• RNDr. Václava Smitková
  RNDr. Václava Smitková

  webdesigner

List of publications

 1. Rojíková V. Matematické modelování receptorové heterogenity. Sborník 32.konference SVOČ FVL UK, Praha, 27, 1989.
 2. Rojíková V., Pučelík P., Barták F. Modelling of the action potential in myocardial cells. Physiological Research, 44:60, 1995.
 3. Rojíková V. Medical information systems and the chip cards. Theory and practise. Thesis. 1-36. Praha. EuroMISE Centrum 1995.
 4. Rojíková V., Barták F., Pučelík P. Matematický model akčního napětí pracovních srdečních buněk. Plzeňský lékařský sborník Suppl.70:91-92, 1996.
 5. Rojíková V. Počítačová síť a knihovnický systém Lékařské fakulty v Plzni. Plzeňský lékařský sborník Suppl.70:171-172, 1996.
 6. Novotný Z., Rojíková V. Komplikace LAVH v roce 1995 v České republice. Miniinvazivní terapie. 5:37-39, 1997.
 7. Rojíková V. Asociace nemocnic ČR na Internetu. Listy asociací nemocnic, 2:33-35, 1997.
 8. Rojíková V. Projekt OZISAL na Internetu. Listy asociací nemocnic, 3:34-36, 1997.
 9. Novotný Z., Rojíková V. Registr komplikací gynekologické laparoskopie - první výstupy - komplikace LAVH. Česká gynekologie, 2:90-92, 1998.
 10. Rojíková V., Smitka S. "OZISAL on WWW" - Implementation of benchmarking project via Internet. In Proceedings: 4th Internet World Congress on Biomedical Sciences 97, 1997.
 11. Novotný Z., Smitková V. Complications in Gynaecological Laparoscopy - Results from the Register in the Czech Republic in 1997. In Proceedings: 7th Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy, Lausanne: Moduzzi editore, 55-58, 1998.
 12. Novotný Z., Smitková V. Registr komplikací gynekologické laparoskopie - zkušenosti z dvouletého provozu. Česká gynekologie, 64 Suppl 2:51-4, 1999.
 13. Smitková V. Problém roku 2000 se netýká jen počítačů. Listy asociací nemocnic, 2:26-27, 1999.
 14. Smitková V. Seminář "Využití multimediálního spojení v onkologii". Facultas Nostra, 20:5, 1999.
 15. Smitková V. Charles University - Faculty of Medicine in Pilsen, Computer Laboratory. Who is who in IT in the Czech Republic. 25-27. Praha. 1999.
 16. Novotný Z., Rojíková V. Complications of Laparoscopic-Assisted Vaginal Hysterectomy, a 1996 Survey of the Czech Republic. Journal of the American Association of Gynecological Laparoscopists 6, 459-462, 1999.
 17. Smitková V., Topolčan O. Monografie na Internetu (elektronické publikování výsledků výzkumu), Forum 8:4, suppl.IV., 2000.
 18. Novotný Z., Smitková V. Hysterectomy Techniques in Gynaecological Laparoscopy. Results from the Czech Register of Complications in 1996-2000. In Proceedings: 10th Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy, Lisabon: Moduzzi editore, 135-138, 2001.
 19. Smitková V. Český Internet ve službách českých lékařů. Lékařská knihovna, 5/6: 15-18, 2003.
 20. Novotný Z., Králíčková M., Smitková V. Hodnocení vývoje laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie v ČR za posledních 10 let na základě dat z Národního registru komplikací gynekologické laparoskopie. Česká gynekologie, 72(2):109-112, 2007.
 21. Novotný Z., Králíčková M., Smitková V. Národní registr komplikací gynekologické laparoskopie ČR - první zkušenosti s elektronickým sběrem dat a vize do budoucna. Česká gynekologie, 79(1):53-56, 2014.

Monographs

 1. Zvárová J., Hanzlíček P., Hejl J., Jirkovec Z., Pikhart H., Přibík V., Smitková V., Zvára K. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha. Karolinum 2002. ISBN: 80-246-0609-7.

Kontakt

Email: smitkova@biopticka.cz