Školící akce na nové metody: LBC a NIPT CZ

Moderní vyšetřovací metody ve skríningu karcinomu děložního čípku a chromozomálních vad v graviditě

11. 1. 2020, Plzeň
Letní bioptický seminář SD IAP SK

Letní bioptický seminář SD IAP

26. - 27. 6. 2020, Senec
Školící akce na nové metody: LBC a NIPT CZ

Kombinace NIPT & ultrazvuku ve screeningu vrozených vad plodu

29. 6. 2020, online
Molekulární klasifikace adenokarcinomů endometria CZ

Molekulární klasifikace adenokarcinomů endometria

19. 9. 2020, Plzeň