• MUDr. Jana Kuntscherová
  MUDr. Jana Kuntscherová

  lékařka

Seznam publikací

 1. Sýkora J., Stožický F., Varvařovská J., Chudáček Z., Kuntscherová J.: Význam digestivní endoskopie v diagnostice klinických jednotek prezentujících se u dětí obrovitými žaludečními řasami. Československá pediatrie 4/2000
 2. Kuntscherová J., Michal M., Nováková R., Jahnová H.: Ovariální stromální hyperthekoza a současný výskyt endometroidního karcinomu dělohy. Česká gynekologie 65,2000,č.2
 3. Fakan F., Skálová A., Kuntscherová J.: Expression of bcl-2 Protein in Distinguishing Benign from Malignant Lymphoid Aggregates in Bone Marrow Biopsies. General and Diagnostic Pathology 1995/96,141,359-363
 4. Ružičková-Kirchnerová O., Malkusová I., Teřl M., Hrabě V., Panzner P., Kunscherová J.: Nasal mucosa biopsy in severe astma patiens as a tool for the prediction of the inflammatory changes in lower airways.
  ERS Annual Congress, Španělsko, Barcelona, 18.-22.09.2010.
  Eur Respir J, 36, 2010, suppl. 54, Abstract [CD-ROM], (poster)
 5. Daniela Kovářová, Samuel Vokurka, Olga Dolejšová, Milan Hora, Jana Kuntscherová, Boris Kreuzberg, Zdeněk Chudáček: Lymfomy urogenitálního traktu, Ces Urol 2015, 19(3):201-209
 6. 2015 John Wiley & SONs Ltd, Helicobacter 20 (Suppl.1): 72-128
  J.Sýkora, J.Kuntscherová, J.Schwarz amd M.Huml
  Helicobacter pylori and gastroduodenal inflammatory changes among czech children with abdominal pain-related functional gastrointestinal disorders fulfilling the updated pediatric Rome III criteria: an observational study. Are these children truly categorized?
  Accepted abstract, European Helicobacter Study Group, XXVIIIth International Workshop on Helicobacter Microbiota in Inflammation and Cancer, Cyprus, Nicosia, September 24-26, 2015

Kontakt

Email: kuntscherova@biopticka.cz