V letech 1996 - 2004 se kongresy pořádané Bioptickou laboratoří s.r.o. věnovaly následujícím problematikám:

2004Minikurzy, Hrdoňov 2004
(nádory hlavy a krku, patologie zažívacího traktu, nádory mammy, diagnosticky obtížné hematologické nádory, vybrané problémy v chirurgické patologii, nádory urologického traktu)
Web minikurzů
2003Patologie prsu
Web konfresu
2002Gastrointestinální patologie
Web kongresu
2001Urologická patologie
2000Gynekologická patologie
1999Nádory měkkých tkání
1998Nádory hlavy a krku
(kongres s mezinárodní účastí patologů z Velké Británie, Finska, Slovinska, Itálie a Mexika)
1997Nádory měkkých tkání a kůže
1996Gynekologická patologie