• Moderní vyšetřovací metody ve skríningu karcinomu děložního čípku a chromozomálních vad v graviditě

  sobota 11. 1. 2020, 9:00-15:00 hod.

  Pozvánka

  Určeno klientům Bioptické laboratoře s.r.o.
  Kurzů se mohou zúčastnit i neklienti - ty prosíme o domluvu na duskova@biopticka.cz.

  Přihlášky s uvedením počtu osob, termínem účasti a zda je požadováno ubytování z pátku na sobotu je možno zasílat na mail: duskova@biopticka.cz, příp. poštou na adresu Bioptické laboratoře s.r.o.

  Přihlášky s požadavky na ubytování zasílejte nejpozději do 11. prosince 2019.

Další informace o metodě LBC najdete na webu www.gynekolog.cz:

Fakta Videa

nebo www.urolog.cz.

Další informace o metodě NIPT najdete na webu www.panoramatest.cz:

Informace pro lékaře