• Neinvazivní prenatální testování (NIPT) a další molekulárně genetické metody pro gynekology

  sobota 14. 5. 2016, 9:00-13:00 hod.

  Přednášky

  Program:
  • Začlenění NIPT do prenatální diagnostiky, výhody a úskalí – MUDr. Marcel Hasch
  • Neinvazivní prenatální testování s využitím PANORAMA testu – RNDr. Martina Putzová
  • Molekulárně mikrobiologická a virologická vyšetření pro gynekologickou praxi – RNDr. Jana Kašpírková
  • Molekulárně genetická vyšetření pro gynekologickou praxi – trombofilní mutace, BRCA geny a jiné – RNDr. Kateřina Černá

  Přihlášky s uvedením počtu osob, termínem účasti a zda je požadováno ubytování z pátku na sobotu je možno zasílat na mail: duskova@biopticka.cz, příp. poštou na adresu Bioptické laboratoře s.r.o.

Další informace o metodě NIPT najdete na webu www.gynekolog.cz:

PANORAMA