Náhled pozvánky CZ

Jarní škola dermatohistopatologie 2022

11. - 12. 3. 2022, Plzeň
Bioptický seminář SD IAP SK

Bioptický seminár SD IAP
Orgánová cytológia: State of the art 2022

9. – 10. 9. 2022, Modra
Školící akce na nové metody: LBC a NIPT CZ

Moderní vyšetřovací metody ve skríningu karcinomu děložního čípku a chromozomálních vad v graviditě

10. 9. 2022, Plzeň
Svatomartinský sklíčkový seminář CZ

Svatomartinský sklíčkový seminář patologických pracovišť
Seminář histologických laborantů

10. - 11. 11. 2022, Mikulov