
 2. Boudová L, Kazakov DV, Mukenšnabl P, Hes O. Subcutaneous splenosis of the abdominal wall. In: Burg G, Kempf W, Michaelis S, Feith J. Cutaneous lymphomas. Unusual cases 2. Darmstadt, Steinkopff Verlag, 2006, 76-77, ISBN 3-7985-1609-X
 3. Hes O, Moch H, Reuter VE: Oncocytoma: WHO Classification of Tumours of the Urinary Systém and male Genital Organs.IARC, Lyon, 2016
 4. Michal M, Amin MB, Delahunt B, Hes O, Oliva E: Mixed epithelial and stromal tumour: WHO Classification of Tumours of the Urinary Systém and male Genital Organs.IARC, Lyon, 2016