• MUDr. Šárka Hadravská, MIAC
  MUDr. Šárka Hadravská, MIAC

  lékařka

Seznam publikací

 1. D. Sedláček, R. Bárta, Š. Hadravská, K. Janoušková. Smrtící cytomegalová infekce u nemocného s AIDS. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 1998, 4(2): 46-50
 2. T. Kohoutek and Š. Hadravská. Sirenomelic malformation. Aspects of Teratology Volume 2 (119-122) Proceedings on the 10th Teratology. Symposium Greiswald, Sept. 23-25,1999
 3. Šárka Hadravská and Tomáš Kohoutek. Ectopic adrenals in sirenomelic fetus. Annals of Anatomy (2000) 182:361-363. IF 0,448
 4. Š. Hadravská, T. Kohoutek, B. Mejchar. Kongenitální hydrometrokolpos s chorangiózou placenty. Československá gynekologie a porodnictví 2001, 6 (445-8)
 5. M. Elleder, A. Chlumská, Š. Hadravská, D.Pilát. Neonatal ( perinatal) hemochromatóza. Čes.- slov. Patol.,37,2001, No 4, p.146-153
 6. P. Mukenšnabl, Š. Hadravská. Nádorové multiplicity při plicních karcinomech. kapitola monografie: Bronchogenní karcinom ( M. Pešek a kol. 2001)
 7. J.Klečka, M.Hora, J.Droppa, Š. Hadravská, P. Mukenšnabl. Neobvyklá lokalizace metastázy uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky v myokardu. Česká urologie 2001;5:20-22
 8. Třeška V.,Hasman D.,Čechura M., Reischig T., Racek J.,Trefil L., Hes O., Hadravská Š.,Mukenšnabl P. Naše první zkušenosti s transplantací ledvin odebraných z nebijícího dárce (NHBD). Rozhledy v chirurgii 2002, 11. Str.582-586
 9. Kinkor Z.,Svitáková I, Hadravská S., Hejda V.,Matějovič M. Angiotropní lymfom ( intravaskulární lymfomatoza)- popis dvou případů. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství 2003; 1. str. 21-25
 10. Třeška, V., Hasman, D., Čechura, M., Reischig, T., Racek, J., Trefil, L., Hes, O., Hadravská, Š., Mukenšnabl, P.: Initial exprience with transplantation of a kidney from non-beating heard donor. Rozhledy v chirurgii, 2002, 81, 282-286
 11. Daum, O., Hes, O., Vaněček, T., Šíma, R., Zámečník, M., Mukenšnabl, P., Hadravská, Š., ČUŘÍK, R., MICHAL, M.: Vanek´s tumor (Inflammatory fibroid polyp). Report of 18 cases. Comparison with 3 cases of original Vanek´s series. Annals Diagn. Pathol., 2003, 7, 337-347
 12. Zbyněk Tonar, Stanislav Němeček, Radek Holota, Jitka Kočová, Vladislav Třeška, Jiří Moláček, Tomáš Kohoutek, Šárka Hadravská. Microscopic image analysis of elastin network in symplex of normal, Atherosclerosic and anerysmatic abdominal aorta and its biochemical Implications. Journal of Applied Biomedicine 1: 149-160, 2003
 13. Dort J., Sedláček D., Hadravská Š., Tobrmanová H., Mukenšnabl P. Kongenitální cytomagalovirová infekce. Časopis lékařů českých ročník 142/ 2003, č.7
 14. Ondrej Daum, Ondrej Hes, Tomas Vanecek, Zdenek Benes, Radek Sima, Michal Zamecnik, Petr Mukensnabl, Sarka Hadravska, Romuald Curik, Michal Michal Vanek's tumor ( Inflammatory fibroid Poly). Report of 18 cases and Comparison And Comparison With Three Cases of Originál Vanek's Series. An. Diag. Path., Vol. 7, No 6, 2003
 15. Hadravská Š., Chlumská A., Boudová L., Mukenšnabl P., Šulc M.: The histological findings in the gastroesophageal junction of fetuses. Čes-slov Patol 2004:40(1):7-10.
 16. Hadravská Š., Mukenšnabl P., Kohoutek T., Kobr J., Ferda J.: Germinom pineální a supraselární oblasti u 11letého chlapce. Čes-slov Pediat,. 2004:59(6):300-303.
 17. Ulcova-Gallova Z., Mukensnabl P., Hadravska S., Kyselova V., Slechtova J., Micanova Z., Bibkova K., Balvan M., Rokyta Z.: Antibodies Against Annexin V and Prothrombin, Thein Correlation with Other Anti-phospholipid Antibodies in Recurrent Pregnancy Loss. J.Reprod.&Contraception 16, (1), 2005, p. 35-46
 18. Treska V, Wirthová M, Hadravská S, Mukensnábl P, Kuntscher V, Kreuzberg B, Lisá L, Kozák K. [Giant bilateral adrenal myelolipoma associated with congenital adrenal hyperplasia]. Zentralbl Chir. 2006 Feb;131(1):80-3.
 19. Ferda J., Hadravská Š.: Virtuální pitva potraceného plodu. Ces Radiol 2009;63(3);251-258.
 20. Huml M., Sýkora J., Kobr J., Pizingerová K., Šebor J., Skála V., Hadravská Š.: Heterotopický pankreas, ileokolická invaginace v kojeneckém věku. Pediatr. pro Praxi, 2009;10(3):191-192.
 21. Korčáková E., Mírka H., Třeška V., Skalický T., Šlauf F., Chudáček Z., Hadravská Š. Cholangiogenní karcinom jako pozdní komplikace po resekci vrozené cysty žlučových cest. Ces Radiol 2015;69(3):174-180
 22. Hadravská Š., Dubová M., Mukenšnabl P., Daum O. Komplikace vyplývající z neposkytnutí relevantních klinických údajů patologovi vyšetřujícímu placenty. Čes. Gynek. 2017:(82)3:197-201
 23. Hadravská Š., Dubová M., Miesbauerová M., Mukenšnabl P., Daum O., Mádle A., Smetana K. Hamartom ze zralých kardiomyocytů. Pitevní kazuistika. Cesk Patol 2017;53(4):185–187
 24. Korček P., Urbancová H., Hadravská Š., Straňák Z. Perinatální mortalita a morbidita u infekce SARS-CoV-2 v průběhu těhotenství. Ces-slov Pediat 2022;77(1):27–33.

Kontakt

Email: hadravska@biopticka.cz