• MUDr. Petr Mukenšnábl
  MUDr. Petr Mukenšnábl

  lékař

Seznam publikací

Články

 1. HLAD, J., MUKENŠNABL, P., SUCHÝ, M., ČERMÁK, Z., ŠPELINA, V., LIŠKA, J. : Mukoepidermoidní nádor jako méně obvyklá forma bronchiálního adenomu. Čs.Pediatr, 1989, 44,10, 631-632
 2. MUKENŠNABL, P. : Elektronmikroskopické nálezy u některých typů plicních karcinomů. Plzeň. Lék. Sborn., 1989, 58, 41-50
 3. MUKENŠNABL, P. : Ochronóza. Plzeň. Lék. Sborn., Suppl., 1991, 64, 107-110
 4. MICHAL, M., MUKENŠNABL, P., CHLUMSKÁ, A., KODET, R. : Fibrous hamartoma of infancy. A study of eight cases with immunohistochemical and electron microscopical findings. Pathol. Res. Pract., 1992, 188, 1049-1053
 5. CHUDÁČEK, Z. Jr., MUKENŠNABL, P. : Angiomyolipom ledviny - Naše desetiletá zkušenost s USG. Čes. Radiol., 1993, 2, 47, 113-116
 6. BITTENGLOVÁ, R., MUKENŠNABL, P., DŮROVÁ, J., KREUZBERG, B.: Lokalizovaný fibrózní tumor pleury. Stud. Pneumol. Phthiseol., 1994, 6, 54, 434-441
 7. CHUDÁČEK, Z., MUKENŠNABL, P. : Dva méně obvyklé případy aktinomykózy v USG obraze. Čes. Radiol., 1995, 4, 49, 228-230
 8. MICHAL, M., SOKOL, L., MUKENŠNABL, P. : Salivary anlage tumor. A case with widespread necroses and large cyst formations. Pathology, 1996, 28, 128-130
 9. ZÁMEČNÍK, M., MICHAL, M., MUKENŠNABL, P. : Shadow cells in extracutaneous locations. Arch. Pathol. Lab. Med., 1996, 120, 426-428
 10. MICHAL, M., PLANK, L., SZEPE, P., MUKENŠNABL, P. : Lymphoepithelial lesions formed by lymphoma cell infiltration of the solid cell nests of the thyroid gland. Histopathology, 1996, 28,: 569-571
 11. ČERTÍKOVÁ, G., DŮROVÁ, J., NOVÁK, K., MUKENŠNABL, P. : Neobvyklý případ postižení hrudní stěny fibrózní dysplazií. Stud. Pneumol. Phthiseol., 1996, 1, 56, 22-24
 12. MICHAL, M., ZÁMEČNÍK, M., GOGORA, M., MUKENŠNABL, P., NEUBAUER, L. : Pitfalls in the diagnosis of ectopic hamartomatous thymoma. Histopathology, 1996, 29, 549-555
 13. MICHAL, M., ŠULC, M., MUKENŠNABL, P. : Verrucous carcinoma of the urinary bladder associated with sebaceous and glandular differentiation. J. Urol. Pathol., 1997, 6, 153-158
 14. ELIASOVÁ, B., PEŠEK, M., MUKENŠNABL, P. : Zhoubný nádor mezihrudí nejasného původu. Stud. Pneumol. Phthiseol., 1997, 5, 57, 221-224
 15. ZÁMEČNÍK, M., MICHAL, M., SIMPSON, R.H.W., LAMOVEC, J., HLAVČÁK, P., KINKOR, Z., MUKENŠNABL, P., MATĚJOVSKÝ, Z., BETLACH, J. : Ossifying fibromyxoid tumor of soft parts: A report of seventeen cases with emphasis on unusual histologic features. Ann. Diagn. Pathol., 1997, 1, 73-81
 16. HORA, M., OUDA, Z., SCHEJBALOVÁ, E., CHUDÁČEK, Z., MUKENŠNABL, P. : Histologické nálezy u nádorů ledvin. Rozhl. Chir., 1997, 1, 76, 9-16
 17. PEŠEK, M., ELIASOVÁ, B., BRŮHA, F., NOVÁK, K., MUKENŠNABL, P. : Následky aspirace tablety síranu železa. Stud. Pneumol. Phthiseol., 1998, 1, 58, 34-36
 18. HORA, M., TOUFAROVÁ, P., TAJBLOVÁ, J., MUKENŠNABL, P., KASTNER, J. : Tříkilogramový rabdomyosarkom varlete. Prakt. Lék., 1998, 3, 78, 119-121
 19. PEŠEK, M., BRŮHA, F., NOVÁK, K., MUKENŠNABL, P. : Indukční předoperační chemoterapie plicní rakoviny. Prakt. Lék., 1998, 5, 78, 253-255
 20. MICHAL, M., CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P. : Signet-ring cell aggregates simulating carcinoma in colon and gallbladder mucosa. Pathol. Res. Pract., 1998, 194, 197-200
 21. ZÁMEČNÍK, M., MICHAL, M., MUKENŠNABL, P. : Composite tumor consisting of dermatofibrosarcoma protuberans and myxofibrosarcoma. J. Cutan. Pathol., 1998, 25, 445-449
 22. HÁJEK, M., NOVÁK, K., MUKENŠNABL, P., BRŮHA, F., PEŠEK, M. : Vzácný případ mukoepidermoidního tumoru bronchu. Rozhl. Chir., 1998, 8, 77, 339-342
 23. ZÁMEČNÍK, M., MICHAL, M., MUKENŠNABL, P. : Pilomatrixoma-like visceral carcinomas. Histopathology, 1998, 32, 395
 24. MICHAL, M., LAMOVEC, J., MUKENŠNABL, P., PIZINGER, K. : Spiradenocylindromas of the skin. Tumors with morphologic features of spiradenoma and cylindroma in the same lesion. Report of twelve cases. Pathol. Int., 1999, 49, 419-425
 25. MICHAL, M., MUKENŠNABL, P. : Clear cell epithelial cords in an ectopic hamartomatous thymoma. Histopathology, 1999, 35, 89-90
 26. KOTAS, R., AMBLER, Z., KASTNER, J., MUKENŠNABL, P. : Atypický obraz a průběh klíšťové encefalomyelitidy u nemocného s m.Hodgkin. Čes. a Slov. Neurol. Neurochir., 1999 , 2, 62/95 , 114-116
 27. ZÁMEČNÍK, M., SEDLÁČEK, P., GOGORA, M., MUKENŠNABL, P. : Testikulárny nádor so štruktúrami ”sex cord” tumoru s anulárnymi tubulmi a kalcifikujúceho velkobunkového tumoru zo Sertoliho buniek. Čes-slov. Patol., 1999, 1, 35, 20-23
 28. MICHAL, M., SKÁLOVÁ, A., SIMPSON, R.H.W., RASLAN, W.F., ČUŘÍK, R., LEIVO, I., MUKENŠNABL, P.: Cribriform adenocarcinoma of the tongue: a hitherto unrecognized type of adenocarcinoma characteristically occurring in the tongue. Histopathology, 1999, 35, 495-501
 29. PEŠEK, M., BRŮHA, F., ČERTÍKOVÁ, G., DŮROVÁ, J., ELIASOVÁ, B., FÍNEK, J., MUKENŠNABL, P., NOVÁK, K. : Kombinovaná léčba bronchogenního karcinomu v letech 1990-1998. Zkušenosti s cytostatiky III. generace. Plzeň. Lék. Sborn., 1999, Suppl. 73, 5-51
 30. MICHAL, M., SKÁLOVÁ, A., MUKENŠNABL, P. : Micropapillary carcinoma of the parotid gland arising in mucinous cystadenoma. Virchows Arch., 2000, 437, 465-468
 31. TAUCHMAN, A., PEŠEK, M., NOVÁK, K., MUKENŠNABL, P., CHUDÁČEK, Z. : Maligní pleurální mezoteliom – Přežití dříve a nyní. Stud. Pneumol. Phthiseol. , 2000, 60, 4, 174-176
 32. ZÁMEČNÍK, M., MICHAL, M., MUKENŠNABL, P. : Collagenous spherulosis versus shadow cell differentiation of endometriod adenocarcinoma. Histopathology, 2000, 36, 470-471
 33. MICHAL, M., ROKYTA, Z., MEJCHAR, B., PELIKÁN, K., KUMMEL, M., MUKENŠNABL, P. : Prolapse of Fallopian tube after hysterectomy associated with exuberant angiomyofibroblastic stroma response. A diagnostic pitfall. Virchows Arch., 2000, 437, 436-439
 34. ZÁMEČNÍK, M., MICHAL, M., MUKENŠNABL, P.: Cell death in pilomatricoma. J. Cutan. Pathol. , 2000, 27, 100
 35. VARVAŘOVSKÁ J., SLÍPKA J., KŮSOVÁ J., MUKENŠNABL P., STOŽICKÝ F., HONOMICHL P. : Papilom hrtanu. Čes-slov. Pediat., 2000, 55, 7, 460-462
 36. DUBOVÁ V., PEŠEK M., MUKENŠNABL P.: Koincidence TBC a plicní rakoviny. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2000, 60, 1, 29–32
 37. KREUZBERG B., FERDA J., MUKENŠNABL P.: Kasuistiky. Čes. Radiol., 2000, 54, Suppl. 1, 152–155
 38. FERDA J., HODOVÁ J., FERDOVÁ E., ŠVOJGROVÁ M., MUKENŠNABL P., BRŮHA F.: Morfologické korelace helikální výpočetní tomografie nádorových obstrukcí horní duté žíly. Čes. Radiol., 2000, 54, Suppl. 1, 136–164
 39. ČERTÍKOVÁ G., PECHMAN V., PEŠEK M., MATĚJOVIČ M., MARKOVÁ A., MUKENŠNABL P.: Epidemiologie a klinický obraz tuberkulózy v letech 1995-1998 na Klinice tuberkulózy a respiračních nemocí Fakultní nemocnice Plzeň. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2001, 61, 3, 115-119
 40. HOMOLKA J., TOMÁNKOVÁ J., POLÁK J., HAŠKOVCOVÁ I., POVÝŠIL C., PECHMAN V., PEŠEK M., MUKENŠNABL P., CHUDÁČEK Z.: Lymfangioleiomyomatóza – pozorování 4 nemocných. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2001, 61, 1, 27–32
 41. CHLUMSKÁ A., ČUŘÍK R., BOUDOVÁ L., MUKENŠNABL P., KLVAŇA P.: Chlorpromazine-induced cholestatic liver disease with ductopenia. Čes-slov. Patol., 2001, 37, 118–122
 42. HES O., MICHAL M., BOUDOVÁ L., MUKENŠNABL P., KINKOR Z., MIČULKA P.: Small cell variant of renal oncocytoma. A rare and misleading type of benign renal tumor. Int. J. Surg. Pathol., 2001, 9, 215-222
 43. BOUDOVÁ L., MICHAL M., KINKOR Z., BENČÍK V., HUŠEK K., MUKENŠNABL P., ROUŠAROVÁ M.: Sklerozující epiteloidní fibrosarkom. Čes-slov. Patol., 2001, 37, 158-162
 44. HES O., MICHAL M., HORA M., MUKENŠNABL P., ŠULC M., ZÁMEČNÍK M., ČUŘÍK R., HOŘAVA V., MIČULKA P., ŠVEC A., PAVLOVSKÝ M.: Smíšené epiteliální a stromální nádory ledvin. Čes. Urol., 2001, 3, 14–17
 45. FERDA J., NOVÁK M., FERDOVÁ E., KREUZBERG B., MUKENŠNABL P., TŘEŠKA V., ZÁHLAVA J.: Diagnostika endokrinních nádorů pankreatu a duodena metodou CTA. Čes. Radiol., 2001, 55, 6, 378-382
 46. ŠILHÁNKOVÁ K., PEŠEK M., ŠPIDLEN V., MUKENŠNABL P.: Survival of patients resected for lung cancer in period 1986-1997, sensitivity of staging, prognostic factors, impact of adjuvant chemotherapy and radiotherapy on survival. Lung Cancer Current Topics, Bologna: Monduzzi Editore S.p.A, 2001, 259-266
 47. KLEČKA J., HORA M., DROPPA J.,HADRAVSKÁ Š., MUKENŠNABL P.: Neobvyklá lokalizace metastázy uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky v myokardu. Čes. Urol., 2001, 5, 20 – 22
 48. BITTENGLOVÁ, R., PEŠEK, M., MUKENŠNABL, P., CHUDÁČEK, Z., HOMOLKA, J., POVÝŠIL, C. : Granulomatóza z Langerhansových buněk. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2002, 5, 196-202
 49. TOMŠÍKOVÁ, A., MUKENŠNABL, P.: Septické stavy vyvolané kvasinkami a jejich diagnostika. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 2002, 51, 3, 119-124
 50. BOUDOVÁ, L., FAKAN, F., MICHAL, M., DUŠEK, J., ČUŘÍK, R., HUŠEK, K., VOSKA, L., KOLNÍK, P., MUKENŠNABL, P., HES, O., JINDRA, P.: Lymfoproliferativní choroba po transplantaci. Čes-slov. Patol., 2002 , 38, 1, 24-32
 51. MICHAL, M., MUKENŠNABL, P.: Epithelial plasma cell granuloma-like tumors of the lungs. A hitherto unrecognized tumor. Pathol. Res. Pract., 2002, 198, 311-316
 52. MICHAL, M., BISCEGLIA, M., REQUENA, L., FANBURG-SMITH, J., MUKENŠNABL, P., HES, O., ČADA, F.: Gigantic cutaneous horns of the scalp: Lesions with a gross similarity to the horns of animals. A report of four cases. Am. J. Surg. Pathol., 2002, 26, 6, 789-794
 53. ZÁMEČNÍK, M., MICHAL, M., MUKENŠNABL, P.: Visceral carcinoma with shadow cell differentiation can mimic pilomatrix carcinoma. Am. J. Dermatopathol., 2002, 24, 5, 446-7
 54. KINKOR, Z., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M. : Inflammatory myxohyaline tumor with massive emperipolesis. Pathol. Res. Pract., 2002, 198, 639-642
 55. MÍRKA, H., FERDA, J., KOUDELOVÁ, J., KLEČKA, J., NOVÁK, P., MUKENŠNABL, P.: Plyn v portálním řečišti - příčiny, diagnostika a klinický význam. Čes. Radiol., 2002, 6, 344-348
 56. ZÁMEČNÍK, M., MICHAL, M., GOGORA, M., MUKENŠNABL, P., DOBIÁŠ, V., VANO, M.: Gynecomastia with pseudoangiomatous stromal hyperplasia and multinucleated giant cells. Association with neurofibromatosis type 1. Virchows Arch., 2002, 441, 85-87
 57. PEŠEK, M., FÍNEK, J., MUKENŠNABL, P.: Management diagnostiky a terapie bronchogenního karcinomu - I.díl. Interní Medicína, 2002, 3, 108-112
 58. MICHAL, M., MUKENŠNABL, P.: Fibrom nuchálního typu. Čes-slov. Patol., 2002, 38, 163, 189
 59. PEŠEK, M., FÍNEK, J., MUKENŠNABL, P.: Management diagnostiky a terapie bronchogenního karcinomu - II.díl. Interní Medicína, 2002, 4, 27- 30
 60. ZÁMEČNÍK, M., MICHAL, M., BAUMRUK, L., MUKENŠNABL, P.: Dermatofibrosarcoma protuberans with EMA+cells. Report of a case suggesting perineural cell differentiation. Pathol. Res. Prac., 2002,198,11, 767-74; discussion 775
 61. TŘEŠKA, V., HASMAN, D., ČECHURA, M., REISCHIG, T., RACEK, J., TREFIL, L., HES, O., HADRAVSKÁ, S., MUKENŠNABL, P.: Naše první zkušenosti s transplantací ledvin odebraných z nebijícího dárce (NHBD). Rozhl. Chir., 2002, 81, 11, 582-586
 62. ZÁMEČNÍK, M., MICHAL, M., MUKENŠNABL, P.: Reactivity of granular cell tumors for inhibin and other markers of sex cord and steroid differentiation. Am. J. Surg. Pathol., 2003, 27, 3, 413-414
 63. VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Méně obvyklé nádorové procesy v pleurální dutině. Rozhl. Chir., 2003, 82, 2, 88-94
 64. PLICKOVÁ, K., ŠPIDLEN, V., PEŠEK, M., MUKENŠNABL, P.: Analýza přežití pacientů operovaných pro bronchogenní karcinom v letech 1986-1997. Rozhl. Chir., 2003, 82, 6, 293-299
 65. PEŠEK, M., HOMOLKA, J., BITTENGLOVÁ, R., SVOBODOVÁ, L., MUKENŠNABL, P., CHUDÁČEK, Z.: Idiopatická intersticiální pneumonie a karcinom plic. Zkušenosti ze dvou českých pneumologických klinik. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2003, 63, 1, 8-14
 66. DORT, J., SEDLÁČEK, D., HADRAVSKÁ, Š., TOBRMANOVÁ, H., MUKENŠNABL, P.: Kongenitální cytomegalovirová infekce. Čas. Lék. Čes., 2003, 142, 7, 432-436
 67. VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V.,TAUCHMAN, A., CHUDÁČEK, Z., FERDA, J., MUKENŠNABL, P.: Intralobäre Lungensequestration. Zentralbl. Chir., 2003, 128, 977-980
 68. HES, O., PEREZ-MONTIEL, D.M., CABRERO, I.A., ZAMEČNÍK, M., PODHOLA, M., ŠULC, M., HORA, M., MUKENŠNABL, P., ŽALUD, R., ONDIČ, O., MICHAL, M. : Thread-like bridging strands. A morphologic feature present in all adenomatoid tumors. Ann. Diagn. Pathol., 2003, 7, 5, 273-277
 69. DAUM, O., HES, O., VANEČEK, T., BENEŠ, Z., ŠÍMA, R., ZÁMEČNÍK, M., MUKENŠNABL, P., HADRAVSKÁ, Š., ČUŘÍK, R., MICHAL, M. : Vanek’s tumor (Inflammatory fibroid polyp). Report of 18 cases and comparison with three cases of original Vanek’s series. Ann. Diagn. Pathol., 2003, 7, 6, 337-347
 70. MAČÁK, J., MUKENŠNABL, P., KAWANO, N., BOBOT, L., DUŠKOVÁ, M., VÁCHA, P.: Intraabdominální desmoplastický malobuněčný nádor peritonea. Čes-slov. Patol., 2003, 39, 2, 69-75
 71. HADRAVSKÁ, Š., MUKENŠNABL, P., KOHOUTEK, T., KOBR, J. FERDA, J.: Germinom pineální a supraselární oblasti u 11-letého chlapce. Čes-slov. Pediatr., 2004, 59, 6, 271-273
 72. KLEČKA, J., VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V., ŠIMÁNEK, V., KŘIŽAN, J., PEŠEK, M., MUKENŠNABL, P. : Kongenitální brániční hernie-ojedinělá manifestace Morgagniho hernie v dospělosti. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2004, 64, 1, 24-27
 73. KAZAKOV, D.V., MUKENŠNABL, P., ZÁMEČNÍK, M., MICHAL, M.: Intraneural dendritic cell neurofibroma with pseudorosettes. Am. J. Dermatopathol., 2004, 26, 1, 72-75
 74. HADRAVSKÁ, Š., CHLUMSKÁ, A., BOUDOVÁ, L., MUKENŠNABL, P., ŠULC, M.: The histological findings in the gastroesophageal junction of fetuses. Čes-slov. Patol., 2004, 40, 1, 7-10
 75. MICHAL, M., VANĚČEK, T., ŠÍMA, R., MUKENŠNABL, P., BOUDOVÁ, L., BROUČKOVÁ, M., KOUDELA, K.: Primary capillary hemangioblastoma of peripheral soft tissues. Am. J. Surg. Pathol., 2004, 28, 7, 962-966
 76. MICHAL, M., BOUDOVÁ, L., MUKENŠNABL, P.: Gardner’s syndrome associated fibromas. Pathol. Int., 2004, 54, 524-527
 77. BOUDOVÁ, L., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Myoepiteliom kůže a měkkých tkání. Čes-slov. Patol., 2004, 39, 2, 71-85
 78. KAZAKOV, D.V., MUKENŠNABL, P., HES, O., MICHAL, M.: „Ectopic“ ectopic hamartomatous thymoma. Histopathology, 2004, 45, 2, 202-204
 79. ZÁMEČNÍK, M., MUKENŠNABL, P., KRACÍK, M.: Nemaline myopathy in neck muscle after radiotherapy. Hum. Pathol., 2004, 35, 5, 642-643
 80. PETRLOVÁ, B., HEJDA, V., ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., MUKENŠNABL, P., ROKYTA, Z.: Porovnání ukazatelů steroidního metabolismu v endometriu žen s endometriózou, s hyperplazií a bez těchto patologických změn. Čes. Gynekol., 2004, 69, 3, 218-224
 81. KREUZBERG, B., KASTNER, J., NOVOTNÝ, Z., ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., OPATRNÝ, V., MUKENŠNABL, P.: Přínos vyšetření magnetickou rezonancí v diagnostice endometriózy. Čes. Radiol., 2004, 58, 2, 79-85
 82. KOREŇ, J., OPRAVIL, Z., MUKENŠNABL, P.: Karcinom štítnej žľazy zo stľpcovitých buniek – kasuistika. Čes-slov. Patol., 2004, 39, 2, 72-77
 83. KAZAKOV, D.V., PALMEDO, G., MUKENŠNABL, P., HES, O., KEMPF, W., MICHAL, M.: Follicular lymphoma of the skin and superficial soft tissues associated with a prominent follicular dendritic cell proliferation: an unusual pattern which may represent a diagnostic pitfall. Pathol. Res. Pract., 2004, 200, 7-8, 557-565
 84. MICHAL, M., KAZAKOV, D.V., BELOUSOVA, I., BISCEGLIA, M., ZÁMEČNÍK, M., MUKENŠNABL, P.: A benign neoplasm with histopathological features of both schwannoma and retiform perineurioma (benign schwannoma-perineurioma). A report of 6 cases of a distinctive soft tissue tumor with a predilection for the fingers. Virchows Arch., 2004, 445, 347-353
 85. DAUM, O., VANĚČEK, T., ŠÍMA, R., ČUŘÍK, R., ZÁMEČNÍK, M., YAMANAKA, S., MUKENŠNABL, P., BENEŠ, Z., MICHAL, M.: Reactive nodular fibrous pseudotumor of the gastrointestinal tract. Report of eight cases. Int. J. Surg. Pathol., 2004, 12, 4, 365-374
 86. CHLUMSKÁ, A., BENEŠ, Z., MUKENŠNABL, P.: Ulcerózní colitis - současná morfologická kritéria. Čes.-slov. Patol., 2004, 40, 4, 154-158
 87. ZÁMEČNÍK, M., MUKENŠNABL, P., SOKOL, L., MICHAL, M.: Perineurial cells and nerve axons in gastrointestinal schwannomas: A similarity with neurofibromas. An immunohistochemical study of eight cases. Čes.-slov. Patol., 2004, 40, 4, 150-153
 88. DAUM, O., ŠÍMA, R., MUKENŠNABL, P., VANĚČEK, T., BROUČKOVÁ, M., BENEŠ, Z., MICHAL, M.: Pigmented solid-pseudopapillary neoplasm of the pancreas. Pathol. Int., 2005, 55, 5, 280-284
 89. KAZAKOV, D.V., SUSTER, S., LEBOIT, P.E., CALONJE, E., BISCEGLIA, M., KUTZNER, H., RÜTTEN, A., MENTZEL, T., SCHALLER, J., ZELGER, B., BALTACI, M., LEIVO, I., ROSE, C., FUKUNAGA, B., SIMPSON, R.H.W., CAVAZZA, A., HES, O., MUKENŠNABL, P., VANĚČEK, T., PIZINGER, K., MICHAL, M.: Mucinous carcinoma of the skin, primary and secondary: A clinicopathological study of 63 cases with emphasis on the morphologic spectrum of primary cutaneous forms: homologies with mucinous lesions in the breast. Am. J. Surg. Pathol., 2005, 29, 6, 764-782
 90. KAZAKOV, D.V., PIŤHA, J., ŠÍMA, R., VANĚČEK, T., SHELEKHOVA, K., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Hybrid peripheral nerve sheath tumors: schwannoma-perineurioma and neurofibroma-perineurioma. A report of three cases in extradigital locations. Ann. Diagn. Pathol., 2005, 9, 1, 16-23
 91. BOUDOVÁ, L., KAZAKOV, D.V., ŠÍMA, R., VANĚČEK, T., TORLAKOVIC, E., LAMOVEC, J., KUTZNER, H., SZEPE, P., PLANK, L., BOUDA, J., HES, O., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Cutaneous lymphoid hyperplasia and other lymphoid infiltrates of the breast nipple. A retrospective clinicopathologic study of fifty-six patients. Am. J. Dermatopathol., 2005, 27, 5, 375-386
 92. KAZAKOV, D.V., SOUKUP, R., MUKENŠNABL, P., BOUDOVÁ, L., MICHAL, M.: Brooke-Spiegler syndrome: Report of a case with combined lesions containing cylindromatous, spiradenomatous, trichoblastomatous and sebaceous differentiation. Am. J. Dermatopathol., 2005, 27, 1, 27-33
 93. KAZAKOV, D.V., MIKYŠKOVÁ, I., MUKENŠNABL, P., BROUČKOVÁ, M., TŘEŠKA, V., HES, O., MICHAL, M.: Reactive syringofibroadenomatous hyperplasia in peristomal skin with formation of hybrid epidermal-colonic mucosa glandular structures, intraepidermal areas of sebaceous differentiation, induction of hair follicles and features of human papillomavirus infection. A diagnostic pitfall. Am. J. Dermatopathol., 2005, 27, 2, 135-141
 94. KAZAKOV, D.V., KUTZNER, H., RUTTEN, A., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M. : Carcinoid-like pattern in sebaceous neoplasms: Another distinctive, previously unrecognized pattern in extraocular sebaceous carcinoma and sebaceoma. Am. J. Dermatopathol., 2005, 27, 3, 195-203
 95. KACEROVSKÁ, D., PIZINGER, K., MUKENŠNABL, P.: Multicentrická retikulohistiocytóza. Čes.-slov. Derm., 2005, 80, 1, 19-22
 96. KAZAKOV, D.V., MIKYŠKOVÁ, I., HES, O., MUKENŠNABL, P., SIMPSON, R.H.W., BOUDA, J., ZÁMEČNÍK, M., MICHAL, M.: Hidradenoma papilliferum with oxyphilic metaplasia: a clinicopathological study of 18 cases, including detection of human papillomavirus. Am. J. Dermatopathol., 2005, 27, 2, 102-110
 97. ŠAFRÁNEK, J., VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V., BITTENGLOVÁ, R., MUKENŠNABL, P., MÍRKA, H.: Videotorakoskopie a otevřená plicní biopsie v diagnostice intersticiálního plicního procesu. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2005, 65, 2, 68-72
 98. DAUM, O., KLEČKA, J., FERDA, J., TŘEŠKA, V., VANĚČEK, T., ŠÍMA, R., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Gastrointestinal stromal tumor of the pancreas: case report with documentation of KIT gene mutation. Virchows Arch., 2005, 446, 4, 470-472
 99. MÍRKA, H., FERDA, J., KARAS, M., MUKENŠNABL, P.: Význam ultrasonografie v diagnostice zánětlivých střevních komplikací hematoonkologických onemocnění. Čes. Radiol., 2005, 59, 4, 200 -205
 100. ZÁMEČNÍK, M., MUKENŠNABL, P., ČUŘÍK, R., MICHAL, M.: Shadow cell differentiation in testicular teratomas. A report of two cases. Čes.-slov. Patol., 2005, 41, 3, 102-106
 101. KAZAKOV, D.V., BISCEGLIA, M., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Pseudoangiomatous stromal hyperplasia in lesions involving anogenital mammary-like glands. Am. J. Surg. Pathol., 2005, 29, 9, 1243-1246
 102. ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., MUKENŠNABL, P., HADRAVSKÁ, Š., KYSELOVÁ, V., ŠLECHTOVÁ, J., MIČANOVÁ, Z., BIBKOVÁ, K., BALVÍN, M., ROKYTA, Z.: Antibodies against Annexin V and prothrombin, their correlation with other anti-phospholipid antibodies in recurrent pregnancy loss. J. Reproduction & Contraception, 2005,16, 1, 35-46
 103. PEŠEK, J., TŘEŠKA, V., FERDA, J., MUKENŠNABL, P.: An unusual case of pheochromocytoma with a surprising response to the intravenous norepinephrine administration. Circulation, 2005, 112, e327-e328
 104. MOTÁŇ, J., KŘÍŽEK, M., FÍNEK, J., MUKENŠNABL, P.: Dialyzační léčení a maligní onemocnění. Čas. Lék. Čes., 2005, 144, 5, 298-302, diskuse 302-303
 105. MUKENŠNABL, P., MICHAL, M., HADRAVSKÁ, Š.: Karcinoidy apendixu. Rozhl. Chir., 2005, 84, 4, 197-200
 106. CHALOUPKA, P., KALIŠ, V., ROKYTA, Z., HADRAVSKÁ, Š., MUKENŠNABL, P.: Ektopické těhotenství v jizvě po císařském řezu. Gynekolog, 2005, 2, 73-75
 107. TŘEŠKA, V., WIRTHOVÁ, M., HADRAVSKÁ, Š., MUKENŠNABL, P., KUNTSCHER, V., KREUZBERG, B., LISÁ, L., KOZÁK, L.: Ein bilaterales Riesenmyelolipom der Nebennieren in Kombination mit kongenitaler adrenaler Hyperplasie (Giant bilateral adrenal myelolipoma associated with congenital adrenal hyperplasia). Zentralbl. Chir., 2006, 131, 1, 80-83
 108. KAZAKOV, D.V., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Tubular adenoma of the skin with follicular and sebaceous differentiation: A report of 2 cases. Am. J. Dermatopathol., 2006, 28, 2, 142-146
 109. MICHAL, M., MUKENŠNABL, P., KAZAKOV, D.V.: Branchial-like cysts of the thyroid associated with solid cell nests. Pathol. Int., 2006, 56, 3, 150-153
 110. MICHAL, M., VANĚČEK, T., ŠÍMA, R., MUKENŠNABL, P., HES, O., KAZAKOV, D.V., MATOŠKA, J., ZUNTOVÁ, A., DVOŘÁK, V.,TALERMAN, A.: Mixed germ cell sex cord-stromal tumors of the testis and ovary. Morphological, immunohistochemical and molecular genetic study of seven case. Virchows Arch., 2006, 448, 5, 612-622
 111. KAZAKOV, D.V., MENTZEL, T., ERLANDSON, R.A., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Clear-cell trichoblastoma: A clinicopathological and ultrastructural study of two cases. Am. J. Dermatopathol., 2006, 28, 3, 197-201
 112. KAZAKOV, D.V., KUTZNER, H., PALMEDO, G., BOUDOVÁ, L., MICHAELIS, S., MICHAL, M., VANĚČEK, T., MAGRO, C.M., MUKENŠNABL, P., DUMMER, R., BURG, G., KEMPF, W.: Primary cutaneous lymphoproliferative disorders with dual lineage rearrangement. Am. J. Dermatopathol., 2006, 28, 5, 399-409
 113. PUŽMAN, P., TEŘL, M., MUKENŠNABL, P.: Miniinvazivní videothorakoskopie v diagnostice a léčbě pohrudničních výpotků. Vnitř. Lék., 2006, 52, 4, 321-327
 114. KOREŇ, J., MENŠÍKOVÁ, J., MUKENŠNABL, P., ZÁMEČNÍK, M.: Mullerianosis of the urinary bladder : a report of the case with suggested metaplastic origin. Virchows Arch. 2006, 449, 2, 268-271
 115. KAZAKOV, D.V., KUTZNER, H., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Low grade adnexal carcinoma of the skin with multidirectional (glandular, trichoblastomatous, spiradenocylindromatous) differentiation. Am. J. Dermatopathol., 2006, 28, 4, 341-345
 116. KAZAKOV, D.V., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: An unusual hamartoma of the folliculosebaceous-apocrine unit: a case report. J. Cutan. Pathol., 2006, 33, 5, 365-368
 117. BOUDOVÁ, L., KAZAKOV, D.V., HES, O., ZAHÁLKA, M., MUKENŠNABL, P., KOČOVÁ, J., MICHAL, M.: Subcutaneous splenosis of the abdominal wall. Am. J. Dermatopathol., 2006, 28, 208-210
 118. BOUDOVÁ, L., KAZAKOV, D.V., ZAHÁLKA, M., MUKENŠNABL, P., KOČOVÁ, J., HES, O., TŘEŠKA, V., MICHAL, M.: Splenóza v podkoží břišní stěny. Rozhl. Chir., 2006, 86, 9, 477-480
 119. ŠIMÁNEK, V., TŘEŠKA, V., MUKENŠNABL, P., FIKRLE, A., KLEČKA, J., SKALICKÝ, T., SUTNAR, A., ŠPIDLEN, V., VODIČKA, J., ŠAFRÁNEK, J.: Metastáza sterna jako první projev hepatocelulárního karcinomu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2006, 3, 2-3, 24-27
 120. MÍRKA, H., FERDA, J., OHLÍDALOVÁ, K., VOKURKA, S., KARAS, M., JINDRA, P., LYSÁK, D., MUKENŠNABL, P.: Význam HRCT v diagnostice invazivní plicní aspergilózy u nemocných s hematologickými malignitami. Čes. Radiol., 2006, 60, 6, 412-418
 121. ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., MUKENŠNABL, P., HADRAVSKÁ, Š., BIBKOVÁ, K., ŠLECHTOVÁ, J., KYSELOVÁ, V., MIČANOVÁ, Z., ROKYTA, Z.: Placenta a annexin V receptory, protilátky proti annexinu V a proti ostatním fosfolipidům u žen opakovaně potrácejících. Čes. Gynek., 2006, 71, 6, 469-473
 122. DAUM, O., GROSSMANN, P., VANĚČEK, T., ŠÍMA, R., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Diagnostic morphological features of PDGFRA-mutated gastrointestinal stromal tumors : Molecular genetic and histological analysis of 60 cases of gastric GISTs. Ann. Diagn. Pathol., 2007,11, 1, 27-33
 123. KAZAKOV, D.V., PAVLOVSKÝ, M., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Pleomorphic hyalinizing angiectatic tumor with a sarcomatous component recurring as a high grade myxofibrosarcoma. Pathol. Int., 2007, 57, 5, 281-284
 124. DAUM, O., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Mediastinal water-clear cell hyperplasia of the parathyroid. Pathol. Case Rev., 2006, 11, 5, 218-221
 125. BOUDOVÁ, L., KAZAKOV, D.V., JINDRA, P., PIZINGER, K., ŠÍMA, R., VANĚČEK, T., KUNTSCHER, V., VOZOBULOVÁ, V., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Primární kožní velkobuněčný anaplastický T-lymfom s koexpresí CD30 a CD56, bohatý na neutrofily a histiocyty. Popis raritního případu s přehledem literatury. Klinická onkologie, 2007, 20, 3, 260-263
 126. KAZAKOV, D.V., BISCEGLIA, M., CALONJE, E., HANTSCHKE, M., KUTZNER, H., MENTZEL, T., MICHAL, M., MUKENŠNABL, P., SPAGNOLO, D.V., TURREN, A., ROSE, C., URSO, C., VAZMITEL, M., ZELGER, B.: Tubular adenoma and syringocystadenoma papilliferum: a reappraisal of their relationship. An interobserver study of a series by a panel of dermatopathologists. Am. J. Dermatopathol., 2007, 29, 3, 256-263
 127. MÍRKA, H., OHLÍDALOVÁ, K., FERDA, J., VOKURKA, S., SCHÜTZOVÁ, M., MUKENŠNABL, P., FAKAN, F., PUŽMAN, P.: Extramedulární hematopoéza s dominujícím postižením ledvin. Čes. Radiol., 2007, 61, 1, 32-36
 128. NAVRÁTIL, L., KASTNER, J., MUKENŠNABL, P.: Krvácení do glioblastomu při dopravní nehodě. Čes-slov. Neurol. N. , 2007, 70/103, 1, 94-97
 129. KREUZBERG, B., KOUDELOVÁ, J., FERDA, J., TŘEŠKA, V., ŠPIDLEN, V., MUKENŠNABL, P.: Diagnostic problems of abdominal desmoid tumors in various locations. Eur. J. Radiol., 2007, 62, 180-185
 130. KAZAKOV, D.V., CALONJE, E., ZELGER, B., LUZAR, B., BELOUSOVA, I.E., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Sebaceous carcinoma arising in nevus sebaceus of Jadassohn: a clinicopathological study of five case. Am. J. Dermatopathol., 2007, 29, 3, 242-248
 131. KAZAKOV, D.V., ONDIČ, O., ZÁMEČNÍK, M., SHELEKHOVA, K.V., MUKENŠNABL, P., HES, O., DVOŘÁK, V., MICHAL, M.: Morphological variations of scar-related spontaneous endometriosis of the skin and superficial soft tissue: a study of 71 cases with emphasis on atypical features and types of müllerian differentiations. J. Am. Acad. Dermatol., 2007, 57, 1, 134-146
 132. KAZAKOV, D.V., ČUŘÍK, R., VANĚČEK, T., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Nodular hyperplasia of the Bartholin gland: a clinicopathological study of two cases, including detection of clonality by HUMARA. Am. J. Dermatopathol., 2007, 29, 4, 385-387
 133. KAZAKOV, D.V., VANĚČEK, T., BELOUSOVA, I.E., MUKENŠNABL, P., KOLLERTOVÁ, D., MICHAL, M.: Skin-type hidradenoma of the breast parenchyma with t(11;19) translocation: Hidradenoma of the breast. Am. J. Dermatopathol., 2007, 29, 5, 457-461
 134. MICHAL, M., HES, O., MUKENŠNABL, P., KAZAKOV, D.V.: Mixed germ cell sex cord-stromal tumors of the testis. Virchows Arch., 2007, 451, 6, 1095-1096
 135. VAZMITEL, M., MICHAL, M., MUKENŠNABL, P., KAZAKOV, D.V.: Melanoma associated with a dysplastic nevus: a report of two cases with unusual sebocyte-like melanocytes in the nevus part of the lesion. Am. J. Dermatopathol., 2007, 29, 6, 566- 567
 136. FERDA, J., KASTNER, J, KREUZBERG, B., MUKENŠNABL, P.: Zobrazení tenzorů difuze magnetickou rezonancí u gliových nádorů mozku. Čes. Radiol., 2007, 61, 3, 279-289
 137. MÍRKA, H., KASTNER, J., OHLÍDALOVÁ, K., KOUDELOVÁ, J., LYSÁK, D., KARAS, M., MUKENŠNABL, P., VESELÁ, P.: Aspergilóza mozku u nemocných s hematologickými malignitami. Čes. Radiol., 2007, 61, 3, 295-299
 138. FERDOVÁ, E., FERDA, J., SCHMIEDHUBER, P., ZÁHLAVA, J, WALTER, J., MUKENŠNABL, P., SKÁLOVÁ, A., DAUM, O.: 18F-FDG-PET/CT orofaciálních nádorů. Čes. Radiol., 2007, 61, 3, 314-320
 139. HUML, P., MATAS, M., VACEK, V., BIERHANZLOVÁ, J., MUKENŠNABL, P.: Perzistující embryonální struktury v pupečníku - naše zkušenosti. Plzeň. Lék. Sborn., 2007, 73, 103-106
 140. VAZMITEL, M., MICHAL, M., MUKENŠNABL, P., KAZAKOV, D.V.: Syringocystadenoma papilliferum with sebaceous differentiation in an intradermal tubular apocrine component. Report of a case. Am. J. Dermatopathol., 2008, 30, 1, 51-53
 141. KAZAKOV, D.V., KUTZNER, H., SPAGNOLO, D.V., KEMPF, W., ZELGER, B., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Sebaceous differentiation in poroid neoplasms: report of 11 cases, including a case of metaplastic carcinoma associated with apocrine poroma (sarcomatoid apocrine porocarcinoma). Am. J. Dermatopathol., 2008, 30, 1, 21-26
 142. VAZMITEL, M.,MICHAL, M., SHELEKHOVA, K.V., MUKENŠNABL, P., KAZAKOV, D.V.: Vascular changes in Merkel cell carcinoma based on histopathological study of 92 cases. Am. J. Dermatopathol., 2008, 30, 2, 106-111
 143. VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V., FERDA, J., MUKENŠNABL, P., ŠAFRÁNEK, J., ŠIMÁNEK, V.: Elektivní videotorakoskopie jako prevence vzniku primárního spontánního pneumotoraxu – ano či ne ? Rozhl. Chir., 2008, 87, 5, 228-232
 144. KAZAKOV, D.V., MAGRO, C., KUTZNER, H., SPAGNOLO, D.V., YANG, Y., ZASPA O., MUKENŠNABL, P., MICHAL,M.: Spiradenoma and spiradenocylindroma with an adenomatous or atypical adenomatous component: a clinicopathological study of 6 cases. Am. J. Dermatopathol., 2008, 30, 5, 436-441
 145. VAZMITEL,M., MICHAL, M., KEMPF, W., MUKENŠNABL, P., KAZAKOV, D.V.: Merkel cell carcinoma with a follicular lymphocytic infiltrate: report of two cases. Am. J. Dermatopathol., 2008, 30, 4, 389-391
 146. KACEROVSKÁ, D., SZEPE, P., VANĚČEK, T., NĚMCOVÁ, J., MICHAL, M., MUKENŠNABL, P., KAZAKOV, D.V.: Spiradenocylindroma-like basaloid carcinoma of the anus and rectum: case report, including HPV studies and analysis of the CYLD gene mutation. Am. J. Dermatopathol., 2008, 30, 5, 472-476
 147. KACEROVSKÁ, D., MICHAL, M., MUKENŠNABL, P., KREUZBERG, B., KAZAKOV, D.V.: Acral calcified vascular leiomyoma of the skin: A rare clinicopathological variant of cutaneous vascular leiomyomas. Report of 3 cases. J. Am. Acad. Dermatol., 2008, 59,1000-1004
 148. KUNOVÁ, M., BARCAL, J., CENDELÍN, J., HES, O., KORELUSOVÁ, I., KOSTROUCH, T., MANĎÁKOVÁ, P., MARKVARTOVÁ, V., MUKENŠNABL, P., TONAR, Z., TOPOLČAN, O., VOŽEH, F., VRZALOVÁ, J., ŽALUD, V.: Ovlivňuje prostředí pilotní kabiny neuro-behaviorální, endokrino-imunitní a orgánové charakteristiky mutantních myší Lurcher ? Plzeň. lék. Sborn., 2008, 74, 23-35
 149. FERDA, J., FERDOVÁ, E., ZÁHLAVA, J., WALTER, J., MUKENŠNABL, P., DAUM, O., KREUZBERG, B.: (18)F-FDG-PET/CT of orofacial tumors, a value of whole-body imaging approach. Eur. J. Radiol., 2008, 73, 2, 241-248
 150. SKALICKÝ, T., TŘEŠKA, V., MARTÍNEK, K., MUKENŠNABL, P., SUTNAR, A., LIŠKA, V., ŠPIDLENOVÁ, A.: Alveolární hydatidóza – vzácný případ jaterního postižení v České republice. Čes. Slov. Gastroent. Hepatol., 2008, 62, 1, 30-33
 151. KAZAKOV, D.V., KUTZNER, H., SPAGNOLO, D.V., RÜTTEN, A., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Discordant architectural and cytological features in cutaneous sebaceous neoplasms - a classification dilemma: report of 5 cases. Am. J. Dermatopathol., 2009, 31, 31-36
 152. KAZAKOV, D.V., ZELGER, B., RÜTTEN, A., VAZMITEL, M., SPAGNOLO, D.V., KACEROVSKÁ, D., VANĚČEK, T., GROSSMANN, P., ŠÍMA, R., GRAYSON, W., CALONJE, E., KOREŇ, J., MUKENŠNABL, P., DANIŠ, D., MICHAL, M.: Morphological diversity of malignant tumors arising in preexisting spiradenoma, cylindroma and spiradenocylindroma based on the study of 24 cases, sporadic or occurring in the setting of Brooke-Spiegler syndrome. Am. J. Surg. Pathol., 2009, 33, 705-719
 153. KAZAKOV, D.V., IVAN, D., KUTZNER, H., SPAGNOLO, D.V., GROSSMANN, P., VANĚČEK, T., ŠÍMA, R., KACEROVSKÁ, D., SHELEKHOVA, K.V., DENISJUK, N., HILLEN, U., KURODA, N., MUKENŠNABL, P., DANIŠ, D., MICHAL, M.: Cutaneous hidradenocarcinoma: a clinicopathological, immunohistochemical and molecular biologic study of 14 cases, including Her2/neu gene expression/amplification, TP53 gene mutation analysis, and t(11;19) translocation. Am. J. Dermatopathol., 2009, 31, 236-247
 154. FERDA, J., KASTNER, J., MUKENŠNABL, P., CHOC, M., HOREMUŽOVÁ, J., FERDOVÁ, E., KREUZBERG, B.: Diffusion tensor magnetic resonance imaging of glial brain tumors. Eur. J. Radiol., 2009, Apr 24 [Epub ahead of print]
 155. KREUZBERG, B., KASTNER, J., ROKYTA, Z., NOVOTNÝ, Z., MUKENŠNABL, P., FERDA, J.: Současné trendy zobrazování gynekologických onemocnění magnetickou rezonancí. Čes. Radiol., 2009, 63, 3, 201-209
 156. MICHAL, M., KACEROVSKÁ, D., MUKENŠNABL, P., PETERSSON, F., DANIŠ, D., ADAMKOV, M., KAZAKOV, D.V.: Ovarian fibromas with heavy depositions of hyaline globules - a diagnostic pitfall. Report of five cases. Int. J. Gynecol. Pathol., 2009, 28, 4, 356-361
 157. KAZAKOV, D.V., VANĚČEK, T., NĚMCOVÁ, J., KACEROVSKÁ, D., SPAGNOLO, D.V., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Spectrum of tumors with follicular differentiation in a patient with the clinical phenotype of multiple familial trichoepiteliomas. A clinicopathological and molecular biological study, including analysis of the CYLD gene and the PTCH gene. Am. J. Dermatopathol., 2009, 31,8, 819-827
 158. MINÁRIK, M., BENEŠOVÁ, L., BELŠÁNOVÁ, B., MUKENŠNABL, P., BRŮHA, F., PEŠEK, M.: Vliv mutací genů EGFR a KRAS na prognózu přežití u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, léčených inhibitory tyrosin-kináz (srovnání výsledků léčby gefitinibem a erlotinibem). Stud. Pneumol. Phthiseol., 2009, 69, 3, 96- 104
 159. PEŠEK, M., BENEŠOVÁ, L., BELŠÁNOVÁ, B., MUKENŠNABL, P., BRŮHA, F. MINÁRIK, M.: Dominance of EGFR and insignificant KRAS mutations in prediction of tyrosin-kinase therapy for NSCLC patients stratified by tumor subtype and smoking status. Anticancer Research, 2009, 29, 2767-2774
 160. DAUM, O., FERDA, J., ČUŘÍK, R., CHOC, M., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Elastofibromatous changes in tissues from spinal biopsies. A degenerative process afflicting small, but important subset of patients operated for spinal canal compression. Pathol. Int., 2009 Jul 3. [Epub ahead of print]
 161. CHLUMSKA, A., BENEŠ, J., MUKENŠNABL, P.: Celiakie – histologické nálezy v duodenální sliznici a jejich diagnostický význam. Kongresové noviny, IV.Kongres České gastronterologické společnosti ČLS JEP, 2009, 8
 162. KAZAKOV, D.V., MUKENŠNABL, P., KACEROVSKÁ, D., MICHAL, M.: Mantle structures in the uterine cervix. Int. J. Gynecol. Pathol., 2009, 28, 6, 568-569
 163. VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V., KRAVEC, M., FERDA, J., MUKENŠNABL, P.: Synchronní oboustranný spontánní pneumothorax – chybný a správný léčebný postup. Čas. Lék. čes., 2009, 148, 7, 323-325
 164. DAUM, O., FERDOVÁ, E., KURAL, T., GROSSMANN, P., NĚMCOVÁ, J., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Pancreatic undifferentiated carcinoma with osteoclast-like giant cells masquerading as (extra)gastrointestinal stromal tumor: Potential diagnostic pitfall. Pathol. Int., 2010, 60, 59-61
 165. KAZAKOV, D.V., SPAGNOLO, D.V., STEWART, C.J., THOMPSON, J., AGAIMY, A., MAGRO, G., BISCEGLIA, M., VAZMITEL, M., KACEROVSKÁ, D., KUTZNER, H., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Fibroadenoma and phyllodes tumor of anogenital mammary-like glands: a series of 13 neoplasms in 12 patients, including mammary- type juvenile fibroadenoma, fibroadenoma with lactation changes, and neurofibromatosis-associated pseudoangiomatous stromal hyperplasia with multinucleated giant cells. Am. J. Surg. Pathol., 2010, 31, 1, 95-103
 166. CHLUMSKÁ, A., BENEŠ, Z., MUKENŠNABL, P., ZÁMEČNÍK, M.: Histologic findings after sodium phosphate bowel preparation for colonoscopy. Diagnostic pitfalls of colonoscopic biopsies. Čes.-slov. Patol., 2010, 46, 2, 37-41
 167. ŠAFRÁNEK, J., ŠPIDLEN, V., KLEČKA, J., VODIČKA, J., MUKENŠNABL, P., ŠAFRÁNKOVÁ Z.: Chirurgická léčba plicní aspergilózy, vybrané případy. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2010, 70, 2, 76-80
 168. KAZAKOV, D. V., KUTZNER, H., SPAGNOLO, D.V., RÜTTEN, A., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: What is extraocular cutaneous sebaceous carcinoma in situ? Am. J. Dermatopathol., 2010, 32, 8, 857-858
 169. DAUM, O., HATLOVÁ, J., MANDYS, V., GROSSMANN, P., MUKENŠNABL, P., BENEŠ, Z., MICHAL, M.: Comparison of morphological, immunohistochemical, and molecular genetic features of inflammatory fibroid polyps (Vanek’s tumors). Virchows Arch., 2010, 456, 5, 491-497
 170. DAUM, O., GROSSMANN, P., JIRÁSEK, T., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Plexiform fibroma of the colon. Appl. Immunohistochem. Mol. Morphol., 2010, 18, 5, 483-484
 171. DAUM, O., ŽALUD, R., GROSSMANN, P., MUKENŠNABL, P., BENEŠ, Z., MICHAL, M.: A case of Imatinib-naive ileal fibrous stromal tumor with unusual morphology and double PDGFRA mutation. Appl. Immunohistochem. Mol. Morphol., 2010, 18, 5, 484- 485
 172. CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., SAMEK, M., ZÁMEČNÍK, M.: Adultní hypolaktázie – klinický obraz a histologické nálezy. Kongresové noviny, 11.vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny České gastronterologické společnosti ČLS JEP, 2010, 1, 2
 173. ZÁMEČNÍK, M., MUKENŠNABL, P., CHLUMSKÁ A.: Pseudoglandular (adenoid, acantholytic) squamous cell carcinoma of the penis. Report of a case. Cesk Patol, 2010, 47, 1, 15-18
 174. HAUER, L., HRUŠÁK, D., HOSTIČKA, L., ANDRLE, P., JAMBURA, J., MAŇÁKOVÁ, T., MUKENŠNABL, P.: Bisfosfonáty a dutina ústní. StomaTeam, 2010, 5, 10, 5 – 14
 175. SKÁLOVÁ, A., ŠÍMA, R., KAŠPÍRKOVÁ-NĚMCOVÁ, J., SIMPSON, R.H.W., ELMBERGER, G., LEIVO, I., Di PALMA, S., JIRÁSEK, T., GNEPP, D.R., WEINREB, I., PEREZ-ORDONEZ, B., MUKENŠNABL, P., RYCHLÝ, B., HRABAL, P., MICHAL, M.: Cribriform adenocarcinoma of minor salivary gland origin principally affecting the tongue: Characterization of new entity. Am. J. Surg. Pathol., 2011, 35, 1168-1176
 176. CHLUMSKÁ, A., KREKULOVÁ, L., MUKENŠNABL, P., ZÁMEČNÍK, M.: Mucosal changes after a polyethylene glycol bowel preparation for colonoscopy are less than those after sodium phosphate. Čes.-slov. Patol., 2011, 56, 3, 130-131
 177. ŇARŠANSKÁ, A., TŘEŠKA, V., MÍRKA, H., MUKENŠNABL, P., CHLUMSKÁ, A.: Caroliho nemoc – dilatace intrahepatálních žlučových cest. Rozhl. Chir., 2011, 90, 5, 281-284
 178. VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V., ŠIMÁNEK, V., ŠAFRÁNEK, J., FICHTL, J., MUKENŠNABL, P., FÍNEK, J., ROUŠAROVÁ, M. : Možnosti a výsledky chirurgické léčby plicních metastáz světlobuněčného (konvenčního) renálního karcinomu. Klin. Onkol., 2011, 24, 4, 293-297
 179. CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., WALOSCHEK, T., ZÁMEČNÍK, M.: Dysplázie žaludku – histologické typy a jejich prognostický význam. Vzdělávací a diskuzní noviny 32. Českého a slovenského gastroenterologického kongresu, 11.vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny České gastronterologické společnosti ČLS JEP, 2011, 2, 5
 180. VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V., KLEČKA, J., ŠIMÁNEK, V., ŠAFRÁNEK, J., MUKENŠNABL, P.: Chirurgische Behandlung von Lungenkarzinoiden - Zehnjahresergebnisse. Zentralbl. Chir., 2011, 136, 598-603
 181. TŘEŠKA, V., SUTNAR, A., MUKENŠNABL, P., MAŇÁKOVÁ, T., SEDLÁČEK, D., MÍRKA, H., FERDA, J.: Liver abscess in human toxocariasis.Bratisl Lek Listy, 2011, 112, 11, 644-647
 182. FIALA, O., BITTENGLOVÁ, R., PEŠEK, M., MUKENŠNABL, P.:Amiodaronová plicní toxicita – kazuistika. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2011, 71, 5, 214-218
 183. PEŠEK, M., KOPECKÁ, M., BENEŠOVÁ, L., MESZAROŠOVÁ, A., MUKENŠNABL, P., BRŮHA, F., MINÁRIK, M.: Clinical significance of hypermethylation status in NSCLC: Evaluation of 30-gene panel in patients with advanced disease. Anticancer Research, 2011, 31, 4647-4652
 184. HANDL, L., HROMÁDKA, M., HÁJEK, T., BULKA, J., MUKENŠNABL, P., FILIPOVSKÝ, J. : Angiosarkom pravé síně. CorVasa, 2011, 53, 12, 722-725
 185. MERGLOVÁ, V., MUKENŠNABL, P., ANDRLE, P.: Congenital epulis. BMJ Case Reports, 2012; doi (digital object identifier):10.1136/brc.01.2012.5483, 1-3
 186. VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V., ŠIMÁNEK, V., ŠAFRÁNEK, J., TŘEŠKA, V., SKALICKÝ, T., SUTNAR, A., FICHTL, J., MUKENŠNABL, P.: Chirurgická léčba plicních metastáz kolorektálního karcinomu - desetileté výsledky. Rozhl. Chir., 2012, 91, 2, 81-86
 187. PEŠEK, M., GROSSMANN, P., MUKENŠNABL, P., MINÁRIK, M.: První zkušenosti s vyšetřováním zlomu genu ALK (anaplatické lymfomové kinázy) podáním crizotinibu u vybraných nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic (NSCLC). Stud. Pneumol. Phthiseol., 2012, 72, 3, 159-162
 188. ZÁMEČNÍK, M., STANÍK, M., CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., ONDRIAŠ, F.: Perineural cell differentiation in ganglioneuromas. Report of 8 cases with immunohistochemical expression of perineural cell markers. Čes.-slov. Patol., 2012, 48, 4, 215-217
 189. CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., DUŠEK, M., MAREČEK, P., ZÁMEČNÍK, M. : Intestinální metaplazie žaludku a jícnu. Vzdělávací a diskuzní noviny 33. Českého a slovenského gastroenterologického kongresu, 12.vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny České gastronterologické společnosti ČLS JEP, 2012, 1, 6
 190. HAUROVÁ, J., PEŠEK, M., ŠPIDLEN, V., MUKENŠNABL, P.: Obraz perzistujícího pneumotoraxu nejasné etiologie - kazuistika. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2012, 9, 3, 8-9
 191. ROSOLOVÁ, H., RŮŽIČKOVÁ-KIRCHNEROVÁ, O., TEŘL, M., SAKAŘ, R., MALKUSOVÁ, I., MUKENŠNABL, P.: Sedlovitý nos – co může být příčinou ?. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2012, 9, 4, 3-8
 192. BEDNÁŘOVÁ, V., PEŠEK, M., MINÁRIK, M., MUKENŠNABL, P., ŠIMÁNEK, V., FERDOVÁ, E.: Targeted therapy of EGFR mutated lung adenocarcinoma as neoadjuvant treatment followed lung resection – case report. Lung Cancer, 2012, Suppl.1, S28
 193. CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., WALOSCHEK, T., ZÁMEČNÍK, M.: Gastric dysplasias. A clinicopathological study of 35 cases. Čes.-slov. Patol., 2013, 49, 1, 35-38
 194. VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V., ŠIMÁNEK, V., ŠAFRÁNEK, J., SKALICKÝ, T., FICHTL, J., MUKENŠNABL, P., ROUŠAROVÁ, M.: Surgical therapy of pulmonary metastases – 10-year results. Bratislav Lek Listy, 2013, 114, 4, 218-224
 195. ZÁMEČNÍK, M., MUKENŠNABL, P., CHLUMSKÁ, A.: Angiofibroma-like perineurioma. Report of a case. Čes.-slov. Patol., 2013, 49, 2, 86-88
 196. BRAUNOVÁ, J., SEDLÁČEK, D., ŠTRUNCOVÁ, V., KOVANDOVÁ, A., MATOUŠKOVÁ, D., MUKENŠNABL, P., KASTNER, J.: Mnohočetný ložiskový proces mozku u HIV pozitivní pacientky - kazuistika. Cesk Slov Neurol N, 2013, 76/109, 3, 358-361
 197. HOMMEROVÁ, J., MRAČEK, J., MUKENŠNABL, P., HOLUBEC, J., POLÍVKA, J., PŘIBÁŇ, V. : Mnohočetné extraneurální metastázy anaplastického astrocytomu – kazuistika. Cesk Slov Neurol N, 2013, 76/109(6), 745-750
 198. TRHLÍKOVÁ, Š., PEŠEK, M., CHUDÁČEK, Z., MUKENŠNABL, P., SLÍPKOVÁ, D.: Pět let biologické léčby u nemocného s adenokarcinomem plic. Farmakoterapie, 2013, Suppl. 1, 11-14
 199. DUŠEK, M., CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., ZÁMEČNÍK, M.: Hodnocení lymfatických uzlin v resekátech tlustého střeva s kolorektálním karcinomem. Rozhl. Chir., 2013, , 92, (5), 250-254
 200. SKÁLOVÁ, A., VANĚČEK, T., SIMPSON, R.H., VAZMITEL, M.A., MAJEWSKA, H., MUKENŠNABL, P., HAUER, L. ANDRLE, P., HOSTIČKA, L., GROSSMANN, P., MICHAL, M.: CRCT1-MAML2 and CRCT3-MAML2 fusions were not detected in metaplastic Warthin tumor and metaplastic pleomorphic adenoma of salivary glands. Am. J. Surg. Pathol., 2013, 37, (11), 1743-1750
 201. CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., DUŠEK, M., ZÁMEČNÍK, M.: Adenom pylorických žlázek - Benigní nádor s nejistým biologickým chováním. Vzdělávací a diskuzní noviny 5. Gastroenterologického kongresu, 2013, 1, 3
 202. MERGLOVÁ, V., HRUŠÁK, D., BOUDOVÁ, L., MUKENŠNABL, P., VALENTOVÁ, E., HOSTIČKA, L.: Langerhans cell histiocytosis in childhood - review, symptoms in the oral cavity, differential diagnosis and report of two cases. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 2014, 42, 2, 93-100
 203. KINKOR, Z., VANĚČEK, T., ŠVAJDLER, M. Jr.,VESELÝ, K., MUKENŠNABL, P., BAXA, J., KOKAVEC, M.: Kde končí a začíná diagnóza Ewingova sarkomu – popis dvou neobvyklých kostních nádorů s translokací t(20;22) (EWSR1-NFATc2). Čes.-slov. Patol., 2014, 50, 2, 87-91
 204. VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V., ŠIMÁNEK, V., ŠAFRÁNEK, J., FICHTL, J., MUKENŠNABL, P., ROUŠAROVÁ, M.: Plicní metastázy - dvanáctileté zkušenosti s chirurgickou léčbou. Rozhl. Chir., 2014, 93, 4, 194-201
 205. VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V., FICHTL, J., MUKENŠNABL, P., ŠEFRHANSOVÁ, L., ROUŠAROVÁ, M., HORA, M.: Role plicní metastazektomie v léčbě diseminovaného světlobuněčného renálního karcinomu. Ces Urol, 2014, 18, 2, 112-118
 206. CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., MAREČEK, P., ZÁMEČNÍK, M.: Intestinal metaplasia of the stomach and esophagus: an immunohistochemical study of 60 cases including comparison with normal and inflamed intestinal mucosa. Cesk Patol, 2014, 50, 3,141-148
 207. VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V., TŘEŠKA, V. FICHTL, J., ŠIMÁNEK, V., ŠAFRÁNEK, J., VEJVODOVÁ, Š., MUKENŠNABL, P., TOPOLČAN, O.: Surgical treatment of colorectal cancer pulmonary metastases: 12-year results. Anticancer Res., 2014, 34, 8, 4239-4245
 208. MATĚJKA, V., M., HOLUBEC, L., MUKENŠNABL, P., ONDIČ, O., DRESLEROVÁ, J., FIALA, O., MRÁZKOVÁ, P., FÍNEK, J.: Rare tumors of the heart – angiosarcomas. Two case reports. Contemp Oncol, 2014, 18.
 209. CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M. jun., PAVLOVSKÝ, M., ZÁMEČNÍK, M.: Serrated adenomy a karcinomy tlustého střeva. Vzdělávací a diskuzní noviny 6. Gastroenterologického kongresu, 2014, 1, 3
 210. SVATOŇ, M., FIALA, O., PEŠEK, M., BRŮHA, F., MUKENŠNABL, P., RACEK, J., MINÁRIK, M., BORTLÍČEK, Z.: Predictive and prognostic significance of sodium levels in patiens with NSCLC treated by erlotinib. Anticancer Res., 2014, 34, 7461-7466
 211. VODIČKA, J., PEŠTA, M., MUKENŠNABL, P., VEJVODOVÁ, Š., DOLEŽAL, J., DVOŘÁK, P., KULDA, V.: Detekce nádorové diseminace v hilových a mediastinálních lymfatických uzlinách u primárních a sekundárních plicních nádorů stanovením CK19 metodou OSNA – první zkušenosti. Kasuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2015, 12, suppl. 1, 22-23
 212. CHLUMSKÁ, A., WALOSCHEK, T., MUKENŠNABL, P., ZÁMEČNÍK, M.: Pyloric gland adenoma: a histologic, immunohistochemical and molecular genetic study of 23 cases. Cesk Patol, 2015, 51, 3, 137-140
 213. ČERNÁ, M., NOVÁK, P., TŘEŠKA, V., MUKENŠNABL, P., HUDEC, A.: Endometriosis of the appendix presenting like acute apendicitis – a case report. Rozhl Chir., 2015, 94, 5, 211-215
 214. CETKOVSKÁ, P., LOMICOVÁ, E., MUKENŠNABL, P., KROES, C.M. : Anti-tumour necrosis factor treatment of severe psoriasis complicated by Epstein-Barr Virus hepatitis and subsequently by chronic hepatitis. Dermatol Ther., 2015
 215. CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., PECKOVÁ, K., PAVLOVSKÝ, M., ZÁMEČNÍK, M.: Nová kritéria pro histologické hodnocení kolorektálního adenokarcinomu tlustého střeva. Vzdělávací a diskuzní noviny 7. Gastroenterologického kongresu, 2015, 1, 8
 216. ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., CHALOUPKA, P., HASCHOVÁ, M., PEŠEK, M., MUKENŠNABL, P., BIBKOVÁ, K., MIČANOVÁ, Z., LOŠAN, P.: Peripheral and uterine NK cells in patients with repeated spontaneous abortions. J Reprod Immunol, 2015, 111, 22
 217. CHLUMSKÁ, A., MARTÍNEK, P., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M. jr., ZÁMEČNÍK, M.: Serrated adenomy a karcinomy tlustého střeva. Cesk Patol, 2016, 52, 1, 13-16
 218. MERGLOVÁ, V., ANDRLE, J., MUKENŠNABL, P., BABORSKÁ, L.: Epulis congenita. Vox Pediatriae, 2016, 16, 2, 16-17
 219. MATĚJKA, V. M., MUKENŠNABL , P., TUPÝ, R., FIALA, O., FÍNEK, J.: Karcinoid z pohárkových buněk apendixu metastazovaný do orbity – klinická kazuistika a přehled literatury. Klin Onkol, 2016, 29, 3, 220-223
 220. CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., PAVLOVSKÝ, M. ZÁMEČNÍK, M.: Dysplazie a karcinom jícnu u nemocných s refluxní ezofagitidou. Vzdělávací a diskuzní noviny 8. Gastroenterologického kongresu, 2016, 1, 4
 221. SVATOŇ, M., PEŠEK, M., MUKENŠNABL, P., ŠPIDLEN, V.: Tumor rebiopsy – Guide to targeted therapy. Eur Surg, 2016, 48 (Suppl 3), 194-196
 222. VEJVODOVÁ, Š., ŠPIDLEN, V., MUKENŠNABL, P., KRÁKOROVÁ, G., MOLÁČEK, J., VODIČKA, J.: Solitary fibrous tumor – less common neoplasm of the pleural cavity. Ann Thorac Cardiovasc Surg, 2017, 23, 1, 12-18
 223. HADRAVSKÁ, Š., DUBOVÁ, M., MUKENŠNABL, P., DAUM, O.: Komplikace vyplývající z neposkytnutí relevantních klinických údajů patologovi vyšetřujícímu placenty. Čes.Gynek., 2017, 82, 3, 197-201
 224. VODIČKA, J., MUKENŠNABL, P., VEJVODOVÁ, Š., ŠPIDLEN, V., KULDA, V., TOPOLČAN, O., PEŠTA, M.: A more sensitive detection of micrometastases of primary and secondary pulmonary tumours in hilar and mediastinal lymph nodes using CK19 immunohistochemistry and the One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) method. J Surg Oncol, 2017, Dec 4. DOI: 10.1002/jso.24826
 225. SVATOŇ, M., KULDA, V., MUKENŠNABL, P., TOPOLOČAN, O., PEŠEK, M., DVOŘÁK, P., FIALA, O., ROUŠAROVÁ, M., HRDÁ, K., PEŠTA, M.: Vliv exprese vybraných protein kódujících genů a mikroRNA na riziko relapsu plicních adenokarcinomů stadia 1. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2017, 77, 3, 93-103
 226. ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., PEŠEK, M., CHALOUPKA, P., MUKENŠNABL, P., HASCHOVÁ, M., LOŠAN, P., BIBKOVÁ, K., MIČANOVÁ, Z., CIBULKA, J.: Screeningové vyšetření endometriálních NK buněk u vybraných infertilních pacientek (1.část – metodika a průběžné výsledky). Čes.Gynek., 2017, 82, 5, 366-371
 227. HADRAVSKÁ, Š., DUBOVÁ, M., MIESBAUEROVÁ, M., MUKENŠNABL, P., DAUM, O., MÁDLE, A., SMETANA, K.: Hamartom ze zralých kardiomyocytů. Pitevní kazuistika. Cesk Patol, 2017, 53, 4, 185-187
 228. TŘEŠKOVÁ, I., VICARI, P., KARNOS, V. Jr, RŮŽIČKA, L., MUKENŠNABL, P., SLUNEČKO, R., KYDLÍČEK, T.: Large pseudoangiomatous stromal hyperplasia of the breast in adolescent patient. The Breast Journal, 2017, DOI: 10.1111/tbj.12954
 229. CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., WALOSCHEK, T., ZÁMEČNÍK, M.: Mikroskopická kolitida: histologické formy a diferenciální diagnóza. Vzdělávací a diskuzní noviny 9. Gastroenterologického kongresu, 2017, 1, 7
 230. STOLZOVÁ, K., PEŠEK, M., BRŮHA, F., MUKENŠNABL, P., ŠAFRÁNEK, J.: Dispenzarizace pacientů po operaci karcinoidu plic – tři kazuistiky recidiv onemocnění. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2017, 77, 6, 209-215
 231. SVATOŇ, M., BAXA, J., MUKENŠNABL, P., BENEŠOVÁ, L., MINÁRIK, M.,: Pacientka se třemi EGFR mutacemi – postupný rozvoj rezistence na předchozí cílenou léčbu. Klin Onkol, 2018, ,31, 1, 53-58
 232. ŠVAJDLER, M., ONDIČ, O., MEZENCEV, R., ŠAŠKOVÁ, B., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: P16 is a useful supplemental diagnostic marker of pulmonary small cell carcinoma in small biopsies and cytology specimens. Ann Diag Path. 2018, 33, 23-29
 233. KULDA, V., SVATOŇ, M., MUKENŠNABL, P., HRDÁ, K., DVOŘÁK, P., HOUDEK, Z., HOUFKOVÁ, K., VRZÁKOVÁ, R., BABUŠKA, V., PEŠEK, M., PEŠTA, M.: Predictive relevance of miR-34a, miR-224 and miR-342 in patients with advaced squamous cell carcinoma of the lung undergoing palliative chemotherapy. Oncology Letters, 2018, 15, 592-599
 234. CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., WALOSCHEK, T., ZÁMEČNÍK, M.: Esophageal dysplasia and adenocarcinoma: a study with double immunostaining for intestinal and gastric markers. Cesk Patol, 2018, 54, 2, 81-85
 235. ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., PEŠEK, M., HASCHOVÁ, M., CHALOUPKA, P., MUKENŠNABL, P., CIBULKA, J., LOŠAN, P., BIBKOVÁ, K., MIČANOVÁ, Z.: Výsledky léčby u vybraných infertilních pacientek s vysokou denzitou endometriálních NK buněk CD56+ a CD16+ (2.část). Čes.Gynek., 2018, 83, 2, 115-118
 236. KRÁKOROVÁ, G., BŘÍZOVÁ, Š., ŠAFRÁNEK, J., MUKENŠNABL, P., FERDA, J., PEŠEK, M.: Plicní sekvestrace. Stud. Pneumol. Phthiseol., 2018, 78, 2, 56-60
 237. VODIČKA, J., VEJVODOVÁ, Š., PEŠTA, M., MUKENŠNABL, P., ŠPIDLEN, V., KULDA, V., HOUFKOVÁ, K., TOPOLČAN, O.: Může vyšetření lymfatických uzlin metodou One-Step Nucleic Acid Amplification zpřesnit staging plicních nádorů? Rozhl. Chir., 2018, 97, 8, 373-378
 238. ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., PEŠEK, M., CHALOUPKA, P., MUKENŠNABL, P., HASCHOVÁ, M., LOŠAN, P., BIBKOVÁ, K., MIČANOVÁ, Z., CIBULKA, J.: Porovnání hustoty natural killer cells (NK bb.) CD56+ a CD16+ v krvi a v endometriu žen s opakovanými potraty. Plzeň. lék. Sborn., 2018, 84, 21-27
 239. CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., WALOSCHEK,T., ZÁMEČNÍK, M.: Primární idiopatické eozinofilní záněty zažívacího systému. Vzdělávací a diskuzní noviny 10. Gastroenterologického kongresu, 2018, 2, 1
 240. VODICKA, J., MUKENSNABL, P., VEJVODOVA, S., SPIDLEN, V., KULDA, V., TOPOLCAN, O., PESTA, M.: A more sensitive detection of micrometastases of NSCLC in lymph nodes using the one-step nucleic acid amplification (OSNA) method. J Surg Oncol, 2018, 117, 2, 163-170
 241. MÍRKA, H., FERDA, J., PAVEL, V., KRÁKOROVÁ, G., VODIČKA, J., ŠAFRÁNEK, J., MUKENŠNABL, P.: CT nálezy u adenokarcinomu plic s lepidickým růstem. Ces Radiol, 2018, 72, 4, 228-236
 242. VOLOVÁR, Š., MUKENŠNABL, P., ROKYTA, R.: Postižení srdce u pacienta s p-ANCA negativní eosinofilní granulomatózou s polyangiitidou. Cor et Vasa Case Reports, 1, 2018, 45-50
 243. ŠVAJDLER, M., MEZENCEV, R., ŠAŠKOVÁ, B., ONDIČ, O., MUKENŠNABL, P., MICHAL, M.: Tripple marker composed of p16, CD56 and TTF1 shows higher sensitivity than INSM1 for diagnosis of pulmonary small cell carcinoma: Proposal for a rational immunohistochemical algorithm for diagnosis of SCLC in small biopsy and cytology specimens. Hum Pathol, 2019, 85, 58-64
 244. CHLUMSKÁ, A., MUKENŠNABL, P., NĚMCOVÁ, J., NEDBALOVÁ, L., HRABAL, P., RYSKA, M., MICHALOVÁ, K.: Echinococcus multilocularis: Diagnostický problém v punkční biopsii jater - kazuistika. Cesk Patol, 2020, 56, 1, 32-34
 245. SVATOŇ, M., VANĚČEK, T., MUKENŠNABL, P., BAXA, J., KRÁKOROVÁ, G., BLAŽEK, J., PEŠEK, M.: Agressive Pulmonary Adenocarcinoma with New FGFR Translocation and cMET Mutation not Responsive to Crizotinib and Nintedanib Treatment. Transl Cancer Res, 2020, 9, 3, 2082-2088
 246. SVATOŇ, M., FIALA, O., KRÁKOROVÁ, G., HURDÁLKOVÁ, K., BAŘINOVÁ, M., MUKENŠNABL, P., PEŠEK, M.: Thyroid transcription factor 1 and p63 expression is associated with survival outcome in patients with non-small cell lung cancer treated with erlotinib. Oncology Letters, 2020, 20, 1376-1382
 247. SVATOŇ, M., MUKENŠNABL, P., VANĚČEK, T., BAXA, J., PEŠEK, M.: Když ani čtyři ALK inhibitory nestačí. Onkologie, 2020, 14 (Suppl. B), 40-43
 248. ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., MUKENŠNABL, P., HASCHOVÁ, M., PEŠEK, M., CHALOUPKA, P., LOŠAN, P., BIBKOVÁ, K., MIČANOVÁ, Z., CIBULKA, J., ŠVECOVÁ, M.: NK buňky nejen v endometriu, ale i v ovulačním cervikálním sekretu u žen se sníženou plodností. Ceska Gynekol, 2019, 84, 3, 184-189
 249. ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., MUKENŠNABL, P., LOŠAN, P.: Recurrent pregnancy loss in two patients with high density of NK cells CD56+ and CD16+ in ovulatory cervical mucus and in endometrium (Case report), J Clin Immunol Immunother, 2019,13,1-5
 250. MÍRKA, H., FERDA, J., KRÁKOROVÁ, G., VODIČKA, J., MUKENŠNABL, P., TOPOLČAN, O., KUČERA, R.: The use of CT pattern in differentiating non-invasive, minimally invasive and invasive variants of lung adenocarcinoma. Anticancer Res, 2021, 41, 9, 4479-4482
 251. ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z., MUKENŠNABL, P., DZURILLOVÁ, Ž., LOŠAN, P.: Systémový lupus erythematosus a sekundární fosfolipidový syndrom u rodných sester se sníženou plodností. Ceska Gynekol, 2022, 87, 3, 198-201

Monografie

 1. MICHAL, M., HES, O., MUKENŠNABL, P.: Nádory ledvin dospělého věku. 1.vyd., Plzeň, Euroverlag, 2000,143 s., ISBN 80-7177-518-5
 2. VODIČKA, J., ALTMANN, P., FERDA, J., HONOMICHL, P., MUKENŠNABL, P., ŠTENGL, M., TEŘL, M.: Spontánní pneumotorax. Praha, Maxdorf, 2007, 264 s., ISBN 978-80-7345-126-4
 3. HES, O., MICHAL, M., MUKENŠNABL, P., VELIČKINOVÁ, H., HORA, M., BOUDOVÁ, L.: Nádory varlat. 1.vyd., Plzeň, Euroverlag, 2007, 368 s., ISBN 978-80-7177-000-8
 4. HELBICH, P., PEŠEK, M., BRŮHA, F., MUKENŠNABL, P., TEŘL, M., KOLEK, V., SKŘIČKOVÁ, J., KOLAŘÍKOVÁ, R., HOMOLKA, J., MINÁRIK, M., KORABEČNÁ, M., TROJANEC, R., HAJDÚCH, M., LOŠŤÁKOVÁ, V.: Atlas pneumologické cytologie. Plzeň, Euroverlag, Ed. Havel, D., 2008 : CD, ISBN 978-80-7177-007-7
 5. PEŠEK, M., BAXA, J., VANĚČEK, T., MUKENŠNABL, P., SVATOŇ, M.: Pneumoonkologie v kazuistikách. Praha: MAXDORF, 2018, 315 s., ISBN: 978-80-7345-588-0

Kapitoly v monografiích

 1. POVÝŠIL, C., HELBICH, P., MUKENŠNABL, P.: Bioptická diagnostika bronchogenního karcinomu. In : PEŠEK, M. a kol.: Bronchogenní karcinom, Galén, 2002, tisk GLOS Semily,17-24, ISBN 80-7262-115-7
 2. MUKENŠNABL, P., HADRAVSKÁ, Š.: Nádorové multiplicity při bronchogenních karcinomech. In : PEŠEK, M. a kol.: Bronchogenní karcinom, Galén, 2002, tisk GLOS Semily, 186-189, ISBN 80-7262-115-7
 3. BOUDOVÁ, L., KAZAKOV, D.V., MUKENŠNABL, P., KUNTSCHER, V., MICHAL, M.: Primary cutaneous histiocyte and neutrophil rich CD30+/CD56+ anaplastic large cell lymphoma of the scalp with prominent angio- and neuroinvasion. In: BURG, G., KEMPF, W. (ed.) Cutaneous lymphomas - Unusual cases 2, Steinkopff Verlag Darmstadt, Germany, 2006, 24-25, ISBN 3-7985-1609-X
 4. BOUDOVÁ, L., KAZAKOV, D.V., MUKENŠNABL, P., HES, O., MICHAL, M.: Subcutaneous splenosis of the abdominal wall. In: BURG, G., KEMPF, W. (ed.) Cutaneous lymphomas - Unusual cases 2, Steinkopff Verlag Darmstadt, Germany, 2006, 76-77, ISBN 3-7985-1609-X

Kontakt

Email: mukensnabl@biopticka.cz